60 %

Petr, Václav - Evoluční teorie

Více informací k této knize najdete v detailu
Vždy je ošidné a intelektuálně vyčerpávající psát recenzi na slovník, zvláště má-li mít alespoň trochu hlavu a patu a má-li být čitelná pro osoby, které jej nenapsaly nebo autora osobně neznají. V případě výkladového slovníků evoluční teorie navíc hrozí nebezpečí, že se neopatrný recenzent nechá uchlácholit několika hesly, jimž jakž-takž rozumí a přehlédne přitom, že na jiném místě autor plive na dědky, které lid akademický sobě z vlasti pradávné přinesl a jinde zase tyčí idoly z pomatených čarodějníků učiněné. Stále pevně doufám, že jsem byl dosti opatrný a předkládanou knihou si nešiji z evoluční ostudy kabát, ačkoliv to tak na první pohled vypadá.

Nahlédneme-li totiž na autorem zřízenou stránku: Nové paradigma v evoluční biologii a paleontologii věnovanou hlavně nedarwinovským přístupům v evoluční teorii a paleontologii, právem nás zamrazí. Autor se domnívá, že paleontologie je věda, která má výsadní právo diskusi rozhodnout, a to proto, že jedině paleontologie studuje historii života na Zemi a má tudíž přístup k empirickým (ne pouze teoretickým) poznatkům o ní. Zdá se mi, že to onačejší, co považuje Petr za správnější souvisí s hypotézou Gaia (píše teorie, já ne) ve znění objevitelky původu organel Lynn Margulisové, která od roku 1965, kdy sepsala disertaci, do doby, než byla její teorie všeobecně přijata, vlivem permanentního pošlapávání vedoucími akademiky zahořkla.

Zcela mimo evoluční teorii lze Petrovi vyčíst, že ukřivděným srovnáváním neo-darwinismu s kreacionismem, který také popírá pluralitu názorů samozřejmě nahrává monoteistickým fundamentalistům. Kdyby si popovídal o evoluci v Pákistánu, zjistil by, že tak zcela tyto přístupy ekvivalentní nejsou a že hodnotový relativismus rozhodně není na místě. Navíc už je dost dlouho po Sametu, abychom nevěděli, že boj za pluralitu názorů je především výzva k bezpodmínečnému přijetí názorů pluralisty. To by nás nemělo překvapit, věda je opravdu fundamentální a nesnášenlivý zastánce jediného, správného názoru a já osobně se domnívám, že v ní místo pro pluralitu není.

Touto úvahou zdánlivě od věci jsem si chtěl nejen krýt záda pro případ, že začnou padat rány. První verze předkládaného slovníku je částí autorových skript Kritický úvod do teorie přírodního výběru, v současnosti volně dostupných na stránkách Marine & Paleobiological Research Institute, jehož zaměstnancem Václav Petr je. Tamtéž v přehledu publikací zjistíme, že před sebou máme pravého renesančního člověka, který ilustruje, píše o lecčem (kdo by řekl, že je tao mezi českými geology tak populární?) a překládá. Právě neobyčejně pečlivý a poznámkami přebohatě doplněný překlad Magických hub v náboženství a alchymii mne vede k důvěře v autora.

Na knize samotné toho k souvislému čtení mnoho není. Je to slovník. Jediný delší text je úvod, který ovšem stojí za to a minimálně zasvěcené pobaví. Ti, co se do lineárního obrazu dějin nehodí - a těch je samozřejmě drtivá většina - se pohřbí v propadlišti. A je to smrt definitivní. Protože "dědkologie" se přetiskují z jednoho textu do druhého prakticky beze změny. Petr zjevně patří do skupiny českých kverulantů proti establishmentu typu Flegra, Storcha a mám pocit, že tuto pózu si udržoval i Zrzavý.

Po předmluvě čeká čtenáře 264 stran výkladu pojmů, většinou z evoluční teorie, tedy názvy škol a obecných konceptů. Česko-anglická část jsou jen hesla s překlady. Po ní následuje 64 stran proklatě malým písmem tištěné literatury. Petr zjevně nashromáždil zásadní sumu evolučních textů. Nadto je uveden jmenný rejstřík, podle něhož lze dohledat evoluční teoretiky mezi věcnými hesly.

