80 %

Lainová, Radka; Hlavičková, Zora; Straka, Michal - Diktatury v rukavičkách?

Více informací k této knize najdete v detailu
Pod tímto nepříliš průhledných, dalo by se říci abstraktním, názvem se skrývá obsah nadmíru konkrétní - pět historických studií věnovaných pěti státům střední Evropy v období mezi světovými válkami. Jedná se o Maďarsko, Polsko, Litvu, Estonsko a Lotyšsko. Je opravdu překvapivé, jak málo se toho obecně ví, i o prvých dvou, navzdory tomu, že se s ...

Pod tímto nepříliš průhledných, dalo by se říci abstraktním, názvem se skrývá obsah nadmíru konkrétní - pět historických studií věnovaných pěti státům střední Evropy v období mezi světovými válkami. Jedná se o Maďarsko, Polsko, Litvu, Estonsko a Lotyšsko. Je opravdu překvapivé, jak málo se toho obecně ví, i o prvých dvou, navzdory tomu, že se s nimi Československo něco naválčilo. Pro čtyři z těchto států to bylo vykročení do prozářené, šťastnější budoucnosti, pro jeden pád na hubu.

Začněme tedy tím, kdo si První světovou válkou opravdu nepolepšil - Maďarskem. Uherské království si užívalo výhod Rakousko-Uherského vyrovnání z roku 1867. Teprve 17.10.1918 hrabě István Tisza v parlamentu uznal, že "tuto válku jsme prohráli". 31. října byla v astrové revoluci vyhlášena republika, hlava demokratické opozice Mihály Károlyi jmenován ministerským předsedou a István Tisza zavražděn (občas se nevyplatí přiznávat i očividné). Koncem roku 1918 začaly české legie obsazovat Slovensko a v březnu 1919 nóta velmocí Károlyiho vládu vyzvala k odevzdání 2/3 území. Vláda padla a byla nastolena republika rad Bély Kuna. Po třech měsících bojů padla a Budapešť byla obsazena Rumuny.

Protikomunistická "kontrarevoluce" se formuje v rumunském Aradu a v květnu 1919 se zformovaná opoziční vládá Istvána Bethlena a Gyuly Károlyiho přesouvá do Szegedu. S podporou dohodových mocností je do čela vlády postaven bývalý c.k. velitel námořních sil, admirál Miklós Horthy, a 16.11.1919 vjíždí slavnostně do Budapešti. Zdiskreditovaná republika je 29. února 1920 nahrazena královstvím a Horthy je zvolen regentem. Návratu Habsburkského rodu na trůn zabránily mocnosti, jen Francie nebyla vysloveně proti. Přesto se Karel Habsburk pokusil v roce 1921 dvakrát o návrat na uherský trůn, podruhé dokonce silou. Jeho jednotky byly u Budapešti Hothym poraženy a koncem roku byli Habsburkové oficiálně detronizováni.

Parlament, který zvolil království, mohlo volit v lednu 1920 47,6 % obyvatelstva. V následujících volbách v roce 1922 se volební právo vztahovalo již jen na 29 % populace, s výjimkou 11 velkých měst se volilo veřejně před komisí. Takové reziduum z 19. století nemělo v Evropě obdoby. Pak přichází velká hospodářská krize a roku 1931 Maďarsko vyhlašuje státní bankrot. Objevují se radikální pravicové skupiny jako jsou "šípové kříže". Hákový kříž byl jako symbol od nástupu Hitlera k moci zakázán. Vlnu nespokojenosti s tradiční politikou nakonec využil Guyla Gömbös a jeho Strana národní jednoty. V roce 1933 navštívil Gömbös v Berlíne Hitlera, čímž získal přístup na německý trh a definoval budoucí orientaci Maďarska. V listopadu 1938 získává Maďarsko První vídeňskou arbitráží jih Slovenska a Podkarpatské Rusi s 86,5 % Maďarů. Je přijat První židovský zákon omezující počet Židů v intelektuálních povoláních na 40 % a ve svobodných na 20 %. Definice je věroučná. V roce 1939 je pak přijat Druhý židovský zákon, který definuje Žida rasově, což vyvolává roztržku s katolickou církví. Dále pokračuje územní rozmach: V březnu 1939 je dobyt zbytek československé Podkarpatské Rusi. Ve Druhé vídeňské arbitráži Maďarsko získává 30. srpna 1940 východní Sedmihradsko. V listopadu téhož roku přistupuje k Ose.

Vláda Pála Telekiho, jmenovaná v roce 1939, se snaží podržet otevřené dveře i na druhou stranu. Vcelku se jí podaří nezúčastněně proplout polsko-německou válkou, avšak 12.12.1940 podepisuje smlouvu o věčném přátelství S Jugoslávií, která má jasně protiněmeckou orientaci. Na jaře 1941 dochází v Jugoslávii k ostře protiněmecké změně kurzu a Hitler nařizuje její obsazení. Maďarsko se útoku také účastní a získává Bačku, Baraňský trojúhelník a Mezimuří. Pál Teleki z přespříliš kreativního přístupu ke smlouvě o věčném přátelství vyvodil osobní důsledky a 3.4.1941 se zastřelil.

