75 %

Stern, Jan - Totem, incest a odkouzlení buržoazie

Více informací k této knize najdete v detailu
Rok se sešel s rokem a Janu Sternovi vyšla další sbírka psychoanalytických esejů. Jako ta minulá je i tato pekelná a zřejmě málokoho nechá po celou dobu čtení klidného. I v tomto ohledu zůstane má kniha rozmanitou, členitou krajinou, umožňující mnoho panoramatických výhledů, kvůli nimž přeci lezeme na kopce, komíny a falicky průbojné texty. A že jich ubývá.

Při četbě etnografické literatury mne vždy popouzelo označení "trickster typu kojota". Ne, že bych měl něco přímo proti božskému šprýmaři, ale nebylo mi jasné upřesnění "typu kojota", protože i Loki je "trickster typu kojota". A vida! Tím druhým, utajeným tricksterem je trickster typu analytika, kupříkladu Jan Stern. Zatímco je jasné, že se ve svém tepání společnosti a jejích vazeb nemůže zcela mýlit a mnohdy má zcela určitě hlubokou, takřka prorockou pravdu, v okamžení nebo alespoň v dalším eseji ji dokáže překroutit, až z toho čtenář leze po zdi a stropě stejně bystře jako moucha, o které je hned první text.

A řekněme si, že je jedním z těch opravdu gruntovních, jak byl autor pro první část sliboval. Na hororu Moucha se mu podařilo ukázat zdroj a důvod bažení po roztomilé, poklidné době 19. století, kterou si ne nadarmo malujeme v hřejivých sépiových barvách zašlých fotografií. Ano, bojíme se techniky, pokroku, novoty, pravdy a jako paní Delambrová se prý utíkáme schovat k technice elementární, srozumitelné a konrolovatelné. Stejně jako vládcové orientu zakazující kdysi ručnice, kola a budíky a vládcové západní zakazující dnes GMO a kmenové buňky. Ačkoliv si někteří ekomystici stále myslí, že nás každou chvíli Matka Země zašlápne jako červy, člověk nejspíše má sílu přírodu přemoci a ovládnout.

Hřebem do zelené duše je i následující, černobylská aplikace tohoto vzorce. Už jsme poznali, že modernita a podlehnutí nevědomí v ní má svá úskalí - teď už se musíme jen kontrolovat, ale nepřítele známe. Mezi řečí, jen jako přívažek je objasněna spiklenecká teorie: Každá taková teorie vlastně dává lidskému počínání smysl. Každá vrací kontrolu nad událostmi do rukou člověka. Tak jako modlitba, magický či obsesivní rituál... Je to prosté, milý Watsone! Démoni jsou jen trapná infantilita a "démon" původně znamenalo "osud".

Své tažení proti naší neuróze - technice dovede Stern až k potřebě války a nepřítele, neboť nová technika je světem nadčlověka, ale ten jaksi nepřichází, nadlidé selhávají jeden po druhém, uvězněni komplexy z malých penisů a pocitů viny. Zde se poprvé převrátí nadšení a znechucení čtenářovo, což vygraduje, až dojde na jatka jakožto stín naší civilizace. To však již jinde jsme, je to jiná vesnice. Na její návsi soupeří o teorii kultury Jung, jdoucí jednodušší cestou opisování, s Freudem vymýšlejícím si vlastní mýtus (oidipský). Ve víru obhajoby Freudova Totemu a tabu se opět prolínají nevšední postřehy: Na oltář musím vždy položit to, co mě k oltáři přivedlo. To přeci dobře známe z paranáboženského třeštění moderních politických hnutí: Svobodu a rovnost zajistí jen teror. Od takto obsažných, až po šílené, typu: Primáti maso vesměs nejedí. Leč nezoufejte, autor nás tímto hodlá toliko vypeskovat, že nejsme vegetariáni jako on. Jinak by totiž nebylo jiného vysvětlení, než že po sobě své práce nečte, a proto věří, že až se na každém rožni bude otáčet sójové prase, vstoupíme všichni svorně do ráje. Ne nadarmo zde cituje Franklovy sociální dějiny nevědomí (domnívám se, že má na mysli tuto knihu George Frankla a nikoli jinou Viktora Frankla).

Lítá obhajoba (a výklad) Freudova Totemu a tabu vzdor hrůzám otcovražedných teorií franklovského ražení přináší definici kýče (je vyjádřením paranoidně-schizoidní pozice kojence a jeho neschopnosti pochopit jednotu dobrého a zlého Prsu) a tedy náplň nemalé části knihy. Jen vzorců pro boj s kýčem nalezl autor devět. Zajímavé čtení, ale až si na Sternovu knihu najdou čas moderní umělci třeba David Černý, možná mu někde přibude jeden viselec. Nadto se nám autor rozpovídá o sobě, což bude v dalších částech knihy rozvito. Když jsem ve svém životě přečetl v jistém typu dívek svou matku a v problémech s těmito dívkami problémy se svou matkou, něco v mé duši a osudu se utrhlo - bylo to, jako když někdo vypojí matrix.

