80 %

Lévi-Strauss, Claude - Mythologica** - Od medu k popelu

Více informací k této knize najdete v detailu
Po velkolepém nástupu hodném inspirací ve Wagnerovi, jakým Claude Lévi-Strauss otevřel soubor Mytologií v Syrovém a vařeném, pokračuje tento stejně majestátně i strukturální analýzou jevů kolem kuchyně, čímž je myšlena dokonalá potravina nevyžadující kuchyni - med - a ne-potravina, z níž se konzumuje jen kouř - tabák.

Na popel pak bude po prostudování čtenář, neboť číst Léviho-Strausse, jak již bylo řečeno v prvním díle, není žádný med, respektive v intencích toho, co se čtenář doví o jihoamerických medech (včetně vosích), je to med, ale občas notně kyselý, žíravý, ba i jedovatý.

Vzhledem k pokroku dosaženému v prvém díle, se tomto již vyvozují mytologické souvislosti z obecné gramatiky mýtů, která je touto sérií vlastně i konstruována (či lépe její popis). Kupříkladu se tak hledá mýtus, ve kterém by

včela(-1) = vačice

Při této cestě zjistíme, že dle mýtů kolumbijských Tucanů je dobrý tabák považován za boží zvratky. Povšimněte si opozice: Špatný med je příčinou zvracení. Kromě zvracení jako komunikace lidí z bohy také zjistíme, že démonu Curupirovi je z medu špatně. Povzbudivé naopak je, že vynález medoviny způsobil přechod od přírody ke kultuře.

Oprostíme-li se od těchto žertovných zkratek, je obsahem prvé části zjištění, že lidský pán medu už nebude. Jeho poslední pán Žluna musel zůstat v podobě ptáka, aby unikl vodním obludám. Pro jihoamerické konzumenty mýtů bylo na této sérii mýtů podstatné, že byly vyprávěny při iniciaci chlapců a měla jim ukázat, jak si vybrat ženu a jak se chovat v její rodině. Tyto kmeny jsou totiž matrilokální a muž v nich odchází do cizorodého prostředí sešvagřených příbuzných.

Záhy začnou vystupovat postavy jako dívka bláznící po medu a ostýchavý manžel. Pravou vadou ženy lačnící po medu je, že sní sama med, který je určen pro afinní příbuzné a tím přesuší řetězec služeb na nichž společnost stojí. Na tomto místě je záhodno učinit dvě poznámky. Jednak na systému opozic sladký/nechutný pro med a silný/slabý pro tabák Lévi-Strauss dovádí tento mýticko-strukturální styl uvažování až do Evropy v podobě soft a hard drinků v Anglii či líbánek (lune de miel) a žlučového měsíce po nich (lune d'absinthe) ve Francii. Dalo by se tedy říci (s ohledem na další světové souvislosti), že Lévi-Strauss svou analýzu globalizuje, jakkoli je nepřítelem takového chování a každý takový příliš kosmopolitní příklad důkladně zdůvodňuje.

Za druhé je třeba poznamenat, že v odkazu na účel při iniciačních obřadech na konci prvé části by kniha mohla skončit. Avšak, již zmíněnou dvojicí opozic se rozehraje šestice variant záměn, jež čtenáře dovede přes Srpnový půst (období sucha) přes hvězdy a zvuky v pralese zpět na počátek prvého dílu k vyběrači hnízd a od něj k vpravdě Wagnerovskému tématu nástrojů temnot, souvislosti povyku a puchu, což nakonec povede opět na počátek k medu a tabáku. Jak autor několikrát poznamenává: Svět mytologie je kulatý (a dutý).

Analýza mýtů potvrzuje, že víra v účinnost magie předpokládá víru v uspořádanost světa. V knize se nejedná jen o salonní (v pravém smyslu slova) rozbory mýtů, ale též o Lévi-Straussovy osobní, terénní zkušenosti, poznatky z geografie, klimatologie, botaniky a zoologie (většinou jsou rostliny a zvířata z mýtů uváděna pod latinskými jmény, alespoň tam, kde bylo jasné, o jaký druh či rod se jedná) a etnografie. Nicméně dojde i na strukturální teorii: Dvojznačnost považujeme za bytostnou vlastnost symbolické funkce (ve formální rovině je zobrazena zdvojením). Právě tyto odbočky umožňují hlubší pochopení a ulehčují čtenáři práci s textem, respektive jej zbavují nutnosti dohledávat v encyklopediích. Přesto je dobré mít po ruce alespoň prvý díl, kde je mapka rozšíření jednotlivých kmenů. Občas se však vyskytnou i odvolávky na konkrétní mýty citované v Syrovém a vařeném.

Zatímco některé části jsou průzračně jasné, jiné dají čtenáři notně zabrat (zvláště konec třetí variace mi patrně zcela unikl). Je proto dobré mít po ruce libovolnou pomoc, která odstraní drobné nesrovnalosti. Překvapivé proto je, že nejsou přeloženy drobné veršované citáty v angličtině, ani v poznámkách.