Navzdory všemu výše zmíněnému Maďarsko stále není zataženo do války. K tomu dochází až 26.5.1941, kdy jsou "neznámými" stroji bombardovány Košice a Maďarsko vyhlašuje válku Sovětskému svazu. Ztráty na východní frontě jsou obrovské a Maďarsko se pokouší vyjednávat se spojenci. Němci jsou však připraveni a 19.3.1944 spouštějí akci Margarethe a Maďarsko obsazují. Nesetkávají se s odporem, Horthy písemně protestuje, ale sestavuje proněmeckou vládu. Německou armádu v červnu doplňuje 300,000 maďarských rekrutů. V Maďarsku začínají deportace, Horthy je v červnu 1944 zastavuje, čímž zachraňuje především budapešťské Židy. V říjnu je Szalásiho pučem sesazen a Němci internován v Bavorsku. V Norimberském procesu pak vystupuje pouze jako svědek. Umírá v Estorilu v Portugalsku v roce 1957, zatímco Maďarsko je již dávno ve svých předválečných hranicích.

Tak to je stručný výtah z prvé z pěti statí. V tomto shrnutí je oproti knize poněkud potlačen důraz na rozložení politických stran a proces jejich vzniků a transformací. Dokonce by se dalo říci, že v se nejedná o dějepisné kapitoly, jako spíše o životopisy postav třímajících ve svých rukou moc těchto zemí, ať už jim přísluší titul regent, prezident, či předseda vlády. Maďarská ukázka také navodila širokou škálu více či méně povedených ořezů demokracie provozovaných v popisovaných zemích. Jejich důvody byly dílem ekonomické, dílem národnostní, dílem osobní a dílem byly státy vlečeny mezinárodními událostmi. Především však ukazuje, že i ve státech, které se samy definují jako autoritativní a zakazují kde co, se dá docela slušně žít, zatímco i ve formálně bezchybných demokraciích se člověk bojí vystrčit na ulici nos a tře bídu s nouzí.

Takže, jen pro pořádek, heslovitě připomínám, že v polské kapitole čtenáře čeká především politická kariéra maršála Józefa Piłsudského a jeho nepolitická politika na cestě ke korporativními systému vroubená pučem a neustálými potyčkami se sejmem. Ovšem také výrazné prodloužení Polska k východu.

Za Litvu by měli být připomenuti otcové zakladatelé Antanas Smetona, první litevský prezident, a Augustinas Voldemaras, první ministerský předseda. Společně upletli puč (ze 16. na 17.12.1926). Smetona byl prezidentem Litvy až do jejího obsazení SSSR v roce 1940, Voldemaras byl po druhém pokusu o puč odeslán do vyhnanství v cizině.

Samostatné Estonsko bylo vyhlášeno na území ruského Estonska a Severního Livonska skupinou vlastenců s Konstantinem Pätsem v čele již v únoru 1918. Tato odvážná skupina si pak poseděla v německém vězení, avšak v polovině roku 1919 byli z Estonska vyhnáni i bolševici. Hnutí veteránů z této války - VAPS - bylo také zásadní politickou silou meziválečného Estonska. Päts proslul legálním převratem,kdy jako předseda vlády získal do prezidentských voleb i titul prezidenta, čehož využil k vyhlášení výjimečného stavu a nová ústava přijatá k 1.1.1938 mu udělila titul prezident-regent.

Lotyšsko vzniklo z carských provincií Jižní Livonsko, Kuronsko a Latgalsko v listopadu 1918. Již na jaře 1919 bylo prohlášeno Lotyšskou SSR, ostatně Lotyšští střelci tvořili páteř vznikající Rudé armády. I zde vedlo období experimentů s parlamentní demokracií v noci z 15. na 16. května 1934 k puči. V jeho čele stál ministerský předseda a předseda Svazu zemědělců Karlis Ulmanis. I on vydržel do roku 1940, aniž by se pokoušel svůj paternalistický režim jakkoli legitimizovat.

Kapitolu o Maďarsku sepsala Zora Hlavičková, kapitolu o Polsku Michal Straka a tři kapitoly o Litvě, Estonsku a Lotyšsku Radka Lainová. Vydal Triton v roce 2003 v edici Dějiny do kapsy.

Diskuze k této recenzi:


Jak se Vám líbila tato recenze?
Oznámkujte jako ve škole
 1     2     3     4     5    Odeslat
Celkem hlasů 4. Z toho průměrné hodnocení: 2,25.

Bookmark and Share
Knihovnice.cz je na sociálce... ne na úřadu, ale na sociálních sítích. Přidejte se k nám na Facebooku a Twitteru.

Facebook Knihovnice.cz Twitter Knihovnice.cz
Chcete zde
inzerovat?
Napište si o ceník
na adresu
Aktuálně Vám nabízíme
1064 recenzí
  (1012 ohodnocených)
1091 knih
  (963 ohodnocených)
a celkem 31202 čtenářských hodnocení
články pro RSS
Přidej na Seznam

PageRank ukazatel
R e k l a m a
Zde může být Vaše reklama. Kontakt: reklama@knihovnice.cz
R e k l a m a
Starší kusy
(1) Abarat
"Od doby, kdy jsem četl "Kroniky Narnia" od C.S. Lewise, jsem si chtěl vytvořil svůj vlastní fantastický svět, naplněný postavami a bytostmi, které by vycházeli z mých snů. Svět, který bych mohl ...
(2) Předivo času
(3) Život na lednici
Knihovnice.cz podporuje
Rosteme s knihou
Vydavatelství audio knih
Celé Česko čte dětem
Spřátelené weby
© 2004-2022 Alžběta Červená, Radek Červený, Václav Čermák. Všechna práva vyhrazena.
Publikování nebo šíření obsahu Knihovnice.cz je bez našeho výslovného souhlasu zakázáno.


TOPlist
Knižní startér - dejte šanci talentovaným autorům a zajímavým projektům