75 %

kol. - Encyklopedie mystiky VI.

Více informací k této knize najdete v detailu
Šestý díl Encyklopedie mystiky navazuje na díl předchozí, čili na mystiku východu, a je v cele věnován Číně a zemím jí ovlivněným. S jistou výhradou Tibetu, který je religiózně ovlivněn Indií. Tímto svazkem také celá encyklopedie končí.

Tibetská Mystika T. Y. Dokana, známého už z předchozího dílu, má ono dobře známé popiračské intro, doplněné o paján na nedogmatičnost tibetského buddhismu. Podobně, jako cítíme, že mysticismus tibetský existuje, vzdor tomu, že v něm neexistuje osobní bůh, tak také víme, že tibetský buddhismus se štěpí na sekty, jež na sebe (občas i navzájem) neváhají vzít klacky. Naštěstí se Dokan úvodním odstavcem upokojil a zbytek kapitoly rozebírá tibetský buddhismus v pojmech, od historie pronikání buddhismu a legendárních překladatelů, k učení o trojím buddhovském těle - trikája, vlivu tantry na zrod vadžrajány, chápání karmy, tibetskou knihu mrtvých až po jógatantru, význam guruů, obřadů, mandal i sakrálních staveb. Doken zajímavě rozebírá spojení tantry s buddhismem - cílem sexuálních narážek je splynutí v jednom. Upozorňuje, že v buddhistickém páru jab-jum je aktivní mužský princip, tedy opačně nežli v páru hinduistikém s aktivní šáktí - ženským principem. Závěr je návratem ke křečovité pompéznosti úvodu, ale na půl straně je to snesitelné. Na okraj, je obdivuhodné, jak se liší Tibet v dílech religionistů a duchovních vůdců, od Tibetu v dílech praktických cestovatelů.

Kapitolou Mystika I-ťingu se čtenáři nadlouho přesunou do Číny. Tato práce představuje výsostné povýšení magické pomůcky na meditační techniku a mystickou metodu vycházející z binární logiky dvou principů, avšak dialekticky umně svázaných. Neuvěřitelné, škoda, že takového Cahrlese Hirsche nenalezli třeba babylóňani z předchozího dílu.

Konfuciálská mystika Marie-Iny Bergeronavé zastupuje další religiózní oblast, která se úžeji vymezenému zájemci o mystiku bude zdát groteskou. Autorka však smysluplně ukazuje konfuciánství jako mystiku existence dokonalého člověka a "provádění" ctnosti jako cestu k jednotě. O hloubce konfuciánského vhledu svědčí postřehy: Jen světec dokáže lpět na zásadách, když je jeho živobytí nejisté. nebo Jestliže neklademe lásku a spravedlnost před prospěch, nebude nikdo spokojen, pokud neurve co nejvíc. Kráčet ke hvězdám, ale po pevné zemi, to je nejryzejší základ čínskosti.

Není snad ani možné, aby po mystice konfuciánské nenásledovala mystika taoistická. Autorka je stejná, ale styl se dosti mění, košatí, větví se, topí s přívalech slov, nesčíslněkrát opakovaných a všemožně zmnožovaných. Autorčiny věty splývají z citáty z taoistických mistrů. Čtení vpravdě náročné a vysilující.

První otázkou je samozřejmě, kdo byl Lao-c´? Druhou, co je Tao te ťing, pak se pojmy tao, wu ming a wu wej změní v lavinu popsanou výše. Kapitola je velmi obsáhlá a detailně komentuje i devět stupňů cesty mystika dle mistra Čuang-c´, který ve svých dílech uváděl Konfucia jako taoistu. Menší část kapitoly je věnována religióznímu taoismu Čang Tao-linga s nápojem nesmrtelnosti, záplavou administrace a byrokracie 36,000 tělních bohů, rumělkovými pláněmi (skrze ně tradiční čínskou medicínou) a tvorbou nesmrtelného zárodku v těle. Taoismus tak postihlo v zásadě totéž, co hínajánový buddhismus, postrádal atraktivitu pro prostý lid, který neměl čas dlouze rozjímat a netoužil po vzdálených cílech intelektuálů. Z drobností se dá autorce vytknout nepochopení smyslu zrcadlení: Čínský umělec nekopíruje, on je zrcadlo.

Velkou trojici uzavírá Mystika čchanových mistrů Christine Young-Merlliéové. Čchan - zen se skrze Bódhidharmu vztahuje v přímé linii učedníků přímo k Buddhovi Šákjamunimu. Ostatně čchan je zkrácení čchan-na, zkomoleniny z dhjána - meditace. Čchan není odpoutání od vnějšího světa ani prožívání vlastní niternosti. Od světa se čchanový mnich neodpoutává, nýbrž ho přijímá, aniž se jím nechává rušit. A samozřejmě kóany.

Kapitola Kim Chi Nguyena, Kult ochranného božstva - vietnamská mystika, uvádí téma svátků ochranných božstev vesnice, jimiž mohou být různé entity. Rozdělení ochranných duchů a etnografický náhled na šíři jejich svátků je rozhodně zajímavý, jakkoli nemá s mystikou nic společného (pokud za mystiku nepovažujeme dožínky nebo První máj). Spíše ukazuje, že společnost řízená důsledným konfuciánským systémem potřebuje alespoň jednou ročně nechat vydechnout. Text je přínosný především tématikou Vietnamu, o kterém toho v češtině mnoho nevyšlo. Zvířata zemřelá při povodni či epidemii se též mohou stát duchy a nadpřirozeným způsobem neblaze působit, pokud nejsou uctívána.

