60 %

Ložek, Vojen - Zrcadlo minulosti

Více informací k této knize najdete v detailu
Elegantní štíhlá kniha s poetickým názvem "Zrcadlo minulosti" evokuje poklidné listování vypravováním o proměnách věků se spoustou obrázků různých podivuhodných míst naší země. Ale pozor, zatímco obrázky zůstávají, mezi nimi fičí severáky od pevninských ledovců, horké větry vysušují stráně a zatlačují les, zatímco neolitici jej odspodu pilně pálí. Zrcadlo minulosti je geologické, takže se s ním do posledních 18,000 let života naší krajiny podíváte, ale musíte vědět, jak se do temné plochy z vyvřelin, sprašů a valounů správně hledí.

Články nestora československé geologie Vojena Ložka napsané původně pro časopis Ochrana přírody po vzoru svého kolegy sebral a do nakladatelství přinesl Václav Cílek z Geologického ústavu AV ČR, který všechny tři výše zmíněné spojuje. Ložek pak práce přepracoval a napojil na sebe. Kniha tak ve dvou částech dokumentuje průběh kvartér (to jsou čtvrtohory) na území Československa. Nemá však být jen knižním vydáním článků, především si stanovuje praktický cíl: Ukázat vývoj krajiny s ohledem na potřeby ochrany přírody. Problémem se stávají samovolné změny v chráněných územích vedoucí až k ústupu chráněných druhů a otázkou se stává, co vlastně chránit. Ložek zastává názor, že je třeba chránit chráněné přírodě navzdory a nikoli chránit místo bez ohledu na děje v něm probíhající.

Žehral jsem úvodem na odbornost: Již na straně 8 jsem narazil na hadcovou step a ani slovníček na konci mi nepomohl. Jisté odborné znalosti jsou k četbě prostě nezbytné, i když se smíříte s faktem, že jména měkkýšů budete přeskakovat a autorovi věřit, že skutečně indikují přítomnost lesa nebo sprašové stepi. K popisu vývoje krajiny Ložek užívá, kromě klasických geologických rozborů vrstev sedimentů, tři skupiny fosílií: Rostliny, nejčastěji zachované jako pyly v rašeliništích; Měkkýše, jejichž ulity se zachovávají ve vhodných vápenitých sedimentech a pozůstatky obratlovců nalezené ve vrstvách sedimentů v jeskyních. Je nasnadě, že tyto tři biologické zdroje informací o typu krajiny se nedají nalézt na jednom místě a při troše smůly se nedají nalézt vůbec. Kniha je tak i přehledem terénního výzkumu.

Část prvá postupuje chronologicky od posledního interglaciálu k současnosti. Od druhé poloviny posledního glaciálu začíná na naše území pronikat moderní člověk. Neolitická kolonizace zastihla v těchto územích ještě zbytky stepí z počátku holocénu, které nejen ochránila před dalším postupem lesa, ale i podstatně rozšířila. Ložek není k působení člověka vůbec kritický, chválí neolitiky za růst diverzity zachováním stepí. Pouze konstatuje, že v pískovcových oblastech se odlesnění projevilo naprostou degradací malakofauny (to jsou ti měkkýši), čímž je myšleno, že došlo i ke zdevastování lesů.

Druhou část knihy tvoří případové studie zásadních biosférických území už chráněných nebo připravovaných. Je zastoupeno České středohoří, Pálava, Malá i Velká Fatra, Blanský les, Křivoklátsko a některé další. U všech je znovu připomenuto čím jsou zvláštní, čím přispěly k tvorbě krajiny a zachování druhů při změnách klimatu.

V závěru autor připomíná, že kniha nemá opěvovat minulost, ale jejím poznáním přispět k ochraně existující přírody. Tu si ovšem ne vždy představuje jako rigidní fundamentalismus: Mnohá zákonná opatření zaměřená k zahlazení stop těžby nerostných surovin nebo povodní se v řadě případů mohou ukázat jako zcela kontraproduktivní a hlavně zbytečná. Nedivíme se proto, že autor má odměřený vztah i k "palčivým problémům dneška": Podobně různé ekologické strašáky, jako dnes neustále diskutované globální oteplení se v rámci pohledu do minulosti ukáží jako řešitelné ve světle nejmladší geologické historie naší přírody a krajiny. Nedejte se však zlákat několika ukázkami z jednostránkového doslovu, kniha vyžaduje znalosti alespoň geologické terminologie.

Vydalo Dokořán v roce 2007.

Diskuze k této recenzi:


Jak se Vám líbila tato recenze?
Oznámkujte jako ve škole
 1     2     3     4     5    Odeslat
Tato recenze ještě nebyla hodnocena.

Bookmark and Share
Knihovnice.cz je na sociálce... ne na úřadu, ale na sociálních sítích. Přidejte se k nám na Facebooku a Twitteru.

Facebook Knihovnice.cz Twitter Knihovnice.cz
Chcete zde
inzerovat?
Napište si o ceník
na adresu
Aktuálně Vám nabízíme
1064 recenzí
  (1012 ohodnocených)
1091 knih
  (963 ohodnocených)
a celkem 31150 čtenářských hodnocení
články pro RSS
Přidej na Seznam

PageRank ukazatel
R e k l a m a
Zde může být Vaše reklama. Kontakt: reklama@knihovnice.cz
R e k l a m a
Starší kusy
(1) Pátá čtvrtina - Noční můry a snové výjevy 2
(2) Dračí let
(3) Sběratel světů
Burton hovořil arabsky, persky, čtyřmi indickými jazyky, objevil pro imperiální svět jezero Tanganika, ale příliš štěstí se nedočkal. Vzdor tomu, že jeho cestopisy byly nesmírně populární a dosáhl ...
Knihovnice.cz podporuje
Rosteme s knihou
Vydavatelství audio knih
Celé Česko čte dětem
Spřátelené weby
© 2004-2021 Alžběta Červená, Radek Červený, Václav Čermák. Všechna práva vyhrazena.
Publikování nebo šíření obsahu Knihovnice.cz je bez našeho výslovného souhlasu zakázáno.


TOPlist
Knižní startér - dejte šanci talentovaným autorům a zajímavým projektům