80 %

Droberjar, Eduard - Věk barbarů

Více informací k této knize najdete v detailu
Čtenáře od prvních stránek zavalí lavina informací, jména římských císařů, germánských náčelníků, bitev, provincií, kmenů, nalezišť a artefaktů. Není to nepříjemné. Styl neubíjí a laici si mohou dovolit nějaká ta jména prostě zapomenout. Podstatné informace budou zopakovány na jiném místě, neboť kniha má, podobně jako historie, příběh. Droberjar je též autorem Encyklopedie římské a germánské archeologie v Čechách a na Moravě (ukázka) a mám pocit, že Věk barbarů koncipoval jako čtivý výtah z ní, ohraničený podtitulem "České země a stěhování národů z pohledu archeologie".

Býti barbarem je v podstatě velice zábavné. Rabujete bezbranné dvorce, dobýváte špatně bráněná města a nemusíte se mýt. Potom to přijde, dobudete hlavní město prohnilé, upadající říše, ověnčíte se nic neznamenajícími tituly, bohatstvím a mocí. Sotva se ponoříte do hlubin dekadentních rozkoší, vylezou v nějaké zapadlé díře z lesa smradlaví trhani (anebo, co hůře, vyjedou na koních) a vy abyste vytahovali svoje staré bojovníky z putyk a předměstských vil, vykupovali koně a narychlo kovali meče z rádel. Pravidlo jedna totiž říká, že nejlepšímu barbarovi přísluší titul civilizovaný člověk a ostatní jdou po něm.

Přiznávám, že Eduard Droberjar k barbarům s takovou nadsázkou nepřistupuje. Ne, že by to nedokázal anebo mu to v práci zakázali, ale nemusí. S doktorátem z archeologie a bohatými zkušenostmi z terénu, je doslova nabit konkrétními informacemi. Čtenáře od prvních stránek zavalí lavina informací, jména římských císařů, germánských náčelníků, bitev, provincií, kmenů, nalezišť a artefaktů. Není to nepříjemné. Styl neubíjí a laici si mohou dovolit nějaká ta jména prostě zapomenout. Podstatné informace budou zopakovány na jiném místě, neboť kniha má, podobně jako historie, příběh. Droberjar je též autorem Encyklopedie římské a germánské archeologie v Čechách a na Moravě (ukázka) a mám pocit, že Věk barbarů koncipoval jako čtivý výtah z ní, ohraničený podtitulem "České země a stěhování národů z pohledu archeologie".

Časové kniha začíná Markomanskými válkami ve druhém století našeho letopočtu, těch se však jen dotkne, tak říkajíc pro uvedení do děje. Mnohem hlouběji se zabývá následujícími stoletími, kdy už se Římanům tolik nedařilo a převážně dobou stěhování národů, kterou zahajuje příchod Hunů. Hunové natlačili na území Římské říše poražené Góty se kterými se zakrátko spojili a v bitvě u Adrianopole roku 378 porazili Římany. Následující období vyplnilo prchání Germánů před Huny a potažmo Římanů před Germány.

Roku 451 byli Hunové na Kalalaunských polích poraženi a roku 454 či 455 Geruly a dalšími kmeny na říčce Nedao doraženi a z Evropy museli uprchnout. Římská říše tou dobou stále existovala, ale tak jaksi alternativně: Roku 416 si v Itálii vyhlásili svou říši Vizigóti, roku 428 vznikla Vandalská říše v severní Africe. "Čeští" Svébové si roku 411 vyhlásili říši v Galicii, kam došli od Silvestra roku 406, kdy se vydali loupit s bývalými vazaly Hunů Alany a Vandaly. Vandalové prostříhali a museli táhnout až do Afriky.

Autor zdůrazňuje prorůstání Římské říše s různými germánskými kmenovými státy. Tyto de facto vytvořené paralelní struktury byly občas posvěceny de jure - jako že některý z náčelníků obdržel oficiální titul, ale s předchozím systémem vlády měl ten jeho patrně dost málo společného. Někdy kmenovým náčelníkům nezáleželo ani na titulech a spokojili se s výpalným. Zvláště tato situace Římany interně drásala, dobový autor si stěžoval, že i otroci se vykupují jen jednou a jsou svobodní, zatímco oni se vykupují kvartálně a žádnou svobodu nezískávají. Slušný občan, který raději platí a platí, než by padl v boji je prostě vzácnost a je třeba ho využít jako každého jiného osla Otřes-se. Poučné, zvláště když nám také hrozí, že se sedíce na gauči staneme menšinou. V tom, že nezáleží na prkotinách nás utvrzují Herulové, kteří zpoplatňovali nejen Římany, ale i jiné Germány, třeba Langobardy.

