Diskuze k recenzi: Dedopulos, Tim - Svobodní zednáři

Více informací k této knize najdete v detailu
Recenzi této knihy najdete zde
karel   [27.01.2007]
k
Vatikán a slobodomurári

V ľudstve od jeho počiatku môžeme pozorovať jeden fenomén, že totiž ľudia s čistým svedomím sa neboja konať svoje skutky verejne pred Božím zrakom a ľudí. Tí druhí, čiže ľudia so zlými úmyslami konajú svoje skutky tajne. Keďže odpadli od Pána Boha túžia po svetských hodnotách, po peniazoch a po moci nad inými. Chcú ovládať a manipulovať iných a najmä veriacich, ktorí sú ich neustálou výčitkou. Chcú ovládať svet. Najväčšou prekážkou pre nich je Pán Boh a jeho Cirkev. Nechcú sa podrobiť Božej vláde a princípom Katolíckej Cirkvi, lebo vo svojej zlobe odmietajú Boží poriadok. Sú vedení Satanom proti Pánu Bohu a proti Katolíckej Cirkvi. Aby svoje zlé skutky mohli konať účinnejšie, zgrupujú sa v rôzne tajné organizácie, do ktorých patria bohatší ľudia, ktorí majú vplyv v politike a finančníctve. Svoju činnosť proti náboženstvu maskujú rôznymi charitatívnymi akciami, ako je stavanie nemocníc atď. Snažia sa ovládať svetovú politiku, aby takto mohli účinnejšie zdemoralizovať celé štáty a národy. Vyvolávajú vojny a tak privádzajú masy ľudstva do morálnej biedy. Sú vo vedení pornografických hnutí, homosexuálnych organizácii feministických skupín a ovládajú masovo-komunikačné prostriedky a najmä TV.

Ako som už hore spomenul, ich hlavná činnosť bola zameraná na zničenie katolicizmu a pápežstva, lebo to boli jediné sily, ktoré im prekážali na ceste k úplnej svetovláde.

Je viacej tajných spoločností, ale všetky buď vychádzajú alebo sú sesterskými spoločnosťami slobodomurárskych spoločností, ktoré vznikli v roku 1717 v Londýne.

Katolícka Cirkev vždy pevne a jasne zastávala nekompromisný postoj k tomuto hnutiu a považovala členstvo v tajných spoločnostiach za nezlučiteľné s členstvom v Cirkvi. Pápeži nekompromisne odsudzovali slobodomurárske hnutie týmito dokumentmi:

Klement XII. v roku 1738 dokumentom In Eminente

Benedikt XIV. v roku 1751 dok. Providas

Pius VII.v roku 1821 dok.Ecclesiam

Pius VIII. v roku 1829 dok.Traditi

Pius IX.v roku 1846 dok.Qui Pluribus

Lev XIII. v roku 1884 dok.Humanum Genus

Pius X. v roku 1907 dok.Pascendi

Podobne sa vyjadrovali aj pápeži:Lev XII.,Benedikt XV.,Pius XI. a Pius XII.

Pozíciu Katolíckej Cirkev ku slobodomurárstvu máme najlepšie rozpracovanú v spomínanej encyklike Leva XIII. Humanum Genus, z ktorej vyberám podstatné myšlienky:

"Pokolenie ľudské sa rozdelilo na dva tábory, stojace v ostrom protiklade...Prvý sa neustále snaží o pravdu a cnosť...Je to pravá Cirkev Ježiša Krista...usilujúca sa o spásu ľudí...slúžiac Bohu a jeho Synovi..."

Druhý tábor je kráľovstvo Satanovo...odmietajúc Boží zákon, podnikajúc mnoho podujatí bez Boha a často aj proti Bohu...

Dnes je zrejmé, že stúpenci zla sa združujú spolu v slobodomurárskom hnutí, ktoré je naširoko rozvetvené s pevnou organizáciou...Títo už ani nezakrývajú svoje úmysly a s najväčšou opovážlivosťou povstávajú proti Božiemu majestátu, pripravujú úklady proti Cirkvi...aby olúpili kresťanské národy o ovocie vykúpenia Ježišom Kristom...

Táto sekta sa svojou lesťou dostala do všetkých odvetví štátu a nadobudla takú moc, že tieto štáty aj ovláda...nasadzujú si masku literátov, filozofov...stále majú na jazyku, že sa usilujú o pokrok civilizácie...zväzujú ľudí k otrockej poslušnosti...

...neuznávajú žiadnu Božiu pravdu, ktorú nemožno pochopiť rozumom...pracujú na likvidácii pápežskej moci...prijímajú členov všetkých náboženstiev a tvrdia , že niet medzi nimi rozdiel...

