60 %

kol. - Encyklopedie mystiky V.

Více informací k této knize najdete v detailu
Ačkoli díl čtvrtý dospěl k mystice současnosti a cesta této encyklopedie se zdála být uzavřená, je tu díl pátý, obracející se k mystice východu. V tomto duchu se nese předmluva editorky Marie-Madeleine Davyové. Védy, upanišady, Buddha, hinduističtí swámíové současnosti i zen slibuje bohatou žeň.

V podstatě týž účel má i následující kapitola T. Y. Dokana, Krátký úvod do mystických technik východu. Autor v ní na techničtější úrovni srovnává mystiku na východě a na západě, pokud tedy termín mystika na východě akceptujeme. V kostce řečeno, mystiky východu se opírají o tradici, nepotrpí si na novinky (nebo jim tak neříkají), postup v praxi je těžký a pomalý. Mystika východu je integrální součástí víry, není v opozici ani podezření ze stranění se společné víry společnosti.

A po dvou úvodech do mystiky východu, pozor, překvapení, mystika západu: Pierre du Bourguet S. J. - Mystika ve starém Egyptě. Navíc mizerně napsaná, protože ve dvou třetinách stati se autor pokouší ukázat, že ve starověkém Egyptě žádná mystika existovat nemohla, všichni tam praktikovali magii a technologii moci. Najdeme snad spiritualitu v cenách voňavek? Nenajdeme, stejně jako ji nenajdeme v hromadách mumií. Patrně si je dělali na otop. Nakonec jsou uznány dva tři vybrané spisy, za jaksi snad mystické pod nánosem všeho toho materiálna, ale kupříkladu rozkvět křesťanského mnišství, místní objev na starší tradici je odbyt několikařádkovou zmínkou. Dodejme, že ani po faktické stránce není kapitola dobrá, minimálně odfláknutá a nesystematická.

V podobném duchu pokračuje Robert Statdender se Sumery a Chetity. Patnáct stran pro období několika tisíciletí zahrnující semitské mytologie Mezopotámie, které tvoří v převyprávějí dobrou půlku námětů Starého zákona? Hmmm. Autor je od Ninive u islámských mystiků, než čtenář řekne Nabuchodonozor.

Asýrii - Babylónii je věnována ještě jedna kapitolka: Mystika v hymnech a modlitbách k velkým bohům od Raymonda Asnura. Obsahem je komentář k Eposu o Gilgamešovi, vztahy bohů a k bohům. Ani Asnur se však nedokáže oprostit od maloměstské morálky, což je zvláště patrné ve fatálním nepochopení institutu chrámové prostituce. Něco religionistiky, osobní chápání božství nebo náznaky jeho existence bez komentáře.

Posledním příspěvkem popiračů je Mystika starověkého Íránu Mohammada Mokriho. I on ignoruje helénistické období i on hledá výmluvu, co všechno mystika být nemohla. Nakonec ve víře, která málem převálcovala nastupující křesťanství nalézá jiskřičky lidové spravedlnosti, ale to zejména proto, že zbožný lid Íránu musel být přece dobrý, když tak dobře přijal víru Prorokovu. Kapitola je přínosná shrnutím prvků zoroastrismu, které v Íránu chápou jako součást národní tradice.

Po čtyřech zbytečných, ba přímo škodlivých kapitolách konečně přichází obrat, slibovaná mystika východu a Hinduismus posvátných textů Jeana Varenne. Ačkoliv ani tato kapitola není dokonalá, působí jako intelektuální balzám. Navzdory kritickým zmínkám o praxi kastovního systému a dharmového chápání světa (zřejmě ke zchlazení západních nadšenců) Varenne indickou kulturu nedeklasuje. Autor slisoval několik tisíciletí a několik miliard vyznavačů v hutný kompilát. Příspěvek je rozsáhlý, utříděný a dává možnost vytvořit si ucelený náhled doplnitelný dalším studiem.

Vytknout se dá zploštění počátečních fází od véd po brahmány a upanišady, tak že v několika příměrech jsou vykládány jako alternativní náhledy ve smyslu - technologie jedny, vývoj a odkaz druhé. Védy, byť zapsané, dělí od brahmán mnoho staletí a onen různý pohled je dán především posuvem časovým. Přesto je dobře poznatelný posuv od brahma - rituální síly přes brahma - kosmický řád až k brahma - absolutnu, tedy vlastně posuv od kolektivních magických rituálů k niterné zbožnosti a osobnímu kontaktu s transcendentnem, jež mělo být obsahem encyklopedie.

Člověk, který má hlad, uvažuje špatně, a mrtvola nemyslí vůbec. S posuvy chápání božství souvisí i pesimismus upanišad - védy a bramhámy by si v pevné víře ve věčnost posmrtného života "spravedlivých" (=obětujících) nikdy nepoložily otázku, jak uniknout rozkladu a smrti. Je-li však brahma - esence existence nekonečně výše než jakákoli forma, pak jsou i bohové ve své podstatě stejně nicotní jako lidé. Přerod brahma v átman přivádí na scénu sansáru - převtělování - ve védských dobách neznámé.

