75 %

Freud, Anna - Já a obranné mechanismy

Více informací k této knize najdete v detailu
Rovných sedmdesát let po originálu vychází v češtině stěžejní dílo Anny Freudové. Kniha je věnována tématu téměř anti-psychoanalytickému: Já, a zabývá se metodami jeho obrany před vnějším světem i pudovými tlaky, tedy něčím, co analytikům vrcholnou měrou znesnadňuje analýzu, avšak, připusťme, lidem umožňuje existovat.

Kniha není rozsáhlá, ale text je dosti hutný a myšlenkově velmi zajímavý a podnětný. Opět se ukazuje, že nemají-li psychoanalytici pravdu, mají alespoň schopnost klást otázky a navrhovat zajímavé hypotézy z pozorování. Obsah knihy je poněkud zavádějící, protože uvádí pouze první vrstvu nadpisů kapitol, zatímco Freudová člení hlouběji. Pozorovaným místem je Já uvádí do teorie samotné psychoanalýzy, respektive její metody, což je i případ Volné asociace. Zajímavé je, že již v roce 1936 uvádí chybné úkony (slavná "přececknutí") jako náhodné případy, které v počátcích umožňovaly ukázat pacientům existenci nevědomí. Autorka upozorňuje, že přístup k nevědomému je umožněn snížením aktivit Já. Utišení pacienta na analytickém lehátku, jež mu má znemožnit uspokojení pudových přání jednáním, je nahrazeno utišením motility ve stavu spánku.

Vážnost získalo pro analytiky Já, až když se přestalo krýt s vnímáním/vědomím a objevily se jeho nevědomé části. Práce se symboly ukazuje Ono, obrazem struktury Já je odpor. U dětí, se kterými Freudová prakticky pracovala, analýza poruch hry nahrazuje volné asociace a odhaluje jáský odpor. Autorka se v této pionýrské práci pokouší obrany začlenit do vývojového modelu, ale též utřídit v rámci samotného tématu obran: Zaměření obranných procesů podle typu úzkosti a nebezpečí.

Celkově uvádí deset druhů obran: Vytěsnění, regresi, reaktivní výtvor, izolaci, popření události, projekci, introjekci, obrat proti vlastní osobě, zvrat v opak a spíše do studia normality náležející sublimaci čili přesun pudového cíle. Vytěsnění působí jednorázově, trvalou institucí je až protiobsazení. Obecně považuje Freudová pokus o chronologizaci a uspořádání za nesnadno rozhodnutelný a formálně jej opouští. V následujících kapitolách přesto rozebírá reakce na typy podnětů a celé části věnuje ranému dětskému období a pubertě. Celou prací se táhle druhé dělení na obrany Já způsobené útoky z Nadjá, reality a Ono (úzkost ze síly pudů). Poslední kategorii považuje Freudová patrně za nejnebezpečnější, rozhodně však za nejhůře korigovatelné analytickou snahou.

Druhá část se zabývá obranami před realitou. Prvá možností je únik do fantazie. Autorka soudí, že v dospělosti vedou bludné výtvory a fantazie k psychózám. Já volí bludné uspokojení a zříká se využití funkce kritického posuzování reality. [Jak bychom se s takovýmto názorem asi dívali na sraz scifistů?] Popření slovem a činem, druhá možnost, je výsadou dětského Já, které tímto nenaruší své kritického posuzování reality. Freudová uvádí pohlavně vyhraněné hračky jako příjemné fantazie o ovládnutí světa (představy dosažení dospělosti). Píše též, že role diváka chrání před opakováním nepříjemného dojmu. Teoretické podceňování toho, nakolik je dětské Já zaměřeno na obranu před nelibostí, je jednou z příčin neúspěchů mnoha pedagogických experimentů posledních let. ... Vychovatelé jsou překvapeni, když výsledkem svobodné volby není rozvoj osobnosti dítěte, ale naopak ochuzení jeho Já.

Z mnoha příkladů analýz pětiletých dětí, jakož i vzpomínek analyzandů je patné, že rozmazlenost až k otravné nevychovanosti není vynálezem posledních let. Jako dva příklady dětských obran autorka uvádí Identifikaci s útočníkem a altruistní formu (projekci pudových přání na druhé). Ve druhém případě - boji za uspokojení přání druhých, který Já samo sobě v obavě z trestu zakáže - vidí motivaci různých veřejných dobrodinců a atentátníků, literárně příklad pak v Cyranovi z Bergeracu. Pro tyto osoby je typická absence strachu ze smrti.

Obrana vyvolaná úzkostí ze síly pudů je představena na pubertě. Realizuje se pubertální askezí a intelektualizací, kterou ostatně považuje za nejranější, ale i nejnezbytnější zisk lidského Já. Intelektualitu pubescenta Freudová nikterak vysoko nehodnotí: Slouží především k dennímu snění, ale mravně se jí neřídí. Oslnivé rozumové výkony v pubertě jsou zhola neplodné. Ostatně podobné období rané dětské zvídavosti také nevede k odhalení principů dospělé sexuality. Roli pudové úzkosti v pubertě vidí především ve zkvalitnění obran Já proti vpádům z Ono, tady tvorbu charakteru. Reálné nebezpečí, nadbytek a jistotu považuje za cestu k tuposti, pohodlnosti a hlouposti.

Navzdory kastrační úzkosti, závisti penisu a podobným premisám za každým klinickým případem je v tomto sto let starém svazku pozoruhodné množství svěžích postřehů a úsudků. Překvapivě zajímavé čtení, které by mohlo zaujmout nejen historiky psychoanalýzy.

Nezapomínejme též, že letos je tomu sto padesát let od narození Sigmunda Freuda, otce Anny Freudové.

Vydal Portál v roce 2006.

Diskuze k této recenzi:


Jak se Vám líbila tato recenze?
Oznámkujte jako ve škole
 1     2     3     4     5    Odeslat
Celkem hlasů 8. Z toho průměrné hodnocení: 2,38.

Bookmark and Share
Knihovnice.cz je na sociálce... ne na úřadu, ale na sociálních sítích. Přidejte se k nám na Facebooku a Twitteru.

Facebook Knihovnice.cz Twitter Knihovnice.cz
Chcete zde
inzerovat?
Napište si o ceník
na adresu
Aktuálně Vám nabízíme
1064 recenzí
  (1012 ohodnocených)
1091 knih
  (963 ohodnocených)
a celkem 31192 čtenářských hodnocení
články pro RSS
Přidej na Seznam

PageRank ukazatel
R e k l a m a
Zde může být Vaše reklama. Kontakt: reklama@knihovnice.cz
R e k l a m a
Starší kusy
(1) Milénium falešných proroků
(2) Konečné řešení
(3) Červená královna
Matt Ridley je jedním z naprosto nejvýznamnějších autorů populárně-evoluční literatury a v češtině možná tím nejzákladnějším, protože jeho Původ ctnosti byl opravdu přelomovou knihou (a mimo jiné mě ...
Knihovnice.cz podporuje
Rosteme s knihou
Vydavatelství audio knih
Celé Česko čte dětem
Spřátelené weby
© 2004-2022 Alžběta Červená, Radek Červený, Václav Čermák. Všechna práva vyhrazena.
Publikování nebo šíření obsahu Knihovnice.cz je bez našeho výslovného souhlasu zakázáno.


TOPlist
Knižní startér - dejte šanci talentovaným autorům a zajímavým projektům