75 %

Lenderová, Milena; Rýdl, Karel - Radostné dětství?

Více informací k této knize najdete v detailu
Hrůznými vizemi ztýraní čtenáři novin, kteří vidí snad i po nocích nekonečné zástupy týraných, zneužívaných a trpících dětí mají obyčejně tendenci vidět šťastná robátka, jak sobě na vsi dovádějí, na slovo poslechnou babiččino pokárání a směle sobě krátí čas pomocí při žních. Snad i těmto vizionářům má být výzvou otazník na konci objemného titulu dvou historiků, v cele věnovaný dítěti 19. století.

Milena Lenderová je profesorkou na Masarykově univerzitě, toto je její čtvrtá kniha. Karel Rýdl je profesorem na Pardubické univerzitě, kde se zabývá historií pedagogiky (třeba i v redakční radě časopisu Paedagogica Historica). Východiskem práce či spíše celého oboru dějin dítěte je kniha Phillipa Arièse z roku 1960. Jeho dílo bezvýhradně přijala druhá vlna feminismu, ale ne historici, kterým se "černá legenda" poněkud příčila v krku. Nicméně teoretický úvod je přiměřeně dlouhý a neutápí se v líčení překonaných sporů, takže vybylo místo i na strategii hledání pramenů k historii dětství.

Ta začíná opravdu zkraje, Cestou na svět. Úskalí porodu a osob kolem se pohybujících zabírá zhruba čtvrtinu knihy. čtenář má možnost se dovědět, že prvá středoevropská porodní kniha Euchariase Roeslina byla vydána v roce 1513 a již v roce 1519 i v českém překladu. Samozřejmě kromě pestré palety odpovědí od medicíny po teologii, až po všeliké související okruhy: Kupříkladu v roce 1886 činil počet porodů na jednu porodní bábu v Praze 17, zatímco v Berlíně (v roce 1880) 83 porodů, není proto divu, že úřad si stěžoval, že si porodní báby vydělávají "jinak" (tj. potraty, které prohlásil za hřích Pius IX. 1869).

I ostatní kapitoly představují lavinu údajů, citátů a tabulek. Kniha však zůstává čitelná, řekněme však, že hutná. Jistá nemilá překvapení přichystá zejména obdivovatelům minulosti a z ní plynoucích alternativních náhledů na "odchov" dětí. I Magdalena Dobromila Rettigová považovala ženu především za pečovatelku o manžela a tvůrkyni rodinného zázemí než pečovatelku o drobotinu (k tomu se najímala chůva).

Svým způsobem uklidňující je zjištění, že již v 19. století městské obyvatelstvo pevně věřilo, že chudé podhorské kraje jsou plné zdravých a silných dětí, vzdor tomu, že děti v tomto hájemství plicní tuberkulózy mřely jako na běžícím pásu a bohatství bylo nejlepší dosažitelnou zárukou přežití.

Očekávaným pokračováním je školství (včetně jeslí a školek). Povinnou školní docházku zavedlo jako první v polovině 17. století Skotsko, následovalo Prusko a za Marie Terezie Rakousko. Kromě úporné obrany lidu před gramotností kapitola obsahuje zajímavé postřehy k probíhajícímu národnímu obrození Čechů. Před rokem 1848 provedli učitelé a školdozorci odluku: Češtinu zapisovali latinkou, zatímco němčinu kurentem, což patřičné ministerstvo vzalo na vědomí v roce 1855.

Jedna kapitola shrnuje takříkajíc materiální kulturu dětství, alias dětské pokoje, hračky, hry, oblečení a četbu pro děti. Opět něco chaotických výpisků: Plyšový medvěd nastoupil po roce 1903 a jmenuje se v angličtině teddy bear podle Theodora Roosevelta. V roce 1891 pražský magistrát zakázal hry, při nichž se něco házelo. A s ohledem na publikující server nejpodstatnější poznámka: V roce 1750 bylo před katedrálou sv. Pavla v Londýně otevřelo první knihkupectví pro děti Juvenile library.

S postupujícím věkem začínají být "hry" poněkud pohlavně orientované a je celkem jasné, že dětství pomalu končí tam, kde začalo, teorií a praxí sexuální výchovy. Poslední kapitola se zabývá roztodivnými traumaty dětství od nemanželského dítěte (s manželskými zrovnoprávnil Josef II. manželským patentem 1787) až po dětskou prostituci a zabíjení novorozenců. V letech 1870-79 tvořila zabití novorozence v Předlitavsku 18% všech vražd a zabití, ještě více to bylo v Sasku, Bavorsku, Prusku a Francii.

Jakkoli se výše uvedený text soustřeďoval především na malicherné detaily, kniha je především souvislým výkladem procesu narození, výchovy a dospívání v dobových reáliích převážně 19. století a zevrubněji od 18. do poloviny 20.. Kniha je doplněna obrázky a reprodukcemi, poznámkovým aparátem a rejstříkem.

Vydala Paseka v roce 2006.

Diskuze k této recenzi:


Jak se Vám líbila tato recenze?
Oznámkujte jako ve škole
 1     2     3     4     5    Odeslat
Celkem hlasů 4. Z toho průměrné hodnocení: 3.

Bookmark and Share
Knihovnice.cz je na sociálce... ne na úřadu, ale na sociálních sítích. Přidejte se k nám na Facebooku a Twitteru.

Facebook Knihovnice.cz Twitter Knihovnice.cz
Chcete zde
inzerovat?
Napište si o ceník
na adresu
Aktuálně Vám nabízíme
1064 recenzí
  (1012 ohodnocených)
1091 knih
  (963 ohodnocených)
a celkem 31197 čtenářských hodnocení
články pro RSS
Přidej na Seznam

PageRank ukazatel
R e k l a m a
Zde může být Vaše reklama. Kontakt: reklama@knihovnice.cz
R e k l a m a
Starší kusy
(1) Dave Barry v kyberprostoru
(2) Sny od A do Z
(3) Tušení zla
Prolog nás uvede do děje, který je pak rozvržen na dvě základní části: Hra na vraha a Zlo přichází. Děj knihy začíná hroznou brutální vraždou, v městečku Beckstone je zavražděna mladá dívka. ...
Knihovnice.cz podporuje
Rosteme s knihou
Vydavatelství audio knih
Celé Česko čte dětem
Spřátelené weby
© 2004-2022 Alžběta Červená, Radek Červený, Václav Čermák. Všechna práva vyhrazena.
Publikování nebo šíření obsahu Knihovnice.cz je bez našeho výslovného souhlasu zakázáno.


TOPlist
Knižní startér - dejte šanci talentovaným autorům a zajímavým projektům