80 %

Ridley, Matt - Červená královna

Více informací k této knize najdete v detailu
U kolébky Červené královny stojí tři sudičky: Podivná anglická neschopnost rozlišit barvu černých figurek v šachách (případně archaický relikt z doby prvé křížové výpravy, kdy byly černé ještě červené), Caroll Lewis a pokračování Alenky v říši divů, konkrétně figura Červená královna, která musí ve svém království běžet ze všech sil, aby zůstala stát na místě. Konečně tou třetí, faktickou a nejpodstatnější je Příroda (drze napíšu evolučním biologům natruc s velkým počátečním písmenem jako bych ji chápal jako náhradu boha). Živá a rozmnožující se příroda totiž činí věci nevídané, a to mnohdy tak drze okatým způsobem, až je zcela nejasné proč to vlastně dělá. A proč se rozmnožujeme pohlavně je spolu s několika rozvíjejícími "jak" obsahem této zásadní knihy.

Matt Ridley je jedním z naprosto nejvýznamnějších autorů populárně-evoluční literatury a v češtině možná tím nejzákladnějším, protože jeho Původ ctnosti byl opravdu přelomovou knihou (a mimo jiné mě přivedl k psaní recenzí). Dokonce i Dawkinsův Slepý hodinář Ridleym doporučený k potírání kreacionismu vyšel v češtině později.

Červená královna ještě odráží dobu svého vzniku, kdy masivní nástup čtení genetické informace teprve začínal válcovat roztodivné ideology, kteří se úporně snažili dělat z biologie vědu společenskou, politická korektnost vybírala témata, která se směla studovat, a lidská přirozenost byl oblíbený terč salónních mudrlantů rozšafně hlásajících, že všechno je věcí kultury a vědomých rozhodnutí, kupříkladu sjezdu strany. Později, když nejedna strana sjela z lopaty, technologové moci vyděšeně umlkli a na pár let bylo možné udržet v mainstreamu teorie vycházející z pozorování a ověřování, namísto potřeb zadavatelů grantů. Zde je zajímavé, že Ridley si pokládá řečnickou otázku, zda nás průmyslová revoluce učinila zdravějšími, bohatšími a moudřejšími. Připomínám, že na prvé dvě nalezl odpověď Lomborg: Ano! Jiným detailem je počet genů odhadovaný na 75,000, současný odhad hovoří o pouhých 20,000.

Kromě základní premisy existence lidské přirozenosti kniha vychází jen z málo dalších předpokladů. Jednou z nich je upozornění na "interní charakter" přírodního výběru. Uniklá myš nevítězí nad kočkou, ale spíše nad myší, která neunikla. Nejzávažnější hrozbou pro lidskou reprodukci, které je každý z nás vystaven, jsou jen a pouze ostatní lidé. Další podstatnou částí je rozdíl mezi přírodním výběrem v duchu hesla: "Nešikovné maso musí pryč", a pohlavním výběrem, který o to více poukáže na vnitrodruhové soupeření.

Další z úvodních bonmotů: "Každý idiot může zplodit génia - a naopak", je vysvětlován skoro na dvou třetinách rozsahu knihy, neboť ve své podstatě vede k dotazu po funkci pohlavního rozmnožování. Z Flegrovy Zamrzlé evoluce víme, že prastará, darwinistická idea o přežívání nejlepších a jejich potomků výborně platí pro nepohlavně se rozmnožující druhy, avšak pohlavní rozmnožování doprovázené meiózou činí vysvětlování evoluce poněkud nepřehledným. Snad jen naznačím: Sexualita nutí parazity hádat. Je to však notně zkreslující odpověď, neboť se v ní nedostane na "domácí zabíjačky" mezi geny a početné rebelie organelových genů. Jsou prostě důvody, proč je chromozóm Y maličký a mitochondrie máme po matce.

Zejména prvá třetina knihy, která se zabývá důvody vzniku pohlavního rozmnožování a vrtochy jeho fungování, je lavinou převážně neprofláklých příkladů, kde dojde na ryby, které si určují pohlaví tu geneticky a jinde zase teplotou vody, nebo podobné výstřednosti. Čtenář si celkem lacino připomene cenu sexu: Kdyby sexualita byla zadarmo, neexistovali by ani kolibříci. ... Nektar je čistý, nefalšovaný poplatek, jímž rostlina platí za sexuální rozmnožování.

Tím se vahadlo převáží zpět na stranu člověka a jeho malých a úzce partikulárních zájmů: Muži jsou agresivnější, protože ženy je takové chtěly mít, anebo to dovolily. Optimistickou korekcí by mohlo být zjištění, že: Člověk je převážně monogamní, a to nutí muže k vybíravosti, šimpanzí samci vybíraví nejsou, kdyby nenásledovala spirála nasazování parohů, nošení pásů cudnosti a čádorů a jiných děsivých praktik, která ilustruje principy Červené královny: Utíkej co nejrychleji, jen tak zůstaneš na svém místě.

