70 %

Müller, Anette; Müller, Lutz - Slovník analytické psychologie

Více informací k této knize najdete v detailu
Slovník analytické psychologie je rozsáhlé encyklopedické dílo vzniklé na půdě Německé společnosti pro analytickou psychologii. Jak už časté opakování sousloví analytická psychologie napovídá, jedná se o dílo bytostně spjaté s Carlem Gustavem Jungem.

Pod slovníkem jsou podepsáni jako editoři manželé Lutz a Anette Müllerovi, autorů je však mnohem více, i s editory, tentokrát jako heslaři, je jich 46. V tomto počtu jsou též autorky do češtiny přeložených knih Verena Kastová a Ingrid Riedelová. Nadto se editoři přiznali ke zneužívání dětské práce, neboť k německým korekturám použili své vlastní děti.

V předmluvě, zahájené, jak jinak, citátem z Junga, je uvedeno, že Jungova nauka byla a je prostě příliš výbušná, než aby se o ní dalo zcela neutrálně diskutovat. Editoři upomínají úzkou souvislost analyticko-integrativní psychologie s psychoanalýzou, která je patrná dodnes. Co se týče účelu, Müllerovi doufají, že tento slovník bude schopen zprostředkovat první přiblížení, poutavý úvod a fundovaný přehled komplexního Jungova díla a jeho moderních výkladů a dalšího rozvoje nejen přívržencům Jungovy psychologie, ale také všem, kteří se o ně opatrně a skepticky zajímají.

Nelze se zavděčit všem, přesto lze říci, že seznam hesel slovníku je dosti široký. Několik stran od písmene S je dostupných na stránce Portálu. Hesla jsou zpracována výkladově, zeširoka, zpravidla zabírají jednu stránku. Zásadnější témata jsou delší. Některé termíny jsou ilustrovány známými uměleckými díly, která se k nim váží. Každé heslo je doplněno odkazy na literaturu - kniha obsahuje masivní soupis německo-anglické literatury a zvlášť přehled českých překladů a internetových zdrojů. Překvapivě chybí hesla hypnóza a sugesce, naopak je přítomno heslo internet.

V mnoha heslech se autoři odvážně vymezují vůči požadavku rovnosti pohlaví "všude" s poukazem na vazbu psychologie - biologie, která platí za základní dogma od Jungových dob. Jungiáni se takto ukazují býti odolní vůči davovým vrtochům. Statečný je přídomek, který by si zasloužilo i heslo národní socialismus, ve kterém autor cituje: Jung se ocitl v politické době, které nedorostl. Celkově je toto heslo podstatně kritičtější, nežli Nollova kniha, vydávaná bezmála za urážlivou.

Na více místech leze z pytle šídlo převypravování fyziky ve stylu: Nové poznatky fyziky - v podobě relativizace představy prostoru, času a kauzality. Posledně zmíněné bývá relativizováno vždy ve smyslu hry skořápky! [Povšimněme si však, že i v ní je kauzalita přesunu peněz od hejla ke skořápkáři pevně zajištěna.] Samotné heslo fyzika pak přináší smírnou formulaci: Uhlík těla je prostě uhlík. "Úplně dole" je proto psýché prostě svět. Což nelze než přejít mlčením, snad s poznámkou, že Heisenbergovy relace jsou neurčitosti, nikoli neostrosti.

Po knize Fonagyho a Targetové se přeci jen zdá jaksi překvapivé, že na rozdíl od moderních psychoanalytiků se moderní jungiáni nepokoušejí o masivnější pokus a "sjednocení proudů" a unifikaci vědecko - jungiánského poznání. Naopak častá jsou lpění na alchymistických paralelách a odvozování pravdy o světě formou dialektických cvičení s citáty velikánů namísto pozorování a ověřování. Lze totiž úspěšně pochybovat, že je to obraz světa, který vede fyziky k filozofickým a náboženským otázkám. Spíše je to laciná možnost přeměnit společenský a odborný kredit na peníze, sex, pozornost a jiné, vysoce duchovní hodnoty.

Rovněž se objevuje letité psychodynamické tvrzení, že jádrová pohlavní identita se stanovuje ke konci druhého roku života; je psychoterapií zřídka měnitelná Na prvém si popálil prsty proslulý Money a ono zřídka by doloženo mělo váhu zázraku. Naopak potěšující je citace z hesla Unus mundus: Živé hmotě je vlastní psychický aspekt a duši aspekt fyzicky. Dobře přece víme, že předměty padají, aby nám zlovolně uškodily! Z jiných zajímavostí jsou kupříkladu gnostici označeni za první křesťanské hlubinné psychology.

Český překlad je příjemný, vypracovaný okruhem osob z České společnosti pro analytickou psychologii (jungovskou psychoterapii). Z okruhu těchto profesionálů jakož i laických nadšenců (množství vysoce kvalitních jungiánských stránek na internetu svědčí o velké popularitě) se budou rekrutovat zájemci o tuto, ne právě lacinou publikaci.

Vydal Portál v roce 2006.

Diskuze k této recenzi:


Jak se Vám líbila tato recenze?
Oznámkujte jako ve škole
 1     2     3     4     5    Odeslat
Celkem hlasů 4. Z toho průměrné hodnocení: 1.

Bookmark and Share
Knihovnice.cz je na sociálce... ne na úřadu, ale na sociálních sítích. Přidejte se k nám na Facebooku a Twitteru.

Facebook Knihovnice.cz Twitter Knihovnice.cz
Chcete zde
inzerovat?
Napište si o ceník
na adresu
Aktuálně Vám nabízíme
1064 recenzí
  (1012 ohodnocených)
1091 knih
  (963 ohodnocených)
a celkem 31197 čtenářských hodnocení
články pro RSS
Přidej na Seznam

PageRank ukazatel
R e k l a m a
Zde může být Vaše reklama. Kontakt: reklama@knihovnice.cz
R e k l a m a
Starší kusy
(1) Vyvrhel
S tvorbou amerického židovského autora Isaaca B. Singera se může český čtenář setkávat už mnoho let. Především díky nakl. ARGO, které postupně vydává veškerou jeho tvorbu, se můžeme dostat i k jeho ...
(2) Obyčejní muži
(3) Kámen ze Zdi nářků
Knihovnice.cz podporuje
Rosteme s knihou
Vydavatelství audio knih
Celé Česko čte dětem
Spřátelené weby
© 2004-2022 Alžběta Červená, Radek Červený, Václav Čermák. Všechna práva vyhrazena.
Publikování nebo šíření obsahu Knihovnice.cz je bez našeho výslovného souhlasu zakázáno.


TOPlist
Knižní startér - dejte šanci talentovaným autorům a zajímavým projektům