Z upanišad vycházejí tři cesty - sádhany - živé dodnes: Bhakti - cesta odevzdanosti; Sannjása - cesta odříkání, s níž souvisí individuální pokrok jóga; a Džňána - cesta poznání.

Před detailním rozborem jógy a védánty je opět připomenuto, že obé může praktikovat příslušník jedné ze tří nejvyšších kast, který se zřekl světa (obřadem, jímž byl prohlášen za mrtvého) a nalezl učitele. Navzdory rozsáhlému prostoru věnovanému těmto elitním směrům autor nezapomíná ani na ty, kteří spíše než po překonání stavu bytí touží po věčném životě a kterých je většina. Tato část uvádí bhaktická hnutí, uctívání velkých bohů Šivy a Višnua včetně jeho avatárů a uctívání bohyní jež ústí v tantry.

Poslední kapitolou je Mystika indického Buddhismu Guye Bugaulta. Buddhovo učení tvoří odnož myšlení indického a dobou svého zrodu je současníkem upanišad. Do stejného období patří i Mahávírův džinismus, který encyklopedie pomíjí. Důraz kapitoly je kladen na věroučný obsah a proces osvícení. Vývoj indického buddhismu je rozebrán následně a znovu s důrazem na myšlenkový obsah spíše než na postavy a rituální znaky. Za předchůdce mahájány považuje "mahásanghiku" stoupenců Mahádévy, kteří zpochybnili roli arhanta - světce, který není probuzený, ale už zvládl všechny vášně. Autor uvádí vliv laiků, lákavost džátak a bódhisattvů - světců pro lid, jemuž byla role arhanta nedostupná. Tento vývoj pochopitelně přináší bhakti - uctívání, ahistoričnost a dosažení dokonalé moudrosti se posouvá mimo cestu činů.

Jakkoli je text dosti náročný, jsou dobře patrné myšlenky, které vedly ke štěpení théráváda - mahájána i k následnému tantrickému buddhismu. Mnohé z těchto rozporů byly probrány i v předchozí kapitole věnované vývoji hinduismu. Obě kapitoly spolu dobře souzní, vzdor různým autorům. Kromě principiálního výkladu obě uvádějí množství zajímavých postřehů a opravují oblíbené omyly. Za všechny citát: Buddhismus přesahuje mystiku, ale zároveň jaksi přesahuje i gnosi a její opak. Nebo, chcete-li, je to agnosticismus tak rafinovaný, že v něm není místa pro nějaké agnostické tvrzení.

K celému svazku se dá říci, že editorka nezvládla svou úlohu. S výjimkou posledních dvou kapitol a řekněme obou předmluv, vpustila texty, které v knize nemají, co dělat, a to nejen proto, že nevypovídají o mystice, ale nevypovídají dobře ani o religiozitě daných oblastí. Nedá se čekat, že čtenář bude nadšen libovolným kompilátem o starém Egyptě. U Mezopotámie chybí jakákoli zmínka o chaldejském hvězdopravectví, evidentním zdroji kabaly. Kapitoly o hinduismu a buddhismu si zasluhují hodnocení 90%.

Vydalo Argo v roce 2003.

Diskuze k této recenzi:
kol. - Encyklopedie mystiky V. (příspěvků: 0)


Jak se Vám líbila tato recenze?
Oznámkujte jako ve škole
 1     2     3     4     5    Odeslat
Celkem hlasů 3. Z toho průměrné hodnocení: 1,33.

Bookmark and Share
Knihovnice.cz je na sociálce... ne na úřadu, ale na sociálních sítích. Přidejte se k nám na Facebooku a Twitteru.

Facebook Knihovnice.cz Twitter Knihovnice.cz
Chcete zde
inzerovat?
Napište si o ceník
na adresu
Aktuálně Vám nabízíme
1064 recenzí
  (1012 ohodnocených)
1091 knih
  (963 ohodnocených)
a celkem 31192 čtenářských hodnocení
články pro RSS
Přidej na Seznam

PageRank ukazatel
Pachman, Richard - Kdokoliv
R e k l a m a
Zde může být Vaše reklama. Kontakt: reklama@knihovnice.cz
R e k l a m a
Starší kusy
(1) Fasáda, M. N. O. P. Q.
(2) Himmlerova křížová výprava
(3) Příští
Michael Crichton je opravdu výborný vypravěč, což dokazuje právě jeho popularita. Snad žádnou jeho knihu nešlo nedočíst (tedy kromě "Pohotovosti", předlohy k TV seriálu). Má vždy zajímavou a ...
Knihovnice.cz podporuje
Rosteme s knihou
Vydavatelství audio knih
Celé Česko čte dětem
Spřátelené weby
© 2004-2022 Alžběta Červená, Radek Červený, Václav Čermák. Všechna práva vyhrazena.
Publikování nebo šíření obsahu Knihovnice.cz je bez našeho výslovného souhlasu zakázáno.


TOPlist
Knižní startér - dejte šanci talentovaným autorům a zajímavým projektům