70 %

Müller, Anette; Müller, Lutz - Slovník analytické psychologie

Více informací k této knize najdete v detailu
Slovník analytické psychologie je rozsáhlé encyklopedické dílo vzniklé na půdě Německé společnosti pro analytickou psychologii. Jak už časté opakování sousloví analytická psychologie napovídá, jedná se o dílo bytostně spjaté s Carlem Gustavem Jungem.

Pod slovníkem jsou podepsáni jako editoři manželé Lutz a Anette Müllerovi, autorů je však mnohem více, i s editory, tentokrát jako heslaři, je jich 46. V tomto počtu jsou též autorky do češtiny přeložených knih Verena Kastová a Ingrid Riedelová. Nadto se editoři přiznali ke zneužívání dětské práce, neboť k německým korekturám použili své vlastní děti.

V předmluvě, zahájené, jak jinak, citátem z Junga, je uvedeno, že Jungova nauka byla a je prostě příliš výbušná, než aby se o ní dalo zcela neutrálně diskutovat. Editoři upomínají úzkou souvislost analyticko-integrativní psychologie s psychoanalýzou, která je patrná dodnes. Co se týče účelu, Müllerovi doufají, že tento slovník bude schopen zprostředkovat první přiblížení, poutavý úvod a fundovaný přehled komplexního Jungova díla a jeho moderních výkladů a dalšího rozvoje nejen přívržencům Jungovy psychologie, ale také všem, kteří se o ně opatrně a skepticky zajímají.

Nelze se zavděčit všem, přesto lze říci, že seznam hesel slovníku je dosti široký. Několik stran od písmene S je dostupných na stránce Portálu. Hesla jsou zpracována výkladově, zeširoka, zpravidla zabírají jednu stránku. Zásadnější témata jsou delší. Některé termíny jsou ilustrovány známými uměleckými díly, která se k nim váží. Každé heslo je doplněno odkazy na literaturu - kniha obsahuje masivní soupis německo-anglické literatury a zvlášť přehled českých překladů a internetových zdrojů. Překvapivě chybí hesla hypnóza a sugesce, naopak je přítomno heslo internet.

V mnoha heslech se autoři odvážně vymezují vůči požadavku rovnosti pohlaví "všude" s poukazem na vazbu psychologie - biologie, která platí za základní dogma od Jungových dob. Jungiáni se takto ukazují býti odolní vůči davovým vrtochům. Statečný je přídomek, který by si zasloužilo i heslo národní socialismus, ve kterém autor cituje: Jung se ocitl v politické době, které nedorostl. Celkově je toto heslo podstatně kritičtější, nežli Nollova kniha, vydávaná bezmála za urážlivou.

Na více místech leze z pytle šídlo převypravování fyziky ve stylu: Nové poznatky fyziky - v podobě relativizace představy prostoru, času a kauzality. Posledně zmíněné bývá relativizováno vždy ve smyslu hry skořápky! [Povšimněme si však, že i v ní je kauzalita přesunu peněz od hejla ke skořápkáři pevně zajištěna.] Samotné heslo fyzika pak přináší smírnou formulaci: Uhlík těla je prostě uhlík. "Úplně dole" je proto psýché prostě svět. Což nelze než přejít mlčením, snad s poznámkou, že Heisenbergovy relace jsou neurčitosti, nikoli neostrosti.

Po knize Fonagyho a Targetové se přeci jen zdá jaksi překvapivé, že na rozdíl od moderních psychoanalytiků se moderní jungiáni nepokoušejí o masivnější pokus a "sjednocení proudů" a unifikaci vědecko - jungiánského poznání. Naopak častá jsou lpění na alchymistických paralelách a odvozování pravdy o světě formou dialektických cvičení s citáty velikánů namísto pozorování a ověřování. Lze totiž úspěšně pochybovat, že je to obraz světa, který vede fyziky k filozofickým a náboženským otázkám. Spíše je to laciná možnost přeměnit společenský a odborný kredit na peníze, sex, pozornost a jiné, vysoce duchovní hodnoty.

Rovněž se objevuje letité psychodynamické tvrzení, že jádrová pohlavní identita se stanovuje ke konci druhého roku života; je psychoterapií zřídka měnitelná Na prvém si popálil prsty proslulý Money a ono zřídka by doloženo mělo váhu zázraku. Naopak potěšující je citace z hesla Unus mundus: Živé hmotě je vlastní psychický aspekt a duši aspekt fyzicky. Dobře přece víme, že předměty padají, aby nám zlovolně uškodily! Z jiných zajímavostí jsou kupříkladu gnostici označeni za první křesťanské hlubinné psychology.

Český překlad je příjemný, vypracovaný okruhem osob z České společnosti pro analytickou psychologii (jungovskou psychoterapii). Z okruhu těchto profesionálů jakož i laických nadšenců (množství vysoce kvalitních jungiánských stránek na internetu svědčí o velké popularitě) se budou rekrutovat zájemci o tuto, ne právě lacinou publikaci.

Vydal Portál v roce 2006.

Diskuze k této recenzi:


Jak se Vám líbila tato recenze?
Oznámkujte jako ve škole
 1     2     3     4     5    Odeslat
Celkem hlasů 4. Z toho průměrné hodnocení: 1.

Bookmark and Share
Knihovnice.cz je na sociálce... ne na úřadu, ale na sociálních sítích. Přidejte se k nám na Facebooku a Twitteru.

Facebook Knihovnice.cz Twitter Knihovnice.cz
Chcete zde
inzerovat?
Napište si o ceník
na adresu
Aktuálně Vám nabízíme
1064 recenzí
  (1012 ohodnocených)
1091 knih
  (963 ohodnocených)
a celkem 31028 čtenářských hodnocení
články pro RSS
Přidej na Seznam

PageRank ukazatel
R e k l a m a
Zde může být Vaše reklama. Kontakt: reklama@knihovnice.cz
R e k l a m a
Starší kusy
(1) Já hlína jsem
Doménou amerického spisovatele Chaima Potoka (1929-2002) je židovská literatura. Stačí si jen připomenout jeho už česky vydaná díla jako "Dar Ašera Leva", "Jmenuji se Ašer Lev", "Vyvolení" atd. Jeho ...
(2) Nejhloupější anděl
(3) Kdo vám tak zcuchal tmavé vlasy
Knihovnice.cz podporuje
Rosteme s knihou
Vydavatelství audio knih
Celé Česko čte dětem
Spřátelené weby
© 2004-2020 Alžběta Červená, Radek Červený, Václav Čermák. Všechna práva vyhrazena.
Publikování nebo šíření obsahu Knihovnice.cz je bez našeho výslovného souhlasu zakázáno.


TOPlist
Knižní startér - dejte šanci talentovaným autorům a zajímavým projektům