80 %

Fonagy, Peter; Target, Mary - Psychoanalytické teorie

Více informací k této knize najdete v detailu
Tato kniha pojednává o psychoanalýze ze specifického úhlu psychoanalytické vývojové psychopatologie. Touto větou začíná Seznámení s psychoanalýzou v obsáhlém díle - učebnici Petera Fonagyho a Mary Targetové.

V předmluvě k českému vydání Michael Šebek nešetří superlativy, zejména na terminologického utřídění překladu Evy Klimentové. Bez její pečlivé práce by totiž kniha prakticky neměla smysl. Dobrá znalost všech termínů a povšechný přehled v teorii je naprosto nezbytný, protože Psychoanalytické teorie jsou nejhutnější text, který jsem doposud četl. Peter Fonagy a Mary Targetová se touto knihou představují jako tvrdí vědci, alespoň co se týče metody, kteří se snaží psychoanalýzu postavit na pevný základ exaktní vědy. Většinu psychoanalytických teorií vytvořili klinici, kteří své domněnky empiricky neověřili. Není tudíž překvapivé, že průkazný základ těchto teorií často bývá nejasný. Nepřekvapí proto, že kriticky rozebírají teorie i teoretiky, požadují ověřování, alternativní hypotézy a vše, co známe z popperovského chápání vědy. Pro někoho překvapivě tyto možnosti v psychodynamických teoriích nalézají. Cestu z anekdotické struktury psychoanalýzy vidí ve statistickém studiu celých skupin pacientů. Oba autoři jsou z obecného hlediska hodnocení vědy velmi úspěšní, Fonagyho nejlepší práce o přimknutí má 264 citací a nejcitovanější společná práce se honosí 184 citacemi. Tím ovšem není řečeno, že není precizní kompilací vývoje psychodynamických teorií i pro ty, kteří přírodním vědám neholdují, ba ani nefandí.

Z obsahu je vidět, že práce je též velmi dobře a přehledně strukturována. Po zevrubném - samozřejmě v intencích této knihy - úvodu je na řadě pochopitelně Freud a rozbor tří fází jeho psychoanalýzy; k dispozici je Psychosexuální vývoj ze druhé fáze topografického modelu (název na síti je drobně změněn). Každá z kapitol je uzavřena částí Kritika a hodnocení, která shrnuje, co je dnes již evidentně neplatné a co je naopak ve shodě se současnou psychiatrií. Zmíněny jsou zpravidla i formální nedostatky.

Následující dvě kapitoly představují rozvinutí Freudova strukturálního modelu (trojdílný model mysli: Ono, Já, Nadjá). Prvá představuje dosti rozptýlenou paletu Freudových spolupracovníků a jejich názorů. Druhá je pro knihu příznačnější a detailně rozpracovává teorie Anny Freudové (první předložila ucelené hledisko na psychopatologii), Margarety Mahlerové (vývojový model v němž jsou objektní vztahy a self chápány jako důsledky pudových výkyvů) a Josepha Sandlera, který formuloval psychoanalýzu tak, že je ve shodě s kognitivní psychologií.

Velkou část knihy představují teorie objektních vztahů. Definitorická kapitola je doplněna náhledem do díla André Greena, francouzského post-lacanovce, který zachránil nejprospěšnější aspekt lacanovského myšlení: Hlubší pochopení jak diskurz odhaluje obsahy i mechanismy myšlení. Green je jediným zástupcem neanglofonních analytiků, jak autoři připouštějí, z jazykových důvodů.

Teorii objektních vztahů v anglosaském světě uvádí stať a díle Melanie Kleinové; v ukázce Kleiniánské modely psychopatologie. Co se týče přítomnosti centrální autority poněkud rozptýlená "nezávislá" škola britské psychoanalýzy je zastoupena především Fairbairnem (libido usiluje o objekt, nikoli o slast) a Winnicottem (koncept dosti dobrého mateřství). V kritice autoři uvádějí časté problémy s narušením hranic a nevhodnou praxí, zejména u následovníků Winnicotta a Balinta. Severoameričtí teoretici objektních vztahů jsou reprezentováni hlavně Kohutem (selfpsychologie; analýza je prostředek, jak pomoci ustrnulému self , je završením self, nikoli bádáním v nevědomí) a Kernbergem (mezník v dějinách psychoanalýzy, posuv od klinicko-hermeneutických hledisek k empirickým). Navzdory tomu, že Kohut chápal analytické poznání jen skrze introspekci a empatii a žádal vyloučení všeho empiricky ověřitelného, autoři uvádějí, že pro interakční aspekty selfobjektní teorie existují pádné důkazy. Rovněž Kernbergovy formulace považují za shodné s moderní teorií afektu.

