80 %

Bouzek, Jan - Keltové našich zemí v evropském kontextu

Více informací k této knize najdete v detailu
Keltové jsou první historicky známí obyvatelé našich zemí. Obýváme země, které oni obývali. Zůstalo nám po nich jméno: domov Bójů, Boiohaemum, latinské jméno Čech,... a také nám zde zůstala keltská jména hlavních řek: Labe, Jizera, Ohře. Tolik již v úvodu praví autor, profesor klasické archeologie a člen Učené společnosti České republiky Jan Bouzek.

Biologické stopy keltského původu (alespoň části) Čechů spolu s obdobnými poznámkami muzikantů těžících z folklóru vzedmuly v devadesátých letech vlnu keltománie, že by nám ji mohli v Cornwallu závidět. Opojné nadšení si nepodrželo sílu ani jednu dekádu, a tak je vlastně škoda, že kniha přichází až dnes. Ovšem, krátký a hutný přehled dějin Keltů na našem i cizím území by pravého keltomana svým rozsahem asi nezaujala.

To však není nikterak poškozující hodnocení! Bouzkova kniha je krátkým, uceleným přehledem tématu, ze kterého se čtenář, který nemá zájem listovat folianty mapujícími abecedně vykopávky, může seznámit se známou historií Keltů. Ovšem i ti, kteří zmíněné tlustospisy mají a pročítají je, v knize naleznou ucelený výklad souvislostí, který svou komplexností překvapí.

Již od četby Drobejdarova Věku barbarů mám onen pocit okultní podstatnosti Čech podporovaný autory sci-fi a hinduistickými proroky: Vše podstatné projde pod Řípem. Ještě před Svéby a Langobardy tak z českého území proudili Bójové na západ, na jih i na východ, tedy všude tam, kde cítili blahobyt. Četl-li jsem dobře, pak i legendární "Vae victis" Brennos vyvedl svou výpravu ze Závisti.

Vyplujeme-li však z oblaku keltského okouzlení, musíme konstatovat, že keltské Čechy představovaly semeniště a seřadiště hrdlořezů, kteří obtěžovali snad v celé Evropě a neokrádali snad jedině Germány, kterým nebylo, co sebrat. Ne nadarmo čerpal Tolkien látku na Hobita z keltské mytologie. Keltové se opravdu neštítili nástrah a rádi si pro něco hezkého zašli.

Výklad poněkud trpí rozervaností, zatímco partie o událostech "doma" jsou soupisem vykopávek a nalezišť prokládaných odhady a spekulacemi, kapitoly jižní představuji přívaly dat, jmen a detailních popisů z textů řeckých a římských historiků. Je proto dobré, rozmyslet si, co jste dočetli, neboť některé údaje mají díky školní přípravě větší tendenci ulpít v paměti.

Kromě známých jmen a událostí Bouzek popisuje hlavně společenské proměny a rozvrstvení. Upozorňuje, že etnicita byl luxus, který se týkal dobové šlechty - ta po porážkách od Germánů odešla do Galie, zatímco ostatní zůstali a přispěli k obdivuhodné vyspělosti Marobudova království. V těchto souvislostech Bouzek vyzývá, abychom se nenechali opájet německým romantickým nacionalismem, který si báchorku o pangermánství vmyslel "už dávno" - všichni Evropané jsou převážně potomci mezolitických lovců a sběračů, jak bylo ukázáno na na mužích i na ženách. Ostatně, samo jméno Marobud je keltské.

Tím jsme se však dostali na samý sklonek keltské vůdčí přítomnosti. O jejím počátku se vedou spory, jisté je, že ve střední Evropě žili alespoň od střední doby bronzové. Doba laténská je výrazem uměleckého stylu, ve kterém Keltové hráli hlavní roli, ale tvořili v něm i mnozí nekelti a naopak Kelti od severoitalských jezer jej neakceptovali (kultury proto-Golasecca a Golasecca) a až do rozpuštění v Římanech setrvali u stylu halštatského (ze kterého latén vzešel). To vše je v knize ilustrováno velkým množstvím obrázků, ba i fotografickou přílohou, ale je nutné masivně listovat.

