90 %

Horneyová, Karen - Neuróza a lidský růst

Více informací k této knize najdete v detailu
Udělejte si prosím na chvíli čas. Dětem kupte lístek do kina. Manželku pošlete ke kadeřníkovi. Babičku do obchodu. Dědečka na dvě točené. Tak... Slyšíte to ticho? Ono je skoro cítit... A teď si poctivě opovězte na otázky: Co je mým smyslem života? Čeho chci dosáhnout? Líbí se mi můj život? Skutečně se mi líbí? Jestliže odpovíte ihned ...

Udělejte si prosím na chvíli čas. Dětem kupte lístek do kina. Manželku pošlete ke kadeřníkovi. Babičku do obchodu. Dědečka na dvě točené.
Tak...
Slyšíte to ticho? Ono je skoro cítit...

A teď si poctivě opovězte na otázky:
Co je mým smyslem života?
Čeho chci dosáhnout?
Líbí se mi můj život?
Skutečně se mi líbí?

Jestliže odpovíte ihned a bez přemýšlení...zopakujte si to.
Protože věřte mi, není nic horšího, než zjistit, že jste někým jiným, než jste si myslel.

Ale i tak, nevěšte hlavu...
Ono se s tím dá něco dělat...

Karen Horneyová, světoznámá psychoanalytička(1885-1952). Její nezávislý duch, touha po vědění a schopnost originálního myšlení ji nedovolovaly, aby někoho slepě následovala. Odvážila se nesouhlasit s některými Freudovými myšlenkami. Kritizovala Fredovu teorii libida a jeho pohled na ženskou sexualitu. Byla zakládající členkou polikliniky Berlínské psychoanalytické společnosti. V roce 1931 přijala místo ředitelky nově založeného Psychoanalytického institutu v Chicagu. Po třech letech se připojuje k osazenstvu Newyorského psychoanalytického institutu. V roce 1935 přijímá nabídku učit na Nové škole sociálního výzkumu. Spolupracuje s nimi až do své smrti v roce 1952.

V první kapitole zcela jasně a srozumitelně vysvětluje proces vzniku sebeidealizace a "honby za slávou":
"Není zapotřebí, a ani to nelze, učit žalud, jak se má změnit v dub. Stejně tak i lidský jedinec, dostane-li šanci, má tendenci rozvíjet své jedinečné lidské možnosti".
Naše společnost je zamořena negativními vlivy. Jedinec může mít pocit hlubokého ohrožení, neurčitého strachu, izolovanosti a bezmoci v nepřátelském světě - tzv. "základní úzkost". Ochromující tlak základní úzkosti brání spontánnosti - projevování skutečných citů.
Nyní máte tři možnosti: udělat vstřícný krok, vykročit proti nebo se od všech distancovat.
"Ve zdravých mezilidských vztazích se kroky k ostatním, proti nim nebo od nich navzájem nevylučují. Schopnost vyžadovat a poskytovat náklonnost nebo se podvolovat, schopnost bojovat a schopnost držet se zpátky - to jsou vzájemně se doplňující schopnosti nezbytné pro dobré mezilidské vztahy".
Kdo trpí "základní úzkostí", stává se pak v těchto krocích strnulým a jde do extrému.
I přes ranné pokusy jedince řešit konflikty s ostatními je člověk stále rozpolcen a potřebuje pevnější a úplnější integraci. Zoufale hledá sebedůvěru nebo její nahrážku.
Tak počíná odcizení od sebe sama. Nejen, že jeho pravému já je znemožněn zdravý vývoj, ale neurotikova potřeba nalézat umělé, strategické cesty k vypořádání se s ostatními ho navíc nutí, aby potlačoval své city, přání a myšlenky. "Protože se pro člověka stal pocit bezpečí tím nejdůležitějším, ztrácejí jeho nejniternější city a myšlenky na důležitosti - musí být umlčeny a zatlačeny do pozadí.(Nezáleží na tom, co cítí, jen když je v bezpečí.) Jeho city a přání tak přestávají být určujícím faktorem. Už není tak říkajíc tím, kdo řídí, ale tím, kdo je řízen. Vnitřní rozpolcenost ho nejenom celkově oslabuje, ale zároveň zesiluje jeho odcizení tím, že v něm působí zmatek. Už neví, kde je, ani 'kým' je". Jedinec odcizený od sebe sama proto ze všeho nejvíc potřebuje pocit identity - nějakou "nahrážku" za své pravé já.
"Každý člověk si vytváří svůj osobní idealizovaný sebeobraz ze své vlastní jedinečné zkušenosti, předchozích fantazií, příslušných potřeb a také z vrozených schopností". Sebeidealizace vždy zahrnuje sebeglorifikaci a poskytuje tak jedinci tolik potřebný pocit důležitosti a nadřazenosti nad ostatními. Je to však slepé sebepovyšování. Idealizuje si zvolené "řešení" základního konfliktu: poddajnost se stává dobrotou, láskou, svatostí; agresivita se sává silou, schopností vést, hrdinstvím, všemocností; uzavřenost se stává moudrostí, schopností vystačit si sám, nezávislostí.
Sebeidealizace má dalekosáhlý vliv na další vývoj, protože zde není možný žádný jiný další krok než vzdát se pravého já. Energie směřující k seberealizaci se přesouvá k dosažení realizace idealizovaného já. Sebeidealizace přerůstá v celkovou hnací sílu, Horneyovskou "honbou za slávou". Sebeidealizace a celá "honba za slávou" je neurotickým řešením konfliktu mezi sebeidealizovaným a pravým já.

