80 %

Stern, Jan - Anální vesmíry

Více informací k této knize najdete v detailu
Jan Stern má neobvyklý cit na nepřehlédnutelné, konfliktní názvy a s každou další knihou se jen zlepšuje. Jako obyčejně se přitom věnuje celkem běžným "problémům dneška" a lidské existence vůbec, což by ovšem bez správně vybrané terminologie nečetl vůbec nikdo. Bezesporu tak postupoval i samotný Freud, který je nepopiratelným východiskem Sternovy kulturní psychoanalýzy, respektive je zdrojem mnoha konceptů a paradigmat Sternem užívaných. Stern si Freudova stádia vývoje osobnosti převedl na její složky (což ostatně není nic proti ničemu). Orální složka pak odpovídá za narcistní zabývání se sama sebou, anální za oidipský vztah k moci a autoritě a genitální za opravdové interpersonální vztahy. Mnoho slovy porážené orálně-anální univerzum pak není ničím jiným, než výzvou k dospění a odložení dětinských vrtochů, a to, jak víme, není vůbec snadné.

Snadné si to nedělá ani autor a již v úvodním vymezení se kolem sebe kope jako kobyla v posledním tažení. Knihu sice vyhlašuje za "novou bibli atheismu", avšak na téže straně se dovolává nezbytnosti existence samostatné psýché, něčeho, co není ani tělem, ani mozkem, ani vnějším vlivem. Obdařen duší ale odmítá základní předpoklad náboženství - boha a vyzbrojen postmoderním arzenálem pronásleduje rozum objektivistického druhu i magii. Jistě, chutí máme na výběr a stačí trocha klidu na práci a každý lokální systém korupce a protekce se rázem zdá býti univerzálním řádem světa, než si nabije hubu na nedostatku vložek nebo černých raperů. Klidně však připustím, že bojem proti tzv. "(právem) zesnulé sociobiologii" chce Stern vyjádřit jen odpor k roztodivným vykladačům ne-přirozené porážky nacismu či různým náboženským fundamentalistům, kteří dojeli jen na to, že potřebovali vyvolávat války a došly jim bezbranné oběti. Opravdu tomu ale nevěřím, neboť argumentací zde autor připomíná americké konzervativce, kteří sice ječí, že člověk se nevyvinul z opice, ale ropu hledají podle schématu, do kterého patří právě ty opice a nikoli dobrotivý Bůh, který dal zemi vyvoleným. (Právě proto ostatně padla opravdu fundamentalistická křesťanská teologie v USA a zbyl po ní pokřivený záprtek kreacionismu, protože s vírou v sedmidenní stvoření můžete česat bavlnu, ale ne vlastnit a hledat doly na měď.)

Nechme však premisy! Stern má dar pojmenovat problém, což nádherně dokumentuje příklad anarchie dnes: Symbol už nic nezastupuje, sám symbol se stal jediným významem hnutí proměněného ve styl. Zajisté i neuznávání hranic oidipských států a kosmopolitismus patří do anarchistického politického arzenálu, zde jsou anarchisté zjevně bratry neoliberálních globalizátorů. Hitler, de Sade, noví anarchisté, ti všichni volají po zrušení všech rozdílů. Není a nesmí být hranic mezi ničím a nikým. Je jistě zajímavé, že tutéž filipiku vede na svém blogu Semín z pozice katolického fundamentalismu. Svoboda je zde politickým pojmem zastupujícím infantilní omnipotenci děložního boha.

V prvém eseji dokonce autor obhajuje pokrokovou podstatu Bible (tedy Nového zákona) a kabaly: Kde "vše má význam", jak tvrdili kabalisté, již nemůže platit, že "vše je ve všem a lze se v tom rozpustit". Ježíš hlásal překonání oidipovského, které vždy hrozí zmnožením obran (před regresí k orálně-anální říši) a může dovést člověka až k obsesi. Kdyby se to nejmenovalo "Prd svatý", asi by to věřící ani neurazilo. Naopak Židé pak Ježíše vinili z toho, že se zbožštěním dopustil regrese k omnipotenci. Autor však jde dále a záhy se dovíme o Freudovu názoru na epilepsii, jak ho vyložil v brilantním spisku... A právě zde vidíme, jak celá psychoanalýza padá do žumpy omnipotence díky své ambici stát se teorií všeho a vykecat i řešení zlomené nohy. Ale on nikdo neodkecá ani tu epilepsii a my sledujeme, jak si šaman prokopl buben z nočníku... Neznamená to, že předtím si nepoložil správné otázky a nalezl zajímavé souvislosti.