...ich tlač postráda zmysel pre cudnosť...podporujú túžby po rozkošiach...plne sú za rozvod, za nenáboženskú výchovu, nechcú aby kňazi vyučovali náboženstvo...

Slobodomurárska sekta praje zámerom socialistov a komunistov...osočujú tých vladárov, ktorí sa nedajú nimi

zmanipulovať..Robia si posmech z určitých národov..."

Katolícka Cirkev až do smrti Pia XII. zakazovala svojim deťom členstvo v tejto Satanovej sekte a to pod trestom vylúčenia z Cirkvi. Cirkevný zákonník z roku 1917, Kánon 2335:

Kto vstúpi do slobodomurárskej sekty a do iných podobných združení, ktoré snujú úklady proti Cirkvi alebo právoplatnej svetskej moci, upadajú do exkomunikácie...Postoj Novej cirkvi k slobodomurárom

Falošný pápež Ján-Pavol II. v roku 1983 zrušil používanie starého cirkevného zákonníka v Novej cirkvi a zaviedol nový, v ktorom už trest vylúčenia z Cirkvi za členstvo v slobodomurárstve nie je. Ešte chálabohu , že Nová cirkev nie je katolíckou. Slobodomurári už môžu byť členmi Novej cirkvi, ale zato tradiční katolícki biskupi sú z nej vylúčení. Táto Nová cirkev sa objíma s nepriateľmi Katolíckej Cirkvi. Slobodomurári sa od svojho začiatku snažili dostať do vedenia Vatikánu, ale najviac sa im to začalo dariť za Jána XXIII. Keď Ján XXIII. oslavoval svoje 80 narodeniny, dostal gratuláciu od slobodomurárskej lóže, od baróna Marsaudona, ktorý bol slobodomurárom najvyššieho stupňa.

Pavol VI. sa stretával s gréckym patriarchom Athenagorasom, ktorý bol tiež slobodomurárom najvyššieho . stupňa.

Je známa jeho návšteva OSN, ktorá je tiež slobodomurárska organizácia. Počas svojho prejavu povedal delegátom, že oni sú nádejou ľudstva, ako keby Kristus už prestal ňou byť. 3.júna 1971 prijal židovskú slobodomurársku lóžu Bńai-Brith z New-Yorku s ktorou sa aj JP II. pravidelne stretáva.

Iba nedávno sme boli svedkami ako slobodomurári Kalvi a Sindona zasahovali do finančných záležitostí Vatikánu, ktoré skončili kolapsom Banky Ambrosiáno a vraždou bankára Kalviho. V tomto škandále bol zainteresovaný aj náš biskup Hnilica, ktorý bol aj odsúdený. Pri týchto škandáloch Vatikán stratil veľké milióny dolárov.Biskup Hnilica bol ochotný vyplatiť veľkú sumu dolárov za tašku bankára Kalviho, ktorého našli obeseného pod jedným z londýnskych mostov. Arcibiskup Marcinkus, bankár vo Vatikáne bol stíhaný talianskou políciou, takže kvôli bezpečnosti ani nevychádzal z Vatikánu.

Vo Vatikáne boli alebo sú mnohí preláti slobodomurármi:

Arcibiskup Bugnini, ktorý zničil tradičnú omšu,

Kardinál Bernardin z Chicaga, , Macchi (súkromný sekretár Pavla VI.), Cassaroli (štátny sekretár), Baggio (šéf biskupov), Lienárt, Poletti, Villot a mnohí ďalší kardináli a biskupi.

Keď v roku 1987 zahynul pri leteckej havárii nad Kamerunom šéf slobodomurárov vo Francúzsku Michel Baroin, ktorého si prezident Mitterand vybral za šéfa osláv Francúzskej proti-katolíckej revolúcie, parížsky kardinál Lustiger vykonal veľký cirkevný pohreb, čo v minulosti bolo Cirkvou zakázané.

Ján-Pavol II. všade , kde ide, hlása slobodomurársky koncept rovnosti všetkých náboženstiev, čo najviac dokumentoval hanebným stretnutím všetkých náboženstiev v Assisi v 1986. Touto bazilikou v Assisi Pán Boh nedávno zatriasol pri silnom zemetrasení, takže v nej sa už podobné stretnutie nebude konať.

Niet pochýb , že tzv.2.vatikánsky koncil a pokoncilové reformy boli v súlade z koncepciou slobodomurárstva na zničení Cirkvi a pápežstva. Pravá Cirkev nemôže byť zničená, ona pokračuje v malých skupinkách tradičných katolíkov, ktorí sa riadia učením pápežov z minulosti a najmä učením pápeža Leva XIII. v encyklike Humanum Genus:

"Najprv treba slobodomurárom strhnúť masku a ukázať ich vlastnú tvár. Treba poučovať ľudí o úskokoch, ktoré títo používajú na zvádzanie ľudí, aké zvrátené názory majú a ako hanebne konajú...

