80 %

Dobytí Lisabonu a reconquista Portugalska

Více informací k této knize najdete v detailu
Druhý svazek edice Memoria medii aevi - Paměť středověku zavádí čtenáře do Portugalska 12. a posléze i 13. století. V šesti dobových ukázkách líčí reconquistu Portugalska za vydatné podpory křižáků účastnících se druhé až páté křížové výpravy. Zatímco školní dějepis nám zpravidla přinesl poznání, že Iberský poloostrov byl dobyt ("kdysi") muslimy a poté z něj byli vyhnáni, autentické dokumenty vykreslují příběh spletitěji a bez oněch jednoznačně kladných postav, kvůli nimž jsou historické romány tak oblíbené. Vzdor komentáři na stránce vydavatele v knize nenalezneme "férové" muslimy, kteří chtěli mírové soužití. Jak by ostatně mohli, měla-li některé maurská města odvádět až tisíc křesťanských otroků ročně? Za to nalezneme zástupy adeptů spásy, hamižných hrdlořezů vzájemně se pomlouvajících podle národnostního klíče protknutých zbožným nadšením a výjimečnými charaktery, které je přivedou ke zmiňovaným úspěchům. Připusťme ale, že i křesťanský panovník držel ve středověku slib, jen když jej držel věřitel za nohu.

Prvý a pojmenovávající je dopis křižáka Raula Osbernovi, později nazvaný Dobytí Lisabonu na Maurech roku 1147. Z tohoto dopisu bylo vyčteno datum dobytí Lisabonu - 25. září - které se od roku 1935 slaví jako státní svátek. Je to také nejrozsáhlejší dílo ve svazku. Raul musel být vskutku ve středu dění, alespoň podle citovaných projevů mocných. Měl však i nadhled, když s proslulým anglickým suchým humorem píše o Oviedu: V jeho blízkosti leží hornatá oblast, která vyniká především lovnou zvěří a pěstováním nejrůznějších plodin - a jistě by byla velice příjemná, kdyby ji nehyzdilo její vlastní obyvatelstvo.

Raul popisuje sedmnáct týdnů obléhání s proměnlivými výsledky. Konečné vítězství doplněné porušením úmluv a rabováním uzavírá slovy: Když všemohoucí Bůh trestá jakékoli hříšníky, musíme pocítit soucit nad tím, jak žalostně hynou a zároveň se radovat nad spravedlností jejich soudce.

Ke stejné události se vztahuje úryvek o dobytí Lisabonu z Magdeburských análů (1147), je však podstatně kratší a méně květnatými slovy zaznamenává průběh boje se zvláštním zřetelem na statečnost Němců. Důsledek boje představuje Zpráva o založení kláštera sv. Vincenta v Lisabonu. Naopak k prvému textu odkazuje Závěť křižáka Raula, mohlo by se dosti dobře jednat právě o jejího autora.

Poslední dva texty jsou data pozdějšího. "Zpráva o námořní cestě, při níž poutníci plavící se do Jeruzaléma dobyli město Silves, léta páně 1189" i "Dobytí hradu Alcácer do Sol na počátku páté křížové výpravy roku 1217" vycházejí ze stejné předlohy. Portugalský král si "stopne" pár desítek křižáckých lodí a naslibuje jim hory - doly. Křižáci se s proměnlivými výsledky pokoušejí město či hrad dobýt, mezi tím se rozhádají, nakonec ho dobudou, král jim nic nedá nebo dá málo, pohádají se tedy i s ním a se plaví dál. Mezi jinými zde vysvítá, jak mocnou silou křižáci byli - vzdor všem neduhům jejich volné organizace. Kupříkladu po dobytí Silves titíž křižáci vypálili Cádiz, který jeho obyvatelstvo zcela vyklidilo a ještě zaplatilo, aby jej nevypálili příliš.

Historický přehled Simony Binkové otevřeně říká to, co bylo možné vysledovat už v textech - reconquist proběhlo několik, zvláště vystoupení náboženských sekt Almorávidů a později Almohadů proces obrátila. Alfonz VII. Kastilský dobyl Lisabon už 1085, ale sebrali mu jej právě Almorávidé. Kromě Maurům portugalské hrabství bojovalo také o suverenitu s Galicií a Kastílií. Králové byli zpravidla bratranci, nakonec se dosažení suverenity povedlo v roce 1143. Papež uznal portugalského krále roku 1179.

Zevrubně je probrána celková situace křižáckého hnutí, od podnětu papeže Alexandra II. k osvobození Barbastry v Aragonsku roku 1064 až po objevitelské plavby Portugalců a Španělů ve století patnáctém. Zde je zajímavé zmínit, že po porážce u Las Navas de Tolosa roku 1212 se islámské panství v Evropě ekonomicky zhroutilo a kolem roku 1250 Granadské království podepsalo s Kastilií vazalskou smlouvu, podle níž platilo výpalné ve zlatě až do obsazení roku 1492, což vrhá na ukončení reconquisty poněkud nehrdinné světlo, žádný úporný boj táhnoucí se staletími, ale vyhnání zchudlého neplatiče. Koncept křížového tažení po odklonu od univerzální moci papežů poněkud vyčpěl a zmiňované dobytí Kanárských ostrovů nebo zámořské plavby byly jistě křížovými jen podle jména, avšak ve svých počátcích představovalo obdivuhodnou aktivizační sílu, jíž se podivovali samotní papežové. Podobně ostatně na Iberském poloostrově postupovali i muslimové.

Dá se říci, že při pozorné četbě nabízí tato kniha více takových ne-pěkných pohledů na aplikované dějiny. Proto jistě zaujme nejen specialisty na středověk, ale i náhodné čtenáře. O přívětivost překladu pro moderní čtenáře se zasloužili Pavel Zavadil a Magdalena Moravová.

Vydalo Argo v roce 2008.

Diskuze k této recenzi:


Jak se Vám líbila tato recenze?
Oznámkujte jako ve škole
 1     2     3     4     5    Odeslat
Tato recenze ještě nebyla hodnocena.

Bookmark and Share
Knihovnice.cz je na sociálce... ne na úřadu, ale na sociálních sítích. Přidejte se k nám na Facebooku a Twitteru.

Facebook Knihovnice.cz Twitter Knihovnice.cz
Chcete zde
inzerovat?
Napište si o ceník
na adresu
Aktuálně Vám nabízíme
1064 recenzí
  (1012 ohodnocených)
1091 knih
  (963 ohodnocených)
a celkem 31197 čtenářských hodnocení
články pro RSS
Přidej na Seznam

PageRank ukazatel
Pachman, Richard - Kdokoliv
R e k l a m a
Zde může být Vaše reklama. Kontakt: reklama@knihovnice.cz
R e k l a m a
Starší kusy
(1) Kruh
(2) Leonardův kabinet
Ani v tomto svazku nechybí Petr Šabach, kterého bychom mohli nazvat kmenovým autorem edice. Jestli se nepletu, jeho povídky se už objevily už v předešlých osmi svazcích. Zde svojí povídkou "Student ...
(3) Tradiční čínská architektura
Knihovnice.cz podporuje
Rosteme s knihou
Vydavatelství audio knih
Celé Česko čte dětem
Spřátelené weby
© 2004-2022 Alžběta Červená, Radek Červený, Václav Čermák. Všechna práva vyhrazena.
Publikování nebo šíření obsahu Knihovnice.cz je bez našeho výslovného souhlasu zakázáno.


TOPlist
Knižní startér - dejte šanci talentovaným autorům a zajímavým projektům