70 %

Einstein, Albert; Infeld, Leopold - Fyzika jako dobrodružství poznání

Více informací k této knize najdete v detailu
Tuto populární knihu o "soudobé" fyzice napsali Albert Einstein a Leopold Infeld v roce 1938. Lze si tedy položit otázku, zda má význam vydávat přes 60 let starou knihu, zvláště při obrovském pokroku vědy v posledních desetiletích. Ovšem Einstein není jen tak někdo; téměř každý pořádný filmový šílený profesor vypadá tak trochu jako on. A i nedávné ...

Tuto populární knihu o "soudobé" fyzice napsali Albert Einstein a Leopold Infeld v roce 1938. Lze si tedy položit otázku, zda má význam vydávat přes 60 let starou knihu, zvláště při obrovském pokroku vědy v posledních desetiletích. Ovšem Einstein není jen tak někdo; téměř každý pořádný filmový šílený profesor vypadá tak trochu jako on. A i nedávné články v této sekci ukazují, že fyzikální osvěty není nikdy dost.

Pochopitelně, že kniha nese jisté stopy roku svého vzniku, neznamená to však, že by byla zastaralá. O Benjaminu Rumfordovi, o kterém se v knize píše jako o muži, který zasadil smrtelnou ránu substanční teorii tepla dnes nenaleznete zmínku ani v Encyklopedii Britanice.

Co se vlastně ve vědeckém roce 1938 událo? Nobelovu cenu za fyziku získal E. Fermi za objev nových radioaktivních prvků vznikajících při bombardování jader neutrony a objev jaderných reakcí pomalými neutrony vyvolaných. Za chemii ji dostal R. Kuhn za práce o karotenoidech a vitamínech. Cho-Hao Li izoloval lidský růstový hormon a trio Birette, Squire, Tsai prokázalo v oxidu hořečnatém antiferomagnetismus, který před 5-i lety teoreticky předpověděl L.D. Landau. V Anglii byla zkonstruována první forma radaru (rok na to bylo totéž patentováno v SSSR). O rok později pak Einstein napsal Rooseveltovi dopis o možnosti konstrukce atomové bomby.

Ale zpět z historie na stránky. První co mne při čtení napadlo, bylo, že výuka fyziky přeci jen za ta léta pokročila. Vysvětlení pojmu vektoru bych neočekával tak hluboké s tolika příklady a obrázky. Nicméně je možné, že jsem v letech kontaktu s fyzikou zdegeneroval a mylně předpokládám, že se lidé s některými poznatky prostě rodí. Tímto jsem již naznačil, že výklad probíhá po linii vektory - pohyb - hmotnost - teplo - energie. První kapitole je pak završena kinetickou teorií.

Sotva je pomník dostavěn je vzápětí podkopán ve druhá kapitole "Pád mechanistického názoru". Tento "pád" je vykreslen na pozadí pokusů s elektřinou a magnetismem. Zatímco elektrostatika a magnetostatika se dá ještě zalátat fluidy, tak proud procházející vodičem již přináší anoncovaný "pád". Mechanistický názor založený na myšlence, že všechny jevy mohou být vysvětleny silami, které závisejí jenom na vzdálenosti, a nikoli na rychlosti pro pohybující se elektrický náboj neplatí. Další problémy přináší světlo. A od "korpuskulí" - částic se čtenář vcelku snadno dostane k vlnám a "klasickým" vlnovým jevům, jako je interference a ohyb.

Třetí kapitolou se autoři konečně dostávají ke svému "majstrštyku" a sice relativitě. (Ostatně kdo by ji v Einsteinove knize jako leitmotiv nečekal?) Započne se však opatrně, srozumitelným výkladem pole, pomalu od pole jako názorného zobrazení až po pole jakožto fyzikální realitu, čímž skládají hold Maxwellově teorii elektromagnetického pole. Autoři uvádějí relativitu velmi opatrně a šetrně. Předpokládají existenci éteru a mechanistické teorie a ukazují s jakými potížemi se při vysvětlování experimentů potýkají a s čím se nevypotýkají vůbec. K relativitě se pomalu přibližují skrze vztažné soustavy a vzájemně se pohybující pozorovatele. A tak je postupně ukázáno, že Galileův princip relativity (tj. "normální" skládání rychlostí, jak jej čeká "selský rozum"), je to nejmenší, co můžeme při snaze o vysvětlení chování elektromagnetického pole (tedy i světla) obětovat. Přinesením této oběti se Vám před očima zrodí speciální teorie relativity i se svým zkracováním délek a zpomalováním času.

Sotva si však autoři, pod průhlednou záminkou, že statický obraz ve 4-rozměrném prostoru je přehlednější než dynamický popis ve 3-rozměrném prostoru měnící se s časem, zavedou časoprostorové kontinuum, už je jim příliš svazující pojem inerciální vztažné soustavy. Po další podkapitole je inercialita soustavy nedosažitelně daleko a s přechodem k obecné teorii relativity leží na obětním oltáři metrické vlastnosti prostoru. Podotýkám, že mnohem přehledněji nežli v mém referátu, Einsteinovi s Infeldem to zabere 35 stran. Uvedeny jsou i experimentální důkazy obecné teorie relativity: Stáčení perihelia Merkura, posuv spektrálních čar sodíku na povrchu Slunce.

