90 %

Kuča, Karel; Langer, Jiří - Dřevěné kostely a zvonice v Evropě I.+II.

Více informací k této knize najdete v detailu
Když jsem poprvé narazil na internetu na Dřevěné kostely a zvonice v Evropě, vypadalo to, že půjde o opravdu rozsáhlé dílo. Fyzická přítomnost knihy však převálcovala veškerá očekávání. Dvě mamutí knihy ve společném návleku budí respekt už jen svou existencí a po prvním zalistování, má člověk pocit, že svým způsobem dostal do rukou katalog celého světa (nebo alespoň části) a klíče k jeho použití návdavkem.

Titul zkrátka budí samé nadšení. Nedejme se ale zmýlit rétorikou marketingového textu, nejedná se o první dílo podobného druhu, architektura a výpravné publikace encyklopedického rázu mají u nás dobrý zvuk a tradici. Ostatně, sami autoři v úvodu píši, že se poznali při práci na předchozí společné knize. Architekt Karel Kuča a etnograf Jiří Langer toho mají na poli lidové architektury za sebou dost. Jiří Langer je příliš profláknuté jméno, abych našel zajímavý životopisný odkaz, a proto vezměme zavděk profesním textem Pojmosloví etnografických sbírek, který nám připomene, že oba věnovali nemálo času skanzenům. V roce 2005 přibrali Tomáše Hlaváčka, založili Společnost pro výzkum dřevěných kostelů a zvonic a nově projeli celou studovanou oblast s výjimkou Litvy, Finska a Ruska. Výsledkem je, mimo jiné, archiv více než 300,000 snímků z nichž je v knize (tedy obou knihách) k vidění 1986 kostelů a 3076 zvonic.

Autoři mají k tématu svébytný přístup, což hezky ilustruje bonmot, že každý chrám má čtyři rodiče: investora, ideologa, dodavatele a uživatele. Podle těchto kategorií je kniha dělena. Vlastně je tak dělen prvý díl, což je zároveň první svazek - kostely. U zvonic autoři doznávají, že po úvodní syntéze následuje topografický přehled. Ani jeden díl není katalogem, na to bych těch tisíc a něco stran rozhodně nestačilo! Katalogu dřevěných sakrálních staveb v Česku, který není spojený s autory knihy naleznete zde.

Do knihy se dostaly nejen stavby celodřevěné - roubené, ale i hrázděné, sloupové dřevěné konstrukce a částečně zděné stavby. V části zvonice je i několik cihlových staveb, jež jsou přepisem dřevěné vzpěradlové konstrukce. Najdou se i velice neotřelé konstrukce, například pravoslavný kostel v Lidzbarku Warmińském - hrázděná stavba ve stylu románské baziliky obložená prkny. Obsah a ukázka řeknou více.

Ovšem nejen jednotlivými stavbami živa je kniha. Autoři k tématu přistupují ze široka a píší sice o nejstarším německém dřevěném kostelu z roku 1326 (pro zajímavost, v roce 1955 byl stržen, aby ustoupil vojenskému cvičišti), ale uvádějí i náčrty staveb o mnoho století starších - velkomoravských, germánských, ariánských kostelíků nebo vikingského kostelíka z Grónska. Nejsem architekt a možná proto mne nadchly kresby z podhledu bez podlahy, díky nimž čtenář vidí dovnitř. Neopomněli ani na proslulé úsloví: "Práce jako na kostele." Mimo architektonických, stavebních a církevních náležitostí, jaksi mimoděk, čtenář narazí na rozličné postřehy a zmínky. Třeba citát Jana Husa: Kostel kamenem a cierkev dřevem ustavený jest. Nebo zmínky o emigraci Holanďanů a Valonů po třicetileté válce do Švédska (Komenský pro ně psal učebnice, aby se lépe začlenili.) Nejsem si jist, nakolik obecně je přijímána hypotéza, že gotika, respektive lomený oblouk, má původ v zakřivených dubových trámech sálových staveb západní Evropy.

Kniha připomíná dva kořeny evropské sakrální architektury - ideologii přicházející z ciziny a autochtonní předkřesťanské tradice. Syntézu křesťanství s původními představami o posvátném nebo spíše sakrální obecnosti dokládají různé drobnosti - například postavy při vstupních dveřích do kostela; v pravoslavných oblastech to jsou svatí vojáci, ve Skandinávii postavy s atributy typickými pro germánské bohy Odina a Thóra. Nezbývá než doplnit, že je to praxe známá též z buddhismu, ve formě hněvivých dharmapálů postávajících u vstupu.