Nicméně všechny tyto hrubé záplaty na hrubé pytle slouží k poukázání na to, že pytel už jaksi není: Těch pár malých sériově vyráběných kundiček (pop-produktů) pro přežití masy se zdálo celkem nevinným ústupkem antropologické konstantě potřeby rajské dělohy. Jenže dnes je vše jinak. Na pozadí tepání Junga (nikdy se nevydal na cestu, proto nepochopil Freudův systém a terapii viděl tam, kde Freud viděl útěk) upozorňuje, že magie potřebuje oběti - a ony přijdou. Kruté dítě se bude mstít za novověké plivání do studní rozpouštění. Vždyť i prezident Bush slyší Boží hlasy.

Naštěstí touto neradostnou vizí návratu do hlubin Boží moci končí prvá část a čtenáře čeká incest, klečení po výprasku a Ally McBealová a spolu s nimi mytologie, pohádky a psychoanalytický slovník, tedy vše to, proč takovéto knihy čteme (falicky a průbojně). Dojde na transsexuální zákon módy, ale i na Lacanovy postřehy o lásce. (Milovat lze v zásadě kohokoli, naopak osudové lásky, jaké hledá výše jmenovaná jsou posedlostí a milovat je vlastně netřeba.)

Pohádky, nejoblíbenější rozbory, zastupuje Dlouhý, Široký a Bystrozraký a Valibuk (O statečném kováři). V posledně jmenované Stern nalezl nutnost býti vegetariánem! Valibukova cesta do nevědomí pak měla vést slovenského venkovana do průmyslové civilizace. Zajímavé, zřejmě progresivní rys díky němuž byl obyvatel zapadlé části velezaostalých, agrárních Uher vybaven pro život v průmyslové Anglii dlouhá staletí předtím, než si na stejné situaci venkovan anglický rozbil nos, hlavu i sociální vazby.

Přes tyto skotačivé analogie se v následujícím eseji čtenáři dostane opravdového vysvětlení smyslu některých freudiánských pojmů: Kastrační komplex je označení dětského strachu z ovládnutí a podřízenosti. Penis nikoho nezajímá, ale je to fal - symbol moci. Prozradí též, čím se liší Halík a Benda: Ochotou komunikovat - Halík jen věří, má svou konstrukční sílu alespoň částečně pod kontrolou, může tedy "stvořit či opravit své bohy" tak, aby nás nemusel upalovat ani evakuovat.

Na poněkud zastřeném příkladu Bendovy vesmírnělidské, gnostické víry v sílu informace (uslyšíš a budeš vykoupen navždy) se Stern rozbíhá ke svému velkému tématu a velkému finále - teorii médií. Berlínská zeď nedokázala odolat kouzlu vepsanému do posvátných nabídkových katalogů Quelle a Neckermann. Tenhle sen přeci porazil ÚV KSČ, ne Občanské fórum.

Výprava do bezhraničného prostoru hypermarketu je výpravou do nevědomí a urbánní mýtus je výrazem nového strachu - není to vodník ani hejkal, ale anonymní feťák zapichující jehly do sedaček, jehož motivaci nechápeme. Bojíme se komplexnosti, to je určitě pravda, ale bylo by dobré zmínit, že ono proklínané "osamění" je cena za individualitu, za to, že přežijeme, když si koupíme jinou zubní pastu než ostatní, a že proti "osamění" bojují hlavně ti, kteří baží po rozpouštění.

Pop má ve svém jádru dítě a slovo dieta zastupuje postmoderní ženství. Stern dokáže na mnohé svým vybroušeným stylem poukázat, ale i padnout do pastí, které sám rozkryl. Jednou z jeho premis je na Bendovi ukázaná pevná víra v neexistenci chyby - iracionality. Každá porucha má v jeho analýze smysl - byla vyvolána něčím prožitým nebo neprožitým, byla vymyšlena. Ale ono to tak být nemusí. Zlomená noha a tím více blechy psychologickou příčinu nemají, proč by ji měl mít nádor nebo mozková porucha? Ne vše je způsobeno tím, že nechceme dospět.

Rituál je přitakáním dítěti, dospělost začíná až s pochopením, které má sílu rituálu. Rozbor či spíše hanobení reklamy ukazuje další gnostický rys Sternovy analýzy - vášeň pro kazuistiku. Obecnost a pravděpodobnost s chybou měření jsou upadlé rysy vědy. Analytika zajímá příklad, protože ten osvětluje. Možnost existence je chápána jako nutnost její obecnosti. Tak vycházely feministkám klenoty typu, že každá žena je stále stejně celý život a celý den ohrožena znásilněním.

Kouzlo umění popisu a propadnutí moci obrazu (vzpomeňme Rushdieho Satanské verše) jde dále. Dle Lacana je jazyk vyjádřením ztotožnění s otcem i odměna genderové identity. Opět se tak mocně vrací čarodějnictví sociálního konstruktivismu - všechny biologické projevy života jsou metaakce psychických funkcí. Řeč neslouží dorozumívání, ale je výrazem začlenění do řádu! Takže, vyřízneme-li člověku jazyk, ztratí gender, to astrální tělo pohlavnosti, které si neurotici druhdy tolik tepaní, tak rádi převlékají. Pravým vrcholem tohoto uvažování je filipika, proč byl zábavný pořad za komunistů zábavný úplně zbytečně - no přece nebyli tam žádní inzerenti (vložené reklamy), kvůli kterých byl zábavný pořad zábavný na Západě.