Vzhledem k autorovým rebelantským výzvám je složité zodpovědně říci, jaké stanovisko přesně zastává. Na mnohých heslech se zdá, že je vcelku neutrální. Nicméně, při opakovaném probírání podezřelých hesel jsem v hesle Genesis nalezl po zmínce svatého Augustina peskujícího manichejce (ke kterým dříve sám patřil): ...zobrazuje stvoření jako růst ze semene. Všechny tvary jsou v semeni obsaženy, nikoli však hmotně, nýbrž potenciálně - jako kauzální energie, což je výklad, který lépe odpovídá znění prvních veršů knihy Genesis a ve své podstatě odpovídá i modernějším koncepcím vývojového procesu (ne však neodarwinistickým). Hermeneutika této věty nás sice nutně nemusí vyvést z vědeckého názoru, ale co jsou ty "modernější koncepce" pochopitelně zůstává otevřenou otázkou. Heslo k inteligentnímu plánu je velice vstřícné, je uvedeno, že nevychází z Bible doslova, ale hledá slabiny darwinismu a "vznáší námitky". Tím se dle mého autor staví do pozice, kdy uznává, že víra a vědění založené na svatých knihách je ekvivalentní vědě založené na experimentu, nehledě na to, že floskule "vznáší námitky" je dobře známá z popiračského slovníku.

Z délky jednotlivých hesel - genetika sedm řádků, křesťanství přes tři stránky - je namnoze patrné, že spíše než k paleontologii jsou hesla psána k diskusnímu kroužku (což by pro knihu měly být plus, protože profesionální paleontologové by náklad asi nevykoupili). Nechci vypadat jako fundamentalista, zvláště filozofická hesla jsou velice přehledně zpracována, ale mám pocit, že autor patří mezi ty, jimž je Wienbergovými slovy dnešní věda málo hřejivá a usilovně pátrá po plánu evoluce, respektive už jej našel a diví se, že ostatní ještě ne. Heslo holismus jako by tomu napovídalo a připomínalo, že mé původní podezření na autorovu víru v nějakou verzi skupinového výběru nebude daleko od pravdy. Tomu by ovšem odpovídala délka náboženských hesel - zrovna víra je takový hezký příklad skupinového výběru (Petr má ve slovníku termín "skupinová selekce", ale domnívám se, že takto v neodborném textu je pochopitelné, že se jedná o soupeření na úrovni vyšších jednotek než jsou geny a jedinci)

Vida, nakonec jsem v průběhu psaní této recenze předvedl evoluci v praxi: Od předběžného souhlasu k podezření na nesouhlas. Čímž nechci říci, že kniha za čtení nestojí, ale bál bych se jí jako prvotního textu k vytvoření názoru. Zkušeným, byť i amatérským evolučním teoretikům poskytne cenné podněty k přemýšlení i diskusím.

Vydal Triton v roce 2007.

Diskuze k této recenzi:


Jak se Vám líbila tato recenze?
Oznámkujte jako ve škole
 1     2     3     4     5    Odeslat
Tato recenze ještě nebyla hodnocena.

Bookmark and Share
Knihovnice.cz je na sociálce... ne na úřadu, ale na sociálních sítích. Přidejte se k nám na Facebooku a Twitteru.

Facebook Knihovnice.cz Twitter Knihovnice.cz
Chcete zde
inzerovat?
Napište si o ceník
na adresu
Aktuálně Vám nabízíme
1064 recenzí
  (1012 ohodnocených)
1091 knih
  (963 ohodnocených)
a celkem 31192 čtenářských hodnocení
články pro RSS
Přidej na Seznam

PageRank ukazatel
R e k l a m a
Zde může být Vaše reklama. Kontakt: reklama@knihovnice.cz
R e k l a m a
Starší kusy
(1) Otcové - dcery, matky - synové
(2) Svobodní zednáři
(3) Robinson Crusoe
Do knihy jsem se velice rychle začetla, napínavý a dobrodružný příběh zaujal i po letech. Mladý, dálek, moře a bohatství chtivý Robinson Crusoe je záporným i kladným hrdinou zároveň. Ocitá se na moři ...
Knihovnice.cz podporuje
Rosteme s knihou
Vydavatelství audio knih
Celé Česko čte dětem
Spřátelené weby
© 2004-2022 Alžběta Červená, Radek Červený, Václav Čermák. Všechna práva vyhrazena.
Publikování nebo šíření obsahu Knihovnice.cz je bez našeho výslovného souhlasu zakázáno.


TOPlist
Knižní startér - dejte šanci talentovaným autorům a zajímavým projektům