Ľud nech sa horlivo vzdeláva vo svojom náboženstve, aby vedeli čeliť rôznym bludom a rôznym lákadlám nerestí.

....Iste plne si uvedomujeme, že naša spoločná práca pri vytrhávaní tohto plevela nebude korunovaná úspechom, ak nám nepomôže nebeský Pán vinice...Panna Mária... a sv.Michal Archanjel..."

Home - Úvod - Súčasný tzvekumenizmus - Konkrétne ekumenické nezmysly Novej cirkvi - Lutherove bludy - Husove bludy - Protestantskí "mučeníci"v Prešove - Vyhlásenie nemeckých "biskupov" - Direktórium o ekumenizme - Stretnutie náboženstiev v Assisi - Židia - Angelo Roncalli-Ján XX III - Sviatosti - Krst - Sviatosť kňazstva - Birmovka - Posledné pomazanie - Manželstvo - Sv. omša - Náboženská sloboda - Komunizmus a Vatikán - Kardinál Jozef Ratzinger - Vatikán a slobodomurári - Vývojová "teória" - Satanizmus - Zjavenia Panny Márie - Tajomstvo z La Salette - Čo robiť ? - Katolícke riešenie - Biskupské vyhlásenie - Moja cesta - Najčastejšie námietky proti nám
René   [25.02.2007]
Vážený pane Karle.
Také se již řadu let zajímám o zednářství,historii a jiné.Váš názor
je opravdu k popukání,prostě fanatický katolík.Nevím co je na
zednářství špatného? Že přijímají lidi různých vyznání,rasy a postavení? Že nenutí nikoho věřit v určitého Boha?Píšete,že se
nechtějí podrobit principům Katolické církve a proč by měli? Vždyť
Katolická církev je jen skorumpovaná organizace,která nemá s
tou Ježíšovou nic společného a je plná dogmat a netolerance.
Kde je ta skromnost a obyčejnost s jejich majetky a vypasenými
členy? A že je Papež autorita?To je opravdu směšné,Ježíš se musí obracet v hrobě,když vidí,co se stalo s jeho církví.
Michala   [25.02.2007]
ke knize, prosím
Doporučuji oběma pánům, aby se zde drželi tématu diskuse o knize a případný dialog o Bohu, církvi a ideologiím vedli soukromě pomocí e-mailu.
Karol Nagy   [13.03.2007]
Michala, a čo tak uviesť svoj e-mail?
?
karel   [27.01.2007]
sekta
Satanova doktrínaStanislav Krajski je historikom filozofie na varšavskej ATK, autorom mnohých kníh, akými sú napríklad „Masoneria polska i okolic“ alebo „Dwie tvarze Wislawy Szymborskiej“. Otázky týkajúce sa slobodomurárstva mu položil J. Kwiatkowski.V poslednom čase slobodomurárstvo vystupuje z tieňa na svetlo. U niektorých ľudí to vyvoláva blahosklonný úsmev, iných to provokuje.S. Krajski: Chápem slobodomurárstvo ako ohrozenie nielen pre Cirkev, ale i pre iné sféry, akými sú demokracia a sloboda človeka.Je slobodomurárstvo združením starších pánov, ktorí sa venujú smiešnym rituálom, alebo organizáciou, ktorá sa usiluje o to, aby prevzala žezlo nad svetom?

S. Krajski: Je to predovšetkým organizácia, ktorá sa odvoláva na náboženskú doktrínu nazývanú kabala. Hovorí sa v nej, že miesto Boha zaujme človek. Taký človek je považovaný za nového mesiáša, teda za niekoho, kto bol predurčený na to, aby prevzal politickú, hospodársku, duchovnú a morálnu moc nad ľuďmi. Kedysi slobodomurári popierali, že by chceli vládnuť nad ľudskými dušami. Pred niekoľkými rokmi sa však k tomu začali priznávať.Aj napriek tomu však existuje mnoho hlasov, ktoré význam slobodomurárstva bagatelizujú.S. Krajski: Kedysi bolo obdobie, keď to, čo slobodomurári hlásajú, nebolo pre väčšinu ľudí prijateľné. Aj to bol dôvod, prečo svoje zámery utajovali. Ale teraz, keď sa tak rozšírilo New Age a iné pohanské teórie, vznikla základňa, na ktorej ľudia stále ľahšie akceptujú slobodomurárske myšlienky. Preto o nich tiež slobodomurári viac hovoria. Zdôrazňujú, že sú za demokraciu, za slobodu človeka, za toleranciu. A hoci aj potichu, neustále popularizujú ideové základy svojich postojov: keď je človek bohom, sám rozhoduje o tom, čo je pravda, dobro atď. Vo svojich vystúpeniach v lóžach i vo svojich časopisoch hovoria jednoducho o tom, že prichádza nová doba, v ktorej sa slobodomurárstvo môže stať „novým Vatikánom“, novým duchovným vodcom ľudstva. Preto stále viac zverejňujú svoje predstavy „svetového poriadku“ i argumenty, prečo musí takýto poriadok vzniknúť. Tie dohody sú v podstate tri. VRAJ:
- Svet je husto obývaný dom, ktorý si vyžaduje jedného vládcu.