Synové dědí postavení nutné pro úspěšné páření, dcery si jej musejí koupit. Podstatně teoretičtější, ale i literaturou podloženější odpovědi na tyto otázky dává Evoluční psychologie člověka, ale ta zase neposkytuje onu rozkoš téměř akčního střihu - Samci útočí, samice flirtují - a románových zápletek - Vybojovat, nebo svést? - Ridleyho knihy. Ne nadarmo autor připomíná, že někdy je i pro biologa těžké pochopit, že sex je jen genetická firma, do níž obě zúčastněné strany vkládají kapitál.

U lidí, u nichž přinejmenším od vynálezu zbraní působících na dálku prakticky neexistuje vztah mezi mocí a fyzickou silou, je pohlavní výběr velmi silně ovlivňován majetkem. Zde se střetávají všechny důvody promiskuity, věrnosti a polygamie. Ridley má pravda jednoduché vysvětlení, ale hned uvádí, proč nefunguje: Oba mužské cíle působí protikladně jen proto, že se ženy odmítají ukázněně rozdělit na manželky a děvky. Nezbývá, než se spokojit s tvrzením, že muži jsou zde proto, aby ženy mohly využívat jejich otcovskou péči, bohatství a geny. Je skoro s podivem, že vzdor tomuto nadhledu Ridley v knize zastává názor evoluční psychologie Toobyho a Cosmidesové, že moderní člověk je stále adaptován na svět ranných hominidů a nikoli na svět, ve kterém žije. (Neprokázání tohoto názoru obsahuje výše již zmíněná Evoluční psychologie člověka.)

Vzdor tomu, že hlavním ideovým nepřítelem jmenovaným již v úvodu jsou společenští vědci "zcela vědomě trvající na představě, že lidská kultura je výsledkem svobodné vůle a vynalézavosti", Ridley nemá pochopení ani pro různé odrůdy genetických deterministů (a nemusí jít zrovna o sociální darwinisty). Jedno je jisté. Z evoluce nesmíme v žádném případě odvozovat žádné morální závěry. ... Jestliže je něco přirozené, neznamená to, že je to i správné. A to zejména proto, že proti přírodě se stavíme i tehdy, postavíme-li mimo zákon vraždu. Spravedlnost bývá jen zřídka výsledkem přírodního výběru. Zajímavý je zde Gouldův příklad různě natřených letadel, o kterých nikdo nepředpokládá, že by byla vyrobena podle různých plánů, což má být argument proti genetickým deterministům.

Závěr knihy tvoří právě polemiky s neexistencí lidské přirozenosti. Je rozebírán jazyk, Chomským popsaná hlubinná struktura jazyka (jsme připraveni naučit se jazyk s gramatikou), ale i samotný proces učení: Kdyby byla pravda, že učení nahradilo naše instinkty (spíše, než aby je rozvíjelo), pak bychom se půl života učili věcem, které automaticky zná každá opice, například, že nám nevěrná partnerka může porodit bastarda. Tak se vracíme k úvodu: Jedině člověk se mohl stát sám sobě tak silným protivníkem, aby vyprovokoval vlastní evoluci. ... Klamání bližních tudíž mohlo být příčinou vzniku podvědomí.

Vydal Portál v roce 2007. A úplně na okraj dodejme, že "slepé střevo" už také není zbytečné.

Diskuze k této recenzi:


Jak se Vám líbila tato recenze?
Oznámkujte jako ve škole
 1     2     3     4     5    Odeslat
Celkem hlasů 19. Z toho průměrné hodnocení: 1,53.

Bookmark and Share
Knihovnice.cz je na sociálce... ne na úřadu, ale na sociálních sítích. Přidejte se k nám na Facebooku a Twitteru.

Facebook Knihovnice.cz Twitter Knihovnice.cz
Chcete zde
inzerovat?
Napište si o ceník
na adresu
Aktuálně Vám nabízíme
1064 recenzí
  (1012 ohodnocených)
1091 knih
  (963 ohodnocených)
a celkem 31192 čtenářských hodnocení
články pro RSS
Přidej na Seznam

PageRank ukazatel
R e k l a m a
Zde může být Vaše reklama. Kontakt: reklama@knihovnice.cz
R e k l a m a
Starší kusy
(1) Dej mi!
(2) Rybí kuchyně
(3) V jedné osobě
Vypravěčem knihy je stárnoucí spisovatel William Abbott, jež nás provází svým životem, od dospívajícího a zděšeného kluka v 50. letech, až do dnešní doby, kdy se v této už mnohem tolerantnější ...
Knihovnice.cz podporuje
Rosteme s knihou
Vydavatelství audio knih
Celé Česko čte dětem
Spřátelené weby
© 2004-2022 Alžběta Červená, Radek Červený, Václav Čermák. Všechna práva vyhrazena.
Publikování nebo šíření obsahu Knihovnice.cz je bez našeho výslovného souhlasu zakázáno.


TOPlist
Knižní startér - dejte šanci talentovaným autorům a zajímavým projektům