Ale to nejděsivější přijde až u odkouzlování buržoazie. Začíná to nepochopením žen, které bije do očí i mně, absolventa matfyzu (a to by ho mělo zabolet). Ženy nechodí za stylisty proto, že na sebestylování nemají čas. Z tohoto pohledu by vlastně měly trend udávat ženy na vsi, které na "studium trendů" mají mnohem více času než ty, které trendy určují. A pak peklo nejvyšší: Třída je silnější než rasa nebo národnost. Pěkně, tak proč v Bosně neporazili železničáři pastevce? Ano, třídu jsme si volili v dobách vlády tří stran, když jsme svým dětem chtěli zajistit studium na vysoké škole. Dělníkem byl každý druhý doktor i inženýr, ale přesto NE, musím striktně odmítnout názor, že třída je konstrukt v duši. Třídu v duši mohou mít ti, kteří jsou příslušníky nejvyšší třídy. Stejně jako si dříve příslušníci aristokracie volili národnost - dle momentálního místa pobytu a vrtochu, mnohdy i několikrát za život.

Kromě těchto zásadních výtek jsem nalezl několik drobností. Nemá význam zamění-li analytik tvrdé za měkké? Reaktor Osirak byl v Iráku, ne v Iránu. Opozice sdělení: "Mám hlad", a "Dejte mi najíst", je stejně virtuální jako realita situace, kdy se v telefonu ozve: "Je tam Alonso?" a vy řeknete je a zavěsíte. Ano, může se to stát, ale u telat také nečekáme, že budou mít dvě hlavy.

Závěrem jsem chtěl napsat něco strašně sprostého, ale podle Lacana muž ví, že nemá falus, že má jen navždy nejistý penis. Nejistotou zviklaný, budu smířlivý, i když mi Stern vzal bazální radost z Junga (ještě než jsem přečetl jeho vybrané dílo) a otrávil mě tím, že nepíše, co si já myslím. Na druhou stranu mne uvedl v poděkování na straně 4, čímž mne zanesl do análů civilizace, alespoň do vypálení Národní knihovny. Proto ambivalentní Sternovu knihu shrnu: Vzdor všemu, co tepe, je Sternova kulturní psychoanalýza onou gnostickou hermeneutikou, oporou pevné víry,že nikoli podmínky, prostředí, nemoci, vady a paraziti limitují náš život, ale že slovo, čili vědomí člověka je to, co pokládá materiální stránku člověka na kovadlinu svých potřeb. Vzdor všem těm analitám a neurózám je to vlastně optimistická zvěst. Můžete všechno, co dokážete, a dokázat lze všechno, co dokážete vymyslet nebo alespoň okecat. Je posilující uvěřit, ale potom stačí, abyste nedokázali doběhnout autobus a krutá Natura ukáže zuby, i bez Lacana, bez pohádek a bez pop-kultury. A pak přijde čas na rituál.. a co znamená bylo o pár odstavců výše.

Vydal Malvern v roce 2007. Pokud máte rádi čtení jako silový sport, nepřehlédněte.

Diskuze k této recenzi:


Jak se Vám líbila tato recenze?
Oznámkujte jako ve škole
 1     2     3     4     5    Odeslat
Celkem hlasů 8. Z toho průměrné hodnocení: 2.

Bookmark and Share
Knihovnice.cz je na sociálce... ne na úřadu, ale na sociálních sítích. Přidejte se k nám na Facebooku a Twitteru.

Facebook Knihovnice.cz Twitter Knihovnice.cz
Chcete zde
inzerovat?
Napište si o ceník
na adresu
Aktuálně Vám nabízíme
1064 recenzí
  (1012 ohodnocených)
1091 knih
  (963 ohodnocených)
a celkem 31197 čtenářských hodnocení
články pro RSS
Přidej na Seznam

PageRank ukazatel
R e k l a m a
Zde může být Vaše reklama. Kontakt: reklama@knihovnice.cz
R e k l a m a
Starší kusy
(1) Zamyšlení - jak to vidím já
(2) ... a poslední kouř
(3) Nebešťan na Zemi vyhnaný
Shodou podivných okolností se překládání Li Poových veršů do češtiny začal zabývat ekonom a zemědělský inženýr specializující se na Afriku. Ferdinand Stočes se čínsky začal učit, aby mohl překládat ...
Knihovnice.cz podporuje
Rosteme s knihou
Vydavatelství audio knih
Celé Česko čte dětem
Spřátelené weby
© 2004-2022 Alžběta Červená, Radek Červený, Václav Čermák. Všechna práva vyhrazena.
Publikování nebo šíření obsahu Knihovnice.cz je bez našeho výslovného souhlasu zakázáno.


TOPlist
Knižní startér - dejte šanci talentovaným autorům a zajímavým projektům