80 %

Šmarda, Jan; kol. - Biologie pro psychology a pedagogy

Více informací k této knize najdete v detailu
Chtěli jsme napsat kompendium biologických vědomostí, pro psychologa nepostradatelných; chtěli jsme napsat svazek, který si moderní psycholog zařadí do své knihovny pro svůj celý život v psychologii. Autoři cítí potřebu udělat maximum pro to, aby dali biologickým vědomostem psychologů co nejpřesnější, nejmodernější, co neúplnější a nejspolehlivější vědecké základy i obrysy ve všech rozhodujících aspektech jejich hodnocení lidského duševního života. Těmito hrdými slovy uvádí svou knihu formátu portálské velké učebnice v pevných deskách šéf autorského kolektivu Jan Šmarda. Nakolik široko a hluboko svůj záměr pojali a jak se jim vydařil se pokusím vylíčit v následujícím.

Nahlédnutí do obsahu ukazuje, že kniha je, co se týče témat, opravdu obsáhlá. Vlastní text tvoří asi 400 stran. Za zmínku rozhodně stojí citát: Autoři této knihy stojí pevně na pozicích racionální vědy, který není jen prázdnou frází a rozhodně se netýká jen "kyvadla svištícího z úvrati racionálna do iracionálna" - leitmotivu předmluvy: Za datum vzniku biologie jako opravdové vědy je považován rok 1859, kdy bylo publikováno Darwinovo dílo O vzniku druhů přírodním výběrem. Avšak "stálá otázka příroda versus výchova" v psychických jevech je zodpovězena v interakcionistických pojmech, takže netřeba zoufat, leč ani doufat v duchovní přesahy.

Formálně je každá kapitola uzavřena shrnutím a doporučenou literaturou k hlubšímu studiu. Text je vcelku bohatě doplněn obrázky. Mimo výkladu termínů a souvislostí text obsahuje množství numerických detailů umožňujících sblížení s problematikou v rámci selského rozumu. Informace o délce jednoho pikogramu DNA (23 cm) je sice jiného řádu, ale patří do stejné kategorie jako vědět, jak "velké" je kilo masa.

První psychologická laboratoř byla zřízena Wundtem v roce 1879 v Lipsku. V této souvislosti neuškodí připomenout, že psychologie byla třetí vědou (po fyzice a chemii), která začala používat experimentální metodu. To jen jako malá ukázka z historické a formální kapitoly o místě psychologie v systému věd. První biologická kapitola (Mojmír Svoboda) je věnována buňkám. Jsou v ní rozebrány základy organizace živých organismů, nezbytné základy biochemie a důkladně jsou rozebrány jednotlivé organely v buňce. Na ni, dalo by se říci, organicky navazuje kapitola o rozmnožování organismů, od parasexu baktérii a rekombinace virů přes rostliny až k člověku.

Od rozmnožování čtenáře výklad zavede k základům genetiky. Genetika vznikla na základech, které roku 1865 položili Mendel (křížení hrachu) a Galton (nadání a neobvyklé schopnosti u lidí). Roku 1910 Th.H. Morgan prokázal uložení genů v chromozómech, čímž odstartoval éru buněčné genetiky. O 43 let později Wilson a Creek popsali strukturu kyseliny deoxyribonukleové, čímž umožnili sestup na úroveň genetiky molekulární. Tou ostatně začíná vlastní výklad, který přechází v genetiku buněk od genoforů k chromozomům a jejich vadám. Podkapitola o eukaryotních mimojaderných genoforech - mitochondriální DNA obsahuje rozsáhlou zmínku o evolučním větvení lidských populací odvozeném z rozdílů mtDNA. Celé mimoafrické a část afrického lidstva tak měly společného předka před (50 ? 25) tisíc let a veškeré moderní lidstvo vzešlo z e subsaharské Afriky před (170 ? 50) tisíci lety.

Přes genotyp, fenotyp a alely se text konečně dobere i Mendelových zákonů a přes genetiku populací ke genetice člověka. Víte, že zčásti přirostlé lalůčky ušních boltců jsou příkladem intermediarity, respektive neúplné dominance alel? Zpět však k nelehké úloze genetiky člověka a jejích metodologických specifik. Člověka nelze - samozřejmě - pokusně křížit. Jeho potomstvo v rodu necharakterizují v žádné generaci statisticky významné soubory, takže mendelovské analýzy nejsou možné. Vícečetné porody jsou u člověka neobvyklou výjimkou. Generační doba člověka je značně dlouhá...

Navzdory tomu již genetici leccos zjistili. Kromě rozboru typů dědičnosti v rodokmenech je rozebrána i dědičnost psychických znaků, především IQ. Velká pozornost je věnována mentálním retardacím; frekvence alel podílejících se na mentální retardaci neustále stoupá.

Drobná kapitola je věnována principu evoluce. Zmíní sice evoluční psychologii, sociobiologii i memy, ale opravdu v encyklopedickém shrnutí. Podobně krátkou kapitolou (obě Radvan Bahbouh) je evoluce integrujících orgánových soustav, tedy imunitní, hormonální a nervové. Evoluce člověka (Zbyněk Šmahel) je zpracována rozsáhleji. V ukázce nejsou reprodukovány obrázky a schémata, v knize je jich osm. Překvapivou informací je, že Homo habilis opustil svou pozici přímého předchůdce současného člověka.

Následující tři kapitoly jsou medicínské - ontogeneze člověka, anatomie - fyziologie a integrující soustavy. Všechny napsal Miroslav Orel. Tyto části zabírají asi polovinu knihy. Úroveň není lékařská, ale přesahuje středoškolskou; názvy v češtině jsou doplněny v textu i názvy latinskými. Část o nervové soustavě je doplněna o biologické rytmy - vnitřní hodiny a fáze spánku.

Vydal Portál v roce 2004. Psáno pro Futurologii.

Diskuze k této recenzi:


Jak se Vám líbila tato recenze?
Oznámkujte jako ve škole
 1     2     3     4     5    Odeslat
Celkem hlasů 8. Z toho průměrné hodnocení: 2.

Bookmark and Share
Knihovnice.cz je na sociálce... ne na úřadu, ale na sociálních sítích. Přidejte se k nám na Facebooku a Twitteru.

Facebook Knihovnice.cz Twitter Knihovnice.cz
Chcete zde
inzerovat?
Napište si o ceník
na adresu
Aktuálně Vám nabízíme
1064 recenzí
  (1012 ohodnocených)
1091 knih
  (963 ohodnocených)
a celkem 31065 čtenářských hodnocení
články pro RSS
Přidej na Seznam

PageRank ukazatel
R e k l a m a
Zde může být Vaše reklama. Kontakt: reklama@knihovnice.cz
R e k l a m a
Starší kusy
(1) Druhá světová válka
(2) Já se nebojím
Příběh nás zavede na slunný jih Itálie, do pekelně horkého léta na konci 70. let minulého století. Ve vesničce Acqua Traverse, chudé osadě o pouhých pěti staveních mezi nekonečnými lány obilí, se ...
(3) Dějiště: Čechy
Knihovnice.cz podporuje
Rosteme s knihou
Vydavatelství audio knih
Celé Česko čte dětem
Spřátelené weby
© 2004-2020 Alžběta Červená, Radek Červený, Václav Čermák. Všechna práva vyhrazena.
Publikování nebo šíření obsahu Knihovnice.cz je bez našeho výslovného souhlasu zakázáno.


TOPlist
Knižní startér - dejte šanci talentovaným autorům a zajímavým projektům