80 %

Barber, Malcolm - Noví rytíři

Více informací k této knize najdete v detailu
Úspěch Šifry mistra Leonarda se podepsal na posílení produkce knih o středověku. Kromě všemožných alternativně-okultních spisů se objevily i velice fundované práce, mezi něž se řadí Noví rytíři. Malcolm Barber v předmluvě píše, že cílem jeho studie bylo vyhovět potřebě vytvořit koncizní a moderní úvod k dějinám templářského řádu v angličtině. Vzhledem k tomu, že kniha má 433 stran, zkušený čtenář již tuší, že Barber je historik "staré školy", který se nespokojí s nástinem ideových konceptů, ale který bere historii pořádně, od podlahy - od jmen, od dat, od cen, od okrsků ke krajům a teprve poté k velkým ideálům.

Přestože jsou laviny údajů občas únavné, nejsou samoúčelné. Teprve detailní líčení dějinné situace na území dnešní románské Evropy a Blízkého východu, spolu s ekonomickými reáliemi dává čtenáři možnost pochopit, jakým způsobem templáři fungovali, odkud se brali oni sami a odkud jejich nepřátelé. Kniha ukazuje ekonomické, mocenské a náboženské sítě i značně protikladné tlaky, které vyvolávaly.

Templáři (Chudí rytíři Krista a Šalomounova chrámu) vznikli ve vcelku skromných podmínkách ze skupinky poutníků, která se uvolila dohlížet na bezpečí poutníků ohrožovaných lupiči a nájezdy seldžuckých Turků. Dle zápisu kronikáře Viléma z Tyru se tak událo v roce 1118 (Barber tento údaj upravuje na 1119). Jeruzalémský král Balduin II. daroval zázemí a jeruzalemský patriarcha přijal sliby chudoby, čistoty a poslušnosti od skupiny, z níž nejvýznamnější byli Hugo z Payns a Godefroi ze Saint-Omeru. Koncil v Troyes roku 1129 ustavil oficiální řeholi templářského řádu. Již od počátků řádu byl jeho mocným přímluvcem a propagátorem svatý Bernard z Clairvaux. Cisterciácká střídmost se ostatně odrazila v řádové řeholi. Templáře definovala jako mnichy, ale jejich prvořadým úkolem byla ochrana poutníků a boj proti nevěřícím. Johanité měli formálně prvořadý úkol v charitativní práci. V této souvislosti je zajímavé poznamenat, že obdoby rytířských řádů - muslimské ribáty, které kombinovaly život v modlitbách s bojem ve jménu víry, existovaly na hranicích muslimského světa již od 7. století.

Především politická zběhlost a aktivita svatého Bernarda (traktát O chvále nového rytířstva) a prvních velmistrů pomohly v krátkém čase vybudovat z templářského řádu jeden z pilířů latinského křesťanstva. Slabá francká království v zámoří byla záhy na jejich síle existenčně závislá. Řádoví rytíři sice umožňovali existenci těchto útvarů, ale zároveň je proměňovali v teokratická území, na kterých pro světské feudály jaksi nebylo místo. V průběhu let se místní šlechtické rody stávaly jejich významnými nepřáteli. Lokální držby zároveň otupovaly chuť templářů do dobrodružnější vojenské činnosti, což jim mnohdy přinášelo kritiku a nepřátele z řad západních teologů a vznešených účastníků křížových výprav.

Horentní sumy potřebné k vydržování armády v Palestině, spolu s nutností vše do těchto oblastí dovážet, nutily templáře vyvíjet silnou aktivitu na západě. Templáři prosluli jako velice asertivní bojovníci za svá práva či nejrůznější výhody a patřili k obávaným a nenáviděným sousedům feudálů i církve. Nutnost také templáře přinutila vypilovat na svou dobu nesmírně efektivní ekonomické nástroje. Pověstným se stalo zejména bankovnictví, zahrnující systémy účetnictví, které templáři prováděli i pro francké království. Potřeba držet Svatou zemi v křesťanských rukách však držela nenechavé ruce (alespoň převážně) dále od jejich majetku.

Obrat samozřejmě přinesl pád křesťanských států ve Svaté zemi. Roku 1299 se mamlúkům vzdal Akkon - poslední město na palestinském pobřeží. Záhy byl vyklizen hrad ´Atlíd a Tortosa. Ostrůvek Ruad, na němž drželi templáři posádku jako nástupiště pro případné znovudobytí Svaté země byl mamlúky dobyt v roce 1302. Již v roce 1307 zahájil francký král Filip IV. Sličný zatýkání templářů na základě vykonstruovaného obvinění. Jeho trik nakonec zcela nevyšel, neboť papež Klement V. na koncilu ve Vienne (1311-1312) jejich majetek převedl johanitům.

Barber se příliš nevěnuje samotné likvidaci templářů, o procesu s nimi napsal knihu v roce 1978. Zhruba stejně prostoru je zasvěceno procesu mýtizace templářů od soudobých kronikářů až po Foucaltovo kyvadlo. Na několika stránkách je rozebírán Scottův Ivanhoe. Templáře na územích českých králů podchytil v doslovu Libor Jan (zde jeho text o Řádu německých rytířů v přemyslovském státě).

Kromě historie jednoho řádu kniha přináší zajímavé exkurze do nepříliš známé historie středověku. Čtenář se dočte o vzniku Portugalska, bojích muslimů s Mongoly i vzniku Řádu německých rytířů. Anebo praktické informace o převážení koní do Palestiny a rozloze statků potřebných k vydržování jednoho rytíře. O všemožná překvapení není nouze. Kupříkladu, přelom 12. a 13. století, tedy období, ve kterém byla latinské státy vytlačeny až na pobřeží, templáři strávili válkami s křesťanskými Armény v Kilíkii.

Vydalo Argo v roce 2006.

Diskuze k této recenzi:


Jak se Vám líbila tato recenze?
Oznámkujte jako ve škole
 1     2     3     4     5    Odeslat
Celkem hlasů 5. Z toho průměrné hodnocení: 1.

Bookmark and Share
Knihovnice.cz je na sociálce... ne na úřadu, ale na sociálních sítích. Přidejte se k nám na Facebooku a Twitteru.

Facebook Knihovnice.cz Twitter Knihovnice.cz
Chcete zde
inzerovat?
Napište si o ceník
na adresu
Aktuálně Vám nabízíme
1064 recenzí
  (1012 ohodnocených)
1091 knih
  (963 ohodnocených)
a celkem 31141 čtenářských hodnocení
články pro RSS
Přidej na Seznam

PageRank ukazatel
R e k l a m a
Zde může být Vaše reklama. Kontakt: reklama@knihovnice.cz
R e k l a m a
Starší kusy
(1) Na počátku
(2) Kolumbové vesmíru 1. díl
(3) Bohabojné ženy
V příběhu "Bohabojné ženy" (orig. Las piadosas, 1998) nás autor zavede do léta roku 1816, na břeh Ženevského jezera, kde se na své spanilé jízdě bezstarostným životem objevila pětice lidí, jako ...
Knihovnice.cz podporuje
Rosteme s knihou
Vydavatelství audio knih
Celé Česko čte dětem
Spřátelené weby
© 2004-2021 Alžběta Červená, Radek Červený, Václav Čermák. Všechna práva vyhrazena.
Publikování nebo šíření obsahu Knihovnice.cz je bez našeho výslovného souhlasu zakázáno.


TOPlist
Knižní startér - dejte šanci talentovaným autorům a zajímavým projektům