Stern se vrhá do hledání orál-anality (tedy dětsky omnipotentního postoje) všude, v církvi, ve schizofrenii, v tarotu i moderní kultuře. Začněme křesťanstvím. Křesťanství překonalo tak samozřejmě démona orality, že již nemuselo přehazovat přes sousto žádnou třídicí oidipovskou síť. To je další chvála, tentokrát zaměřená na překvapivě slabou potravní regulaci v křesťanství - maso nemusí být speciální, prostě stačí, že nám chutná (když se zrovna smí jíst, t.j. není půst). Stern vidí problém jinde, v klanění se před dítětem, v regresi Ježíše na Ježíška. To má své následky:

  1. dítě je vrcholným sexuálním objektem
  2. dítě je magický předmět
  3. dítě je nenáviděno.

Podobnou triádu nachází i pro zbožštění matky. Jezuitské uctívání Marie "samy o sobě" považuje za vítězství pohanské, mateřské bohyně. Hon na čarodějnice je pak honem na matčin stín (v terminologii jungiánské) a bez obětí není magie. Magickou silou zkrátka disponuje všechno, co je předoidipovské, všechno, co popírá pohlavní diferenciaci. Zde bych si dovolil připomenout, že podle Tao te ťing je magií nepostižitelné, co je přirozené. Z tohoto vcelku všedního šťourání do teologie Stern doluje další perlu: Paradoxní role "posvátného slova" v magii, či přesněji posvátného zvuku, vyvěrá z pokusu navrátit se k řeči, která existovala před řečí - mytologicky k "prařeči", původní řeči spojující všechny jazyky, mysticky k "enochiánskému jazyku", jazyku andělů, reálně - k dětskému žvatlání. Na to Stern (převážně) odmítne spojení řečových struktur s geny, čímž de facto vyvstane potřeba, aby každá matka byla vševědoucí bohyně nebo potřeba grofovského kosmického vědomí. Mám pocit, že Sternovi se podařilo napsat knihu, která jej přečetla, a to poněkud více, než bývá zvykem.

Každopádně lze souhlasit s tvrzením, že hlas je před-úd. Poněvadž každá omnipotence je založena na impotenci. Magie je tedy, zdá se, siamským dvojčetem perverze. Zde, jak již laskavý čtenář tuší, půjde do tuhého.

Přeskočme teď kapitolu věnovanou tarotu a schizofrenii, v níž je ukázáno, že orálně-anální perverze může být záchranou před schizoidní (narcistní) pozicí a pokračujme ve studiu mágů. Androgynská pozice, nikoli náhodou ideál magiků, není o integraci protikladného, ale o maškarózním pokusu se k protikladům vůbec nevydat, neboť "já jsem úplný". Androgyn je falus přestrojený za ženu. Odtud se vyvine hledání standardních vzorců ženského chování a nakonec i varování před odvržením starých vzorců ženského štěstí, neboť mužské štěstí "chlapců s vagínou" bude muset někdo draze zaplatit - autor se domnívá, že jejich děti. (I to je postoj velice pravicový, to asi autor nebude číst rád.) Od kritiky žen s mužskými vzorci chování se pochopitelně dostáváme k homosexualitě. Stern ji odvážně rozčlenil na několik skupin. Chytře přitom vynechal dvě zásadní: Homosexuály od přírody, kteří by třeba, intelektuálně vzato, ani homosexuály být nechtěli, kdyby mohli volit a prostituty, kteří tak činí pro peníze. Těžko totiž uvěřit, že se někdo vydá na homosexuální dráhu ve 40, po té, co vychoval dvě děti jenom proto, že nezvládl dospívání a zvnitřnění otcovské autority.

Pravým cílem knihy je všemožné rozkrývání análně-orálních omnipotencí. To nejlépe ilustruje Sternova od Freuda přejatá premisa: Viděl jsem dětství a vidím jej jako ďábla, který na nás stále číhá. Dětství je neuróza, dětství je jediné skutečné zlo světa, dětství je sebestřednost i sebestředný sexus. Dětství je prokletím psychotiků i nejuctívanějším falešným bohem. Orálním Molochem., který nás požírá. Análním prstenem moci, který nás ovládá. Již dříve autor citoval z tohoto svého vyznání při rozboru sadomasochismu (spojujeme, protože orálně-anální univerzum je nedělitelné): dětskou teorii, že funkcí penisu je způsobování bolesti a ponížení. Ačkoli se to nezdá, tato část byla o roli kultury a jejím vztahu k perverzi: Kultura je porážkou perverze za cenu toho, že perverzi vždy předává své žezlo, proto morálku určují pedofilní kněží a o svobodě káží feťáci...

