100 %

Florian, Jan; Florian, Gabriel - Být dlužen za duši

Více informací k této knize najdete v detailu
Dovolte mi, abych zde představila novou knihu mimořádné historické a kulturní hodnoty, která je biografická, ale rovněž zvláštní tím, že probíhá jako rozhovor Aleše Palána s bratry Florianovými. Synové Josefa Floriana zde vyprávějí o svém otci. Jejich vyprávění působí tak, že si čtenář uvědomuje osobnost nejen jejich otce, ale i obraz doby, krajiny, ale i myšlení lidí. Tato kniha nám představuje významnou českou literární scénu první poloviny dvacátého století...

Synové nakladatele Josefa Floriana, Jan a Gabriel, vyprávějí o svém otci a jeho vydavatelské činnosti. Autor rozhovorů Aleš Palán s oběma bratry smazal dluh velkému člověku, který se zasloužil o existenci nakladatelství Dobré dílo, které bylo významné právě v první polovině dvacátého století. Prostřednictvím vyprávění máme také možnost nahlížet do života významných literárních osobností, jako jsou například: Bohuslav Reynek, Otokar Březina, Jaroslav Durych, František Halas, Jan Zahradníček nebo Vítězslav Nezval. Florianovu osobnost a charakter doby můžeme prožívat při čtení rozhovorů, vyprávění, v drobných příbězích a vzpomínkách.

A tak skrze otázky Aleše Palána bratři vzpomínají na své dětství, na rodiče nebo příbuzné, na život v nakladatelství, práci s knihami, na setkání s osobnostmi, jež jejich otce navštěvovaly. Kniha je plná historek, které se v jejich rodině tradovaly z předchozích generací... Vzpomínky bratří nejsou zidealizované, jak to u většiny biografií bývá, oba bratři zmiňují i kritiku svého otce, hovoří o problémech v nakladatelství, situaci v rodině nebo konfliktech s autory.

Bratři samozřejmě vypráví i o sobě, svém dětství, vztazích k otci a matce, svých nadáních, ale v knize jde hlavně o pokoru, úctu k životu a dílu svého otce Josefa Floriana. Jsou zde uvedeny nejen vzpomínky na otce, ale i rodiny a historie národa, jeho charakteristické rysy, válka, filozofické myšlenky, citáty a postřehy Josefa Floriana nebo ostatních umělců. Josef Florian se považoval za Moravana a jeho filozofií byly hlavně knihy...

Na začátku století vydával Josef Florian své první knihy, některé se tiskly na malém lisu přímo ve Staré Říši u Florianů doma, zaměstnána byla celá rodina. Josef Florian měl dvanáct dětí, většinou byly vzdělávány doma a každé z dětí mělo svůj vnitřní cit, který ho určoval k tomu, nač měl vlohy. Vydavatelství Dobré dílo mělo úspěchy, dařilo se. Bez mecenášů by se však neobešlo! Vydávaly se knihy náboženské, vydával se Zola, Schulz (Kámen a bolest) Kafka (Proměna) a jiné. Proměna (France Kafky) byla vydána v roce 1929 vůbec jako první knižní překlad tohoto výrazného autora do cizího jazyka - češtiny...

Josef Florian se nemínil stát překladatelem, ačkoli stále překládal. "Člověk něco dělat musí, a tak dělá to, co mu alespoň trochu jde." (J.F.)

"Při intimní práci, jíž jest překládání,
nezáleží na přání vydavatelově, ale hlavně na zálibě překladatelově,
aby ruce příliš neznásilňovaly srdce." (J. F.)

Až v roce 1934 po smrti kmotříčka Jana, v době hospodářské krize, přišel útlum nakladatelství. Přišel hlad a bída a začali přicházet i exekutoři...

"Od té doby
(co jsem si na vydání první knihy půjčil padesát korun)
chodím mezi propastmi, žiji doslovně den ze dne,
a běda, kdybych se začal starat o den zítřejší
a měřil do těch černých jam." (J.F.)

V publikaci jsou zmíněny slavné osobnosti (prezident T.G. Masaryk), umělci, ilustrátoři (Trnka, Mucha), zmíněna je Marie Zezulková, která psala pod pseudonymem Vlasta Javořická. Zmíněni jsou dobrodinci, kteří Florianovi pomáhali (León Bloy, Bohuslav Reynek, Josef Čapek), ale hlavně rodina, kmotříček z Hladova a otcův strýc František.. Byli tu však uvedeni i kritici, cenzoři nebo udavači...

Bratři Jan a Gabriel však nejsou v úplném souladu. V rozhovoru jsme svědky povahových odlišností obou bratří, zatímco Gabriel je vzletné povahy, Josef je mírnější, stojí pevně na zemi...