- Zrušenie národnostných a náboženských rozdielov spôsobí, že zaniknú rozpory, vojny a agresia medzi národmi.

- Slobodomurári tvrdia, že slobodu a blahobyt zaistí ľudstvu len prirodzené hospodárstvo, niečo medzi kapitalizmom a komunizmom, v ktorom sa spájajú najlepšie prednosti oboch systémov, spojené s bezbrehou demokraciou a toleranciou. Takéto hospodárstvo je možné zaviesť len vtedy, keď zavládne nad celým svetom, a keď ho bude kontrolovať ich „svetový poriadok“.Slobodomurárstvo však nie je jednoliate, existuje v rámci rôznych rituálov, akými sú aj škótsky a francúzsky. Aký je medzi nimi rozdiel?S. Krajski: Prvý rozdiel medzi „Francúzmi“ a „Škótmi“ je rovnaký ako v Cirkvi medzi jezuitmi a dominikánmi. Je to rovnaké náboženstvo, ale s rôznou spiritualitou. Druhý rozdiel spočíva v tom, že kým „Francúzi“ kladú väčší dôraz na taktiku, „Škóti“ zase na vernosť učeniu. Podľa „Francúzov“ má politiku a mravnosť nahradiť kultúra. „Škóti“ sú viac náboženskí a domnievajú sa, že už nastal čas, aby bola ich doktrína predstavená ľudstvu, že človek je bohom a že New Age je nielen najlepším, ale aj potrebným krokom smerom k ešte lepšiemu a pravdivejšiemu náboženstvu. „Francúzi“ sa domnievajú, že na takúto prezentáciu je ešte privčas.Aký je v súčasnosti postoj Cirkvi k slobodomurárstvu?S. Krajski: Po koncile Pavol VI. povedal: „Satanov dym vtrhol do Cirkvi.“ Myslím si, že tieto slová sa týkali aj problému, ktorý ste naznačili... Ak ešte pred sto rokmi mohla mať Cirkev pochybnosti o tom, čím je slobodomurárstvo, dnes je už celkom jasné, že slobodomurárska doktrína je z kresťanského hľadiska satanský projekt.Veľký majster Veľkého Východu v Taliansku v inštrukcii, ktorú pred niekoľkými rokmi adresoval bratom svojej lóže, povedal, že slobodomurári majú všetkými možnými spôsobmi bojovať proti Katolíckej cirkvi, ale zároveň zachovávať čo najlepšie kontakty s ostatnými cirkvami. Prečo?S. Krajski: Katolícka cirkev je hlavným protivníkom slobodomurárstva. Ak voľnomyšlienkari hlásajú, že človek je bohom, potom im v tom najviac prekáža práve Katolícka cirkev. V určitej miere im však prekážajú aj iné cirkvi. Musíme si uvedomiť, že slobodomurárstvo sa zrodilo v protestantskom prostredí medzi osobami, ktoré boli zviazané s rosenkruciánstvom, teda s vyznávačmi akejsi „kresťanskej kabaly“. Ak ľudia sami rozhodujú o pravdách viery, či už vo svojom svedomí, alebo formou akejsi demokracie (anglikánska synoda sa napríklad uzniesla, že peklo neexistuje), je to najlepšia cesta do slobodomurárstva. Slobodomurári veria, že postupnou reformáciou privedú kresťanstvo k prijatiu rosenkruciánstva a neskôr aj kabaly.Akú úlohu v tom zohrávajú Rotary klub a iné paraslobodomurárske organizácie?S. Krajski: Slobodomurárstvo je superelitárskou organizáciou a vytvára sa tam, kde sú strediská moci a strediská elít, teda priamo „elity elít“. Slobodomurári prijímajú do svojich radov jedincov, ktorí sú vnútorne už slobodomurármi a potom iba formálne prechádzajú jednotlivými stupňami zasvätenia. Táto príprava sa uskutočňuje v kluboch Rotary a Lion’s. V paraslobodomurárskych organizáciách sa členom vštepujú slobodomurárske myšlienky, akými sú neobmedzená sloboda, demokracia bez hraníc, sme Európania, pričom národnosť, náboženstvo či morálka sú bezvýznamné fenomény...Slobodomurári nikdy neprotestujú proti tvrdeniam, že ich cieľom je charitatívna činnosť...S. Krajski: Cez poskytovanie pomoci druhému človeku sa v sektách robí aj nábor nových členov. Podobný jav možno pozorovať aj v slobodomurárstve.Mnoho čitateľov by chcelo poznať osobné personálie významných slobodomurárov.S. Krajski: To je pravda. Formálne nie je možné niekoho označiť za slobodomurára, pretože na to je potrebné mať dôkazy. Takéto dôkazy sa dajú získať len od slobodomurárskej organizácie, ale tá ich neposkytuje. Zostáva iba jediná metóda: Poznáte ich podľa ovocia. Ak sa niektorý politik, predstaviteľ kultúry či oznamovacích prostriedkov správa presne tak, ako by sa správal slobodomurár a realizuje program, s ktorým prichádza slobodomurárstvo, všetko nasvedčuje tomu, že tento človek je prinajmenšom nástrojom v rukách slobodomurárov.Zhováral sa: Jaromír Kwiatkowski

