80 %

Řehoř z Tours - O boji králů a údělu spravedlivých

Více informací k této knize najdete v detailu
Krátce po roce 573 se čerstvě jmenovanému biskupovi v Tours zželelo pokolení následujících a vědom si úpadku tradiční latinské historické literatury sepsal pojednání o dějinných zvratech své doby sám, ač věděl, že má ve vzdělání jisté rezervy. Děkujme mu za to, protože bez Řehoře z Tours bychom o počátcích Franckého státu nevěděli zhola nic. Ačkoliv někteří útlocitní čtenáři zauvažují, zdali by to nebylo bývalo lepší, neboť vzdor touze, co nejlépe velebit moc Boží, je to četba opravdu pekelná.

Řehoř se vlastně jmenoval Jiří, ale říkal si dědečkovým jménem až mu to zůstalo. Syn z bohaté senátorské rodiny, která přežila o století formální pád Senátu stejně jako germánská království, byl předurčen k církevní či správní kariéře. Jejich rodinný klan měl na funkce takřka monopol. Navzdory tomu nebyl Řehoř zářící kometa a do funkce biskupa zrál 21 let. Jeho bratru Petrovi se na biskupa nepodařilo dopletichařit vůbec a byl nejprve z vraždy obviněn a pak i zavražděn.

Doba byla zlá a každý problém se dal řešit násilím. Kde problém nebyl, dal se tímtéž násilím vyrobit. Od smrti Chlodovechovy v roce 511 měla Francká říše několik příbuzných spolukrálů (asi netřeba psát, že spolu většinou válčili). Kanonické právo platilo, pouze nerozhodl-li král jinak. Část jižní Galie stále drželi ariánští Ostrogóti, které Frankové postupně vytlačovali. Řehoř několikrát zmiňuje, že dokáží výborně utíkat. Do toho všeho přicházeli Bretonci, Sasové, Burgundové, Suevové, ba i Byzantinci.

Posledně jmenovaní se sami nazývali Římany. Dokonce i galští domorodci se nazývali Římany, ale s ohledem na déle trvající neexistenci Římské říše v tomto prostoru je překladatel a komentátor Jaromír Kincl nazývá Romány. Latinsky byl vychován, latinsky také celý život mluvil a psal, píše Kincl, ale ze zmínek o Řehořově latině je patrné, že tomu sám příliš nevěří. Díky práci překladatelově je však čtenář zbaven hrubek a nesmyslností Řehořovy latiny a může v plnosti užívat krás jeho slohu - záživných vyprávění proložených často přímou řečí (Řehoř patrně nedokázal převést řeč přímou na nepřímou).

S přibývajícími stránkami je Řehoř lepší a lepší až se nakonec stává gejzírem historek, příhod a událostí. Neuvěřitelný, nadpomyslný, šílený. Řehoř se pohybuje mezi fundamentalistickým patosem a putyční historkou, od kroniky přes soudničku po bajku. Nebýt to pravda (po roce 573 i spolehlivá), mohl by být duchovním otcem žánru fantasy. Čtenáři Tolkiena, zejména Silmarillionu, mají jedinečnou možnost v této knize nahlédnout z jakého typu materiálu Tolkien vycházel. Pro ilustraci dodávám, že Chlodovech I., syn Childerichův zplodil dceru Chrodechildu, jež povila tři spolukrále Chlodomera, Childeberta a Chlothachara. Jediný, kdo porušil jmennou kázeň (jmen na Ch, Th, G a S) byl děd prve zmíněného Merovech.

Zcela zvláštní kapitolou je Řehořův smysl pro morálku a dobro. V obecnosti lze říci, že žádný zločin posilující moc nebo majetek církve mu není dost špatný. Přesto zůstává v líčení skutků překvapivě přímočarý a nic nezastírá. Kveruluje proti odvolání biskupa za vraždu. Opěvuje Chlodovecha pro jeho dobrotu (za to, že se nechal pokřtít po katolicku) a skoro s dojetím líčí, jak ke konci života hledal ještě nějaké příbuzné, aby je nechal zabít. Stejně ovšem i nenávidí, třeba Chilpericha i za to, že se pokusil upravit abecedu. Lze se tak dočíst, jak zbožný misionář vzýval v slzách božské milosrdenství, aby svou božskou zázračnou silou zničilo to, co se lidským úsilím rozvrátit nedalo či jak chudičký poustevník jedl toliko kořínky, které si nechával posílat z Egypta. Dalo by se s úspěchem pochybovat, zda v Merovejském království vůbec existoval nákladnější způsob obživy.

Řehoř byl v duchu doby chorobně pověrčivý a skálopevně spoléhající na zázraky. Knihou se tak proplétají neuvěřitelná množství úkazů, zázraků a zjevení spojených se zprávami o epidemiích, pohromách a počasí. Žaludy se sice objevily, ale úroda se nevydařila. Mezi řečí Řehoř prozradí, že v hispánských ariánských královstvích bylo tolerováno dvojvěří, že církev běžně vlastnila otroky i že důkaz u tehdejšího soudu nemusel být jen ordál, ale připouštěla se i těsnopisně psaná kniha dopisů.

Též jsou vypsáno osudy různých nepravých Kristů, jak, proč a koho obvinit z čarodějnictví a vůbec mnohé jiné scénáře, které by se v obecnosti hodily i do našeho každodenního života a to nejen autorům detektivem a hororů.

Jak již bylo řečeno úvodem, vše co víme, víme od Řehoře, proto přesně nevíme, kdy Řehoř zemřel. V roce 596 byl již jeho stolec v Tours znova obsazen. Poslední líčená událost je z roku 591 a poslední kapitola byla sepsána v rozmezí let 593 až 594. Tolik tedy o Dějinách v deseti knihách, což je původní název, později často uváděných pod jménem Kronika Franků.

Vydalo Argo v roce 2006.

Diskuze k této recenzi:


Jak se Vám líbila tato recenze?
Oznámkujte jako ve škole
 1     2     3     4     5    Odeslat
Celkem hlasů 9. Z toho průměrné hodnocení: 2.

Bookmark and Share
Knihovnice.cz je na sociálce... ne na úřadu, ale na sociálních sítích. Přidejte se k nám na Facebooku a Twitteru.

Facebook Knihovnice.cz Twitter Knihovnice.cz
Chcete zde
inzerovat?
Napište si o ceník
na adresu
Aktuálně Vám nabízíme
1064 recenzí
  (1012 ohodnocených)
1091 knih
  (963 ohodnocených)
a celkem 31192 čtenářských hodnocení
články pro RSS
Přidej na Seznam

PageRank ukazatel
R e k l a m a
Zde může být Vaše reklama. Kontakt: reklama@knihovnice.cz
R e k l a m a
Starší kusy
(1) Rudý králík
(2) Třistakrát z židovského humoru
Židovská anekdota je pojem. Jejich sbírky publikoval za první republiky Karel Poláček, vycházely za komunistů a vycházejí i teď. Třeba tato je navzdory jménu autora Daniel Lifschitz - a jeho doznání ...
(3) 1Q84: Kniha 3
Knihovnice.cz podporuje
Rosteme s knihou
Vydavatelství audio knih
Celé Česko čte dětem
Spřátelené weby
© 2004-2022 Alžběta Červená, Radek Červený, Václav Čermák. Všechna práva vyhrazena.
Publikování nebo šíření obsahu Knihovnice.cz je bez našeho výslovného souhlasu zakázáno.


TOPlist
Knižní startér - dejte šanci talentovaným autorům a zajímavým projektům