75 %

Lenderová, Milena; Rýdl, Karel - Radostné dětství?

Více informací k této knize najdete v detailu
Hrůznými vizemi ztýraní čtenáři novin, kteří vidí snad i po nocích nekonečné zástupy týraných, zneužívaných a trpících dětí mají obyčejně tendenci vidět šťastná robátka, jak sobě na vsi dovádějí, na slovo poslechnou babiččino pokárání a směle sobě krátí čas pomocí při žních. Snad i těmto vizionářům má být výzvou otazník na konci objemného titulu dvou historiků, v cele věnovaný dítěti 19. století.

Milena Lenderová je profesorkou na Masarykově univerzitě, toto je její čtvrtá kniha. Karel Rýdl je profesorem na Pardubické univerzitě, kde se zabývá historií pedagogiky (třeba i v redakční radě časopisu Paedagogica Historica). Východiskem práce či spíše celého oboru dějin dítěte je kniha Phillipa Arièse z roku 1960. Jeho dílo bezvýhradně přijala druhá vlna feminismu, ale ne historici, kterým se "černá legenda" poněkud příčila v krku. Nicméně teoretický úvod je přiměřeně dlouhý a neutápí se v líčení překonaných sporů, takže vybylo místo i na strategii hledání pramenů k historii dětství.

Ta začíná opravdu zkraje, Cestou na svět. Úskalí porodu a osob kolem se pohybujících zabírá zhruba čtvrtinu knihy. čtenář má možnost se dovědět, že prvá středoevropská porodní kniha Euchariase Roeslina byla vydána v roce 1513 a již v roce 1519 i v českém překladu. Samozřejmě kromě pestré palety odpovědí od medicíny po teologii, až po všeliké související okruhy: Kupříkladu v roce 1886 činil počet porodů na jednu porodní bábu v Praze 17, zatímco v Berlíně (v roce 1880) 83 porodů, není proto divu, že úřad si stěžoval, že si porodní báby vydělávají "jinak" (tj. potraty, které prohlásil za hřích Pius IX. 1869).

I ostatní kapitoly představují lavinu údajů, citátů a tabulek. Kniha však zůstává čitelná, řekněme však, že hutná. Jistá nemilá překvapení přichystá zejména obdivovatelům minulosti a z ní plynoucích alternativních náhledů na "odchov" dětí. I Magdalena Dobromila Rettigová považovala ženu především za pečovatelku o manžela a tvůrkyni rodinného zázemí než pečovatelku o drobotinu (k tomu se najímala chůva).

Svým způsobem uklidňující je zjištění, že již v 19. století městské obyvatelstvo pevně věřilo, že chudé podhorské kraje jsou plné zdravých a silných dětí, vzdor tomu, že děti v tomto hájemství plicní tuberkulózy mřely jako na běžícím pásu a bohatství bylo nejlepší dosažitelnou zárukou přežití.

Očekávaným pokračováním je školství (včetně jeslí a školek). Povinnou školní docházku zavedlo jako první v polovině 17. století Skotsko, následovalo Prusko a za Marie Terezie Rakousko. Kromě úporné obrany lidu před gramotností kapitola obsahuje zajímavé postřehy k probíhajícímu národnímu obrození Čechů. Před rokem 1848 provedli učitelé a školdozorci odluku: Češtinu zapisovali latinkou, zatímco němčinu kurentem, což patřičné ministerstvo vzalo na vědomí v roce 1855.

Jedna kapitola shrnuje takříkajíc materiální kulturu dětství, alias dětské pokoje, hračky, hry, oblečení a četbu pro děti. Opět něco chaotických výpisků: Plyšový medvěd nastoupil po roce 1903 a jmenuje se v angličtině teddy bear podle Theodora Roosevelta. V roce 1891 pražský magistrát zakázal hry, při nichž se něco házelo. A s ohledem na publikující server nejpodstatnější poznámka: V roce 1750 bylo před katedrálou sv. Pavla v Londýně otevřelo první knihkupectví pro děti Juvenile library.

S postupujícím věkem začínají být "hry" poněkud pohlavně orientované a je celkem jasné, že dětství pomalu končí tam, kde začalo, teorií a praxí sexuální výchovy. Poslední kapitola se zabývá roztodivnými traumaty dětství od nemanželského dítěte (s manželskými zrovnoprávnil Josef II. manželským patentem 1787) až po dětskou prostituci a zabíjení novorozenců. V letech 1870-79 tvořila zabití novorozence v Předlitavsku 18% všech vražd a zabití, ještě více to bylo v Sasku, Bavorsku, Prusku a Francii.

Jakkoli se výše uvedený text soustřeďoval především na malicherné detaily, kniha je především souvislým výkladem procesu narození, výchovy a dospívání v dobových reáliích převážně 19. století a zevrubněji od 18. do poloviny 20.. Kniha je doplněna obrázky a reprodukcemi, poznámkovým aparátem a rejstříkem.

Vydala Paseka v roce 2006.

Diskuze k této recenzi:


Jak se Vám líbila tato recenze?
Oznámkujte jako ve škole
 1     2     3     4     5    Odeslat
Celkem hlasů 4. Z toho průměrné hodnocení: 3.

Bookmark and Share
Knihovnice.cz je na sociálce... ne na úřadu, ale na sociálních sítích. Přidejte se k nám na Facebooku a Twitteru.

Facebook Knihovnice.cz Twitter Knihovnice.cz
Chcete zde
inzerovat?
Napište si o ceník
na adresu
Aktuálně Vám nabízíme
1064 recenzí
  (1012 ohodnocených)
1091 knih
  (960 ohodnocených)
a celkem 30859 čtenářských hodnocení
články pro RSS
Přidej na Seznam

PageRank ukazatel
Pachman, Richard - Kdokoliv
R e k l a m a
Prodejte svoje knihy jiným čtenářům v online antikvariátu TrhKnih.cz
Antikvariát mezi lidmi
Zde může být Vaše reklama. Kontakt: reklama@knihovnice.cz
R e k l a m a
Starší kusy
(1) Planeta mezi dvěma slunci
Kdo od něj již něco četl (Mariňáci, Carpe Diem1, 2, vše vydalo nakladatelství Straky na vrbě), musí obdivovat jeho všezahrnující znalosti na poli militantní sci-fi. Všemožné zkratky a popisy vybavení ...
(2) Sny od A do Z
(3) Kde tedy všichni jsou?
Knihovnice.cz podporuje
Rosteme s knihou
Vydavatelství audio knih
Celé Česko čte dětem
Spřátelené weby
© 2004-2019 Alžběta Červená, Radek Červený, Václav Čermák. Všechna práva vyhrazena.
Publikování nebo šíření obsahu Knihovnice.cz je bez našeho výslovného souhlasu zakázáno.


TOPlist
Knižní startér - dejte šanci talentovaným autorům a zajímavým projektům