Další zemí "ve stínu staré Číny" je Japonsko, navzdory tomu, že Arimasa Mori se v kapitole Šintoismus - Mystika starého Japonska pokouší ukázat opak. Sám ostatně přiznává, že japonsky by se měl šintoismus nazývat kami no miči. Stať uvádí božstva kami, jejich rozdělením a míru uctívání v jednotlivých obdobích dějin. Příchod konfuciánství v 5. století a buddhismu v roce 538 ovlivnily i místní nazírání božstev a vedly k preciznější definici šintoismu, formou rjóbu šintó - šintoismus o dvou částech, či přímo náboženství šugendó (které ovšem v dalším autor označuje za buddhistickou sektu či hnutí horských poustevníků ovlivněné šintoismem, buddhismem i taoismem). Pravou renesanci šintoismu přinesla buddhistická sekta šingon která vypracovala koncept připodobnění kami bódhisattvům.

Mori je také autorem poslední kapitoly Mystika japonského buddhismu. Výklad z druhé strany barikády místy jaksi nesouzní s výkladem o šintoismu, významy jsou mírně posunuté. Buddhismus je zde vylíčen jako mocenský nástroj korejského státu Pekče, shodné je tvrzení, že buddhismus přinutil šintoismus precizně formulovat doktrínu. V Moriho podání se zdá, jako by byl buddhismus v Japonsku téměř stále v krizi: ...úpadek buddhismu, který byl celý zachvácen esoterismem. Je věru odvážné tvrdit v encyklopedii mystiky, že esoterismus, rodný bratr mystiky je i rodným bratrem úpadku.

Je zmíněna buddhistická sekta čisté země - úhlavní nepřítel čchanu v Číně - kladoucí důraz na vzývání Buddhova jména, respektive jména buddhy Amidy. Kořen tohoto hnutí pochází z Indie, viz jiné bhaktické směry zmíněné v kapitole o hinduismu v předchozím svazku. Hlavní část je samozřejmě věnována zenu. V menší míře Jósaiovi, zakladateli sekty Rinzai a podrobně učení Dógena, zakladatele sekty Sótó.

Celkově se tento svazek dá považovat za zdařilý. I autoři, jejichž příspěvek je vzhledem k zaměření encyklopedie sporný, odvedli dobrou práci a čtenáře neobtěžují svou nechutí k tématu. Škoda, že chybí pojednání o ne-čchanovém buddhismu v Číně, buddhismu v Koreji, či současném théravádovém buddhismu. Rovněž ve vietnamské duchovnosti bychom asi našli více mystických témat, třeba synkretistické náboženství Cao Dai.

V perspektivě celé série knih, je poslední svazek možná i nejzdařilejším. Kapitola o I-ťingu by mohla být mementem pisatelům alchymie a Mezopotámie. Kapitoly o východní mystice jsou mnohdy jediné, které splnily zadání v obecnosti přehledně shrnout téma. V oblasti křesťanské mystiky se kapitoly od třetího dílu topí v lavině religionistických údajů a dá se říci, že pro stromy není vidět les. Jako by se autoři báli po 14. století zobecňovat. Poněkud upadá zasazení do kontextu, což může být důsledkem snahy zmínit co nejvíce.

Kromě křesťanské mystiky, ačkoli chápu, že především o ni šlo, jsou ostatní západní směry nedotažené. Islámská mystika je odbytá, autor se bojí psát o ožehavém tématu. Zcela chybí mysterijní náboženství starověku, synkretistické formy křesťanství z jižní Ameriky, malé křesťanské církve, džinismus, sikhismus, jako i současný buddhismus a taoismus.

Přesto není šest knih encyklopedie mystiky prázdných, jak bylo naznačeno v sérii recenzí. Autorský kolektiv zvedl těžkou rukavici, někde s grácií, jinde s funěním. Případným zájemcům o takto široce definovanou mystiku stejně nic jiného nezbývá, jinou encyklopedii mystiky hned tak nikdo nepřeloží.

Vydalo Argo v roce 2004.

Diskuze k této recenzi:


Jak se Vám líbila tato recenze?
Oznámkujte jako ve škole
 1     2     3     4     5    Odeslat
Celkem hlasů 2. Z toho průměrné hodnocení: 3.

Bookmark and Share
Knihovnice.cz je na sociálce... ne na úřadu, ale na sociálních sítích. Přidejte se k nám na Facebooku a Twitteru.

Facebook Knihovnice.cz Twitter Knihovnice.cz
Chcete zde
inzerovat?
Napište si o ceník
na adresu
Aktuálně Vám nabízíme
1064 recenzí
  (1012 ohodnocených)
1091 knih
  (963 ohodnocených)
a celkem 31192 čtenářských hodnocení
články pro RSS
Přidej na Seznam

PageRank ukazatel
R e k l a m a
Zde může být Vaše reklama. Kontakt: reklama@knihovnice.cz
R e k l a m a
Starší kusy
(1) Pan cizinec
(2) Na prahu ráje
André Hardellet (1911-1974) začal publikovat od roku 1947 a jeho autorský záběr byl dost široký, od básní a šansonů až po romány. Na sklonku života byl za oceněn i prestižní francouzskou literární ...
(3) Dvakrát sedm pohádek
Knihovnice.cz podporuje
Rosteme s knihou
Vydavatelství audio knih
Celé Česko čte dětem
Spřátelené weby
© 2004-2022 Alžběta Červená, Radek Červený, Václav Čermák. Všechna práva vyhrazena.
Publikování nebo šíření obsahu Knihovnice.cz je bez našeho výslovného souhlasu zakázáno.


TOPlist
Knižní startér - dejte šanci talentovaným autorům a zajímavým projektům