80 %

Lévi-Strauss, Claude - Strukturální antropologie

Více informací k této knize najdete v detailu
Kniha Strukturální antropologie Clauda Léviho-Strausse, vynálezce strukturální antropologie, vzbuzuje velké naděje. Poučený čtenář však ví, že Lévi-Straussovým životním dílem je Mythologica, je proto otázkou, co obsahuje kniha tvářící se jako konečné shrnutí tohoto přístupu ve vědách o člověku. Název nelže, jedná se o shrnutí, avšak formou nejvýznamnějších článků z doby jejího vzniku. Sám autor vybral 15 svých článků, seřadil je do 6 okruhů a ke dvěma z nich připojil shrnující statě. To vše v roce 1958, ku příležitosti sta let od narození Émila Durkheima.

Tím je dán celkový charakter knihy, která je vlastně sborníkem. Různé stati, připravené k různým příležitostem, v různých jazycích, a proto i v dosti odlišných stylech. Nadto jen s několikastránkovou předmluvou, takže se rýsuje vidina plavání v reáliích a místopisných detailech pro neodborníky. Překvapivě má omezený prostor i kladné stránky - neumožňuje Lévi-Straussovi využít filozofického vzdělání (zejména ke konstrukci zcela neprůstřelných úvodních kapitol, jichž je klasikem).

První okruh knihy, pojmenovaný shodně jako ona sama je jednočlenný a ve své podstatě úvodní. Jmenuje se Historie a etnologie a zabývá se srovnáním jejich přístupu. Vymezuje metody obou a ukazuje, že není rozporu mezi historií a etnologií. Jedná se o řešení vztahu strukturalismu k historii jako takové. Vysoce je hodnocen Boas, naopak jsou ukázány zásadní chyby Meadové i Malinowského, který nedokázal vybřednout z "jasných" závěrů.

Druhý okruh, je poctou strukturální lingvistice. Více však než Ferdinanda de Saussura čtenář užije Romana Jakobsona a Trubeckého, chváleného za fonologii. Cílem této části je ukázat použití metod strukturální lingvistiky v etnologii při hledání souvislostí mezi jazykovou strukturou a příbuzenskou strukturou rodiny. Tento vztah nepovažuje autor za pevný, ale ukazuje základní vlivy formou propojených map struktur v mozku. (Jako ilustraci uvádí tabulku barev odpovídajících samohláskám v maďarštině.) Vyčítá sociologii, že krní, poněvadž nepřijala metody jazykovědy. Jazykovědcům pak závidí, že přešli na druhou stranu barikády a že dosáhli stavu přírodních věd.

Okruh Sociální organizace vyvrací oblíbené omyly. V prvém článku je to pojem primitivní společnosti, ve kterém ukazuje, že se zpravidla jedná o společnosti pseudoprimitivní, zdevastované strádáním a útiskem. V dalších dvou kusech strukturálně přituhuje a objevují se schémata - úkolem je ukázat, že za zdánlivou symetrií moiet a dualismem jihoamerických vnitrozemských Indiánů se skrývá systém tří asymetrických endogamních skupin. Úloha moiet je vedlejší, ale ne iluzorní. V posledním článku je prolínání duálního a lichého asymetrického systému ukázáno na příkladech z Jižní i Severní Ameriky a Indonésie.

Patrně nejzajímavější je okruh Magie a náboženství. Prvý článek je rozbor textu Indiána severozápadu Severní Ameriky, který nevěřil šamanům, a tak se stal jedním z nich, aby zjistil, jak podvádějí. Další se zabývají fungováním mýtů a magie ve společnosti, která v ně věří. Hodně se hovoří o psychoanalýze, této moderní formě šamanské techniky. Ačkoliv se k ní staví vcelku kladně, možnost výkladu a užívání jak vědomých tak nevědomých pohnutek v etnologii odmítá: Ať už je reálná situace jakákoli, vždy vítězná dialektika se dokáže dobrat příslušného smyslu.

Vysloveně odmítá Junga. Kritizuje antropologii, že 20 let nestudovala náboženská fakta, až to za ni udělali amatéři; zakladatele sociologie a etnologie, že nerozuměli psychologii (ale to je vlastně omluva). Etnologie si stejně jako před 50 lety libuje v chaosu. Chiméry o kolektivním vědomí, zbožšťování historických postav a naopak. Religionistická fenomenologie je neplodná a jednotvárná - vychází z představy, že jasné myšlenky se mohou zrodit z vágních emocí.

