85 %

Dworková, Debórah; van Pelt, Robert Jan - Osvětim

Více informací k této knize najdete v detailu

V českém překladu vychází další naprosto zásadní kniha o německém vyhlazování Židů a dalších "podlidí": Osvětim Debórah Dworková a Roberta Jana Van Pelta. Na dějinách města Osvětimi - od roku 1270 do současnosti - autoři nesmírně čtivou formou ukázali historické proplétání národů gradující v letech druhé světové války i nacionální koncepty a ideje, které k němu vedly. Pro české vydání byly rozšířeny kapitoly o holocaustu a poválečné historii tábora. Nově byla připojena obrazová příloha a kapitola o popírání holocaustu a jeho potírání. Část obhajoby D. Lipstadtové před soudním útokem Davida Irvinga stála na zprávě Van Pelta.

Kniha sice začíná pohlednicí z roku 1905, ale záhy se děj stočí do raného středověku, respektive do goebblesovského chápání dějin středověku v duchu hesla: Německý východ je naše nostalgie a naplnění. V tomto pojetí bylo třeba přepracovat koloniální výboje i přesuny nevolníků do chudých podhorských oblastí ve velkolepé civilizační úsilí. Kolonizant středověku byl hrdinou, kolonizant novověku se dle Goebblesova nařízení musel nazývat navrátilec. Zatímco v textu je patrné, že se jedná o německý výklad historie, obrázky ukazují pravé rasové divy. Třeba: Německý východ 1400: Když Němci převzali kontrolu nad Pomořanskem a Slezskem... Václav IV. by se asi divil, co mu kdo převzal. Ještě hůř dopadli Lužičtí Srbové, kteří se stali dle mapky Němci již ve 13. století (a část Hornolužičanů nebyla za lidi uznána vůbec, protože jejich území je označeno jako neobydlené).

Lze jistě pochopit, že úvod k historii koncentračního tábora se nemůže nimrat ve středověkých patáliích českého království, ale vylovit z žumpy německé propagandy jenom Poláky, aby se vyjímali jako David proti Goliášovi mi nepřijde košer. V jiném ohledu jsou ovšem (řádně označené) propagandistické letáky a mapky poučné - ukazují, jak snadno lze nově vytvořit starou historii.

Jak se dějinný přehled blíží k realizaci versailleské smlouvy a plebiscitu v Horním Slezsku děj se začíná bytostněji zaměřovat na Osvětim a polsko-německé vztahy. V souvislostech se čtenáři ukazuje postupný vývoj německých rasových a koloniálních ambic na východě, včetně vášně pro návrat ke kořenům, ke krvi a půdě. Nacionální vrtochy, ventilující mezinárodní neúspěchy jsou bohatě ilustrovány plakáty opěvujícími árijské rolníky vracející se do své otčiny, varující před úpadkem ve městě i nabádající ke tvorbě remízků, jež ochrání lasičky a sokoly.

Osvětim díky poloze na okraji Slezska a Malopolska sdílela osud pohraničních měst a dopravních křižovatek. Byla branou, kterou Židé z Haliče odjížděli do Hamburku a USA, branou, kterou Poláci odcházeli za prací do Pruska. Pestrá paleta citátů ukazuje dobové názory obyvatel všech zmiňovaných národností.

Porážka Polska v roce 1939 uvedla do chodu stroj rasových představ, předtím tak pečlivě cizelovaný. Grandiózní vize germanizace rozsáhlých oblastí, makabrózní přesuny obyvatelstva a jeho všemožné přetváření pochopitelně začaly narážet na mantinely reality. Právě v tomto ohledu je kniha asi nejzajímavější - dává nahlédnout do proměnlivých nacistických vizí budoucnosti v celosvětovém měřítku, jak byly spřádány, i v lokálním, jak byly v Osvětimi realizovány.

Původní burza práce se změnila v polská kasárna a ta v trestný tábor pro polské "robotniky". Jak se záhy ukázalo, průmyslový region Horního Slezska nebylo možno zbavit rasově nevhodného polského dělnictva, ale bylo mu možno ukázat tvrdou ruku. Osvětim se měla stát dle Himmlerových vizí místem přesídlení východnících Němců a budoucím vzorovým městečkem uprostřed árijské zemědělské krajiny. Vzorové statky však bylo třeba teprve vybudovat, prozatím se navrátilcům předávaly domy polských zemědělců, kteří byli obratem vyháněni do Generálního Gouvernementu.

Vzdor bohaté dokumentaci projektů nových árijských sídlišť, domů, statků i konceptů měst kniha jasně ukazuje, že řešení ve Třetí říši byla přijímána ad hoc, bez ohledu na následky. Jednotliví pohlaváři si budovali své pozice a využívali, co měli po ruce. Himmerovy velkostatky tak budovali neohební polští dělníci, sovětští váleční zajatci a po jejich přesměrování Göringem ze stavebnictví (8.1.1942) si Himmler vzpomenul na Židy. Podobný charakter měla i smlouva s IG Farben, jíž měl tábor dodávat otrockou pracovní sílu a která byla na oplátku schopná zajistit materiál na stavbu tábora.