Jednou kapitolou je zastoupen interpersonálně-relační přístup od Sullivana k Mitchellovi. Tento přístup začal být považován za psychonalytický, až po zeslábnutí klasické psychoanalýzy v USA v 50. letech. V Sullivanově modelu je založen na evoluci schopnosti utvářet vztahy. K psychopatologii pak obecně dochází, když je uspokojení interpersonálních potřeb narušeno úzkostí. Interpersonalistické studie patří k nejlepším důkazům účinnosti psychodynamické terapie. Pro českého čtenáře je zajímavé začlenění Stephena Mitchella, autora mnoha knih právě o vývoji psychoanalýzy, do vývojového stromu psychodynamických teorií. Postmoderní Mitchell kupříkladu tvrdí, že sexualita není primárním popudem zevnitř, i když je takto chápána a též že psychická realita je vztahová matrix, která obsahuje intra- i interpsychologickou sféru. Závěrem kapitoly autoři litují interpersonalistické slepoty k objevům biologie a genetiky. Za zmínku stojí i narážka na ideologický rámec: A relační analytici, stejně jako jejich klasičtí kolegové, se samozřejmě neubrání tomu, aby ze svého hlediska hodnotili klinickou práci svých kolegů, čímž popírají to, co hodlají prokázat: že jejich názor není o nic bližší pravdě než jakýkoli jiný.

Po zcela abiologických interpersolanistech je popsána Bowlbyho teorie přimknutí. Přesto, že skoro všechny výše uvedené teorie těžily z pozorování kojeneckého chování, patřil odpor k Bowlbyho teorii k tomu málu na čem se shodli stoupenci Freudové a Kleinové. Autoři uvádí i změny, které umožnily přijetí přimknutí psychoanalytiky. Současný stav bádání umožňuje na základě rozhovoru s rodičem o jeho přimknutí k rodičům předpovědět, jak bezpečně bude dítě k tomuto rodiči přimknuto, ale i - což je ještě pozoruhodnější - přesnou kategorii přimknutí.

Přimknutí je doména Fonagyho a Targetové. Tomu odpovídá i obsáhlý model mentalizace obou autorů zařazený hned po krátké kapitole o teorii schémat v psychoanalýze (zmíněn Horowitz, Stern, Ryle). Autoři se svou prací snažili prokázat, že evoluční funkcí raných objektních vztahů je vybavit dítě v nejranějším věku prostředím, v němž se může plně a bezpečně vyvinout mentalizace díky pochopení duševních stavů sebe a druhých. Největší slabinou a patrně i nejsilnější stránkou této teorie je její vzdálenost tradičním psychoanalytickým konstruktům, neboť je založena spíše na afektech než na pudech.

Předposlední kapitola Psychologická teorie v praxi je především metodologická a je v zásadě pokračováním diskuse o povaze terapeutického procesu, který započal na 14. kongresu Mezinárodní psychoanalytické asociace v Mariánských Lázních v roce 1937. Autoři konstatují, že nedostatkem vědecké logiky netrpí jen psychoanalýza, ale i většina klinického myšlení a v podstatě veškerá lidská logika. Po rozboru chyb je budována technologie výzkumu výsledků, důkazní základ léčby a další metodologie psychoanalýzy. Svým způsobem notně potměšilé je klinické zjištění, že psychoanalýza je prospěšná především psychoanalytikům: V USA je úmrtnost mužských psychoanalytiků o 48% nižší, než je úmrtnost průměrné mužské populace.

Závěr je zasvěcen výzvám a dalšímu směřování psychoanalýzy. Především se jedná o nalezení cesty ke genetice a neurologii. Raná dětská zkušenost, respektive i neanalyticky prokázané následky zanedbání v tomto období, hovoří překvapivě pro části psychodynamické teorie. Celá kniha tak je precizním pokusem napojit psychoanalýzu na systém přírodních věd, a to v kritériích uznávaných těmito vědami.

Vydal Portál v roce 2005.

Diskuze k této recenzi:


Jak se Vám líbila tato recenze?
Oznámkujte jako ve škole
 1     2     3     4     5    Odeslat
Celkem hlasů 3. Z toho průměrné hodnocení: 1.

Bookmark and Share
Knihovnice.cz je na sociálce... ne na úřadu, ale na sociálních sítích. Přidejte se k nám na Facebooku a Twitteru.

Facebook Knihovnice.cz Twitter Knihovnice.cz
Chcete zde
inzerovat?
Napište si o ceník
na adresu
Aktuálně Vám nabízíme
1064 recenzí
  (1012 ohodnocených)
1091 knih
  (963 ohodnocených)
a celkem 31192 čtenářských hodnocení
články pro RSS
Přidej na Seznam

PageRank ukazatel
R e k l a m a
Zde může být Vaše reklama. Kontakt: reklama@knihovnice.cz
R e k l a m a
Starší kusy
(1) Jak se dělá evoluce
Navzdory tomu, že každý zahradník, který pleje záhon, je konfrontován se základními principy darwinismu, je historie odboje proti tomuto takřka grandiózní, a to zejména od té doby, co začalo být ...
(2) Poslední rituál
(3) Zanzibar aneb První světový průvodce Haliny Pawlowské
Knihovnice.cz podporuje
Rosteme s knihou
Vydavatelství audio knih
Celé Česko čte dětem
Spřátelené weby
© 2004-2022 Alžběta Červená, Radek Červený, Václav Čermák. Všechna práva vyhrazena.
Publikování nebo šíření obsahu Knihovnice.cz je bez našeho výslovného souhlasu zakázáno.


TOPlist
Knižní startér - dejte šanci talentovaným autorům a zajímavým projektům