(Poslaniec Serca Jezusowego)

Ilustračné foto: (a)
karel   [27.01.2007]
k
Vatikán a slobodomurári

V ľudstve od jeho počiatku môžeme pozorovať jeden fenomén, že totiž ľudia s čistým svedomím sa neboja konať svoje skutky verejne pred Božím zrakom a ľudí. Tí druhí, čiže ľudia so zlými úmyslami konajú svoje skutky tajne. Keďže odpadli od Pána Boha túžia po svetských hodnotách, po peniazoch a po moci nad inými. Chcú ovládať a manipulovať iných a najmä veriacich, ktorí sú ich neustálou výčitkou. Chcú ovládať svet. Najväčšou prekážkou pre nich je Pán Boh a jeho Cirkev. Nechcú sa podrobiť Božej vláde a princípom Katolíckej Cirkvi, lebo vo svojej zlobe odmietajú Boží poriadok. Sú vedení Satanom proti Pánu Bohu a proti Katolíckej Cirkvi. Aby svoje zlé skutky mohli konať účinnejšie, zgrupujú sa v rôzne tajné organizácie, do ktorých patria bohatší ľudia, ktorí majú vplyv v politike a finančníctve. Svoju činnosť proti náboženstvu maskujú rôznymi charitatívnymi akciami, ako je stavanie nemocníc atď. Snažia sa ovládať svetovú politiku, aby takto mohli účinnejšie zdemoralizovať celé štáty a národy. Vyvolávajú vojny a tak privádzajú masy ľudstva do morálnej biedy. Sú vo vedení pornografických hnutí, homosexuálnych organizácii feministických skupín a ovládajú masovo-komunikačné prostriedky a najmä TV.

Ako som už hore spomenul, ich hlavná činnosť bola zameraná na zničenie katolicizmu a pápežstva, lebo to boli jediné sily, ktoré im prekážali na ceste k úplnej svetovláde.

Je viacej tajných spoločností, ale všetky buď vychádzajú alebo sú sesterskými spoločnosťami slobodomurárskych spoločností, ktoré vznikli v roku 1717 v Londýne.

Katolícka Cirkev vždy pevne a jasne zastávala nekompromisný postoj k tomuto hnutiu a považovala členstvo v tajných spoločnostiach za nezlučiteľné s členstvom v Cirkvi. Pápeži nekompromisne odsudzovali slobodomurárske hnutie týmito dokumentmi:

Klement XII. v roku 1738 dokumentom In Eminente

Benedikt XIV. v roku 1751 dok. Providas

Pius VII.v roku 1821 dok.Ecclesiam

Pius VIII. v roku 1829 dok.Traditi

Pius IX.v roku 1846 dok.Qui Pluribus

Lev XIII. v roku 1884 dok.Humanum Genus

Pius X. v roku 1907 dok.Pascendi

Podobne sa vyjadrovali aj pápeži:Lev XII.,Benedikt XV.,Pius XI. a Pius XII.

Pozíciu Katolíckej Cirkev ku slobodomurárstvu máme najlepšie rozpracovanú v spomínanej encyklike Leva XIII. Humanum Genus, z ktorej vyberám podstatné myšlienky:

"Pokolenie ľudské sa rozdelilo na dva tábory, stojace v ostrom protiklade...Prvý sa neustále snaží o pravdu a cnosť...Je to pravá Cirkev Ježiša Krista...usilujúca sa o spásu ľudí...slúžiac Bohu a jeho Synovi..."

