50 %

Hájek, Petr - Smrt ve středu

[ Koupit knihu ]

Více informací k této knize najdete v detailu
Když se 20. dubna 2009 Petr Hájek vnominoval (namísto docenta Frynty) mezi přednášející na seminář Centra pro ekonomiku a politiku nazvaný "Charles Darwin - dvě stě let od narození", málokdo tušil, jaký to bude poprask. Hájek si střihl kreacionistický výstup, po kterém by ztichlo auditorium i v baptistické kazatelně uprostřed Alabamy. Ne tak v Praze, o to větší výbuch následoval poté. Hájek dostal Bludný balvan a čeští biologové vyli hůře než kandahárští tálibové po zjištění, že se jim na minaretu opaluje židovka nahoře bez. Hájek se stal na několik týdnů mediální kometou, z jejíž záře vystoupila právě tato kniha. Přiznám se, také jsem nepochopil nesmyslný výlev nejzavilejšího amerického kreacionismu v Česku prakticky nevídaného. Petr Hájek je prostě obratný marketer a lidé mu bezesporu uvěřili, že bez ohně není kouře a knihu kupovali jako diví.

Vlastně ani po přečtení knihy jsem neměl zcela jasno, co je smyslem nebo cílem celé knihy, ale poznamenal jsem si už při její četbě, mezi alternativami, správnou možnost. Teprve článek v jubilejním Reflexu - Hájkovu dítěti - vy vyjevil pravdu o otci zakladateli. Hájek je prostě ten, který rád rozrušuje kruhy, vnáší něco nového, rozvrací zavedený řád a vůbec. Tentokrát si zkusil prefabrikovanou masku křesťanského fundamentalisty (v níž byl ovšem s ohonem vlasů a patkou pod bradu stejně uvěřitelný jako kdyby předstíral, že je Marilyn Monroe).

V knize samé (a k působivým citátům se dostanu později) autor předvádí takové veletoče, že jsem se nestačil divit. Pravý kapitalismus střídal ještě pravější, Bush byl tu spasitel, tu praporečník tlupy marxistů a trockistů. Až v té záplavě zaniká ta hlavní a rozhodně i pravdivá myšlenka, že žádná politická strana nemůže být pro všechny. Ostatně, že cokoliv se dá zaměnit s čímkoliv jiným kritizoval už Stern a označoval takové počínání jako degradací k nedospělému análně-orálnímu kontinuu, omnipotentnímu božství. Své pravicové názory Hájek překvapivě prosazuje pestrým arzenálem postmoderních metod a klasických triků od dehonestujících jmen po třeskuté mlžení. Zcela v duchu postmoderní samolibosti a do sebe zahleděnosti přejímá všechny západomarxistické koncepty politiky, podle nichž je největším nepřítelem Američanů americká vláda, která vymyslela Al-Káidu (zřejmě stejně jako Roosevelt vymyslel Sovětský svaz, aby mohl okrádat americké dělníky). Snad nejpostmodernější je na Hájkovu volání po demokracii a svobodě paušální poznání, že demokracie, ve které jsme nevyhráli, je ne-demokracií a řešení, které se nám nehodí, je ne-řešením.

Knihu tvoří úvod a pět esejů. V prvém se dovíme, že média zdivočela, jsou nakažená, nemůžeme už věřit demokracii (alias musíme těm, kdo vědí o nemoci médií). Už zde se zaklíná neplatností darwinismu, ale nezoufejte, o deset stran dále už hřímá proti přeskakování přirozeného evolučního vývoje společnosti. On si totiž vrtoch nevíry v darwinismus může dovolit jen málo lidí, ostatní se holt musí otáčet, zvláště když se chtějí namísto výběru přírodního věnovat spíše výběru pohlavnímu. A nevěřím ani, že se Hájek nenechal nikdy očkovat (kdyby opravdu věřil ve stvoření, koupil by si škapulíř se svatým obrázkem). Co Hájkovi na darwinismu vadí, je to, co na něm vadí všem jeho halasným odpůrcům. To děsivé zjištění, že nebudou platit dialektické zákony, které si sami vůdci vytyčili, že lid, namísto aby pochopil svou dějinnou úlohu a pěkně dřel na soudruhy kapitalisty, udělá všechno proto, aby se měl dobře. A dělá to dle svých představ - třeba volí socany. Démon přirozeného člověka, jak jej pojmenovali sociobiologové, jej vyděsil tak, že si přizval rovnou kováře evangelikálního fundamentalismu, ba dokonce utekl ještě dál, až k šamanům a jejich permanentnímu strachu z ukradení duše a jejího nahrazení mechanistním výtvorem podléhajícím evoluci!.

