80 %

Barber, Malcolm - Noví rytíři

Více informací k této knize najdete v detailu
Úspěch Šifry mistra Leonarda se podepsal na posílení produkce knih o středověku. Kromě všemožných alternativně-okultních spisů se objevily i velice fundované práce, mezi něž se řadí Noví rytíři. Malcolm Barber v předmluvě píše, že cílem jeho studie bylo vyhovět potřebě vytvořit koncizní a moderní úvod k dějinám templářského řádu v angličtině. Vzhledem k tomu, že kniha má 433 stran, zkušený čtenář již tuší, že Barber je historik "staré školy", který se nespokojí s nástinem ideových konceptů, ale který bere historii pořádně, od podlahy - od jmen, od dat, od cen, od okrsků ke krajům a teprve poté k velkým ideálům.

Přestože jsou laviny údajů občas únavné, nejsou samoúčelné. Teprve detailní líčení dějinné situace na území dnešní románské Evropy a Blízkého východu, spolu s ekonomickými reáliemi dává čtenáři možnost pochopit, jakým způsobem templáři fungovali, odkud se brali oni sami a odkud jejich nepřátelé. Kniha ukazuje ekonomické, mocenské a náboženské sítě i značně protikladné tlaky, které vyvolávaly.

Templáři (Chudí rytíři Krista a Šalomounova chrámu) vznikli ve vcelku skromných podmínkách ze skupinky poutníků, která se uvolila dohlížet na bezpečí poutníků ohrožovaných lupiči a nájezdy seldžuckých Turků. Dle zápisu kronikáře Viléma z Tyru se tak událo v roce 1118 (Barber tento údaj upravuje na 1119). Jeruzalémský král Balduin II. daroval zázemí a jeruzalemský patriarcha přijal sliby chudoby, čistoty a poslušnosti od skupiny, z níž nejvýznamnější byli Hugo z Payns a Godefroi ze Saint-Omeru. Koncil v Troyes roku 1129 ustavil oficiální řeholi templářského řádu. Již od počátků řádu byl jeho mocným přímluvcem a propagátorem svatý Bernard z Clairvaux. Cisterciácká střídmost se ostatně odrazila v řádové řeholi. Templáře definovala jako mnichy, ale jejich prvořadým úkolem byla ochrana poutníků a boj proti nevěřícím. Johanité měli formálně prvořadý úkol v charitativní práci. V této souvislosti je zajímavé poznamenat, že obdoby rytířských řádů - muslimské ribáty, které kombinovaly život v modlitbách s bojem ve jménu víry, existovaly na hranicích muslimského světa již od 7. století.

Především politická zběhlost a aktivita svatého Bernarda (traktát O chvále nového rytířstva) a prvních velmistrů pomohly v krátkém čase vybudovat z templářského řádu jeden z pilířů latinského křesťanstva. Slabá francká království v zámoří byla záhy na jejich síle existenčně závislá. Řádoví rytíři sice umožňovali existenci těchto útvarů, ale zároveň je proměňovali v teokratická území, na kterých pro světské feudály jaksi nebylo místo. V průběhu let se místní šlechtické rody stávaly jejich významnými nepřáteli. Lokální držby zároveň otupovaly chuť templářů do dobrodružnější vojenské činnosti, což jim mnohdy přinášelo kritiku a nepřátele z řad západních teologů a vznešených účastníků křížových výprav.

Horentní sumy potřebné k vydržování armády v Palestině, spolu s nutností vše do těchto oblastí dovážet, nutily templáře vyvíjet silnou aktivitu na západě. Templáři prosluli jako velice asertivní bojovníci za svá práva či nejrůznější výhody a patřili k obávaným a nenáviděným sousedům feudálů i církve. Nutnost také templáře přinutila vypilovat na svou dobu nesmírně efektivní ekonomické nástroje. Pověstným se stalo zejména bankovnictví, zahrnující systémy účetnictví, které templáři prováděli i pro francké království. Potřeba držet Svatou zemi v křesťanských rukách však držela nenechavé ruce (alespoň převážně) dále od jejich majetku.

Obrat samozřejmě přinesl pád křesťanských států ve Svaté zemi. Roku 1299 se mamlúkům vzdal Akkon - poslední město na palestinském pobřeží. Záhy byl vyklizen hrad ´Atlíd a Tortosa. Ostrůvek Ruad, na němž drželi templáři posádku jako nástupiště pro případné znovudobytí Svaté země byl mamlúky dobyt v roce 1302. Již v roce 1307 zahájil francký král Filip IV. Sličný zatýkání templářů na základě vykonstruovaného obvinění. Jeho trik nakonec zcela nevyšel, neboť papež Klement V. na koncilu ve Vienne (1311-1312) jejich majetek převedl johanitům.

Barber se příliš nevěnuje samotné likvidaci templářů, o procesu s nimi napsal knihu v roce 1978. Zhruba stejně prostoru je zasvěceno procesu mýtizace templářů od soudobých kronikářů až po Foucaltovo kyvadlo. Na několika stránkách je rozebírán Scottův Ivanhoe. Templáře na územích českých králů podchytil v doslovu Libor Jan (zde jeho text o Řádu německých rytířů v přemyslovském státě).

Kromě historie jednoho řádu kniha přináší zajímavé exkurze do nepříliš známé historie středověku. Čtenář se dočte o vzniku Portugalska, bojích muslimů s Mongoly i vzniku Řádu německých rytířů. Anebo praktické informace o převážení koní do Palestiny a rozloze statků potřebných k vydržování jednoho rytíře. O všemožná překvapení není nouze. Kupříkladu, přelom 12. a 13. století, tedy období, ve kterém byla latinské státy vytlačeny až na pobřeží, templáři strávili válkami s křesťanskými Armény v Kilíkii.

Vydalo Argo v roce 2006.

Diskuze k této recenzi:


Jak se Vám líbila tato recenze?
Oznámkujte jako ve škole
 1     2     3     4     5    Odeslat
Celkem hlasů 5. Z toho průměrné hodnocení: 1.

Bookmark and Share
Knihovnice.cz je na sociálce... ne na úřadu, ale na sociálních sítích. Přidejte se k nám na Facebooku a Twitteru.

Facebook Knihovnice.cz Twitter Knihovnice.cz
Chcete zde
inzerovat?
Napište si o ceník
na adresu
Aktuálně Vám nabízíme
1064 recenzí
  (1012 ohodnocených)
1091 knih
  (963 ohodnocených)
a celkem 31192 čtenářských hodnocení
články pro RSS
Přidej na Seznam

PageRank ukazatel
R e k l a m a
Zde může být Vaše reklama. Kontakt: reklama@knihovnice.cz
R e k l a m a
Starší kusy
(1) Alchymista
Kniha Alchymista, kterou mistrně napsal Paulo Coelho, nás zavede do pohádkových krajin plných dobrodružství, hledání a splněných snů... Spolu s mladým španělským pastýřem se vydáme hledat smysl ...
(2) Muž z vysokého zámku
(3) Keltové našich zemí v evropském kontextu
Knihovnice.cz podporuje
Rosteme s knihou
Vydavatelství audio knih
Celé Česko čte dětem
Spřátelené weby
© 2004-2022 Alžběta Červená, Radek Červený, Václav Čermák. Všechna práva vyhrazena.
Publikování nebo šíření obsahu Knihovnice.cz je bez našeho výslovného souhlasu zakázáno.


TOPlist
Knižní startér - dejte šanci talentovaným autorům a zajímavým projektům