Zatímco přechod latén/halštat přechod sociální neznamenal, vlna "demokratických" revolucí proti králům, totožná s tou v Římě a Etrurii se neprojevila ve změně slohu užitého umění. Zatímco většina českých Bójů odešla po roce 400 př.n.l. do Itálie, do Čech přišli Keltové z Champagne - Volkové-Tektoságové, respektive do východních a středních Čech, v jižních setrvali Bójové

Keltové se v průběhu knihy mění z oblíbených zákazníků, přes neoblíbené útočníky až po oblíbené otroky. Od pronásledovaných Skyty, po ovládající Thráky až po vyhnané Germány. Mezitím se Čechami posílení Tektoságové stali součástí Galatů, kteří vpadli do Malé Asie a jediní z nich, kteří si uchovali kmenovou identitu. O jejich významu svědčí listy v Bibli, které jsou jim adresovány.

V první polovině 1. století podléhají Keltové tlaku bojovnějších (tj. chudších) Germánů a vyklízejí oppida v Bavorsku a Würtembersku. Čeští Keltové se dostávají do izolace, posléze Bójové ustupují do Panonie, kde je porážejí Dákové. Část Bójů spolu s Helvétii odchází do Galie odkud je vyžene Caesar, spolu s Ariovistovými Germány, které si na Helvétie pozvali místní Keltové. Součástí Ariovistova svazu jsou též Markomani, kteří po čase ukončí v Čechách vládu pologermánských Volků-Tektoságů. Přejde grossromstedstský horizont a převážně germánská Marobudova říše Svébů. Ve slovenských horách se Kotinové udrželi do 2. století.

Jak je patrno z předchozího vyprávění, akcenty na etnicitu se v kapitolách posouvají, zejména mezi kapitolami hospodářskými a událostními. Nicméně kniha zůstává konzistentní. Výborný přehled dějin Keltů jak už v edici "Dějiny do kapsy" bývá zvykem.

Vydal Triton v roce 2007.

Diskuze k této recenzi:


Jak se Vám líbila tato recenze?
Oznámkujte jako ve škole
 1     2     3     4     5    Odeslat
Celkem hlasů 5. Z toho průměrné hodnocení: 1,2.

Bookmark and Share
Knihovnice.cz je na sociálce... ne na úřadu, ale na sociálních sítích. Přidejte se k nám na Facebooku a Twitteru.

Facebook Knihovnice.cz Twitter Knihovnice.cz
Chcete zde
inzerovat?
Napište si o ceník
na adresu
Aktuálně Vám nabízíme
1064 recenzí
  (1012 ohodnocených)
1091 knih
  (963 ohodnocených)
a celkem 31197 čtenářských hodnocení
články pro RSS
Přidej na Seznam

PageRank ukazatel
R e k l a m a
Zde může být Vaše reklama. Kontakt: reklama@knihovnice.cz
R e k l a m a
Starší kusy
(1) Zpěv Sirény
(2) Muž dvou rakví
(3) Obranný reflex
Tímto novým příběhem autor opustil realitu dneška a zabrousil do hájenství science fiction. Příběh situoval do světa roku 2034. Už od prvních kapitol vám bude ale jasné, že kniha není typickým ...
Knihovnice.cz podporuje
Rosteme s knihou
Vydavatelství audio knih
Celé Česko čte dětem
Spřátelené weby
© 2004-2022 Alžběta Červená, Radek Červený, Václav Čermák. Všechna práva vyhrazena.
Publikování nebo šíření obsahu Knihovnice.cz je bez našeho výslovného souhlasu zakázáno.


TOPlist
Knižní startér - dejte šanci talentovaným autorům a zajímavým projektům