80 %

Lévi-Strauss, Claude - Strukturální antropologie II

Více informací k této knize najdete v detailu
S ročním odstupem vychází druhé pokračování výběrového sborníku Clauda Léviho-Strausse, zakladatele a velkého propagátora strukturální antropologie. V tomto ohledu se jedná vskutku o díl druhý, a to jak nepřítomností formálních úvodů, tak členěním obsahu. Pouze úroveň zůstává poplatná dílu prvému, vzdor tomu, že se vlastně jedná o zbytky, které se nevešly do předchozího svazku. Chybí tedy ta nejlákavější témata týkající se magie, avšak uvedené části jsou dostatečně hutné i poučné, aby uspokojily nejnáročnějšího čtenáře.

Ačkoliv ve vydavatelské anotaci čteme, že autor vybíral na základě "srozumitelnosti širšímu okruhu čtenářů", je třeba podotknout, že četba Léviho-Strausse není elementární a neusnadňuje ji ani vydavatel, neboť vysvětlivky ke genealogickým schématům jsou tuším jen v prvním díle Mythologicy. Poněkud paradoxně, v rozporu s výše uvedeným, musím říci, že tento svazek je vcelku snadno čitelný. Nepočítám však, že by někdo začal číst antropologickou literaturu od druhého svazku vybraných statí Léviho-Strausse. Vybrány byly opět samotným autorem v roce 1973, tedy patnáct let po vydání prvního výboru Strukturální antropologie.

Členění na okruhy je shodné jako v předchozí knize. První je věnován zvaným, úvodním přednáškám.: První přednáška na katedře sociální antropologie Collège de France z roku 1960; přednáška přednesená ku příležitosti 250 let od narození Jeana-Jacquesa Rousseaua; přednáška uvedená ve sborníku ke sto letům od narození Durkheima. Zde připomeňme, že právě jemu Lévi-Strauss dedikovat první díl svých vybraných prací. Na oslavách jeho aktivní účast vetoval Georges Gurvitch (vidíte, jaké zajímavosti se najdou v poznámkách).

Kniha není přínosná jen pro zájemce o Indiány, hned v úvodní kapitole čteme, že Oidipus je převrácený Percival. Od hrdiny, jenž zneužívá pohlavního styku, protože jej dovádí až k incestu, přecházíme k cudnému muži, který se pohlavního styku zdržuje; bystrá postava, znající všechny odpovědi, ustupuje prosťáčkovi, jenž neumí ani klást otázky. Hezká ilustrace, o co vlastně ve strukturálním rozboru běží. Výsledkem tohoto konkrétního rozboru je filozofický závěr, že: Člověk se musí rozhodnout a dát přednost rovnováze a periodičnosti ročních období ... před vyhlídkou nekonečného léta nevázaného ke zkaženosti nebo nekonečné zimy čisté k neplodnosti.

Okruh Sociální organizace zastupují dvě kousavé odpovědi na dvě kousavé kritiky Mayburyho-Lewise a de Heusche. Zvláště druhá rozsáhlejší práce přináší zajímavé příklady netriviálních systémů příbuzenství u tří vybraných etnik. Na rozdíl od Radcliffea-Browna se autor nedomnívá, že biologická rodina stačí k popisu příbuzenské struktury. Uvedené příklady výměny žen mu dávají za pravdu. Mundugomorové jsou názorným příkladem "těžkého atomu" v periodické tabulce systémů příbuzenství. Zbožňuju autorovy fyzikální paralely, viz třeba též: Primitivní společnosti jsou termodynamicky studené, společnosti vzniklé neolitickou revolucí jsou různě "horké". (Doplnit by se ještě slušelo, že atom příbuzenství je autorova konstrukce popisující elementární příbuzenskou jednotku společnosti, která zahrnuje nejen biologickou rodinu, ale i příbuzné, kteří poskytují manželky pro syny rodiny nebo naopak odebírají dcery.)

Nejrozsáhlejší část, Mytologie a rituál, je částí nejvrchovatěji naplňující název knihy. První článek je sice věnován rozboru formalistického přístupu Vladimira Proppa - tedy kritice, ovšem s nasazením maximálního obdivu k jeho pionýrské práci. Propp objevil, že obsah pohádek je permutovatelný. Další články jsou již zcela v intencích relací mezi sousedními populacemi a vývojem mýtického materiálu při fyzickém a národnostním posunu. Vývoj mýtu o Asdiwalovi ve čtyřech různých zápisech pořízených Boasem, mýty Winnebagů, krátké poznámky k pohlaví nebeských těles, vzájemná (a v rezervaci dovyvinutá) symetrická relace mýtů Hidatsů a Mandanů z údolí horní Missouri a o přerodu mýtu v pseudohistorické ospravedlnění, respektive román na západním pobřeží Severní Ameriky. Stranou jsem si ponechal pochvalnou recenzi na knihu Roberta Gordona Wassona Sóma, božská houba nesmrtelnosti, ve které Lévi-Strauss k tomuto tématu rozvíjí myšlenky o mykofilii Slovanů a mykofobii Germánů a Keltů (zajímavé, jako Francouz měl vědět, že také sbírají houby). Neměl bych utajit, že na síti je k mání dvoudílná kniha Mushrooms, Russia and History, první dílo manželů Wassonových.