Druhý tábor je kráľovstvo Satanovo...odmietajúc Boží zákon, podnikajúc mnoho podujatí bez Boha a často aj proti Bohu...

Dnes je zrejmé, že stúpenci zla sa združujú spolu v slobodomurárskom hnutí, ktoré je naširoko rozvetvené s pevnou organizáciou...Títo už ani nezakrývajú svoje úmysly a s najväčšou opovážlivosťou povstávajú proti Božiemu majestátu, pripravujú úklady proti Cirkvi...aby olúpili kresťanské národy o ovocie vykúpenia Ježišom Kristom...

Táto sekta sa svojou lesťou dostala do všetkých odvetví štátu a nadobudla takú moc, že tieto štáty aj ovláda...nasadzujú si masku literátov, filozofov...stále majú na jazyku, že sa usilujú o pokrok civilizácie...zväzujú ľudí k otrockej poslušnosti...

...neuznávajú žiadnu Božiu pravdu, ktorú nemožno pochopiť rozumom...pracujú na likvidácii pápežskej moci...prijímajú členov všetkých náboženstiev a tvrdia , že niet medzi nimi rozdiel...

...ich tlač postráda zmysel pre cudnosť...podporujú túžby po rozkošiach...plne sú za rozvod, za nenáboženskú výchovu, nechcú aby kňazi vyučovali náboženstvo...

Slobodomurárska sekta praje zámerom socialistov a komunistov...osočujú tých vladárov, ktorí sa nedajú nimi

zmanipulovať..Robia si posmech z určitých národov..."

Katolícka Cirkev až do smrti Pia XII. zakazovala svojim deťom členstvo v tejto Satanovej sekte a to pod trestom vylúčenia z Cirkvi. Cirkevný zákonník z roku 1917, Kánon 2335:

Kto vstúpi do slobodomurárskej sekty a do iných podobných združení, ktoré snujú úklady proti Cirkvi alebo právoplatnej svetskej moci, upadajú do exkomunikácie...Postoj Novej cirkvi k slobodomurárom

Falošný pápež Ján-Pavol II. v roku 1983 zrušil používanie starého cirkevného zákonníka v Novej cirkvi a zaviedol nový, v ktorom už trest vylúčenia z Cirkvi za členstvo v slobodomurárstve nie je. Ešte chálabohu , že Nová cirkev nie je katolíckou. Slobodomurári už môžu byť členmi Novej cirkvi, ale zato tradiční katolícki biskupi sú z nej vylúčení. Táto Nová cirkev sa objíma s nepriateľmi Katolíckej Cirkvi. Slobodomurári sa od svojho začiatku snažili dostať do vedenia Vatikánu, ale najviac sa im to začalo dariť za Jána XXIII. Keď Ján XXIII. oslavoval svoje 80 narodeniny, dostal gratuláciu od slobodomurárskej lóže, od baróna Marsaudona, ktorý bol slobodomurárom najvyššieho stupňa.

Pavol VI. sa stretával s gréckym patriarchom Athenagorasom, ktorý bol tiež slobodomurárom najvyššieho . stupňa.

Je známa jeho návšteva OSN, ktorá je tiež slobodomurárska organizácia. Počas svojho prejavu povedal delegátom, že oni sú nádejou ľudstva, ako keby Kristus už prestal ňou byť. 3.júna 1971 prijal židovskú slobodomurársku lóžu Bńai-Brith z New-Yorku s ktorou sa aj JP II. pravidelne stretáva.

Iba nedávno sme boli svedkami ako slobodomurári Kalvi a Sindona zasahovali do finančných záležitostí Vatikánu, ktoré skončili kolapsom Banky Ambrosiáno a vraždou bankára Kalviho. V tomto škandále bol zainteresovaný aj náš biskup Hnilica, ktorý bol aj odsúdený. Pri týchto škandáloch Vatikán stratil veľké milióny dolárov.Biskup Hnilica bol ochotný vyplatiť veľkú sumu dolárov za tašku bankára Kalviho, ktorého našli obeseného pod jedným z londýnskych mostov. Arcibiskup Marcinkus, bankár vo Vatikáne bol stíhaný talianskou políciou, takže kvôli bezpečnosti ani nevychádzal z Vatikánu.

Vo Vatikáne boli alebo sú mnohí preláti slobodomurármi:

Arcibiskup Bugnini, ktorý zničil tradičnú omšu,

Kardinál Bernardin z Chicaga, , Macchi (súkromný sekretár Pavla VI.), Cassaroli (štátny sekretár), Baggio (šéf biskupov), Lienárt, Poletti, Villot a mnohí ďalší kardináli a biskupi.

