70 %

Smith, Edward W. L. - Tělo v psychoterapii

Více informací k této knize najdete v detailu
Původní Freudova "léčba mluvením" v průběhu století rozkošatěla v množství stylů, směrů a přístupů, protikladných a vzájemně nevražících. Nepřekvapí proto, že záhy se objevily psychoterapeutické směry zaměřené na práci s tělem, což je ve své podstatě dokonalý oxymoron. Nadto v době posedlé korektností a novou americkou pruderií zájem o tyto metody zavání průšvihem. Přesto Edward W. L. Smith nejen sepsal přehled zásadních metod práce s tělem v psychoterapii, ale nastínil též jejich napojení na samotného Freuda, osamostatněný rozvoj v rovině ideových konceptů i přehled aplikovaných technik s ohledem na výše zmíněné nástrahy.

V přístupné předmluvě Smith shrnuje východiska své terapeutické kariéry. Nepřekvapí, že právě on se vrhl na terapii zacílenou na tělo. Kdo ve volných chvílích vzpíral, ten se s pouhými slovy nespokojí! Předmluva dobře ilustruje styl celé knihy, pokud nesouzníte s dyádou terapeut/umělec, jehož "osobnost" je reflektována jeho stylem terapie, asi nebudete souznít ani s obsahem knihy.

Ego je v posledku odvozeno z tělesných vjemů, píše Freud. Smith poznamenává, že Freud prokázal pronikavou vnímavost vůči tělu a tímto postřehem, který je vlastně tak elementární, až je neviditelný, uvozuje schéma rozvoje na tělo zaměřených psychoterapií.

Ferenczi se pokoušel svými "činnostními technikami" o vylepšení ortodoxní techniky psychoanalýzy. Jeho žák, Wilhelm Reich, se s psychoanalýzou rozešel, zavedl dotyky, odblokování a libido jako měřitelnou bioelektrickou energii (orgonová energie). Jak zvíte v proklicích, byl to oprvadu zvláštní člověk, v Maine má vlastní muzeum.

Rovněž Reichovi žáci Kaiser a Perls se od svého učitele odklonili. Perls vytvořil známou gestalt terapii. Kaiser se od psychoanalýzy odklonil zásadou, že není důležité co pacient sděluje, ale jak to sděluje (analýza obran). Vycházel totiž z předpokladu, že neurotik komunikuje způsobem, který mu zajišťuje pocit, že není za svá slova a činy zodpovědný. Od terapeuta požadoval citlivost na pokrytectví druhých a potlačení svého.

Jiní dva žáci Reicha a Bakera založili bioenergetiku. Oba, Lowen a Pierrakos, byli lékaři. Lowenova koncepce energie nebyla napojena na vesmírné jevy, jako byl orgon u Reicha. Lowen se zaměřoval na celkovou stavbu těla a analytickou práci doporučoval přidávat až k práci s tělem.

Charles Keley je uveden jako zástupce neoreichiánského přístupu, v roce 1974 pro svůj přístup vymyslel slovíčko "radix", aby se odlišil od ostatních neoreichiánů. Zásadní odchylkou radixu je práce ve skupině, Reich striktně pracoval s jednotlivými pacienty. Malcolm Brown vytvořil psychoterapie přímého tělesného kontaktu - organismickou psychoterapii. Posledními zmíněnými jsou tvůrci psychomotorické terapie, Albert a Diane Pessovi (tanečníci a choreografové). Jejich metoda se soustřeďuje hlavně na hraní rolí (na použití psychodramatu v knize čtenář narazí několikrát).

Toto jsou metody a přístupy s nimiž Smith pracuje a v jejichž rámci, či spíše na jejich základě, dále rozvíjí teoretické koncepty, diagnostiku a techniky. Představuje velice kompaktní, logický a selskému rozumu se nepříčící pohled na dynamiku osobnosti vycházející z modelu kontaktu a stažení (od chtění přes emoci, akci až k uspokojení). Organismický pohled na psychopatologii tudíž vychází z narušení tohoto cyklu toxickým introjektem, který pacienta nutí tlumit některou část cyklu. Dalo by se říci, že je zde podobnost mezi "musy" racionálně emoční behaviorální terapie a toxickými introjekty.

Diagnostikou se zabývá část Poznávání osobnosti prostřednictvím těla. Zde se projevuje vágnost ve smyslu terapeut/umělec. Charaktery a poruchy jsou odvozovány ze vzhledu a držení těla, což v obecnosti a na první pohled jistě funguje (ostatně, touto metodou nás vybavila evoluce). Jistým způsobem však tyto roztodivné typologie připomínají bertillonáž a je otázné nakolik jsou založeny převážně na osobní zkušenosti a kde přesně vede hranice mezi validními metodami a v podstatě již věštebnými technikami. Smith si samozřejmě souvislosti mezi vyvozováním psychobiologických charakteristik z tělesných a genetického determinismu povšiml: Genetický determinismus se pak zdá v rozporu s ideály americké demokracie, protestantské etiky a dogmatem člověka, který se vypracoval jen vlastními silami. Reichův úspěch v obejití tohoto podezření spočívá v nahlížení fyzické struktury jako odrazu psychobiologické historie, čili v otočení příčinné závislosti.