Čím víc se čtenář začítá do textu, tím více zjišťuje, že dřevěné kostely byly svým způsobem provizoriem, nezřídka dočasnými, misijními stavbami, ale často též důsledkem pronásledování, útisku nebo jen bídy. Dřevěné kostelíky jsou tak nezřídka následkem církevního zákazu majoritní konfese. Protestanti si v habsburských zemích na základě výjimky prosazené Švédy při vyjednávání vestfálského míru mohli postavit tři "mírové" kostely, dodnes stojí dva: ve Svídnici a v Javoru . Císařskou výjimkou vznikly hraniční kostely ve Slezsku, které měly zabránit masivním útěkům evangelíků do Saska a Braniborska. Podobně jsou na tom dřevěné rumunské pravoslavné kostely v Sedmihradsku "trpěné" luterány a kalvinisty. Třicetiletá válka přinesla veliký rozkvět dřevěných kostelů. Jednak vznikem protestantských kostelů jakožto nového druhu sakrálních staveb, tak také masivní devastací, po níž bylo ve středním Německu vybudováno rychle velké množství hrázděných staveb. Devatenácté století pak přineslo dřevěnou architekturu jako módu, jako návrat ke kořenům s tyrolským stylem a novo moskevských slohem, s odchylkami od tradičních vzorů. Dřevěné kostely se pohybovaly na nebo spíše za hranou slohové architektury, ponořeny do neměnnosti lidové architektury, ovlivněné až barokem. Kromě architektury západního a východního (pravoslavného) okruhu je připojena jedna kapitola o jejich propojení - uniatské (řecko-katolické) církvi a jejích kostelích. Vlastní kapitolku mají dřevěných synagogy a mešity, mezi nimiž jsou uvedeny i karaitské modlitebny jako ta v Trakai. Srbské kostelíky z Kosova už jsou "jen perokresby", stejně jako ty z Bosny.

Dvě velké obrazové kapitoly jsou věnovány interiéru, jedna formou liturgických požadavků na stavby, druhá je pak věnována malbám. Několik menších je o stavitelích, ochraně staveb i vlastní řemeslné činnosti. Podobný styl, byť členěný do méně tématických kapitol, má i druhý svazek o zvonicích. Podstatné je rozdělení na konstrukce štenýřové (to jsou ty, co vypadají jako zvonice) a vzpěradlové (to jsou ty, co z dálky vypadají jako nedostavěný katapult nebo dřevěný jeřáb, zkrátka závěsy na zvon). Po lavině zvonic jsou uvedeny mapy výskytu dřevěných staveb, konfesní mapy a pro opravdové uživatele (nikoli pouhé listovatele) též mapky jednotlivých zemí s vyznačením současných i historických krajů a správních jednotek, kupříkladu žup uherského království. Knize se dá vytknout jediné: jsem si zcela jist, že znalosti sakrální architektury nepřinesli do Evropy ani templáři a tím méně pak albigenští. Zmínky o nich vytahané z jakýchsi Tajemných dějin jsou otřesné a autoři jim sami nemohou věřit, protože v úvodu se jimi zaklínají a ke konci knihy přiznávají, že stejně jako reformační fundamentalisté s nimiž albigenští po staletích "v podzemí" měli údajně splynout, vlastně žádné kostely neměli a scházeli se ve stodolách.

Mimo stop konfesních sporů, vrchnostenských zákazů a řemeslnických nezbytností je kniha nádhernou sbírkou fotografií, ilustrací evropské kultury napříč kontinentem a oslavou umu převážně bezejmenných lidových stavitelů. Je to dílo výjimečné rozsahem, kvalitou zpracování, tisku, ale i vahou. Něčím, co je úžasné, i když Vás kostely vlastně vůbec nezajímají.

Vydala Paseka v roce 2009.

Diskuze k této recenzi:


Jak se Vám líbila tato recenze?
Oznámkujte jako ve škole
 1     2     3     4     5    Odeslat
Celkem hlasů 4. Z toho průměrné hodnocení: 2,25.

Bookmark and Share
Knihovnice.cz je na sociálce... ne na úřadu, ale na sociálních sítích. Přidejte se k nám na Facebooku a Twitteru.

Facebook Knihovnice.cz Twitter Knihovnice.cz
Chcete zde
inzerovat?
Napište si o ceník
na adresu
Aktuálně Vám nabízíme
1064 recenzí
  (1012 ohodnocených)
1091 knih
  (963 ohodnocených)
a celkem 31200 čtenářských hodnocení
články pro RSS
Přidej na Seznam

PageRank ukazatel
R e k l a m a
Zde může být Vaše reklama. Kontakt: reklama@knihovnice.cz
R e k l a m a
Starší kusy
(1) Encyklopedie mystiky I.
(2) Proměny vesmíru
Krátký nástin, proč je možné pozorovat historii celého vesmíru v jediném atomu je rozvinut v ukázce Vesmíru v atomu. Jak později Krauss přizná, jedná se o nápad již využitý, ovšem Primo Levi se ...
(3) Slabiklhář
Knihovnice.cz podporuje
Rosteme s knihou
Vydavatelství audio knih
Celé Česko čte dětem
Spřátelené weby
© 2004-2022 Alžběta Červená, Radek Červený, Václav Čermák. Všechna práva vyhrazena.
Publikování nebo šíření obsahu Knihovnice.cz je bez našeho výslovného souhlasu zakázáno.


TOPlist
Knižní startér - dejte šanci talentovaným autorům a zajímavým projektům