70 %

Riedelová, Ingrid - Obrazy v terapii, umění a náboženství

Více informací k této knize najdete v detailu
Vzhledem k obsahu posledně uveřejněné recenze jsem se vrátil ke starší knize o interpretaci symbolů/obrazů z hlediska hlubinné psychologie. Z psychoanalýzy vzešel vědecký význam snovým a nevědomých motivů - symbolů. Především jungovská analytická psychologie pak umožnila využít s toutéž gloriolou bohaté systémy symbolů vypracované roztodivnými ...

Vzhledem k obsahu posledně uveřejněné recenze jsem se vrátil ke starší knize o interpretaci symbolů/obrazů z hlediska hlubinné psychologie. Z psychoanalýzy vzešel vědecký význam snovým a nevědomých motivů - symbolů. Především jungovská analytická psychologie pak umožnila využít s toutéž gloriolou bohaté systémy symbolů vypracované roztodivnými církvemi, mystiky a tajnými spolky, které taktéž věřily v hluboký význam symbolů a možnost, ba nezbytnost, jejich interpretace. Jakkoli byly cíle těchto skupin rozdílné, výsledkem je kompaktní systém hodnocení symbolů, respektive jejich vyhledávání v obrazech, od prostých malůvek až po klenoty světového kulturního dědictví.

Autorka Ingrid Riedel je absolventkou Jungova institutu v Curychu a čestnou profesorkou psychologie náboženství na Goetheho univerzitě ve Frankfurtu nad Mohanem. Výklad symbolů v umění a obrazech je námětech vícero jejích knih. Mezi jinými se věnovala i transpersonální psychologii.

Jak již bylo naznačeno v prvém odstavci, není překvapením, že výkladu obrazů se věnují právě jungiánští psychoterapeuti. Obraz je "krásný" a zaujme nás, jen když je pro nás psychologicky významný, tj. zrcadlí naši momentální situaci. Slovy autorky: Obraz představuje symbol všemi vyjádřenými aspekty. Pouze z této jemu vlastní podoby je možné odvodit výpovědní hodnotu obrazu, jeho jazyk. Nejde tedy pouze o téma, o symboliku objektů, které obraz obsahuje, nýbrž výslovně o svébytný jazyk výtvarných prostředků, výrazových médií (barvu, tvar, proporce, uspořádání prostoru) a o to, jak jsou použity v tom kterém obrazu a vytvářejí v něm určitou, právě takovou, a ne jinou kompozici.

Prvé téma je "obrazová plocha a symbolika prostoru", alias rozvržení kompozice obrazu. Rozdělení plochy vychází z orientace lidské postavy - kříže. Těžko od člověka čekat, že bude prostor orientovat podle těla medúzy. Od jednoduchého členění na kvadranty se autorka záhy dostává k mnohem sofistikovanějším modelům. Jak už bývá v podobné literatuře zvykem, obecný výklad se prolíná s rozborem případů z psychoterapeutické praxe i mýtů. Jednotlivé kvadranty jsou svázány s vědomím či nevědomím, aktivitou či pasivitou a dalšími analytickými významy. Ty jsou přiřazeny také liniím oddělujícím kvadranty a diagonálám. Směr zleva zdola napravo nahoru představuje cestu života, zatímco zleva shora doprava dolů je směr inkarnací a zjevení, které z neznáma přicházejí do konkrétna. Počátky tohoto schématu jsou spojeny se jmény Koch a Grünwald, avšak finální formu interpretacím obrazů v analytické psychologii dali Jolanda Jacobi a Rudolf Michel.

Jejich jména se často vyskytují i v problematice formátu obrazu. Tvar čtvercový je tradičně spojován s rovinou realizace bytostného já. Formátem naležato je předem dáno napětí mezi levou a pravou stranou, je to rovina dialogu a sled v časové posloupnosti. Formát na výšku má naopak zdůraznit horizontální napětí, často pronikání shora "do světa čiré následnosti".

Menší prostor je věnován rovnováze. V obecnější rovině bez modelů a roztřídění je veden výklad čar, v jehož závěru je zmíněn význam obrazců, ale opravdu jen zmíněn s odkazem na další autorčinu knihu. Následuje kapitola o pohybu, čímž je myšleno nejen jeho zobrazení, ale i dynamika čar, jejich dramatičnost, způsob, jakým autor vedl štětec, jak vedl tahy, zda dotahoval, neboť to vše je projekcí jeho psýché a to vše je tím, co psychoanalytiky zajímá.

Upomenutím, že již Goethe třídil barvy na teplé a studené, aktivní a pasivní, je zahájen popis barevných kontrastů. Je jich vyjmenováno celkem sedm, z čehož kontrast barvy k barvě a světlé a tmavé jsou k volnému přečtení.