Po předvedení metod uvědomění těla jsou ve třetí části shrnuty psychoterapeutické intervence zaměřené na tělo. Jedná se o metody měkké, tvrdé a expresivní. Měkké metody v zásadě zahrnují postoje podobné józe a oční cvičení. Kromě jógy je patrný i silný vliv energetických konceptů čínské medicíny. Ne nadarmo autor několikrát doporučuje aikido a zmiňuje zen a další východní duchovní proudy. Tvrdé techniky tvoří orgonomická masáž - tvrdý tlak na svaly, patrně cosi podobného thajské akupresurní masáži. Připomeňme, že cílem terapie je rozbití svalových pancířů. Patří zde i široká paleta dechových cvičení typu hyperventilace či naopak povrchního dýchání.

Expresivní techniky se zaměřují na druhou část epizody kontaktu, vyjádření (expresi). Smith zde jako dobrý příklad odzbrojení toxického introjektu a jednání strachu navzdory uvádí Castanedovo Učení Dona Juana. Do této oblasti expresivní práce autor řadí i vybíjení zlosti. Sám upozorňuje na ošidnost této metody a připomíná, že pacientovi musí být důkladně vysvětleno, že se nejedná o nácvik nebo svolení k budoucímu útoku. Podstatně ostřeji, se proti této metodě staví kniha Umění stát si za svým.

V této části je vícekrát připomenuto, že mnohé tyto techniky jsou použitelné jen jednou a pokud nejsou dobře naplánovány, napáchají mnohem více škody. Vyjádření primitivních impulzů obnáší extrémní a dramatické symbolické chování. Kromě již zmíněné dramaterapie autor probírá gestaltové techniky: Jsou subjektivně skutečné, ale konsenzuálně neskutečné, proto (aby subjektivní zkušenost byla opravdu skutečná) vyžadují jiný než obvyklý stav vědomí. Tento transfer reality se udává pomocí rituálu nebo technik vycházejících svým způsobem z šamanismu.

Etika psychoterapie zaměřené na tělo zmiňuje, co již bylo řečeno v prvním odstavci, tedy že terapeut by si neměl o pacienta drbat své ego (v žádném smyslu slova) a překvapivě též interní výzvu, aby si terapeuti v rámci seminářů a výukových akcí nekradli pacienty. Dynamika osobní energie vychází z citátu, že život je kontaktní sport. Rozvíjí další celou paletu témat interakcí mezi osobami, jejich typologie a energetických vztahů mezi osobami. I tato část má použitou terminologií potenciál dráždit striktně vědecké či nealternativně zaměřené čtenáře. Zájemce o psychoterapii zaměřenou na tělo však bezesporu potěší a překvapí kvalitní logickou výstavbou textu.

Vydal Portál v roce 2007. České vydání Těla v psychoterapii zmiňuje dokonce autorova alma mater.

Diskuze k této recenzi:


Jak se Vám líbila tato recenze?
Oznámkujte jako ve škole
 1     2     3     4     5    Odeslat
Celkem hlasů 1. Z toho průměrné hodnocení: 1.

Bookmark and Share
Knihovnice.cz je na sociálce... ne na úřadu, ale na sociálních sítích. Přidejte se k nám na Facebooku a Twitteru.

Facebook Knihovnice.cz Twitter Knihovnice.cz
Chcete zde
inzerovat?
Napište si o ceník
na adresu
Aktuálně Vám nabízíme
1064 recenzí
  (1012 ohodnocených)
1091 knih
  (963 ohodnocených)
a celkem 31192 čtenářských hodnocení
články pro RSS
Přidej na Seznam

PageRank ukazatel
R e k l a m a
Zde může být Vaše reklama. Kontakt: reklama@knihovnice.cz
R e k l a m a
Starší kusy
(1) Malé dějiny katolické církve
(2) Pokladnice moudrých rčení
Nějaký čas po Čingischánově smrti se i jeho vnuk Godan začal zajímat o Střechu světa. Na jeho pozvání se vydal Sakja-pandita (Učenec z Šedé země), vlastním jménem Künga Gjalcchän Palzangpo ...
(3) Tajemství gobelínu 1. - Probuzení Astarotha
Knihovnice.cz podporuje
Rosteme s knihou
Vydavatelství audio knih
Celé Česko čte dětem
Spřátelené weby
© 2004-2022 Alžběta Červená, Radek Červený, Václav Čermák. Všechna práva vyhrazena.
Publikování nebo šíření obsahu Knihovnice.cz je bez našeho výslovného souhlasu zakázáno.


TOPlist
Knižní startér - dejte šanci talentovaným autorům a zajímavým projektům