Keď v roku 1987 zahynul pri leteckej havárii nad Kamerunom šéf slobodomurárov vo Francúzsku Michel Baroin, ktorého si prezident Mitterand vybral za šéfa osláv Francúzskej proti-katolíckej revolúcie, parížsky kardinál Lustiger vykonal veľký cirkevný pohreb, čo v minulosti bolo Cirkvou zakázané.

Ján-Pavol II. všade , kde ide, hlása slobodomurársky koncept rovnosti všetkých náboženstiev, čo najviac dokumentoval hanebným stretnutím všetkých náboženstiev v Assisi v 1986. Touto bazilikou v Assisi Pán Boh nedávno zatriasol pri silnom zemetrasení, takže v nej sa už podobné stretnutie nebude konať.

Niet pochýb , že tzv.2.vatikánsky koncil a pokoncilové reformy boli v súlade z koncepciou slobodomurárstva na zničení Cirkvi a pápežstva. Pravá Cirkev nemôže byť zničená, ona pokračuje v malých skupinkách tradičných katolíkov, ktorí sa riadia učením pápežov z minulosti a najmä učením pápeža Leva XIII. v encyklike Humanum Genus:

"Najprv treba slobodomurárom strhnúť masku a ukázať ich vlastnú tvár. Treba poučovať ľudí o úskokoch, ktoré títo používajú na zvádzanie ľudí, aké zvrátené názory majú a ako hanebne konajú...

Ľud nech sa horlivo vzdeláva vo svojom náboženstve, aby vedeli čeliť rôznym bludom a rôznym lákadlám nerestí.

....Iste plne si uvedomujeme, že naša spoločná práca pri vytrhávaní tohto plevela nebude korunovaná úspechom, ak nám nepomôže nebeský Pán vinice...Panna Mária... a sv.Michal Archanjel..."

Home - Úvod - Súčasný tzvekumenizmus - Konkrétne ekumenické nezmysly Novej cirkvi - Lutherove bludy - Husove bludy - Protestantskí "mučeníci"v Prešove - Vyhlásenie nemeckých "biskupov" - Direktórium o ekumenizme - Stretnutie náboženstiev v Assisi - Židia - Angelo Roncalli-Ján XX III - Sviatosti - Krst - Sviatosť kňazstva - Birmovka - Posledné pomazanie - Manželstvo - Sv. omša - Náboženská sloboda - Komunizmus a Vatikán - Kardinál Jozef Ratzinger - Vatikán a slobodomurári - Vývojová "teória" - Satanizmus - Zjavenia Panny Márie - Tajomstvo z La Salette - Čo robiť ? - Katolícke riešenie - Biskupské vyhlásenie - Moja cesta - Najčastejšie námietky proti nám
Karol Nagy   [01.03.2007]
Nič nie je skryté, čo by sa neodhalilo, a nič utajené, čo by sa neprezvedelo
Karel,

plne súhlasím s úvodom Vášho príspevku z 27. 1. 2007. Aj do novej stránky "Katolícke médiá" - www.katolickemedia.webzdarma.cz sme dali tieto slová Evanjelia na popredné miesto v úvodnej stránke.
jmj   [27.01.2007]
sekta
je to satanska sekta , pric od nich!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Tangwystyl   [01.03.2007]
hih, to je dobrý vtip...ehm...nebo jste to myslel vážně?
René   [10.03.2007]
Konečně rozumný názor.Omluvám se za předešlou reakci,ale
číst či poslouchat ty stupidní názory těch tzv.spořádaných
katolíků,kterým stačí si utvořit názor na zednářství,jenom z toho,
co jim řekne pan farář a ze zaručených zpráv typu sousedka
povídala,je komické a číší z toho hloupost a neznalost.Jinak knihu
hodnotím pozitivně,dozvěděl jsem se zas něco nového.
Karol Nagy   [11.03.2007]
Slobodomurárstvo
Vážený pán René,

ak Vás veľmi dráždi katolícka terminológia Karla, môžeme si otvoriť osobitné verejné fórum o skrytom vs transparentnom riadení svetovej aj miestnej politiky, o diktatúrach, o monarchiách, aj o SKUTOČNEJ, teda priamej demokracii. Niet nič jednoduchšie.

Z Karlovho ostatného príspevku vypichujem:

"S. Krajski: Chápem slobodomurárstvo ako ohrozenie nielen pre Cirkev, ale i pre iné sféry, akými sú demokracia a sloboda človeka."