Velice podnětný a rýpavý materiál obsahuje také poslední okruh Humanismus a humanitní vědy, od kterého bych býval čekal spíše soudružské plácání po zádech. Už v odpovědích na anketní otázky Lévi-Strauss vyjadřuje zklamání nad vývojem moderního malířství, umění a kritikou: V průběhu jakéhosi pseudodialogu mezi kritikem a dílem nikdy nevíme, zdali kritik je věrným pozorovatelem či bezděčnou duší divadelního kusu, který si sám přehrává. V těchto názorech autor navazuje na svou kritiku dialektiky z předchozích děl.

I v názorech na humanitní vědy jako takové autor souzní se svými staršími díly: Autor se celý život věnoval aktivně společenským a humanitním vědám. Není mu přesto trapné přiznat, že nelze předstírat, že mezi těmito vědami a vědami exaktními a přírodními existuje skutečná rovnost, jedny totiž vědami jsou a ty druhé nikoli. ... Humanitní vědy projevují jistou bezmocnost (mnohdy zastírající neochotu) ... ohledně definice pojmů. Přiznejme, že jiné by za to stáhli z kůže.

V podobně ostrém duchu pokračují i dva další texty věnující se rasismu a rozdílům mezi "vyspělostí" ve světě. Lévi-Strauss připomíná, že barbarem je především člověk věřící v barbarství. Právě primitivní společnosti zpravidla považují sousední populace za ne-lidi. Poslední text tak shrnuje mnoho velice nepopulárních pravd, autor dokonce píše, že Spencer a Tylor publikovali svou doktrínu (sociálního darwinismu) dříve než Darwinova kniha O původu druhů vyšla nebo aniž toto dílo četli.

Všechny národy jsou dospělé, i ty, jež si v dětství a v letech dospívání nevedly deník. Poněkud historicky už zní: Civilizace nikterak nejsou uzavřeny samy do sebe a postupně uznávají převahu jedné z nich, totiž civilizace západní. Zatímco o uzavřenosti civilizací to platí beze zbytku, vidíme, že stačilo pár desetiletí a západní civilizace již neudává tón ani v módě, ani v populární hudbě, ba ani v obecných mravech.

Aby bylo patrné, že autor netrpí onou bezmeznou láskou k příslušníkům studovaných skupin, uvedu ještě jeden aktuální citát: Je fakt, že tabák přišel z Ameriky, ale celkem vzato a přes všechnu dobrou vůli, kterou za tím účelem vyvinuly mezinárodní instituce, nemůžeme překypovat vděkem vůči Indiánům pokaždé, když kouříme cigaretu. Celkově je poslední kapitola zajímavým přehledem konceptů jinakosti, pohlížení na pokrok, na naši jedinečnost a souhrnem chyb různých proroků pokroku. Stejně jako celá kniha.

Vydalo Argo v roce 2007.

Diskuze k této recenzi:


Jak se Vám líbila tato recenze?
Oznámkujte jako ve škole
 1     2     3     4     5    Odeslat
Celkem hlasů 1. Z toho průměrné hodnocení: 1.

Bookmark and Share
Knihovnice.cz je na sociálce... ne na úřadu, ale na sociálních sítích. Přidejte se k nám na Facebooku a Twitteru.

Facebook Knihovnice.cz Twitter Knihovnice.cz
Chcete zde
inzerovat?
Napište si o ceník
na adresu
Aktuálně Vám nabízíme
1064 recenzí
  (1012 ohodnocených)
1091 knih
  (963 ohodnocených)
a celkem 31192 čtenářských hodnocení
články pro RSS
Přidej na Seznam

PageRank ukazatel
R e k l a m a
Zde může být Vaše reklama. Kontakt: reklama@knihovnice.cz
R e k l a m a
Starší kusy
(1) Přehled statistických metod zpracování dat
V životě lidském jsou výjimečné okamžiky škodolibé radosti. Třeba, když si listuji Hendlovou příručkou "Přehled statistických metod zpracování dat", musím se potměšile usmívat při představě naivů, ...
(2) Češi ve wehrmachtu
(3) Jak na prevíta - Rady pro babičky a dědečky / Rady pro maminky / Rady pro tatínky
Knihovnice.cz podporuje
Rosteme s knihou
Vydavatelství audio knih
Celé Česko čte dětem
Spřátelené weby
© 2004-2022 Alžběta Červená, Radek Červený, Václav Čermák. Všechna práva vyhrazena.
Publikování nebo šíření obsahu Knihovnice.cz je bez našeho výslovného souhlasu zakázáno.


TOPlist
Knižní startér - dejte šanci talentovaným autorům a zajímavým projektům