Množství příkladů, filmů, knih, pohádek, seriálů v následujících kapitolách je vskutku grandiózní. Autor dokonce analyzuje své milené vegetariánství! Mezi řádky, ale i na nich lze vypozorovat, že Stern není jen analytikem, který chce rozebírat, jeho motivace je ryze politická, svým rozkrýváním orál-anality, ukazováním na touhu po omnipotentnosti (čili dětinskosti) se snaží též zdůvodnit, proč byl poražen socialismus. A našel odpověď: neposkytl dostatek falešného, lesklého pozlátka, proto byl dospělý (genitální) socialismus poražen preoidipským kapitalismem reklamy a kýče (prodeje nejlevnější slasti - infantility).

Reklama vyrábí z výrobků fetiše (a ze symbolů styly, jak víme z počátku, pokud jsme cestou neomdleli). Fetiš je nejimaginativnější a nejkomplexnější pokus lidské psýché uchovat orálně-anální v realitě dospělého světa. Nakonec se text jaksi zlomí a fetiš se stává nástrojem prolomení k druhému, ba slouží jako zesilovač vnímání druhého, blízkosti, dotyku. Sám nevím, jestli se Faust stal Mefistotelem nebo jestli po sobě čtu špatně výpisky, avšak jako grandiózní tečku za tímto hutným a v podstatě velice sevřeným ideovým systémem to dokážu pochopit.

Shrňme si závěrem mé chápání smyslu knihy. Stern hovoří rouhavými slovy, avšak zvěstuje potřebu dospět, vymanit se z dětských chtění, závidění a mstění. Jakkoli se to může zdát nadnesené, přináší do Česka cosi, jako je pravoslavná tradice jurodivých proroků. Vždyť i Blažený Vasilij pobíhal po Moskvě nahý a děsil šlechtičny penisem. Na rozdíl od nebohého Vasilije jej zbohatlická chátra ani neutluče ani mu nepostaví chrám. Je to marný boj se společností, která deklaruje udržitelný růst, tedy hmotnou obdobu prvotního orálně-análního přání stále rostoucího uspokojení.

Vydal Malvern v roce 2008.

Diskuze k této recenzi:
Stern, Jan - Anální vesmíry (příspěvků: 0)


Jak se Vám líbila tato recenze?
Oznámkujte jako ve škole
 1     2     3     4     5    Odeslat
Celkem hlasů 3. Z toho průměrné hodnocení: 2,33.

Bookmark and Share
Knihovnice.cz je na sociálce... ne na úřadu, ale na sociálních sítích. Přidejte se k nám na Facebooku a Twitteru.

Facebook Knihovnice.cz Twitter Knihovnice.cz
Chcete zde
inzerovat?
Napište si o ceník
na adresu
Aktuálně Vám nabízíme
1064 recenzí
  (1012 ohodnocených)
1091 knih
  (963 ohodnocených)
a celkem 31200 čtenářských hodnocení
články pro RSS
Přidej na Seznam

PageRank ukazatel
R e k l a m a
Zde může být Vaše reklama. Kontakt: reklama@knihovnice.cz
R e k l a m a
Starší kusy
(1) Pán moru
(2) Impresiva dechutaje
(3) Kniha hřbitova
Tak se na přebalu popisuje nová kniha anglického autora Neil Gaimana (*1960), který je podle přednášky Mgr. Jakuba Guziura, Ph.D. z katedry anglistiky a amerikanistiky na Ostravské a Palackého ...
Knihovnice.cz podporuje
Rosteme s knihou
Vydavatelství audio knih
Celé Česko čte dětem
Spřátelené weby
© 2004-2022 Alžběta Červená, Radek Červený, Václav Čermák. Všechna práva vyhrazena.
Publikování nebo šíření obsahu Knihovnice.cz je bez našeho výslovného souhlasu zakázáno.


TOPlist
Knižní startér - dejte šanci talentovaným autorům a zajímavým projektům