80 %

Nálevka, Vladimír - Koncert velmocí

Více informací k této knize najdete v detailu
Koncert pro orchestr je charakteristický nejen náročnou souhrou, ale i soupeřením jednotlivých nástrojů. Touto hudební definicí otevírá Vladimír Nálevka další opus z cyklu Dějiny do kapsy. Koncertem jsou myšleny evropské velmoci po sjednocení Německa v roce 1871. Vyhlášení císařství však bylo spojeno i s dalším významným posuvem na společenské scéně, a to porážkou Francie a ztrátou Alsaska a Lotrinska ve prospěch Pruska.

Onu zmiňovanou náročnou souhru velmocí v letech 1871-1914 představuje spíše ono soupeření a jasně slyšitelný nesoulad jednotlivých hráčů. Ovšem multipolární hřiště s mnoha, zhruba stejně silnými hráči představuje situaci v mnohém vzdálenou nám blízké zkušenosti Studené války, tedy bipolárně rozděleného světa. Multipolární svět nebyl skoupý na ostré zvraty a bleskové změny přátel a spolubojovníků, ačkoliv základní premisa - válku držet raději v necivilizované neevropě, v případě nouze pak na Balkáně, platí právě od těchto dob.

Předmoderní 19. století čtenáře překvapí nástupem boje za mír - eufemismu pro neschopnost držet krok v závodech ve zbrojení (1898 navrhuje Rusko smlouvu o omezení zbrojení). Vymyšleny byly však i jiné kousky, například smlouva o protektorátu Francie nad Tunisem byla později použita jako vzor smlouvy o vytvoření Protektorátu Čechy a Morava.

Tato událost z roku 1883 vedla též k pádu frankofilní italské vlády (Itálie měla v Tunisu své zájmy). Nová vláda otupila tradiční nepřátelství k Rakousko-Uhersku a Tuniský protektorát tak možná umožnil vznik Trojspolku, v němž však Itálie nikdy citově nezdomácněla, jak se za První světové války záhy ukázalo.

Vytváření prestižních koloniálních soustav v tomto období gradovalo a do koloniálních závislostí upadaly i konsolidované neevropské státy vymaňující se ze závislosti na místních hegemonech - Vietnam, Korea, Siam (který se nakonec zachránil smlouvou o nárazníkovém pásmu mezi Velkou Británií a Francií).

Nejen příkladem pádu do říše je zajímavý případ Egypta. Bankrot polosamosprávného chedíva Ismáíla vedl k francouzsko-britské kuratele. Její škrty výdajů na armádu pak k militantnímu islámskému povstání plukovníka Ahmada Rábího v létě 1882 (inspirováno učením marabuta Mohammeda ben-Alí Senusiho). V Egyptě bylo povstání rozprášeno již na podzim, ale jím inspirované hnutí mahdistů v Súdánu vydrželo mnohem déle. Mahdisté v roce 1884 dobyli Chartúm a pobili přítomné Brity a Egypťany. Následně byli vládou Albionu odloženi k ledu a rozstříleni až v roce 1898 nově zavedenými kulomety v rámci vyhánění Francouzů z Fašody (Kodoku) na Bílém Nilu.

K připomenutí teoretikům rozpornosti islámské a křesťanské civilizace je vhodný též příklad Turecka, které existovalo jen z vůle velmocí, které se obávaly, aby z ní Rusko neurvalo příliš. Zatímco vlna vraždění Bulharů vyvolala alespoň vlnu nesouhlasu společnosti v Velké Británii, masakry Arménů v roce 1894 skončily bez odezvy a hlavně bez pomoci. Car Armény dokonce nazval křesťanskými Židy a drobné britské protesty Kurdským kozákům ruce nesvázaly. V roce 1897 se Itálie, Vleká Británie, Prusko a Rakousko-Uhersko přímo zasloužily o porážku Řecka Tureckem (šlo přece o status quo).

Pod africkým příslovím: "Mluv potichu a nos s sebou velký klacek, dojdeš daleko," je uveden nástup Spojených států - Obsazení Filipín, Portorika a Guamu, konstrukce Panamy. Stejné přísloví by ve však hodilo i pro nástup Japonska. Rolnické povstání ve vazalské Koreji roku 1893 vedlo k jeho rozšíření o zmiňovanou Koreu, ale i Tchaj-wan a Liaotungský poloostrov (Dalian a Port-Arthur). Tlak velmocí sice Japonsku přistřihl křídla a většinu jeho zisků přiřkl Rusku, ale jen do války roku 1905.

Z drobných překvapivých detailů by stálo ještě za zmínění, že roku 1898 se Vilém II. Představil při svém turné po svatých místech jako ochránce muslimů. Roku 1899 Velká Británie vytrhla Kuvajt z turecké provincie Basra, aby zabránila dobudování Německem financované železnice až k Perskému zálivu. Rusko-britská smlouva z roku 1907 uznala celistvost Číny a její nárok na Tibet.

Poslední kapitoly čtenáře vracejí ze vzdálené exotiky do blízké exotiky Balkánu. Dvě Balkánské války, mladoturecká revoluce (Turecký stát od Bajkalu po Balkán)a obrat Srbska od Rakouska k Rusku už jsou jen předehrou k finálnímu rozkladu orchestru, vypuknutí První světové války, což je tématem dalšího svazku.

Vydal Triton v roce 2006.

Diskuze k této recenzi:


Jak se Vám líbila tato recenze?
Oznámkujte jako ve škole
 1     2     3     4     5    Odeslat
Celkem hlasů 1. Z toho průměrné hodnocení: 1.

Bookmark and Share
Knihovnice.cz je na sociálce... ne na úřadu, ale na sociálních sítích. Přidejte se k nám na Facebooku a Twitteru.

Facebook Knihovnice.cz Twitter Knihovnice.cz
Chcete zde
inzerovat?
Napište si o ceník
na adresu
Aktuálně Vám nabízíme
1064 recenzí
  (1012 ohodnocených)
1091 knih
  (963 ohodnocených)
a celkem 31171 čtenářských hodnocení
články pro RSS
Přidej na Seznam

PageRank ukazatel
R e k l a m a
Zde může být Vaše reklama. Kontakt: reklama@knihovnice.cz
R e k l a m a
Starší kusy
(1) Harry Potter a vězeň z Azkabanu
Tato recenze vznikla v roce 2001. Třetí pokračování cyklu Harry Potter bylo dlouho očekávanou událostí mezi jeho českými příznivci. Díky nakl. Albatros se ho dočkali 11. května 2001, kdy ho Albatros ...
(2) Jindřich Štyrský
(3) Sixtinské spiknutí
Knihovnice.cz podporuje
Rosteme s knihou
Vydavatelství audio knih
Celé Česko čte dětem
Spřátelené weby
© 2004-2021 Alžběta Červená, Radek Červený, Václav Čermák. Všechna práva vyhrazena.
Publikování nebo šíření obsahu Knihovnice.cz je bez našeho výslovného souhlasu zakázáno.


TOPlist
Knižní startér - dejte šanci talentovaným autorům a zajímavým projektům