V dalším eseji autor buduje spikleneckou teorii o 11. září. V Hájkovu pojetí jsou hoši z Al-Kájdy pořád ještě palestinskými bolševiky odkojenými pražským pivem a kubánským rumem. Ale dokonce i v případě, že na inscenaci celého příběhu oficiální tajné služby neměly přímý copyright, musely o jeho přípravě vědět a záměrně nezasáhly. No, vidíte je, lumpy. Chápu ovšem, že intelektuálněji založené islámské extremisty, kteří si po večerech čtou eseje svých nevěřících obětí, to musí frustrovat. Hájek tím říká, že

  1. žádní islámští teroristé nejsou;
  2. nikdo nechce dobývat země z principu (princip "je lepší krást než pracovat");
  3. možná neexistují ani muslimové (vlastně mimo USA je vědomá existence nemožná, všechno strašení zlem mimo USA je dílo vlády a jejích tajných služeb, aby mohla stále efektivněji utiskovat Američany).

Paradoxně tak zvolením G.W. Bushe, osobně jistě zapřisáhlého antikomunisty, vstoupil Karel Marx hlavními dveřmi do oválné pracovny Bílého domu. ... Zda 11. září 2001 bylo propagandistickou mediální ouverturou k zahájení nebolševické revoluce, nelze samozřejmě jednoznačně říci. ...Nedemokratizovatelní domorodci z pouštní země na konci světa válku otrhanců proti křesťanské euroatlantické společnosti vyhrají, což bude jasný důkaz Božího zásahu ve prospěch islámu. ... Po nacismu a bolševismu je "boj proti terorismu" třetím výpadem marxistické Internacionály proti svobodě a kreativitě jednotlivce.

Na straně 145 to konečně přišlo! Důvod úpadku světa je bezbožnost! Proč tedy nejhůře upadl neocon J.W. Bush, který se druhdy holedbal, že rozpráví s Bohem, autor nepraví. Nehovoří ani o tom, jak se liší boží kapitalismus od nebožího. Dříve si však postesk, že původní smysl demokracie - prosazování skupinových zájmů na většinovém principu - je v troskách. V zápětí mu ovšem vadí omezování svobody slova a zákaz nacismu. Proč je to najednou špatně? Jo, je to demokracie, ve které jsme prohráli! To je špatná demokracie. Fůůůj - bolšáni!

Vyvstává další nepřítel - nezávislí odborníci. Chápu, občas se vládnoucím reprezentantům demokracie stane, že do zákonů kecá ňouma, který by ani neuměl interesovat voliče a v klubu domluvená dohoda o podpoře zákona o dovozu banánů tedy nebude moci být vyšašena za zákon o vodovodním potrubí...

Jistým způsobem se domnívám, že kniha stojí na nepochopení, že zájmy se dají prosazovat jinak a levněji než podílením se na politice a vyráběním politiků. Či spíše na překvapení, že jinak to jde levněji.

Nejhorší, hned po odbornících, jsou volení písmáci. Že by už píšících politiků - Publitiků - bylo tolik, že ohrožují své marketery? Proč Hájek vytváří chiméru, že sdělením v novinách nelze ničeho dosáhnout? Proč potom psal tři kapitoly o tom, jak moci mediální mafie nelze uniknout? Ví vůbec, že Václav Klaus dosáhl v devadesátých nemálo popularity právě články v Českém deníku?

Ke konci nabírá kniha ekonomický směr. Autor kritizuje "sociálně-tržní" hospodářství Západu, dle něj totožné se "socialismem s lidskou tváří". Vidí v tom neblahé důsledky teorie konvergence (P.S.: Levicová teorie podle které se sousední systémy navzájem připodobňují, až nakonec vypadají stejně. Je to něco, jako když po letech začnete vypadat jako svoje manželka.). Při zahrnování neokonzervativistů mezi trockisty je celkem problém zjistit, co je pravý, zdravý kapitalismus. Korupční džungle Ruska nebo severokorejské faktorie naplněné soudružkami otrokyněmi pomáhající na našem území svrhnout neblahou vládu sociální státu? V tomto ohledu byl zvláště paleolit zlatou érou zdravého kapitalismu, kdy matička pěst byla mocí zákonodárnou, výkonnou, ba i soudní.

Nechci být k autorovi vyzývavě jízlivý, jsou chvíle a není jich málo, kdy si neprotiřečí: Kdybychom namísto toho umožnili takovým zemím SVOBODNÝ přístup na světové trhy, situace by se změnila. ... Je mnohem jednodušší uzavřít naše "vyspělé" trhy ostnatými dráty celních bariér a svolávat "humanitární" dárcovské konference pro hladovějící státy a celé kontinenty. A jezdit za nimi s cirkusem Lidských práv. Řešení ale nenabízí. Hájek se totiž, podobně jako ostatní takypravicoví rétoři vůbec nezamyslel nad základní otázkou? Proč právě v Zairu, kde je neškrtí omezující stát a svazující daně, nejsou pekaři ze všech pekařů nejbohatší?

