70 %

kol. - Encyklopedie mystiky I.

Více informací k této knize najdete v detailu
Mystik je ten, do koho "vnikl Duch" a každému takovém, bez ohledu na to, jaké náboženství vyznává, se dostává naučení z vlastního nitra. Mnohé mystiky poznamenali šarlatáni, takže každý mystik musí být ve větší či menší míře samotář. Pokud k těmto porůznu vytrhaným větám z předmluvy spoluautorky a editorky Marie-Madeleine Davyové přidáme ještě encyklopedickou definici mystiky: Na vnitřní zkušenosti založený přímý dotyk s nadpřirozenou skutečností, musí být i slabším logikům jasné, že úkol sepsat encyklopedii mystiky je neobyčejně nesnadný.

Mystická zkušenost je pokud ne zcela esoterická tedy alespoň slovy nesdělitelná, jak se shoduje editorka i zavedené veličiny. Zbývají tedy procesy, metody, názory, případně útržky zážitků, které nám mystici přinášejí. Z mnohých bonmotů se zdá, že mystika je v konečném důsledku jen jedna, neboť "zdi, které oddělují jednotlivá vyznání, nesahají až do nebe". Z čehož by vyplývala orientace na důkladný rozbor jednotlivých aspektů mystické praxe v jednotlivých věroukách. Pokud ovšem právě toto není následek monoteistické víry. I když souhlasíme s mistrem Eckhartem, že v mystikově kontemplaci nazírá sebe sama bůh, musíme si položit otázku: "Který bůh?", a potažmo i: "Kolik jich vlastně je?", což by ovšem ospravedlňovalo výčet mystik podle zavedených náboženství a jednotlivých božstev.

Tento sborník se vydává cestou spíše druhou, ačkoliv mezi řádky lze číst, že zastává spíše cestu prvou. V šesti svazcích slibuje projít historii lidstva od známých počátků až po 18. století a několik vybraných mystiků doby pozdější. Jednotlivé kapitoly sepsali různí autoři, limitovaní především délkou svého příspěvku, každý, pochopitelně, svým vlastním stylem a zaměřením.

Díl prvý obsahuje, kromě již zmiňované předmluvy, pět témat konkrétních a jedno obecné: Úvod do studia jazyka mystiky od Jeana Baruziho. Tento text byl původně sepsán pro časopisecké vydání. Autor se zamýšlí nad problematikou studia popisu nepopsatelného. Píše, že jazyk mystiky není totožný se samým jazykem mystiků a že lze využít historii ukrytou v použitých výrazech (vlastně se tak hlásí k teorii memů): Mystika se v podstatě vymyká historii stejně jako jazyku. Historie i jazyk ji však spoluvytvářejí, a pokud je zobrazení věrné, pak lze vytušit její nejniternější podstatu.

Prvou popisovanou mystickou praxí je šamanismus z pera Mircey Eliadeho. V duchu své samostatné knihy Eliade píše o šamanismu, jako o nejstarší technice extáze a nábožného vytržení. Etnografickou a ahistorickou kapitolu člení převážně podle národů, ale formuluje i nástin vývoje: ... původní ideologie se opírala o víru v nejvyšší Nebeskou bytost s níž se lze setkat výstupem do nebe. V současnosti (autorově) je šamanismus notně pozměněn vlivy lamaistického buddhismu, například vizí pekla. Mnohé tradiční rituály Eliade hodnotí jako druhotné (a ozdobné), umenšuje roli psychotropních látek - v zásadě je považuje za dodatečný projev úpadku, přesto však v šamanské extázi vidí počátek epické literatury a euforii, která ji předchází i zdroj světové lyriky. Celkově je, díky tématu, tato kapitola přehledná a dobře čitelná.

Přesný opak platí o následující řecké mystice Leucona Agathiase. Téma roztažené přes několik tisíciletí, což sebou nese i totální proměny společenské religiozity od homérových hymnů až po pozdně helénské autory žijící v prostředí převažujícího křesťanství. Mimo to veličiny typu Pýthagora, Sókrata a Platóna. Není divu, že právě tato část je, kromě celkového konceptu, nejhůře napadena v recenzi uveřejněné Souvislostmi (strana 44).

Pro nepoučeného chystá překvapení předvedením filozofie jako mystické techniky. Výjimečností řecké mystiky je askeze inteligence, kontemplace krásy a pravdy. Sebeovládání vede k zušlechtění já.. Za zmínku stojí Parmenidovo členění jediných dvou cest, které se nabízejí člověku hledajícímu poznání: Jedna tvrdí, že "bytí je a nejsoucno není". To je jistota cesty provázené pravdou. Druhá je cesta, kde "bytí není a nejsoucno nutně je". To je cesta odvrácení a nevědomosti. Ti, kdo po ní jdou, bloudí ve zmatku a neznalosti.

