80 %

Lévi-Strauss, Claude - Mythologica* - Syrové a vařené

Více informací k této knize najdete v detailu
Po dlouhých letech čekání (a patrně i nakladatelských váhání) v češtině vychází nejrozsáhlejší dílo zakladatele strukturální antropologie Clauda Léviho-Strausse. Autor čtyřdílnou epopej inspirovanou Richardem Wagnerem (nezpochybnitelným otcem strukturální analýzy) sepsal ve druhé polovině 60. let jako velké shrnutí svého pojetí strukturalismu z pozice vědecké i kulturní veličiny.

Strukturální antropologie stejně jako strukturalismus předpokládá, že lidé uvažují v systému binárních opozic a že struktury jsou univerzální, zatímco obsah bude kulturně specifický. Lévi-Strauss filozoficky vychází z Hegela (ačkoliv v knize se dovolává kantismu bez transcendentálního subjektu) a zejména strukturální lingvistiky Ferdinanda de Saussura a pražského lingvistického kroužku skrze Romana Jacobsona.

Úkolem knihy je ukázat jak i empirické kategorie, přesně vymezitelné jen na základě etnografického výzkumu, mohou posloužit jako konceptuální nástroje, pomocí nichž se můžeme dobrat abstraktních pojmů a spojovat je v propozice. (Pokud jím není chuť trochu si zapytlačit v dobře hájených lovištích filozofie.)

Ve filozoficky pojatém úvodu je účel knihy vymezen i negativně: Cílem analýzy mýtů není a nemůže být ukázat, jak lidé myslí, poněvadž mytolog mýtům nevěří. Nehodláme tedy ukázat, jak lidé myslí v mýtech, ale jak mýty myslí v lidech, aniž to lidé vědí čili mýtus o mytologii. Úvod je, jak bývá u Léviho-Strausse zvykem, nejtěžší a nejneprůstřelnější částí knihy, což ovšem neznamená, že zbytek textu postrádá hutnost vysokoškolské učebnice. Samozřejmostí jsou schémata (soupis významů značek je před poznámkami) vycházející z logiky a algebry.

Syrové a vařené se odvíjí od bororského mýtu o vyběrači ptačích hnízd a v závěru se tento motiv vplete do gigantické syntézy kategorií, v níž se spálené, čerstvé a shnilé významově přesouvá od Bororů ke kmeni Sherenté a zbytku skupiny Gé. Například, neboť, jak Lévi-Strauss poznamenává, možností třídění je nespočet. Pro ilustraci nechť poslouží krátké ukázky:

Jed způsobuje jakési krátké spojení mezi přírodou a kulturou. ... Toto přírodní jsoucno, které se projevuje zcela bezprostředně v procesu kultury, avšak narušuje jeho průběh, je obrazem samého svůdce, a proto je líčeno výlučně jako on. ... i on představuje násilné vměšování přírody do nejvlastnějšího nitra kultury.

Bylo by naivní představovat si, že vždy a všude existuje prostá souvztažnost mezi mytickými představami a společenskými strukturami, kterou vyjadřují tytéž protiklady; například že mýty o božských dvojčatech běžně doprovázejí dualistické organizace nebo že v patrilineárních společnostech musí být nebe mužské a země ženská, zatímco opačný vztah by automaticky převládl ve společnostech matrilineárních.

... umožňuje již získané relační systémy nahradit systémem absolutním, vytvořeným podle pravidla, že mýty, jejichž obsah bezprostředně vyjadřuje pozorovanou skutečnost, jsou mýty prvého stupně, ...

Kniha je doplněna mapou geografického rozšíření zmiňovaných jihoamerických kmenů a bestiářem, černobílými kopiemi ocelorytin jihoamerické fauny. Popravdě řečeno, bylo by vhodné podobně ilustrovat i zmiňované rostliny.

Vliv Wagnera je patrný v názvech kapitol z hudební teorie. Místy však zaznívají disonantní tóny v podobě chyb. Například v Mýtu M25 můžeme jen těžko věřit, že ropuchy bránicí strom před mravenci se pobodaly samy mezi sebou navzájem či že jed způsobující puchýře odhaluje podkožní "škváru". Leč pozorný čtenář tohoto náročného textu tyto chyby patrně snadno odhalí. Podobně je třeba brát i název tohoto prvého dílu: "Mythologica*", protože díl druhý je již uveden pod konformním názvem: "Mythologica II.".

I prosté čtení bez rozborů schémat a psaní poznámek skýtá opravdu nevšední náhled do velmi vzdáleného myšlenkového světa, v němž zvířecí trickster (šejdíř) morče přesvědčí v mýtu Ofaiů jaguára, kterému ukradlo oheň, že syrová a krvavá strava je mnohem zdravější nežli vařená, která teď bude vyhrazena lidem. Morče se samozřejmě v mýtické rovině může proměnit v člověka. Variace na téma muž a žena jsou ještě mnohem divočejší. Už jen chápání incestu u Bororů by snad rozplakalo i Freuda.

Vydalo Argo v roce 2006.

Diskuze k této recenzi:


Jak se Vám líbila tato recenze?
Oznámkujte jako ve škole
 1     2     3     4     5    Odeslat
Celkem hlasů 10. Z toho průměrné hodnocení: 1,8.

Bookmark and Share
Knihovnice.cz je na sociálce... ne na úřadu, ale na sociálních sítích. Přidejte se k nám na Facebooku a Twitteru.

Facebook Knihovnice.cz Twitter Knihovnice.cz
Chcete zde
inzerovat?
Napište si o ceník
na adresu
Aktuálně Vám nabízíme
1064 recenzí
  (1012 ohodnocených)
1091 knih
  (963 ohodnocených)
a celkem 31197 čtenářských hodnocení
články pro RSS
Přidej na Seznam

PageRank ukazatel
R e k l a m a
Zde může být Vaše reklama. Kontakt: reklama@knihovnice.cz
R e k l a m a
Starší kusy
(1) Záhir
Jméno brazilského autora Paula Coelhoa je nejen v našich poměrech, ale dle výsledků všelijakých anket čtenářů po celém světě, naprosto zbytečné představovat. Tento fenomén, který si otevřel cestu do ...
(2) Osvětim
(3) Erotický potenciál mé ženy
Knihovnice.cz podporuje
Rosteme s knihou
Vydavatelství audio knih
Celé Česko čte dětem
Spřátelené weby
© 2004-2022 Alžběta Červená, Radek Červený, Václav Čermák. Všechna práva vyhrazena.
Publikování nebo šíření obsahu Knihovnice.cz je bez našeho výslovného souhlasu zakázáno.


TOPlist
Knižní startér - dejte šanci talentovaným autorům a zajímavým projektům