95 %

Flegr, Jaroslav - Zamrzlá evoluce

Více informací k této knize najdete v detailu
Aneb je to jinak pane Darwin, ale v jedné přednášce také: Aneb konec sobeckého genu v Čechách. Co teď? Pomineme-li evoluční vymírání pátého pádu v češtině, je třeba stahoval kalhoty nebo je stále brod či brok změny paradigmatu daleko? Nebo byl brod minut (zatímco brok neminul) a z močálu se už za vlasy nevytáhneme? Co Darwinovy pěnkavy? A co Wallaceovi strnadi? Způsobně čekají až na ně přijde řada a vyhynou nebo naopak stále čile speciují? Ač se to zdá téměř k nevíře na všechny tyto zásadní otázky dá Jaroslav Flegr ve své knize odpověď!

Kolik zajímavých a přelomových knih o evoluci se na nás v posledních letech valí! V průběhu dvou desetiletí to byla předchozím režimem opožděná díla Wilsona a Dawkinse následovaná zcela českou vlnou představovanou trojlístkem Mihulka, Storch, Zrzavý, který předvedl na poli transformace novinek do lokálního českého prostředí (z vědeckého obecně myslím, aby to nevypadalo, že sami nic neudělali) i jazykové obratnosti v něm kusy nevídané. Nyní přichází další evoluční biolog, Jaroslav Flegr, a jeho entrée je stejně velkolepé jako výše zmiňovaných, neboť tato kniha vyhrála cenu Magnesia litera v kategorii naučné literatury.

Podržíme-li se svébytně potměšilého stylu autorova, můžeme říci, že si na čtenářích toliko léčí absťák po dopsání rozsáhlé učebnice evoluční biologie. Bezesporu to není jen obsese a vidina honoráře, ale též přehršel zajímavých myšlenek a pedagogický talent (zaposlouchejte se do sebraných mistrových přednášek), co jej nutí psát. Flegr je (dle drobných zmínek) pravým a nefalšovaným, tedy jako žito bitým, vědeckým revolucionářem (ačkoliv ho nepodezírám, že by si strkal do nosu zástrčku). Snad proto se vědě mstí zmiňováním Kuhna a vykreslováním podhoubí fungování vědy lidem, kteří to platí.

Podtitul - chytrý marketingový tah, jak podojit peněženku kreacionistovu - je sice zcela pravdivý, ale poněkud jiným způsobem, než by tito byli čekali. Neočekávejte proto ani vy lkaní nad odklonem od svatých knih starců či výzvy k nahrazení vědy něčím hřejivějším. Flegrovo rýpalství, oč vypečenějšími slovy sepsané, o to přesvědčenější v úspěšnost vědecké metody. Nezúčastněného čtenáře pak zabaví sledování vědců, zvnějšku ne nepodobné tancům včelích dělnic, jistě stejně dobře jako ony včely nebo jiné breberky. Pro nezasvěcené - abychom v budoucnu měli příležitost zjistit, jak se věci skutečně mají, musíme si v první řadě zajistit možnost provozovat vědu.

Poodhlédněme nyní od témat postranních k hlavnímu: Evoluci a Darwinovi. Jak už naznačily zmínky o fungování vědy, je Flegr polyhistor, který si dal práci s pročesáním dobové literatury, takže vyvrací letité omyly, záměny, ba i prozrazuje, co kdo opravdu řekl, objevil a proč to vlastně udělal. Darwin řekl, čím je poháněn vývoj druhů a co způsobuje vznik účelných vlastností. Ostatně, tuto práci si můžete vyzkoušet sami, zde je sebraný Darwin, zde jeho korespondence a zde deníky jeho manželky. Tady sebraný Wallace a leccos se najde i tady.

Po historické vsuvce je na místě zmínit vlastní název knihy, co znamená a v jakém vztahu se jeho obsah má k Darwinovi a jeho modernizacím. Slovy autorovými, buďto zeširoka v úvodu nebo stručně: Zatímco v darwinovském světě se všechny druhy radostně vyvíjejí a neustále se mění v odpověď na nové a nové požadavky měnícího se prostředí, ve světě zamrzlé plasticity zůstávají druhy víceméně neměnné a povětšinou pouze smutně čekají, až se změny v jejich prostředí nahromadí v takové míře, že jim nezbude nic jiného, než způsobně vyhynout. Zbytek pak jsou komentáře a argumenty pro a proti.