Ja to beriem tak, že skrytá politika môže viesť až k otvorenej diktatúre s jediným svetovým náboženstvom, ktorému skutočne nebudú veriť svetoví vodcovia, ale bude dobré pre ovládané masy - s náboženstvom New Age. Veľa vecí s bežného života tomu nasvedčuje.
J.Kopeček   [12.03.2007]
Strašit s New Age?
Ale prosím Vás, větší mrtvolu už jste z hrobu vykopat neuměl? Největší úspěch New Age byl, že se prodala spousta knih Carlose Castanedy a lidi začali cestovat do exotických zemí.
Karol Nagy   [13.03.2007]
New Age - mŕtvola
Pán Kopeček,

ale, ale. New Age - mŕtvola? To sa necháte tak ľahko pomýliť tým, že do našich krajín nikdy nevstúpil Nový vek s týmto titulom na štíte a že ho nepoužívajú tak často ani na Západe?

Zájdite si do ktoréhokoľvek väčšieho kníhkupectva, aj do tohto, kde sme teraz. . 95% duchovnej literatúry je v duchu New Age.
J.Kopeček   [13.03.2007]
No a?
S příchodem New Age přišel blahobyt, jaký klerikální stát opírající se o katolickou církev nikdy nedokázal zajistit. Obchody jsou plné New Age, protože nic jiného není. Já za nemohoucnost katolické duchovní literatury nemohu.
J.Kopeček   [13.03.2007]
Teď pozitivně
Domnívám se, že také vidíte věci příliš černě a za New Age automaticky považujete veškerou nekřesťanskou duchovní a spirituální literaturu. New Age v Východní Evropě představuje pouze kulturní záležitost, religiózní směr to byl snad za Hippies na Západě.
Apropos, jakkoli jste unikl Tangwstalovi z lopaty jeho odpovědi, podstatu jste vystihl opravdu v celé šíři.
Tangwystyl   [12.03.2007]
třemi slovy...bla bla bla...je to opravdu směšné, názory typu: "Keďže odpadli od Pána Boha túžia po svetských hodnotách, po peniazoch a po moci nad inými. ", nebo "Snažia sa ovládať svetovú politiku..."// nebylo to tady už? ano, akorát přesně tohle dělala v minulosti církev...ale budiž, dejme prostor fanatikům, ať nás opět něčím pobaví :)
Karol Nagy   [13.03.2007]
Tangwystyl, čo máš proti transparentnej politike?
Čo má proti tomu, aby sa o verejných veciach jednalo verejne? Práve preto, že aj jezuiti, Opus dei sa chová(lo) viac tajomne než iní v cirkvi bývali(jú) tiež podozrievaní s podobných praktík. Nakoniec, aj prví kresťania ako takí pôsobili svojou tajomnosťou, vyvolávali strach, odpor aj nenávisť.Ťažko povedať, čo bolo skôr: katakomby alebo prenasledovanie kresťanov.

Áno aj dnes existujú "tajné" krúžky náboženských fanatikov, ktorí sa v skrytosti modlia k Panne Mária, aby zašliapla hlavu slobodomurárskemu hadovi.

Od akejkoľvek skrytosti sa dištancujem (Veď nič nie je skryté, čo by sa neodhalilo, a nič utajené, čo by sa neprezvedelo - Lk 12,2). Naviac, skrytosť vyvoláva strach (na oboch stranách), odpor a nenávisť.

Bookmark and Share
Knihovnice.cz je na sociálce... ne na úřadu, ale na sociálních sítích. Přidejte se k nám na Facebooku a Twitteru.

Facebook Knihovnice.cz Twitter Knihovnice.cz
Chcete zde
inzerovat?
Napište si o ceník
na adresu
Aktuálně Vám nabízíme
1064 recenzí
  (1012 ohodnocených)
1091 knih
  (963 ohodnocených)
a celkem 31192 čtenářských hodnocení
články pro RSS
Přidej na Seznam

PageRank ukazatel
R e k l a m a
Zde může být Vaše reklama. Kontakt: reklama@knihovnice.cz
R e k l a m a
Starší kusy
(1) Windows on the World
(2) Rudá chryzantéma
Kniha je vázaná a s přebalem, má 360 stránek, 31 kapitol a Epilog. Publikace je vytištěna jako vydání I. Autorka Laura Joh Rowlandová se narodila v roce 1954. Biografie viz. přiložené hypertextové ...
(3) Čirá anarchie
Knihovnice.cz podporuje
Rosteme s knihou
Vydavatelství audio knih
Celé Česko čte dětem
Spřátelené weby
© 2004-2022 Alžběta Červená, Radek Červený, Václav Čermák. Všechna práva vyhrazena.
Publikování nebo šíření obsahu Knihovnice.cz je bez našeho výslovného souhlasu zakázáno.


TOPlist
Knižní startér - dejte šanci talentovaným autorům a zajímavým projektům