Kapitola o perspektivě sice obsahuje i část o významové perspektivě, což dává tušit, že nepůjde jen o zobrazovací praxi. Přesto je výklad bezperspektivních středověkých iluminací, jakožto zobrazení "božského" prostoru dle mého zavádějící a hrubě ahistorický. Před renesancí lidé v perspektivě nemalovali především proto, že to neuměli. Pokud si někde vyhledáme egyptské malby bazénů se stromy kolmo ke každé straně, snadno zjistíme, že bezperspektivnost nenese nutně božský význam, ale je následkem nemohoucnosti kreslíře. Následující seznam výpovědní hodnoty perspektivy je v zásadě souborem způsobů, jimiž perspektiva omezuje symbolickou výpověď křesťanského obrazu. Perspektivní obrazy autorka povazuje zkrátka jen za historizující ilustrace.

Autorčin názor poněkud vysvětlují jeho terapeutické konotace. Perspektiva umožňuje poodstoupit od zobrazovaného; znamená schopnost zaujmout stanovisko (patrně vědomé); schopnost jasné konstrukce. Necvičený malíř, který při výtvarném vyjádření toho, co vnitřně viděl, chce ze svého nevědomí nechat vystoupit především obrazové představy, sahá bezděky po tomto komplexním způsobu zobrazení, které rehabilitovalo moderní malířství a který mu byl důvěrně znám, když byl dítětem. Proto je podle mého názoru důležité nezaměňovat aperspektivní způsob výtvarného vidění s duševním primitivismem, nebo dokonce s příznakem neurózy.

Světlo je opět probráno od středověkých vyzařujících obrazů k obyčejným, zvnějšku osvětleným a zpět k symbolicky intenzivnějším malbám moderních malířů či analyzandů, které září zevnitř.

Drobná kapitola o proporcích shrnuje vývoj po da Vinciho a vykládá aproporcionální zobrazení. Naopak rozsáhlá kapitola je věnována číslům a jejich poměrům. Všechna čísla mají archetypový a vždy také individuální charakter a představují číselné individuality. Sudá čísla vyjadřují spíš pokojnou statičnost, vyrovnanost, zatímco lichá čísla mají dynamicky aktivní komponentu. Šli bychom však příliš daleko, kdybychom z toho odvozovali ženský nebo mužský charakter určitých čísel, jak to při zkoumání určitých tradičních přístupů k číslům nekriticky činí Jakobi.

Tato kapitola obsahuje výkladové kapitoly k číslům od jedničky po třináctku. Posledním zmíněným číslem je třiadvacet v kontextu "komplexu pozemského": Neuspořádané větší počty předmětů, především na spontánních výtvorech pocházejících z nevědomí, znamenají neuspořádané a nezpracované komplexy.

Poslední položkou obsahu jsou odborně pojaté poznámky. Za zmínku též stojí množství reprodukcí, dílem černobílých v textu a dílem barevných na křídovém papíře ve dvou obrazových přílohách. Vydal Portál v roce 2002.

Diskuze k této recenzi:


Jak se Vám líbila tato recenze?
Oznámkujte jako ve škole
 1     2     3     4     5    Odeslat
Celkem hlasů 7. Z toho průměrné hodnocení: 1,57.

Bookmark and Share
Knihovnice.cz je na sociálce... ne na úřadu, ale na sociálních sítích. Přidejte se k nám na Facebooku a Twitteru.

Facebook Knihovnice.cz Twitter Knihovnice.cz
Chcete zde
inzerovat?
Napište si o ceník
na adresu
Aktuálně Vám nabízíme
1064 recenzí
  (1012 ohodnocených)
1091 knih
  (963 ohodnocených)
a celkem 31197 čtenářských hodnocení
články pro RSS
Přidej na Seznam

PageRank ukazatel
R e k l a m a
Zde může být Vaše reklama. Kontakt: reklama@knihovnice.cz
R e k l a m a
Starší kusy
(1) Dar Ašera Leva
Dar Ašera Leva uzavírá příběh, který započal v knize Jmenuji se Ašer Lev. V prvním díle si mladý židovský umělec musí vybrat mezi svým nadáním a svou rodinou a komunitou. Zvolí nadání a stěhuje se do ...
(2) Atlantida
(3) Po otřesech
Knihovnice.cz podporuje
Rosteme s knihou
Vydavatelství audio knih
Celé Česko čte dětem
Spřátelené weby
© 2004-2022 Alžběta Červená, Radek Červený, Václav Čermák. Všechna práva vyhrazena.
Publikování nebo šíření obsahu Knihovnice.cz je bez našeho výslovného souhlasu zakázáno.


TOPlist
Knižní startér - dejte šanci talentovaným autorům a zajímavým projektům