85 %

Kučera, Jan P.; Kaše, Jiří; Bělina, Pavel - České země v evropských dějinách - 2

Více informací k této knize najdete v detailu
Zatímco prvý svazek této série se zabýval vznikem evropské křesťanské civilizace a Čechů v ní, svazek druhý se zabývá přechodem do novověku, včetně bohatého kulturního doprovodu. Z rozkladu kapitol podle autorů se dá usoudit, že koordinační tíže ležela především na Pavlu Bělinovi z Vojenského historického ústavu, který sepsal "dějepisné" kapitoly. Jiří Kaše přispěl architekturou a výtvarnou kulturou obecně, Jan P. Kučera divadlem, literaturou a porůznu leckde.

Počátkem tohoto dílu je dle názvu rok 1492 - objevení Ameriky - ideově pak zámořské objevy Evropanů, čili fakticky se začíná portugalským králem Jindřichem Mořeplavcem. Formálně je kniha rozčleněna do tři hlav. Prvá se zabývá novými strategiemi západokřesťanské civilizace tváří v tvář turecké expanzi, zámořským objevům a především náboženské reformaci. Vejde se do ní také kultura pozdní renesance a manýrismu.

Hlava druhá je oním historickým shrnutím bitev a pogromů, na něž bylo popisované období tak bohaté. Formálně je období třicetileté války, rozmach Ruska a pád velmocenského Švédska, nazván: Od myšlenky univerzální monarchie k evropské rovnováze sil.Vlastně až překvapivě stručné shrnutí všech dějinných událostí dává možnost snadno nahlédnout principiální změny ke kterým došlo a především změny v nazírání moci a nich plynoucích technologií jejího udržení. Není divu, že právě s koncem středověku začíná gradovat národnostní (později i náboženské napětí) uvnitř Burgundského kraje říše, který je dodnes živý formou tahanic Vlámů a Valonů. Pro zajímavost, tento kraj představoval pro habsburský dvůr 7x více příjmů než výnos z obchodu se stříbrem z Ameriky, které se ostatně vozilo právě sem.

Hlava třetí je vyhrazena kultuře baroka a jejímu světovému rozměru, což autorům umožnilo nejen shrnout myšlení, filozofii a kulturu baroka, ale též shrnout kontakty se vzdáleným orientem a detailně rozebrat habsburskou barokní velmoc, nejen kulturně, ale i s ohledem na dějinný vývoj. Tuto hlavu je tedy třeba chápat jako hybridní a alespoň ji prolistovat, i když vás nezajímají malíři a skladatelé. Díl končí bezpečným nástupem Marie Terezie na trůn, po válce s Pruskem, Bavorskem a Francií. Separátní mír s prvým jmenovaným nepřítelem připravil České země o převážnou část Slezska a dokonce i část Čech - Kladsko. Lužice byla od třicetileté války fakticky přičleněny k državám Hohenzollernů a Sasku, ačkoliv formálně byly panstvím Habsburků.

Patrně nepřekvapí, že i termín baroko je nadávka, původně portugalsky křivá perla. Jsme-li už u kultury, je třeba napsat, že dostala v této sestavě autorů vizuálně mnohem více místa a je rozebrána vskutku do hloubky s elegantně zvládnutou lavinou autorů i děl. Je to pozoruhodné, neboť ani předchozí díl, dle mého, kulturu neokrouhal. Umožnilo to, poněkud jiné členění témat do kapitol, především zestručnění dějepisu a přesun filozofie, náboženství a technologie právě do kulturních oddílů. Přehled autorů patřičných částí ukazují výčty inspirací dílem Buonarottiho v české kultuře 19. a 20. století, porovnání Bridela s Halasem a podobné drobnosti.

Ostatně českých inspirací a vkladů k běhu dějin je rovněž uvedeno mnoho, ať už je to nejvýznamnější obět Bartolomějské noci - Gasparg de Coligny, kterého zabil Karel z Janovic toho času ve francouzských službách, či Lutherův výrok z roku 1520: Až dosud jsem bezděky hlásal a zastával všechny názory Jana Husa, činil tak bezděčně i Johann Staupitz, zkrátka jsme nevědomky husité, ba i svatí Pavel a Augustin jsou na slovo vzatí husité. Lužičan s českými předky byl též oblíbenec jungiánů Jakub Böhme. Zvláště v tomto ohledu je zajímavé, že Petr Chelčický je zmíněn jen v kontextu, že kvietista Fénelon nebyl tak radikální jako on.

Pravou perlou je pak zjištění, že po té, co si roku 1739 Robert Jenkins v britském parlamentu stěžoval, že ve španělském zajetí přišel o ucho, Velká Británie za to Španělsko briskně připravila o Floridu. Podnětný je taktéž citát Galilea Galileiho: Je hloupost hledat smysl přírodních věcí v papírech toho či onoho člověka a nikoli v samotné knize přírody.

Druhý svazek série obsahuje barevnou mapovou přílohu a obrovské množství kvalitních černobílých reprodukcí přímo v textu a navzdory změně stylu spojené se změnou autorů uceleně navazuje na díl první.

Vydala Paseka v roce 2006.

Diskuze k této recenzi:


Jak se Vám líbila tato recenze?
Oznámkujte jako ve škole
 1     2     3     4     5    Odeslat
Celkem hlasů 3. Z toho průměrné hodnocení: 2,33.

Bookmark and Share
Knihovnice.cz je na sociálce... ne na úřadu, ale na sociálních sítích. Přidejte se k nám na Facebooku a Twitteru.

Facebook Knihovnice.cz Twitter Knihovnice.cz
Chcete zde
inzerovat?
Napište si o ceník
na adresu
Aktuálně Vám nabízíme
1064 recenzí
  (1012 ohodnocených)
1091 knih
  (963 ohodnocených)
a celkem 31197 čtenářských hodnocení
články pro RSS
Přidej na Seznam

PageRank ukazatel
Pachman, Richard - Kdokoliv
R e k l a m a
Zde může být Vaše reklama. Kontakt: reklama@knihovnice.cz
R e k l a m a
Starší kusy
(1) Léčitelka
(2) Valčík na rozloučenou
(3) Noční vizita
Knihu jsem si vybrala podle názvu, ale i podle známé autorky a naší překladatelky. Kniha je v pevné vazbě, má 319 stránek textu, který je rozdělen do 22 kapitol, v knize je obsažen Prolog a ...
Knihovnice.cz podporuje
Rosteme s knihou
Vydavatelství audio knih
Celé Česko čte dětem
Spřátelené weby
© 2004-2022 Alžběta Červená, Radek Červený, Václav Čermák. Všechna práva vyhrazena.
Publikování nebo šíření obsahu Knihovnice.cz je bez našeho výslovného souhlasu zakázáno.


TOPlist
Knižní startér - dejte šanci talentovaným autorům a zajímavým projektům