80 %

Řezník, Miloš - Formování moderního národa

Více informací k této knize najdete v detailu
Tento svazek řady Dějiny do kapsy se v poněkud obecnější rovině věnuje vzniku moderních národů v Evropě 19. století. Autor, Miloš Řezník, se zamýšlí nad okolnostmi a důvody vzniku moderních národů a odděluje je od stavovských národů středověku. To vše na evropských příkladech od předdefinovaných Francouzů, přes spojené Němce, obnovené Čechy až k neúspěšným Bretoncům.

Celý úvod a první kapitola se snaží ukázat, že nacionalismus není průvodní znak degenerace přepité luzy na průmyslových perifériích, ale jev přirozený a ve své podstatě i demokratický: Moderní národ - společnost ztotožňující se především s kolektivem definovaným státně-občansky nebo etnicko-jazykově s primárním předpokladem rovnosti členů národa... K subjektivitě a konstruktivistickému rázu existence národa autor poznamenává: Konstituování národa nebylo výsledkem intelektuální svévole skupiny nadšenců. ... Subjektivní stránka národní existence nevysvětluje, proč se tolik lidí hlásí k témuž národu. Národ objektivně existuje tím, že se k němu hlásí reprezentativní část populace, nikoliv dějinnými machinacemi.

Každý musel nějakou identitu přijmout, aby se mohl ve společnosti orientovat a přežít ... nejen sociálně, ale i biologicky. .. Identita se tvoří při socializaci v dospívání. Z těchto dvou citátů je vcelku jasné, že každý vždy nějakou identitu měl, a proto identita národní musela vytlačit nějakou identitu předchozí - zemskou, věroučnou, stavovskou, která již nezajišťovala dostatečné psychické pohodlí a bezpečí. Autor uvádí mezi předpoklady vzniku národa zemský a osvícenský patriotismus na pozadí sekularizace.

Pravý osvícenský patriot byl patriotem tam, kam přišel, kde mu bylo dáno působit. Zároveň byl osvícenský patriot kosmopolita a nepsal v jazyce opěvovaného společenství. Tímto ambivalentním stádiem "národní obrození" začínávají. Již ve středověku se šlechta domáhala nacionální definicí - na základě znalosti jazyka - omezení přílivu zahraniční šlechty na místa královských úředníků, přesto však byl šlechtici bratrem spíše šlechtic cizí země i řeči, nežli kmán z jeho vlastního panství.

Řezník vychází z Hrochova třífázového modelu národního hnutí etnických národů, které byly nedominantní skupinou v jednotlivých státech, od jejichž elit se svým jazykem a původem odlišovaly:

  • Fáze A) Nebývalý zájem vzdělanců a literátů o jazykově a folkloristicky specifickou kulturu nevládnoucího národa. Tito představitelé učeneckého zájmu pochybovali o možnosti odvrátit její pozvolný zánik.
  • Fáze B) Národní agitace. Přisvojování národní identity širokými vrstvami oslovované společnosti.
  • Fáze C) Masová fáze. Přistupuje politický program, vnitřní diferenciace a hlavně zastoupení ve všech podstatných vrstvách a skupinách Lze mluvit o úspěšném národním hnutí a o úspěšném formování národa.

Jiný koncept představují státní národy, vycházející z představy národa - suveréna. Členem národa je každý, kdo v daném státě hovoří státním (spisovným) jazykem. Ve Francii nemluvit spisovně znamenalo být kontrarevolucionářem. Podobně se definuje i národ americký.

Nadetnicky vymezeným národem byli Poláci, i po Trojím dělení Polska byli Bělorusi, Ukrajinci a Litevci považováni za folklórní skupiny polského národa. Teprve v 19. století se polská identita svázala s katolictvím. Podobně německé národní hnutí bylo zpočátku velmi liberální. Ještě v roce 1817 se na Wartburgu pěly písně Poláků, Maďarů a Italů s jejichž bojem za svobodu Němci sympatizovali. Již v roce 1848 však Němci nemohli pochopit, proč se Polákům a Čechům nechce do Německé říše, vždyť přece bude svobodná! Po další válce a vymezení Německé říše bez Rakouských držav byly tyto oblasti ideově odvrženy pod záminkou zaplevelení říše Čechy a Slovinci. Po prusko-francouzské válce a korunování německého císaře se Němci stali národem státním i politickým, což umožnilo důraz na pronásledování těch, kdo národ poškozují - ne-němců: Poláků, Židů, socialistů, katolíků.

