80 %

Hrdličková, Věna; Herynek, Petr - Podivuhodný svět bonsají

Více informací k této knize najdete v detailu
Bonsaje zůstávají jedním z nejvíce táhnoucích zástupců východní kultury a zvláště v kutilsko-pěstitelském Česku se tvůrčí bonsajistická komunita rozrostla nejen do šíře, ale i do kvality. Nehynoucí zájem dokumentuje i tato, drze řekněme, náborová příručka nových bonsajistů. Nádherné fotografie Zdeňka Thomy jsou doplněny fundovaným historicko-estetickým výkladem Věny Hrdličkové a praktickou příručkou Petra Herynka. Toto kombo - tři v jednom obstojí jak v roli obrazové okrasné publikace, historického textu, tak i jako příručka pro pěstitele.

Kulturní uvedení obstarávají neobyčejně vzletná slova Věny Hrdličkové. Popisují kulturu "elegantních zábav" vyhrazených vzdělanecké vrstvě starého Východu, nicméně nepředstavujme si v tom toliko galantní zábavy konce francouzského království! Feng-liou - "plynutí s větrem" nebylo útěkem z rozmařilosti, ale spíše bojem o život v dobách společenského neklidu, kdy se vzdělanci odvraceli od strohé konfuciánské morálky k útěšné filozofii taoismu a buddhismu. Je s podivem, jak autorka dokázala přejít od čínského neolitu, přes Japonsko a Evropu k výčtu českých výrobců misek a význačných bonsajistů.

Je samozřejmě otázkou, nakolik je výběr reprezentativní, ale ze zkušeností z výstav a jmen, která se na nich objevují se dá říci, že kniha opravdu pokrývá celou česko-slovenskou bonsajistickou scénu; od autorů přispívajících na Bonsai-dnes a stránku Česká bonsajová asociace, vlastníky Sumiko, Bonsai centra Libčany, Isabelie - Bonsai centra, Bonsai centra Novák (a přifařeného Světa bonsají). Zmíněn je též keramický ateliér Klika a Kuřátková a Šerákova stránka o suiseki, ačkoliv ty v podstatě zastoupeny nejsou. Ani to není úplně vše, vybral jsem stránky s kvalitním obrazovým doprovodem a zároveň jsem tímto košatým reklamním přehledem chtěl poukázat na obdobný aspekt knihy samotné.

Rozhodně to není na závadu, ostatně část sepsaná Petrem Herynkem je pěstitelská příručka! Shrnut je výběr rostlin, jejich přesazování, hnojení i škůdci. Rozhodující část tvoří esteticko-kompoziční a tvarovací rady, i když zde autor v obecnosti doporučuje praxi. Jako v jiných uměleckých disciplínách, také u bonsají platí, že komu není shůry dáno, v apatyce nekoupí a věděli to už staří Číňané: Ještě dnes zdůrazňují čínští znalci, že podmínkou pro úspěšné pěstování miniaturních stromků v misce ke kromě dobrých pěstitelských znalostí i představivost, vkus, vzdělání v malířství a poezii a neposlední řadě i morální integrita pěstitele. Rozsáhlé tvarovací, ohýbací a ořezávací pasáže může čtenář porovnat s prvou částí Věny Hrdličkové a sledovat, jak se v průběhu let měnil náhled na "umělé" dotvarovávání, řezání a sekání bonsají. Zde je namístě zmínit zesnulého autora ilustrací, Miroslava Pince, jeho kresby jsou zájemcům o bonsaje a zahradní rostliny dobře známy i z jiných publikací.

Herynkova část je místy přeodstavcována, zejména v popisu bonsajistických potřeb to působí až dojmem marnění prostoru, ačkoli autor neopouští ze zřetele, že cílem je pěstování bonsají (za účelem duchovního zušlechtění) a nikoli nakupování nářadí (což by v duchovním smyslu bylo obdobou nákupu odpustků). Zatímco obecné rady jsou v textu, postřehy ke konkrétním druhům jsou zpravidla shrnuty v popiskách obrázků; stromy na nich zobrazené jsou staré několik málo let i mnoho století, to je prostě důsledek spoluautorství Zdeňka Thomy - kromě kvalitního fotografického řemesla přinesl potrfolio přesahující desetiletí a prakticky celý svět. Některé snímky jsou historickou studnicí ukazující Japonce ze sedmdesátých let, postrojené tak jak dnes vidíme v televizních zprávách běžné Číňany (i Japonsko bohatlo konečnou rychlostí).

U několika obrázků narazil na nesrovnalosti v popiskách. Na obrázku na straně 25 například není borovice, která v obrázku na straně 56 není v kompozici, ale kdesi na pozadí. Stránka 64 zase přináší reprodukci "letité bonsaje, borovice", ovšem proč z ní prýští krev, zatímco uťatá samurajova ruka leží opodál jaksi chybí. Pozorný čtenář sice scénu dle výkladu paní Hrdličkové správně pochopí jako synergickou (bonsai jako zdroj životní energie), ale přijde mi, že autoři si nechali uniknout možnost, pochlubit se svými znalostmi. Vzhledem k tomu, že jsem nedávno dočetl třetí díl Mythologic Léviho-Strausse, nemohu nechat bez povšimnutí ani oblíbený omyl, že Indiáni žili bez kultury a dutinách stromů jako sůvy! Jakkoli jsou bonsajistické národy dobře známy svou sebestředností, je upírání kultury úderem přímo na podstatu bonsajistické kultury. Čímž nechci shazovat ani knihu ani autora, ale připomenout napojení umění bonsají na taoismus a buddhismus. V textu snadno nalezneme, že o miniaturních kompozicích se zmiňoval již Po Ťu-i (uvedený pod starším převodem jména Paj Ťu-i) a v roce 1644 se v Číně pořádaly jejich výstavy.

Vydalo Argo v roce 2008.

Diskuze k této recenzi:


Jak se Vám líbila tato recenze?
Oznámkujte jako ve škole
 1     2     3     4     5    Odeslat
Celkem hlasů 1. Z toho průměrné hodnocení: 4.

Bookmark and Share
Knihovnice.cz je na sociálce... ne na úřadu, ale na sociálních sítích. Přidejte se k nám na Facebooku a Twitteru.

Facebook Knihovnice.cz Twitter Knihovnice.cz
Chcete zde
inzerovat?
Napište si o ceník
na adresu
Aktuálně Vám nabízíme
1064 recenzí
  (1012 ohodnocených)
1091 knih
  (963 ohodnocených)
a celkem 31197 čtenářských hodnocení
články pro RSS
Přidej na Seznam

PageRank ukazatel
R e k l a m a
Zde může být Vaše reklama. Kontakt: reklama@knihovnice.cz
R e k l a m a
Starší kusy
(1) Vlámské tajemství
(2) O boji králů a údělu spravedlivých
(3) Emancipace od židů
Franklova (životopis) kniha je rozšířenou verzí jeho disertace obhájené na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy. Představuje jistým způsobem temný, paralelní pohled na vývoj česko-židovských ...
Knihovnice.cz podporuje
Rosteme s knihou
Vydavatelství audio knih
Celé Česko čte dětem
Spřátelené weby
© 2004-2022 Alžběta Červená, Radek Červený, Václav Čermák. Všechna práva vyhrazena.
Publikování nebo šíření obsahu Knihovnice.cz je bez našeho výslovného souhlasu zakázáno.


TOPlist
Knižní startér - dejte šanci talentovaným autorům a zajímavým projektům