Pak ovšem ekonomickou volnost a volání po boření hranic vystřídá volání po jejich politickém utužování. Zlatomodré vlajky Unie se proto jednou budou muset tak jako tak střetnout s národními vlajkami "Konfederace". Všichni sice víme, že Unie je spíše dalším snem o tisícileté říši a národním vrtochem Němců, než ekonomickou nezbytností, ale po tom všem, co bylo dříve, aby jeden neměl strach, že zastává něco, co Hájek medvědí službou obhajuje. Trochu mě to děsí, protože také věřím, že ... žádný "kotel národů", jak naposled ukázala i praxe sovětského integračního experimentu, nelze přetápět do nekonečna, ale myslím si, že zrovna sovětský kotel v tomto ohledu vydržel o několik řádů více než všechny kotle postsovětské.

Četba Hájkovy knihy je přeze vše výše zmíněné přínosná. Jednak jsem si krásně propláchl žlázy s vnitřní sekrecí, jak jsem se několikrát rozzuřil, jednak jsem si utřídil myšlenky k některým kontroverzním tématům. V devadesátých letech vyšla podnětná kniha Arabská noční můra, není to hluboký analytický rozbor předpovídající vzedmutí muslimského fundamentalismu, ale mysteriózní horor, tehdy označovaný za magický realismus. Nerozebírá politiku, ale přesto nádherně dokumentuje Hájkovo počínání: jeho skvělý analytický talent, kterým tak briskně rozkryl osmašedesátníky, jejich bažení a skutečné cíle. Jenom se zapomněl podívat do zrcadla. Usněme proto v klidu, to, že se zrovna pan Hájek nestal oficiálním zemských vykladačem politiky (= fungování světa), neznamená, že se svět řítí do záhuby. To jen někdo neuspěl - jako ideolog, ale uspěl jako marketer. S tím Darwinem jsme mu to spolkli i s navijákem! A Darwin stojí i za její faktickou bezvýchodností knihy. Z pozic víry ve svět plný plutokratických spiknutí tajemných stratégů řídících miliónohlavá individua celých národů nelze dělat nic nebo hledat tajemného démiurga jehož pojmenováním se věž osudu zřítí. Evoluční přístup ve svém pevném přesvědčení o "selském rozumu", zvláště v jeho neodpornějších aspektech, skýtá myriády cest a myriády řešení, dokonce i když neuhodnete jméno skřeta ve věži osudu.

Vydalo Dokořán v roce 2009.

Diskuze k této recenzi:
Hájek, Petr - Smrt ve středu (příspěvků: 5)


Jak se Vám líbila tato recenze?
Oznámkujte jako ve škole
 1     2     3     4     5    Odeslat
Celkem hlasů 62. Z toho průměrné hodnocení: 3,48.

Bookmark and Share
Knihovnice.cz je na sociálce... ne na úřadu, ale na sociálních sítích. Přidejte se k nám na Facebooku a Twitteru.

Facebook Knihovnice.cz Twitter Knihovnice.cz
Chcete zde
inzerovat?
Napište si o ceník
na adresu
Aktuálně Vám nabízíme
1064 recenzí
  (1012 ohodnocených)
1091 knih
  (963 ohodnocených)
a celkem 31202 čtenářských hodnocení
články pro RSS
Přidej na Seznam

PageRank ukazatel
R e k l a m a
Zde může být Vaše reklama. Kontakt: reklama@knihovnice.cz
R e k l a m a
Starší kusy
(1) Zabij mě líp
(2) Myši patří do nebe
(3) Raný indický buddhismus
Mimo kompilátora celé série Dušana Zbavitele jsou v tomto svazku uvedeny též překlady jeho učitele Vincence Lesného, Jana Filipského a Vladimíra Miltnera. Učení Siddhárthy Gautamy, který dosáhl ...
Knihovnice.cz podporuje
Rosteme s knihou
Vydavatelství audio knih
Celé Česko čte dětem
Spřátelené weby
© 2004-2022 Alžběta Červená, Radek Červený, Václav Čermák. Všechna práva vyhrazena.
Publikování nebo šíření obsahu Knihovnice.cz je bez našeho výslovného souhlasu zakázáno.


TOPlist
Knižní startér - dejte šanci talentovaným autorům a zajímavým projektům