Ale zpět k národům nevládnoucím. Představení dějin daného území jako dějin národních patřilo k nejnaléhavějším úkolům rozvíjející se národní agitace. U nevládnoucím národů tyto dějiny představovaly příběh někdejší slávy a pozdější nezměrné tragiky. Proto byli spisovatelé národních dějin patřičně oslavováni. Objev a publikování Písní Ossianových vedl k hledání autentického díla minulosti, které by potvrzovalo historii národa. Často se tato díla uměle dotvářela na základě motivů z pověstí, mnohdy i padělala jako v případě Rukopisů Královedvorského a Zelehorského.

Myšlenka moderních národů přicházela původně s politickou liberalizací, Řezník se v dalším věnuje nacionalizaci konzervativizmu, čili za jakých podmínek dostane národnost přednost před svobodou. Vcelku pochopitelně tam, kde národní zájmy může ohrozit politický zájem prosazovaný jiným národem. Zmíněna je česká národní roztržka se šlechtou a naopak Polsko, kde se stala hlavním spolunositelem národní identity. Podstatné jsou též zmínky o národech, kterým se nepodařilo vytvořit vlastní národní státy, jako jsou Bretonci, Lužičtí Srbové nebo Kašubové.

Na pojmu národa jsou založeny legitimity většiny evropských států a nedávný pád návrhu Evropské ústavy ukázal, že se s touto identitou lidé rozžehnat nehodlají. S pojmem národa se budeme ještě dlouho setkávat, možná i více, než je zdrávo. Proto také v současné situaci zůstává otázkou, zda eventuální oslabování role národních identit je samo o sobě důvodem k uspokojení a k očekávání konce tragických konfliktů, uzavírá autor.

Knihu vydal Triton v roce 2003.

Diskuze k této recenzi:


Jak se Vám líbila tato recenze?
Oznámkujte jako ve škole
 1     2     3     4     5    Odeslat
Celkem hlasů 5. Z toho průměrné hodnocení: 2,6.

Bookmark and Share
Knihovnice.cz je na sociálce... ne na úřadu, ale na sociálních sítích. Přidejte se k nám na Facebooku a Twitteru.

Facebook Knihovnice.cz Twitter Knihovnice.cz
Chcete zde
inzerovat?
Napište si o ceník
na adresu
Aktuálně Vám nabízíme
1064 recenzí
  (1012 ohodnocených)
1091 knih
  (963 ohodnocených)
a celkem 31192 čtenářských hodnocení
články pro RSS
Přidej na Seznam

PageRank ukazatel
Pachman, Richard - Kdokoliv
R e k l a m a
Zde může být Vaše reklama. Kontakt: reklama@knihovnice.cz
R e k l a m a
Starší kusy
(1) Conan a černý labyrint
(2) Brněnské metro
(3) Bojujte s nepřítelem zblízka III.
Jako již tradičně, i v tomto díle autor žehrá na přetěžování obchodního loďstva a nedostatky britského průmyslu. Tyto rozbory jsou jednou z nejcennějších částí jeho dějin, protože nikdo jiný toho o ...
Knihovnice.cz podporuje
Rosteme s knihou
Vydavatelství audio knih
Celé Česko čte dětem
Spřátelené weby
© 2004-2022 Alžběta Červená, Radek Červený, Václav Čermák. Všechna práva vyhrazena.
Publikování nebo šíření obsahu Knihovnice.cz je bez našeho výslovného souhlasu zakázáno.


TOPlist
Knižní startér - dejte šanci talentovaným autorům a zajímavým projektům