Kniha dále obsahuje kapitoly : neurotické nároky, tyranie "měl bych", neurotickou pýchu, sebenenávist a sebepohrdání, odcizení od "já", obecná opatření ke zmírnění napětí, expanzivní řešení: touha po zvládání života, sebezapírající řešení: touha po lásce, chorobná závislost, rezignace: přitažlivost svobody, neurotické poruchy v mezilidských vztazích, neurotické poruchy při práci, cesta psychoanalytické terapie.

Horneyová zde postupně vysvětluje systém pýchy: staví do protikladu seberealizaci, která je známkou zdravého růstu, proces sebeidealizace - obraz idealizovaného já a proces rozvoje sebenenávisti. Zpochybňuje základní postoje - pýchu, lásku, úspěch, dokonalost - měřítka, podle kterých žijeme, to, co od sebe navzájem očekáváme. Zdravé a neurotické procesy, přestože působí současně, se řídí rozdílnými pravidly a dynamickými principy. Míří k jiným cílům a proto jsou ve vzájemném konfliktu.
Cílem psychoanalytické terapie - spíše než nalézání nových řešení pro staré konflikty z dětství, je reorganizace a přesměrování já ke zdravému růstu.

Karen Horneyová nám ve své knize předkládá výzvu, abychom svůj hodnotový systém a svou energii orientovali na úsilí o seberealizaci a autenticitu.

Kniha je brilantní psychoanalytická příručka hned z několika hledisek.
Není zatížena příliš mnoha odbornými termíny - i laik se ji zcela jistě pochopí.
Kniha je rozdělena do kapitol, z níž každá další kapitola začíná souhrnem zjištěného a končí souhrnem nově poznaného.
Horneyová ve svém díle vychází ze zkušeností a příklady a popisy jsou vždy jasné a všeobecně známé.
(např. str. 24: Jen stěží by se mohlo kokršpanělovi přihodit, že by se "skutečně" stal irským setrem.:-)
A v neposlední řadě...
Autorka nás nutí zamyslet se nad otázkou "honby za slávou", která je pro mnoho lidí v podstatě krédem moderního života jež však ve skutečnosti způsobuje psychické onemocnění.

Je to skvělá kniha. Každý kdo se zabývá psychologií, by ji měl mít ve vlastní knihovně.


04.07.2005
ProximaDiskuze k této recenzi:


Jak se Vám líbila tato recenze?
Oznámkujte jako ve škole
 1     2     3     4     5    Odeslat
Celkem hlasů 16. Z toho průměrné hodnocení: 2,69.

Bookmark and Share
Knihovnice.cz je na sociálce... ne na úřadu, ale na sociálních sítích. Přidejte se k nám na Facebooku a Twitteru.

Facebook Knihovnice.cz Twitter Knihovnice.cz
Chcete zde
inzerovat?
Napište si o ceník
na adresu
Aktuálně Vám nabízíme
1064 recenzí
  (1012 ohodnocených)
1091 knih
  (963 ohodnocených)
a celkem 31192 čtenářských hodnocení
články pro RSS
Přidej na Seznam

PageRank ukazatel
Pachman, Richard - Kdokoliv
R e k l a m a
Zde může být Vaše reklama. Kontakt: reklama@knihovnice.cz
R e k l a m a
Starší kusy
(1) Johnny a Bomba
(2) Poslední rodina v Anglii
(3) Šinjú
"Šinjú se v Japonsku říkalo orientální sebevraždě mileneckého páru, kterému rodina nebo silně rozvinutý kastovní systém nedovolily naplnit vzájemnou lásku." Při četbě románu Rudá chryzantéma jsem si ...
Knihovnice.cz podporuje
Rosteme s knihou
Vydavatelství audio knih
Celé Česko čte dětem
Spřátelené weby
© 2004-2022 Alžběta Červená, Radek Červený, Václav Čermák. Všechna práva vyhrazena.
Publikování nebo šíření obsahu Knihovnice.cz je bez našeho výslovného souhlasu zakázáno.


TOPlist
Knižní startér - dejte šanci talentovaným autorům a zajímavým projektům