Mýtické myšlení dneška vidí Lévi-Strauss v politické ideologii. Mýtus uvádí jako protiklad poesie, zatímco tato je často nepřeložitelná, mýtus je překladem nezkomolitelný. Úsměvně dnes působí autorovy nářky nad vícerozměrnou analýzou, ke které by potřeboval snadno přesouvatelné nástěnky a sál, či dokonce děrné štítky a počítač. [Pozn.: Za termín "děrované štítky" by se měli děrovat překladatelé.] Překvapivě nakonec píše, že doufá v nalezení společného základu myšlení vědeckého a mýtického. Hlavní rozdíl obou vidí v povaze věcí, s nimiž operují.

Okruh Umění začíná dlouhými omluvami nad hledáním souvislostí mezi prostorově a časové vzdálenými společnostmi, neboť víme, k jakým zlořádům toto unáhlené hledání analogií "za každou cenu" vedlo. To ale se vsuvkou: vedle přínosných objevů. Přínosným objevem je zde zdvojené zobrazení v umění Asie a Ameriky - postavy jakoby sešité ze dvou pohledů ze strany prvky tváří. Lévi-Strauss je dává do souvislosti s kulturou masek v hierarchizovaných a na prestiži založených společnostech. V tomto článku jsou děsivé předlouhé citáty v angličtině! Alespoň jsou v poznámkách přeloženy, což v jiných kapitolách výjimečně chybí. Lévi-Strauss nechával anglické věty ve francouzském textu, aby se vyhnul jazykovým vrtochům a kreativním neporozuměním mezi odborníky. V češtině mají být tyto části přeloženy také, a pokud to stále "není ono", má se vydat zrcadlové vydání.

Poslední okruh je ryze formální, zaměřený na metody a výuku. Lévi-Strauss opět píše, že strukturální postoj není nikterak v rozporu s historickou metodou, jmenuje Boase jako předchůdce a učitele strukturalistického myšlení i Malinowského jako důkaz, že funkcionalista může být pravým opakem strukturalisty. Rozebírá důvody rozporů s Radclife-Brownem a v dostovu k tomuto okruhu předvádí i mistrně jedovatou polemiku s Gurvitchem a Revelem - tak dokáže, že jsem také filozof a vesele mi může lézt do zelí. Text věnovaný výuce etnologie zmiňuje, že v době vydání trvalo její vystudování rok. Autorův požadavek na čtyř- až pětileté studium s nutností praxe a četby tisíců stran ročně byl tedy v současnosti splněn. Nakolik byly jeho vysoké nároky nutné, můžeme ostatně zhodnotit každý den, když v novinách čteme, že chudí sousedi nás srážejí do bídy (protože nás nemotivují k bohatství), a lidé na vsi nenakupují v hypermarketech, protože upřednostňují kvalitu zboží.

Součástí knihy je černobílá obrázková příloha, rozsáhlé poznámky, literatura a rejstřík.

Vydalo Argo v roce 2006.

Diskuze k této recenzi:


Jak se Vám líbila tato recenze?
Oznámkujte jako ve škole
 1     2     3     4     5    Odeslat
Celkem hlasů 9. Z toho průměrné hodnocení: 2,56.

Bookmark and Share
Knihovnice.cz je na sociálce... ne na úřadu, ale na sociálních sítích. Přidejte se k nám na Facebooku a Twitteru.

Facebook Knihovnice.cz Twitter Knihovnice.cz
Chcete zde
inzerovat?
Napište si o ceník
na adresu
Aktuálně Vám nabízíme
1064 recenzí
  (1012 ohodnocených)
1091 knih
  (963 ohodnocených)
a celkem 31197 čtenářských hodnocení
články pro RSS
Přidej na Seznam

PageRank ukazatel
R e k l a m a
Zde může být Vaše reklama. Kontakt: reklama@knihovnice.cz
R e k l a m a
Starší kusy
(1) Z buicku 8
Po těžké nehodě v roce 1999 se král hororů Stephen King nechal slyšet, že s psaním definitivně končí. Jen dodělá pár rozepsaných věcí a své životní dílo Temná věž. Pro většinu čtenářského světa to ...
(2) Život svaté Alžběty
(3) Havěť
Knihovnice.cz podporuje
Rosteme s knihou
Vydavatelství audio knih
Celé Česko čte dětem
Spřátelené weby
© 2004-2022 Alžběta Červená, Radek Červený, Václav Čermák. Všechna práva vyhrazena.
Publikování nebo šíření obsahu Knihovnice.cz je bez našeho výslovného souhlasu zakázáno.


TOPlist
Knižní startér - dejte šanci talentovaným autorům a zajímavým projektům