Ani ty nepostrádají zajímavost a čtivost. Kdo se odhodlá k četbě a odolá touze ověřovat či hromadit původní práce, záhy narazí na Occamovo koště a dramaticky odvážná tvrzení typu: V mikroevoluci přežívají zdatnější, v makroevoluci přežívají šťastlivci. Flegr má onu děsivě obdivuhodnou vlastnost (platí též obráceně), že se dokáže hrabat v základních otázkách a domýšlet jejich důsledky. Čtenáře tak čeká neretušující shrnutí rozdílů mezi Darwinovým darwinismem, neodarwinistem a Dawkinsovou teorií sobeckého genu, význam evolučně stabilních strategií a teorie přerušované rovnováhy. Tento přístup Flegrovi umožnil pojmenovat si model modrovouse (aby se pletl s modelem zelenovouse), který navrhl již před Dawkinsem Hamilton a který ukazuje příklad, kdy se organismostředný a genostředný pohled na biologickou evoluci rozcházejí.

Vše je samozřejmě ilustrováno i na reálně existujících příkladech. Dočteme se například, že množství leváků souvisí s mírou násilných činů ve společnosti, jak toxoplazmóza ovlivňuje chování nakažených, zvyšuje pravděpodobnost narození mužského potomka a dítěte s Downovým syndromem. O Flegrově odvaze svědčí nejen, že studuje parazity, ale také odvážný postřeh, že publikování odborných článků přináší zisk 8,000% (a to nemluvil o on-line verzích).

V zajímavém důsledku též upozorňuje, že teorie sobeckého genu oslabuje východiska sociálního darwinismu. Snaha maximalizovat biologickou zdatnost je pouze vedlejším projevem snahy jednotlivých alel maximalizovat počet svých vlastních kopií předávaných do další generace. Teorie zamrzlé evoluce zatluče víko nad eugenikou ještě podstatnějším(avšak komplikovanějším) způsobem. Náznakem by mohlo být, že Angličanům se nepovedlo vyvézt kriminalitu do Austrálie.

O výsledku evolučního zápasu nakonec rozhodne nikoli to, která alela zajistí svým nositelům největší biologickou zdatnost, ale to, která j spojena s evolučně stabilní historií. Flegrovi se daří v jedné knize shrnout příklady známé z evoluční literatury i letité postřehy šlechtitelů, které se zdály být s nimi v natolik příkrém rozporu, že je citovali lysenkisté. Začlenění těchto případů svědčí o tom, že evoluční teorie zdárně prospívá.

Jak se tak téma zamrzající genetické plasticity rozvíjí a přechází se od problémů uzavřených (alespoň do nového přelomového experimentu či pozorování) k problémům otevřeným, začíná být kniha dosti hutná a vyžaduje soustředění a občas nějaké to zopakování. Přece jen bývalo zvykem, že se v podobných knihách diskutovala zvířátka. Zavedením kytiček les předpokladů, axiomů a možností notně zhoustl a najít v něm strom, aby jeden zbytečně nelezl na medvěda, je dosti pracné.

Při hledání vysoké a nízké evoluční plasticity na různých místech světa se tak setkáme nejen s rozporem mezi sexuálním a asexuálním rozmnožováním, ale též s otázkou biodiverzity, která je vlastně dotazem na neefektivitu evoluce: Proč nevznikl opravdu dokonalý organismus, který by sám tvořil celou biosféru? A kdo to byl, kdo zabránil organismům ve zcela oportunistické honbě za dokonalostí. Náznakem by mohl být rozbor rozdílů mezi komplexitou a organizovaností, doplněný několika pikantními ukázkami evoluční fušeřiny k poškádlení postkreacionistického dorostu a povzbuzení gnostické obrody (tohle mohl udělat opravdu jen demiurg). Podotýkám, že program na kreslení fraktálů Xaos od vydání změnil adresu.