Milé, laskavé vyprávění prezentují bratři s láskou, zajímavě a s uznáním. Otázky Aleše Palána jsou krátké, psány nevýrazně. Odpovědi bratří jsou psány tučným a dobře čitelným písmem, na první pohled jsou odlišeny odpovědi Jana a Gabriela. Jejich reakce na otázky jsou živé, střídají se, měla jsem pocit, že jsem přímým svědkem jejich rozhovoru... Bratři svá vyprávění vyšperkovali různými pověstmi, dochovanými historkami, vzpomínkami, vyprávějí o lidech, domech či krajině. Nebyly všechny vzpomínky idylické, ale i hořké, trpké a bolestné. Obsazení vlasti německými vojsky, válka, osvobození Rudou armádou, nástup komunistů, nebyla to lehká období, ale bratři jsou zatrpklí i dobou současnou...

Mě zaujaly vložené fotografie, podobizny, krajiny, básně nebo zajímavé rukopisy, dopis Josefa Floriana Leonu Bloyovi, když žádá o povolení překládat jeho díla do češtiny. Velmi zajímavé a filozofické jsou citáty Josefa Floriana nebo jeho zachované anotace ke knihám...

"Když půjdu na trůn,
půjde žena se mnou,
a když půjdu po žebrotě,
půjde žena také se mnou."
(Josef Florian)

Být dlužen za duši je kniha v pevné vazbě s knižním přebalem, má 312 stránek a je rozdělena do tří částí, je vedena formou rozhovoru, formou otázek Aleše Palána a odpovědí, vyprávění a vzpomínek obou bratří Florianových. Na této publikaci není zajímavá jen stavba rozhovoru, styl, ale i podbarvení fotografií, červeně vytištěné citáty na okraji stránek, líbí se mi celkový design knihy, který je velmi důstojný a umělecky hodnotný.

Kniha není určena ke studiu, ale spíše nám dodává hluboce kulturní zážitek... Začísti se do této knihy působí nostalgickým avšak klidným dojmem, jako čtenář se náhle ocitám v dávno zapomenutém čase, ale v prostředí kulturním, uměleckém a významném!

"Cílem knihy nebylo hodnotit,
ale pochopit."

Vyprávění Jana a Gabriela plyne nenápadně, bez dramatických zvratů, čtenář si knihu vychutnává, ponořuje se zcela do rozhovorů a vyprávění, rázem se ocitá v době dávno zmizelé... Kniha se četla hezky, nejlépe v tichu a o samotě. Jedině tak se dá vychutnat...

Uvedení knihy Být dlužen na duši
Rozhovor Aleše Palána s Janem Florianem a Gabrielem Florianem. Praha 26. února v 19.00 hod. v Poetické kavárně Obratník.

Vydání první.
Kniha byla vydána za laskavé pomoci Ministerstva kultury.
Obálka a grafická úprava Marta Rottová.
Vydalo nakladatelství HOST Brno, 2007.


07.08.2008
Jana RezkováDiskuze k této recenzi:


Jak se Vám líbila tato recenze?
Oznámkujte jako ve škole
 1     2     3     4     5    Odeslat
Celkem hlasů 10. Z toho průměrné hodnocení: 2,4.

Bookmark and Share
Knihovnice.cz je na sociálce... ne na úřadu, ale na sociálních sítích. Přidejte se k nám na Facebooku a Twitteru.

Facebook Knihovnice.cz Twitter Knihovnice.cz
Chcete zde
inzerovat?
Napište si o ceník
na adresu
Aktuálně Vám nabízíme
1064 recenzí
  (1012 ohodnocených)
1091 knih
  (963 ohodnocených)
a celkem 31197 čtenářských hodnocení
články pro RSS
Přidej na Seznam

PageRank ukazatel
Pachman, Richard - Kdokoliv
R e k l a m a
Zde může být Vaše reklama. Kontakt: reklama@knihovnice.cz
R e k l a m a
Starší kusy
(1) Neuróza a lidský růst
(2) Struktura vesmíru
Není to však kbelík ledajaký. Je to kbelík Newtonův, který roztočený zkrouceným provazem roztáčí vodu v něm (chceme-li i s hadrem) a čtenářstvu dává možnost zhlédnout na křivé hladině taje relativity ...
(3) Ta, která se dívá
Knihovnice.cz podporuje
Rosteme s knihou
Vydavatelství audio knih
Celé Česko čte dětem
Spřátelené weby
© 2004-2022 Alžběta Červená, Radek Červený, Václav Čermák. Všechna práva vyhrazena.
Publikování nebo šíření obsahu Knihovnice.cz je bez našeho výslovného souhlasu zakázáno.


TOPlist
Knižní startér - dejte šanci talentovaným autorům a zajímavým projektům