V podobném duchu látání aktuálních problémů a osobních řevnivostí autoři uvádějí původ "konečného řešení": Himmler se cítil být odstrčen Hitlerem, který učinil Alfreda Rosenberga politickým poradcem s rozhodovací pravomocí pro oblast Ruska. Ten vypracoval projekt germanizace Livonska, využití Ruska i "všeobecné pojednání židovské otázky" (uzavřená ghetta). Himmler se rozhodl ukázat , že je výkonnější než Rosenberg. V červnu 1941 Göring podepisuje Himmlerovi a Heydrichovi dekret o konečném řešení - po něm začínají einsatzgruppen zabíjet ženy i děti.

S dalšími Himmlerovými sliby se měnily jeho plány a s nimi i plány koncentračního tábora v Osvětimi. Himmler se nechtěl vzdát otrocké práce vězňů a nechtěl se vzdát ani vedoucí úlohy v konečném řešení. Slovenští židé se tak stali náhradou za naslibovanou pracovní sílu českých a německých Židů, které nebylo možné včas odvézt a zároveň Tukovým vyklouznutím ze slibu dodat Říši 120,000 slovenských dělníků. 16.7.1942 byl vydán rozkaz k akci Reinhardt (na počest Heydricha), přesídlení - likvidaci Židů z Generálního Gouvernementu. 26.9.1942 dostal Höss pokyny, jak nakládat s majetkem zplynovaných obětí, což považují za datum oficiální přeměny tábora ve vyhlazovací. Tou dobou totiž Speer přesvědčil Hitlera o neschopnosti Himmlera i celé SS přetvořit tábory v hlavní pilíř zbrojního průmyslu.

Přes uvedená data principiálního směřování je kniha plná údajů o budování jednotlivých pecí, krematorií, baráků a účasti jednotlivých firem na tomto projektu postupné degradace lidství. Jak řekl Himmler: Pro příslušníka SS platí jedna zásada nade vše, musíme být čestní, slušní, oddaní a přátelští pouze k lidem naší krve, k nikomu jinému. Což činili, až do 26.1. 1945, kdy Osvětim osvobodila sovětská armáda. Kapitola Holocaust byla doplněna o vyhlazování Romů, pokusy na vězních, fungování plynových komor v Osvětimi-Březince, povstání sonderkommanda tamtéž a mnoho dalšího. Skoro by se chtělo napsat, jako by už nelidských hrůz nebylo dost v původním anglickém vydání. Ale to by právě byla chyba, převypravovači historie čekají právě na takovou příležitost, lenost a ochotu uvěřit zkazkám, že Židi se prostě někam poděli, ale "Oni", "Oni" by jim neublížili. A protože by jim neublížili, můžeme jim věřit i v jiných věcech, což je konečný cíl popírání holocaustu - dosažení důvěryhodnosti.

Poválečné osudy Osvětimských táborů shrnuje třetí část knihy: Památník a paměť, jež se zabývá pro změnu polsko-židovskými tahanicemi o vyznění památníku na místě Osvětimi, včetně prapodivných formulací obou posledních papežů. České vydání je doplněno o poznámky vzešlé z účasti obou autorů na plánování budoucnosti památníku v Osvětimi. Naše vydání taktéž reflektuje nepochopitelnou či spíše příliš snadno pochopitelnou historku o osvětimské lži, jejím nesnadném prokázání a to i včetně nových výzkumů v archívech i Osvětimi samotné. Ostatně glorifikaci Třetí říše kniha vyvrací především nahlodáním jejího limbu dokonalého, předvídavého a morálního systému.

Kniha je doplněna obsáhlými poznámkami a literaturou, rejstříkem a výběrovou česky vydanou literaturou. Doslov napsal Pavel Zeman. Obrazová příloha obsahuje architektonické plány a nákresy budov koncentračního tábora.

Vydalo Argo v roce 2006.

Diskuze k této recenzi:


Jak se Vám líbila tato recenze?
Oznámkujte jako ve škole
 1     2     3     4     5    Odeslat
Celkem hlasů 17. Z toho průměrné hodnocení: 2,53.

Bookmark and Share
Knihovnice.cz je na sociálce... ne na úřadu, ale na sociálních sítích. Přidejte se k nám na Facebooku a Twitteru.

Facebook Knihovnice.cz Twitter Knihovnice.cz
Chcete zde
inzerovat?
Napište si o ceník
na adresu
Aktuálně Vám nabízíme
1064 recenzí
  (1012 ohodnocených)
1091 knih
  (963 ohodnocených)
a celkem 31200 čtenářských hodnocení
články pro RSS
Přidej na Seznam

PageRank ukazatel
R e k l a m a
Zde může být Vaše reklama. Kontakt: reklama@knihovnice.cz
R e k l a m a
Starší kusy
(1) Psychologický výklad pohádek
(2) Homeopatie od A do Z
(3) Ty boty musím mít!
Anotace: Boty jsou vášní mnoha žen, a přestože je nadšeně kupujeme, obdivujeme a vystavujeme na odiv, je toho ještě mnoho, co o nich nevíme. Tahle knížka vás zábavnou a neodolatelně humornou formou ...
Knihovnice.cz podporuje
Rosteme s knihou
Vydavatelství audio knih
Celé Česko čte dětem
Spřátelené weby
© 2004-2022 Alžběta Červená, Radek Červený, Václav Čermák. Všechna práva vyhrazena.
Publikování nebo šíření obsahu Knihovnice.cz je bez našeho výslovného souhlasu zakázáno.


TOPlist
Knižní startér - dejte šanci talentovaným autorům a zajímavým projektům