Mystika římska, sepsaná Joëlem Schmidtem, je nejkratší kapitolou knihy. Římský mysticismus je zmatený. Je utlumen a cítí, že nemá na výběr. Připadá mu odpovědnost, někdy i čest, za úpadek pohanského mysticismu.

Po úpadku mysticismu pohanského zákonitě přichází mysticismus monoteistický. Prvou kapitolou tohoto proudu je starozákonní mystika Serge Missatkinea. Jahve je bůh pokorných mystiků, ten, který nevysvětluje, kterému však záleží na bezmezné víře. Výčet mystiků, rozuměj proroků, i osnova Starého zákona jsou u nás celkem obecně známy a poučený čtenář nebude zaskočen. Proces interakce Izraele s jeho bohem je vyložen od Abrahámova vyvolení, pokračuje hledáním boží tváře a postupným sbližováním s bohem od hřmotných zjevení až k velmi niterným projevům. Kapitola končí mystickým sňatkem a jeho popisem v Písni písní.

Navazující kapitola o mystice židovské je dílem dokonce tří autorů: Roberta Weila, Jeana Boesse a Arnolda Mandela. Dalo by se říci, že leitmotivem této kapitoly je, že Izrael je národem příliš těžkým pro tuto profánní zemi. Později však bude Izrael považován za "duchovní tělo" lidstva. Podobně jako mystika řecká, i tato kapitola trpí rozestoupením od helénismu k 19. století. V průběhu několika stran tak vznikne Mišna, Gemara, Midráše, Sefer jecira, karaité, kabala, Zohar i chasidismus. Mystično poněkud ustupuje reáliím, ovšem zajímavě provázaným a zasazeným do historie.

Zvláštní pozornost je věnována Filónu Alexandrijskému, helénisticky vzdělanému Židovi, který naučil své současníky číst Bibli a křesťany pohanské texty. Klasiky pohanství totiž četl jako stupně duchovního vzestupu a zasvěcení, díky čemuž je řečtí církevní otcové schválili jako předmět rozjímání. Doslovný výklad Písma svatého považoval nejen za nedostačující, ale přímo za svatokrádežný. V Evě shledával smyslové vnímání, dodatečně přidanou část, která měla umožnit Adamovi postihnout hmotný svět. Zastával se tělesné zdrženlivosti. Jak se dále dočteme, byl také knězem Kybelé, tudíž měl být kastrován a obhajoba zdrženlivosti by mohla pramenit i z tohoto nemystického konce (patrně příliš profánní, aby autoři vůbec zmínili).

Vcelku lze říci, že kniha se pokouší dostát svému názvu. Úroveň kapitol kolísá a především osa výkladu se naklání do různých směrů. Pochopitelnou bolestí je roztrhání do kapitol v oblastech, které přímo volají po vzájemném provázání. Tolik k prvému dílu, dalších pět bude následovat, snad.

Vydalo Argo v roce 2000.

Diskuze k této recenzi:
kol. - Encyklopedie mystiky I. (příspěvků: 0)


Jak se Vám líbila tato recenze?
Oznámkujte jako ve škole
 1     2     3     4     5    Odeslat
Celkem hlasů 6. Z toho průměrné hodnocení: 2,17.

Bookmark and Share
Knihovnice.cz je na sociálce... ne na úřadu, ale na sociálních sítích. Přidejte se k nám na Facebooku a Twitteru.

Facebook Knihovnice.cz Twitter Knihovnice.cz
Chcete zde
inzerovat?
Napište si o ceník
na adresu
Aktuálně Vám nabízíme
1064 recenzí
  (1012 ohodnocených)
1091 knih
  (963 ohodnocených)
a celkem 31200 čtenářských hodnocení
články pro RSS
Přidej na Seznam

PageRank ukazatel
R e k l a m a
Zde může být Vaše reklama. Kontakt: reklama@knihovnice.cz
R e k l a m a
Starší kusy
(1) Hra špionů
(2) Život a dílo Mistra Leonarda
(3) Fahrenheitova dvojčata
Michel Faber (*1960) je autor, u kterého je problém zjistit národnost. Narozen v Nizozemí, s rodiči emigroval do Austrálie, na počátku 90. let minulého století se odstěhoval do Skotska, kde začal ...
Knihovnice.cz podporuje
Rosteme s knihou
Vydavatelství audio knih
Celé Česko čte dětem
Spřátelené weby
© 2004-2022 Alžběta Červená, Radek Červený, Václav Čermák. Všechna práva vyhrazena.
Publikování nebo šíření obsahu Knihovnice.cz je bez našeho výslovného souhlasu zakázáno.


TOPlist
Knižní startér - dejte šanci talentovaným autorům a zajímavým projektům