Poslední kapitola má stručný titul "Kvanta". Vzhledem k tomu, že je známo, že Einstein některým aspektům kvantové teorie na chuť nepřišel, viz. jeho citát :Bůh nehraje v kostky. Takže, co nám o kvantech vzkazuje: Nejprve si s Infeldem zavedou kvanta, tedy vlastně nespojité veličiny, což ilustrují objevem kvanta "elektrického fluida" - elektronu a rozčleněním atomu na elektrony a jádro. Následuje vlnově-částicová dualita světla (ostatně za vysvětlení fotoefektu dostal Einstein roku 1921 Nobelovu cenu), spektra atomů a Bohrova teorie atomu, a pak se čtenář zanoří do hmotových vln a myšlenek L. de Broglieho. Dokumentováno je na "vlnovém" chování elektronu (Nobelova cena 1937: C. J. Davisson a G. P. Thomson; za vlnové vlastnosti elektronů a jejich ohyb na krystalech). A právě u vln pravděpodobnosti je nejpatrnější, že to byly právě ony, kdo géniovi gravitace podtrhnul nohy. Interference elektronu na dvojštěrbině skutečně znamená, že prochází oběma otvory, a to každý jednotlivý a nikoliv ve statistickém smyslu, jak tvrdí autoři. Nutno přiznat, že tehdejší stav experimentální techniky neumožňoval dvojštěrbinou hnát jednotlivé částice a ani Ti, kteří nebudou knihu číst jako familiární opakování neupadnou v omyl, neboť je doplněna doslovem J. Podolského z MFF UK, který vše uvede na pravou míru. Zkrátka vynikající populární přehled fyziky, především teorií relativity.

Apropos doslov, jeho autor mi vyžral všechny odstavce, které jsem zde chtěl uvést! Aby to nevypadalo, že jsem přečetl jenom doslov, tak uvedu jinou citaci, dokumentující spíše styl a formu knihy, i když je to zrovna odstavec, kterým se autoři chystají na uvedení teorie relativity: Detektivní příběh ztrácí na hodnotě, vysvětluje-li neobyčejné události jako náhodilé jevy. Jistě více uspokojuje příběh, který sleduje rozumnou osnovu. proto je také dokonalejší ta teorie, která rovnost gravitační a setrvačné hmotnosti vysvětluje, než teorie, která vykládá jejich rovnost jako nahodilou - ovšem za předpokladu, že se obě teorie stejně shodují s pozorovanými fakty.

Po formální stránce bych měl rozhodně zdůraznit, že každá kapitola je uzavřena shrnutím hlavních myšlenek. Oceňuji rovněž seznam knih k "hlubšímu studiu".

K autorům: Zatímco Alberta Einsteina (1879 - 1955) netřeba blíže představovat, postava Leopolda Infelda je neznámější. Takže cituji z kapitolky "O autorech": Narozen v Krakově, od roku 1936 pracuje na Princetonu na problémech pohybu v teorii relativity, pak profesor v Kanadě, v roce 1950 se vrátil do Polska, zemřel v roce 1968.

Skutečně skalní znalci vědecko-populární literatury knihu určitě znají z ruského vydání Evoljucija fiziki, Gos. Izd. Tech.-Teor. Lit., Moskva, 1956, které bylo u nás ke koupi.

Vydalo nakladatelství Aurora v roce 2000, 237 stran.

Psáno pro sekci Věda Neviditelného psa.

Diskuze k této recenzi:


Jak se Vám líbila tato recenze?
Oznámkujte jako ve škole
 1     2     3     4     5    Odeslat
Celkem hlasů 11. Z toho průměrné hodnocení: 1,64.

Bookmark and Share
Knihovnice.cz je na sociálce... ne na úřadu, ale na sociálních sítích. Přidejte se k nám na Facebooku a Twitteru.

Facebook Knihovnice.cz Twitter Knihovnice.cz
Chcete zde
inzerovat?
Napište si o ceník
na adresu
Aktuálně Vám nabízíme
1064 recenzí
  (1012 ohodnocených)
1091 knih
  (963 ohodnocených)
a celkem 31192 čtenářských hodnocení
články pro RSS
Přidej na Seznam

PageRank ukazatel
R e k l a m a
Zde může být Vaše reklama. Kontakt: reklama@knihovnice.cz
R e k l a m a
Starší kusy
(1) Koniáš - Konec vlka samotáře
(2) Nejkrásnější židovské legendy
(3) Emancipace od židů
Franklova (životopis) kniha je rozšířenou verzí jeho disertace obhájené na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy. Představuje jistým způsobem temný, paralelní pohled na vývoj česko-židovských ...
Knihovnice.cz podporuje
Rosteme s knihou
Vydavatelství audio knih
Celé Česko čte dětem
Spřátelené weby
© 2004-2022 Alžběta Červená, Radek Červený, Václav Čermák. Všechna práva vyhrazena.
Publikování nebo šíření obsahu Knihovnice.cz je bez našeho výslovného souhlasu zakázáno.


TOPlist
Knižní startér - dejte šanci talentovaným autorům a zajímavým projektům