Téma knihy je přes svou spletitost úžasné! Vydry jsou označeny za první psychoanalytiky, protože hrdinovi zmenší jeho penis zvětšený do obludných rozměrů žábou. Pravda, bez kontextu oněch 200 stran, které tomuto zjištění předcházely, to tolik nevyzní. Snad proto uveďme obecnější fakt, že med ruší komunikaci mezi člověkem a nadpřirozenem (a vlastně rozvrací kulturu), což napravuje tabákový kouř (kuřáci zde naleznou spoustu mýtických výmluv pro svůj zlozvyk). Mýty o původu medu, které jsou regresí od kultury k přírodě vlastně kritizují nemírné užívání přírody, které krátkodobě tolerujeme (třeba ve formě líbánek).

Systémem opozic se autor dostává od ženy hledající manžela k muži. Má-li si indián najít ženu, musí mít sestru, bratři jsou spíše na obtíž - v takových místech se ukazuje, nakolik je moietový a klanový, matrilokální systém odlišný od našeho a nakolik v něm vlastně vůbec nemusí platit zákonitosti předpokládané evolučními psychology. Zajímavě jsou rozebráni Tacanové, žijící obklopeni arawackými kmeny a netradičně kombinující systém mužské iniciace, který si přinesli ze své původní domoviny, a ženské iniciace typické pro západ Amazonie. V jejich případě lze dokonce z etnografických zjištění odvodit i náčrt historie vývoje.

Těmito mýty se však dostáváme, přes masky démonů z kůry, k vyvrcholení knihy formou roztřídění hudebních nástrojů a vlastně celého akustického systému. Zde se již podstatně odvážněji zmiňují masopustní řehtačky a klapačky nejen z Evropy, ale i jiné podobné nástroje "doby nedostatku" z celého světa.

V závěru poslední části se zhroutil systém odkazů na poznámky. Není jasné, k čemu ukazuje poznámka 4 v diagramu na straně 370. Poznámka 22 není správně a od poznámky 26 je nutno přičítat v jejich vysvětlení jedničku (patrně někde jedna poznámka vypadla).

Abychom nekončili negativně, shrnu něco ze závěru, což už bylo neúplně zmíněno výše, což je pro tuto knihu příznačné: Avšak stejně, jako nás studie o kuchyni přivedla ke zkoumání rámusení, i studie o okolí kuchyně se musela podvolit tomu, co bychom nejraději nazvali zakřivením mytologického prostoru. Používání nástrojů temnot (klapaček - řehtaček) je modalita povyku a v kosmologické konotaci se užívá při změně ročního období. ... Podobně jako manželství je ohrožováno ze strany přírody svůdcem a ze strany kultury intrikami afinních příbuzných, je i kuchyně ohrožována medem a tabákem, že se celá zvrhne na jednu stranu, ačkoli hypoteticky měla představovat jejich spojení.

Zájemcům o mytologii nejen Jižní Ameriky, pokud mají čtenářskou výdrž a čas, nelze než doporučit.

Vydalo Argo v roce 2006.

Diskuze k této recenzi:


Jak se Vám líbila tato recenze?
Oznámkujte jako ve škole
 1     2     3     4     5    Odeslat
Tato recenze ještě nebyla hodnocena.

Bookmark and Share
Knihovnice.cz je na sociálce... ne na úřadu, ale na sociálních sítích. Přidejte se k nám na Facebooku a Twitteru.

Facebook Knihovnice.cz Twitter Knihovnice.cz
Chcete zde
inzerovat?
Napište si o ceník
na adresu
Aktuálně Vám nabízíme
1064 recenzí
  (1012 ohodnocených)
1091 knih
  (963 ohodnocených)
a celkem 31192 čtenářských hodnocení
články pro RSS
Přidej na Seznam

PageRank ukazatel
R e k l a m a
Zde může být Vaše reklama. Kontakt: reklama@knihovnice.cz
R e k l a m a
Starší kusy
(1) Denní hlídka
(2) Kacířství
(3) Nebezpečí moci v pomáhajících profesích
V duchu úvodního odstavce se nese celá, relativně tenká knížka nedávno zesnulého Adolfa Guggenbühl-Craiga. Autor si dal za cíl probrat, pro nezasvěcené možná až příliš děsivě, temné stránky ...
Knihovnice.cz podporuje
Rosteme s knihou
Vydavatelství audio knih
Celé Česko čte dětem
Spřátelené weby
© 2004-2022 Alžběta Červená, Radek Červený, Václav Čermák. Všechna práva vyhrazena.
Publikování nebo šíření obsahu Knihovnice.cz je bez našeho výslovného souhlasu zakázáno.


TOPlist
Knižní startér - dejte šanci talentovaným autorům a zajímavým projektům