85 %

Schumann, Hans Wolfgang - Svět buddhistických obrazů

Více informací k této knize najdete v detailu
Tibet patří k zemím ve světovém měřítku počtem obyvatel takřka nicotným. Přesto se právě v této zemi vzniklá buddhisticko-tantrická syntéza rozšířila z Tibetu do okolních zemí a dnes patří prakticky k mediálně nejznámějším tvářím buddhismu. Zatímco o rituálech a obřadech théravády a mahájány nevíme zpravidla nic, modlící se tibetské mnichy viděl ve zprávách určitě každý. Každý viděl thangku - náboženský obraz, jehož parafráze pronikly i do populární kultury Západu. Pestrá ikonografie navíc přitahuje laické zájemce intenzivněji než strohá učení, zvláště obyvatelstvu navyklému nebo obeznámenému s podobnou košatostí katolictví by mohla přijít formálně známá. Jeden z prvých cestopisů po Tibetu obsahuje hluboké odsouzení, které pramení z pobouření obou mnichů bohatým kultickým a klášterním životem Tibetu.

Svět buddhistických obrazů je "Ikonografická příručka buddhismu mahájány a tantrajány" a proti podtitulu nelze protestovat. Dílo Hanse Wolfganga Schumanna, autora celkem osmi knih o buddhismu, přeložil do češtiny Jan Filipský. Pojem tantrajána označuje vadžrajánu, učení vzniklé spojením mahájánového buddhismu věřícího v bytosti setrvávající na tomto světě pro dobro ostatních a tantrických nauk hinduistické Indie. Autor vycházel především z tisků pořízených v Indii a Nepálu, ale kompletní přehled zdrojů uvedených v předmluvě je mnohem delší.

Jak již bylo řečeno, kniha je cosi podobného přehledu světců v katolicismu. Buddhistická doktrína je v tomto ohledu komplikovanější, obsahuje pět kategorií bytostí s celkem čtrnácti podskupinami.

Úvodní kapitola shrnuje Buddhův život, prvotní nauku, její vývoj a šíření buddhismu, jakož i prvou obrazovou část, základní kánon symbolů včetně muder - posuňků rukama. Část Buddhové obsahuje ikonografii života historického Buddhy Gautamy, dřívější i budoucí buddhy, pět transcendentních buddhů (stále přítomní a přírodním zákonům se vymykající; zjevují se tantrickému jóginovi během meditace) a ádibuddhy (absolutno v personifikované podobě prabuddhy).

Kapitola bódhisattvové začíná transcendentními bódhisattvy, konkrétně tabulkami ekvivalencí mezi soustavami osmi, pěti a tří bódhisattvů. Seznam nemá všeobecnou platnost, neboť texty si vzájemně protiřečí.

Celkem komplikovanou, hlavně ideologicky, skupinu tvoří bohové. Zrození v božské podobě si vysloužili příznivými činy, avšak znovu musí říši bohů opustit, jakmile se vyčerpá jejich zásoba dobrého karmanu. Hínájána bohy trpěla - v předsíních chrámů jako ústupek lidovým pověrám. Mahájána je vtělila do systému, aby věřícím umožnila najít pomoc v každodenních záležitostech. Božstva pocházejí z hinduismu, v omezením počtu z tibetského bönu. Nápadnou skupinu bohy tvoří božstva s démonským a hněvivým vzezřením. původně se jedná o nebuddhistické démony, kteří byli obráceni na buddhismus. Koncept obracení démonů na víru mě vždycky fascinoval.

Čtvrtý oddíl mapuje sádhity (bytosti postrádající objektivní jsoucnost, které tantrik vyvolává v život pomocí ideačního procesu). Rozsáhlá je zvláště poslední část historické osobnosti. Jsou to světci, indičtí učitelé a představitelé škol, tantričtí mistři s nadpřirozenými schopnostmi, žáci Padmasambhavy a tibetští učitelé, mistři a náboženští hodnostáři.

Vzdor tomu, že rozsah textu u jednotlivých dřevotisků je omezený, je výklad překvapivě kvalitní a poučný, jak jsem se pokusil uvést citáty v závorkách po některých méně známých termínech. Mnohde kniha uvádí nejen atributy a popis v několika větách, ale také celý životopis.

Podobný přehled buddhistické ikonografie není ani v češtině prvý. Tato kniha však poprvé naplňuje význam slova ikonografická příručka svým rozsahem i systemizací. Samozřejmě je jistým ekvivalentem atlasu, například hub, který člověka po přečtení nečiní odborníkem, ale umožňuje při systematickém nahlížení získat nejen základní, ale i pokročilou jistotu.

Vydala Academia v roce 2008 jako prvý svazek edice Orient.

Diskuze k této recenzi:


Jak se Vám líbila tato recenze?
Oznámkujte jako ve škole
 1     2     3     4     5    Odeslat
Celkem hlasů 2. Z toho průměrné hodnocení: 1.

Bookmark and Share
Knihovnice.cz je na sociálce... ne na úřadu, ale na sociálních sítích. Přidejte se k nám na Facebooku a Twitteru.

Facebook Knihovnice.cz Twitter Knihovnice.cz
Chcete zde
inzerovat?
Napište si o ceník
na adresu
Aktuálně Vám nabízíme
1064 recenzí
  (1012 ohodnocených)
1091 knih
  (963 ohodnocených)
a celkem 31192 čtenářských hodnocení
články pro RSS
Přidej na Seznam

PageRank ukazatel
R e k l a m a
Zde může být Vaše reklama. Kontakt: reklama@knihovnice.cz
R e k l a m a
Starší kusy
(1) Miloszova abeceda
Miloszova abeceda není souvislým románem ani sbírkou básní. Skládá se z medailonků a krátkých esejí. V těch autor čtenáři odhaluje své názory na nejrůznější témata (obdiv, krutost, kostely, Francie, ...
(2) Popírání holocaustu
(3) Láska a přátelství a jiné prózy
Knihovnice.cz podporuje
Rosteme s knihou
Vydavatelství audio knih
Celé Česko čte dětem
Spřátelené weby
© 2004-2022 Alžběta Červená, Radek Červený, Václav Čermák. Všechna práva vyhrazena.
Publikování nebo šíření obsahu Knihovnice.cz je bez našeho výslovného souhlasu zakázáno.


TOPlist
Knižní startér - dejte šanci talentovaným autorům a zajímavým projektům