Skrze sexuální druhy, které mají vyšší a zároveň nižší evoluční plasticitu než druhy asexuální se pročteme až k mravencům, kteří tvoří dvě geneticky rozlišené linie rozdělené podle pohlaví, což by mohlo zaujmout feministky, avšak vzápětí je zklame, neboť tento "dvojdruh" sdílí společné rozmnožování. Opravdu zásadní převrat teorie zamrzlé evoluce představuje svým náhledem na invazní druhy. Pokud by se tento příklad potvrdil v praxi, byl by takřka cimrmanovským rozverným kašpárkovým hrobečkem ekologismu. Chcete zastavit invazní druh? Přivezte mu z domoviny spoustu bratříčků, to sníží jeho sekundární plasticitu danou genetickou homogenitou a on se opět způsobně vydá čekat na svůj zánik!

Podnětné náměty pro přemýšlení (až se vyčerpá oblíbený diskusní pořad "Chvilka s pomluvou") skýtají domestikovaná zvířata: Evoluční plasticita (tedy darwinovský přirozený výběr) byla prokázána na domestikovaných a tedy dostatečně plastických druzích, právě proto šly domestikovat, buď byly ještě plastické nebo jsme je plastizovali efektem hrdla láhve. Jak si Flegr stýská, nikdo neprovádí selekci hrabáčů kapských.

Shrnout se to dá takto: U plastických druhů je proměnlivost dána prostředím a genetické vlivy jsou spíše jednogenové, u zamrzlých druhů jsou rozdíly podmíněny geneticky, ale složité mnohagenové vazby vedou k vyhasínání alel. Stejně jako v letitém boji příroda versus výchova (v angličtině se to hezky rýmuje) se ukázalo, že pravdu měli všichni. Padouch nebo hrdina, všechno jedna rodina! Není proto divu, že dosavadní proudy evoluční biologie byly v teorii zamrzlé evoluce spleteny právě v Česku a právě nad kreacionistickým spiskem.

To by bylo, co do obsahu. Po stránce formální jsou kapitoly doplněny stručným shrnutím, odporné termity jsou vyloženy v rámečcích, kterým Flegr říká něžně boxíky. Ty byly do textu zavedeny patrně s ohledem na čtenáře skokany. Pasáž o nich doporučuji zejména teoretikům četby. Skákání samotné všem, neboť poznámky neobsahují jen odkazy na literaturu, odhadem asi 20,000 stran, ale i podnětná doplnění. Chyb je málo a čtyři už byly nalezeny. Vůbec, povšimněte si, že autor vytvořil zamrzlé evoluci vlastní stránku. Pokud se chcete zaradovat, že jste se nestali vědcem (ani výzkumníkem) nebo naopak chcete načerpat něco vědeckých novinek, neváhejte!

Vydala Academia v roce 2006.

Diskuze k této recenzi:


Jak se Vám líbila tato recenze?
Oznámkujte jako ve škole
 1     2     3     4     5    Odeslat
Celkem hlasů 35. Z toho průměrné hodnocení: 2,6.

Bookmark and Share
Knihovnice.cz je na sociálce... ne na úřadu, ale na sociálních sítích. Přidejte se k nám na Facebooku a Twitteru.

Facebook Knihovnice.cz Twitter Knihovnice.cz
Chcete zde
inzerovat?
Napište si o ceník
na adresu
Aktuálně Vám nabízíme
1064 recenzí
  (1012 ohodnocených)
1091 knih
  (963 ohodnocených)
a celkem 31197 čtenářských hodnocení
články pro RSS
Přidej na Seznam

PageRank ukazatel
R e k l a m a
Zde může být Vaše reklama. Kontakt: reklama@knihovnice.cz
R e k l a m a
Starší kusy
(1) Vlčice a dívka - Moira I.
V poslední době se na našem knižním trhu objevily dva fantasy tituly z francouzské produkce. Jedná se o knihy Tajemství ostrova Ji 1,2 autora Pierra Grimberta vydané v nakl. Talpress, a v nakl. ...
(2) Skleněný ďábel
(3) Maximum Ride - Experiment s Andílkou
Knihovnice.cz podporuje
Rosteme s knihou
Vydavatelství audio knih
Celé Česko čte dětem
Spřátelené weby
© 2004-2022 Alžběta Červená, Radek Červený, Václav Čermák. Všechna práva vyhrazena.
Publikování nebo šíření obsahu Knihovnice.cz je bez našeho výslovného souhlasu zakázáno.


TOPlist
Knižní startér - dejte šanci talentovaným autorům a zajímavým projektům