Nechráněné římské vnitrozemí se ekonomicky hroutilo, neboť státní moc nezvládala ani loupežnické bandy, natož nájezdníky. Vojenskou moc, pokud nějaká fyzicky existovala, neměl kdo živit, protože města ožebračili dílem nájezdníci a dílem lupiči. Hodnotu začaly mít statky a pole. Zcela organicky se nám před očima rozkládá vyspělá společnost na soubor nezávislých statků, tu a tam schopných uživit náčelnický dvorec. Města mají co nabídnout nájezdníkům, ale ne obyvatelům.

Germánští správci po prvotní vlně loupení obsazená uzemí mnohdy udržovali v římském stavu. Hranice říše římské byly střeženy do poloviny 5. století (Germány proti jiným Germánům). Theodorich Veliký stavěl akvadukty a nechal se prohlásit vznešeným občanem Říma, který pár let předtím dobyl. Vrcholní představitelé samotné Západořímské říše byli v jejím posledním století často Germáni (alespoň Ti schopní tak, že se po nich zachovalo jméno).

Po hrůzách předchozích kapitol užaslý čtenář se slzou v oku pohlédne na příchod Slovanů, respektive na jejich první loupeživý vpád (spolu s Gepidy) do Východořímské říše. Příchod Slovanů, jakkoli je obestřen nejasnostmi, byl umožněn odchodem Langobardů do Panonie v roce 530. Ti již se Slovany znali, roku 535 k nim uprchl neúspěšný kandidát na trůn Hildigis. Roku 568 Langobardi odcházejí do Itálie, kteroužto událostí končí období masivních přesunů obyvatelstva - doba stěhování národů. Droberjar čtenáře stylově dovede až k porážce jejich říše Karlem Velikým v roce 774, což mu umožní zmínit porážku jiného franckého krále - Dagoberta I. Slovany v bitvě u Wogastisburgu.

Českého vlastence bezpochyby potěší, že prakticky není významného lidu, který by alespoň chvíli nežil v Čechách. Na území jižní Moravy skončily markomanské války - v Mušově bylo předsunuté velitelství římské armády. Svébové žijící na území Čech se stali základem vznikajících Bavorů, kromě těch, kteří odešli do Galicie či ještě jinam. O jejich intelektuálních schopnostech svědčí i to, že císaře Valentiniana I. dokázali jejich náčelníci vytočit v diskusi tak, že jej trefil šlak.

Knihu doplňují mapy, ilustrace, barevná obrazová příloha a další propriety odborného textu jako je rejstřík, poznámky a seznam literatury. Dříve nebo později čtenář narazí na opravdu expresivní vyjádření, cituji: "...poklidný vývoj za vlády zlotřilého císaře Elagabala". Osobně nezaujímám k vládě Elagabalově žádné stanovisko a pochybuji, že jej bude mít běžný čtenář. Zaujatým doporučuji poučit se na internetu, opravdu, figurka.

Oproti výše zmíněnému výtahu je výrazně více zastoupena archeologie. Autor kupříkladu uvádí odkryté základy stavby v Kněžívkách u Tuchoměřic, která mohla být ariánským kostelíkem a pokud opravdu byla, tak i první doloženou křesťanskou svatyní na našem území.

Alternativní náhled na knihu vzšel ve Vesmíru. Vydala Paseka v roce 2005.

Diskuze k této recenzi:


Jak se Vám líbila tato recenze?
Oznámkujte jako ve škole
 1     2     3     4     5    Odeslat
Celkem hlasů 8. Z toho průměrné hodnocení: 2.

Bookmark and Share
Knihovnice.cz je na sociálce... ne na úřadu, ale na sociálních sítích. Přidejte se k nám na Facebooku a Twitteru.

Facebook Knihovnice.cz Twitter Knihovnice.cz
Chcete zde
inzerovat?
Napište si o ceník
na adresu
Aktuálně Vám nabízíme
1064 recenzí
  (1012 ohodnocených)
1091 knih
  (963 ohodnocených)
a celkem 31197 čtenářských hodnocení
články pro RSS
Přidej na Seznam

PageRank ukazatel
Pachman, Richard - Kdokoliv
R e k l a m a
Zde může být Vaše reklama. Kontakt: reklama@knihovnice.cz
R e k l a m a
Starší kusy
(1) Racionálně emoční behaviorální terapie
(2) Křížovky a recepty tradiční kuchyně
Kniha je brožovaná, ale za to má přes 367 stránek! Knižní obálka je barevná a výstižná, dokonce i uvnitř je kniha velice vtipně černobíle ilustrovaná, obsahuje 361 receptů tradiční kuchyně. Na levé ...
(3) Koza, která žere hady
Knihovnice.cz podporuje
Rosteme s knihou
Vydavatelství audio knih
Celé Česko čte dětem
Spřátelené weby
© 2004-2022 Alžběta Červená, Radek Červený, Václav Čermák. Všechna práva vyhrazena.
Publikování nebo šíření obsahu Knihovnice.cz je bez našeho výslovného souhlasu zakázáno.


TOPlist
Knižní startér - dejte šanci talentovaným autorům a zajímavým projektům