60 %

Ložek, Vojen - Zrcadlo minulosti

Více informací k této knize najdete v detailu
Elegantní štíhlá kniha s poetickým názvem "Zrcadlo minulosti" evokuje poklidné listování vypravováním o proměnách věků se spoustou obrázků různých podivuhodných míst naší země. Ale pozor, zatímco obrázky zůstávají, mezi nimi fičí severáky od pevninských ledovců, horké větry vysušují stráně a zatlačují les, zatímco neolitici jej odspodu pilně pálí. Zrcadlo minulosti je geologické, takže se s ním do posledních 18,000 let života naší krajiny podíváte, ale musíte vědět, jak se do temné plochy z vyvřelin, sprašů a valounů správně hledí.

Články nestora československé geologie Vojena Ložka napsané původně pro časopis Ochrana přírody po vzoru svého kolegy sebral a do nakladatelství přinesl Václav Cílek z Geologického ústavu AV ČR, který všechny tři výše zmíněné spojuje. Ložek pak práce přepracoval a napojil na sebe. Kniha tak ve dvou částech dokumentuje průběh kvartér (to jsou čtvrtohory) na území Československa. Nemá však být jen knižním vydáním článků, především si stanovuje praktický cíl: Ukázat vývoj krajiny s ohledem na potřeby ochrany přírody. Problémem se stávají samovolné změny v chráněných územích vedoucí až k ústupu chráněných druhů a otázkou se stává, co vlastně chránit. Ložek zastává názor, že je třeba chránit chráněné přírodě navzdory a nikoli chránit místo bez ohledu na děje v něm probíhající.

Žehral jsem úvodem na odbornost: Již na straně 8 jsem narazil na hadcovou step a ani slovníček na konci mi nepomohl. Jisté odborné znalosti jsou k četbě prostě nezbytné, i když se smíříte s faktem, že jména měkkýšů budete přeskakovat a autorovi věřit, že skutečně indikují přítomnost lesa nebo sprašové stepi. K popisu vývoje krajiny Ložek užívá, kromě klasických geologických rozborů vrstev sedimentů, tři skupiny fosílií: Rostliny, nejčastěji zachované jako pyly v rašeliništích; Měkkýše, jejichž ulity se zachovávají ve vhodných vápenitých sedimentech a pozůstatky obratlovců nalezené ve vrstvách sedimentů v jeskyních. Je nasnadě, že tyto tři biologické zdroje informací o typu krajiny se nedají nalézt na jednom místě a při troše smůly se nedají nalézt vůbec. Kniha je tak i přehledem terénního výzkumu.

Část prvá postupuje chronologicky od posledního interglaciálu k současnosti. Od druhé poloviny posledního glaciálu začíná na naše území pronikat moderní člověk. Neolitická kolonizace zastihla v těchto územích ještě zbytky stepí z počátku holocénu, které nejen ochránila před dalším postupem lesa, ale i podstatně rozšířila. Ložek není k působení člověka vůbec kritický, chválí neolitiky za růst diverzity zachováním stepí. Pouze konstatuje, že v pískovcových oblastech se odlesnění projevilo naprostou degradací malakofauny (to jsou ti měkkýši), čímž je myšleno, že došlo i ke zdevastování lesů.

Druhou část knihy tvoří případové studie zásadních biosférických území už chráněných nebo připravovaných. Je zastoupeno České středohoří, Pálava, Malá i Velká Fatra, Blanský les, Křivoklátsko a některé další. U všech je znovu připomenuto čím jsou zvláštní, čím přispěly k tvorbě krajiny a zachování druhů při změnách klimatu.

V závěru autor připomíná, že kniha nemá opěvovat minulost, ale jejím poznáním přispět k ochraně existující přírody. Tu si ovšem ne vždy představuje jako rigidní fundamentalismus: Mnohá zákonná opatření zaměřená k zahlazení stop těžby nerostných surovin nebo povodní se v řadě případů mohou ukázat jako zcela kontraproduktivní a hlavně zbytečná. Nedivíme se proto, že autor má odměřený vztah i k "palčivým problémům dneška": Podobně různé ekologické strašáky, jako dnes neustále diskutované globální oteplení se v rámci pohledu do minulosti ukáží jako řešitelné ve světle nejmladší geologické historie naší přírody a krajiny. Nedejte se však zlákat několika ukázkami z jednostránkového doslovu, kniha vyžaduje znalosti alespoň geologické terminologie.

Vydalo Dokořán v roce 2007.

Diskuze k této recenzi:


Jak se Vám líbila tato recenze?
Oznámkujte jako ve škole
 1     2     3     4     5    Odeslat
Tato recenze ještě nebyla hodnocena.

Bookmark and Share
Knihovnice.cz je na sociálce... ne na úřadu, ale na sociálních sítích. Přidejte se k nám na Facebooku a Twitteru.

Facebook Knihovnice.cz Twitter Knihovnice.cz
Chcete zde
inzerovat?
Napište si o ceník
na adresu
Aktuálně Vám nabízíme
1064 recenzí
  (1012 ohodnocených)
1091 knih
  (963 ohodnocených)
a celkem 31182 čtenářských hodnocení
články pro RSS
Přidej na Seznam

PageRank ukazatel
R e k l a m a
Zde může být Vaše reklama. Kontakt: reklama@knihovnice.cz
R e k l a m a
Starší kusy
(1) Pohádky pro neposlušné děti a jejich starostlivé rodiče
Bylo nebylo, vjednom království.: tak nějak začínají pohádky, která nám přinesli už od dob obrození pohádkáři jako K.J. Erben, či B. Němcová. A jako všechno vhistorii, i pohádky se vyvíjejí a mění. ...
(2) Dítě - 3x333 otázek pro dětského lékaře
(3) Keltové našich zemí v evropském kontextu
Knihovnice.cz podporuje
Rosteme s knihou
Vydavatelství audio knih
Celé Česko čte dětem
Spřátelené weby
© 2004-2022 Alžběta Červená, Radek Červený, Václav Čermák. Všechna práva vyhrazena.
Publikování nebo šíření obsahu Knihovnice.cz je bez našeho výslovného souhlasu zakázáno.


TOPlist
Knižní startér - dejte šanci talentovaným autorům a zajímavým projektům