100 %

Stočes, Ferdinand - Nebešťan na Zemi vyhnaný

Více informací k této knize najdete v detailu
Pojednou se hladina řeky rozčeřila velkými vlnami a z nich se vynořil mohutný delfín s napřímenými ploutvemi. ... "Císař Nebeské říše prosí Mistra večerní hvězdy, aby se vrátil zaujmout své místo." Lodníci zkoprnění strachem se vzpamatovali až za hodnou chvíli. A spatřili Mistra Li, jak sedí na zádech delfína a za zvuků hudby se vznáší vzhůru do prostoru. Tak skon mistra Li Poa zaznamenal Feng Meng-lung ve svých legendách o slavných postavách staré Číny. Opravdový život velikého básníka, skalního taoisty, milovníka života Li Poa byl ještě neuvěřitelnější než legenda s nebeským delfínem. Vlastně legenda dvojitá, neboť osobní nenávist Artura Waleyho učinila pro západní svět z Li Poa jen neschopného avšak bezskurpulózního ožralu. Lze jen obdivovat, že druhý velký životopis Li Poa vzdor nestorovi sinologie sepsal Čech, který jej z originálů přebásnil jak do češtiny tak do francouzštiny. Li Po se zásluhou Ferdinanda Stočese vrací tam, kde vždy patřil - na samotný vrchol literatury. Vždyť již za vlády tchangského císaře Weng-cunga byl ediktem prohlášen za nedostižného v básnictví!

Shodou podivných okolností se překládání Li Poových veršů do češtiny začal zabývat ekonom a zemědělský inženýr specializující se na Afriku. Ferdinand Stočes se čínsky začal učit, aby mohl překládat básnířku Li Čching-čao. A protože v roce 1971 emigroval, původní vydání verši ilustrovaného životopisu vyšlo francouzsky. Česká verze, v mezičase vyšla jako skripta, je doplněna o ohlasy na vydání francouzské, a tudíž je i slovy autorovými mnohem lepší. Výjimečnost tohoto počinu ilustruje lavina rozhovorů, které je možné na internetu najít: Pro Knihovničku Radiožurnálu; pro Literární novinky FF UK nebo pro Týden. Dodejme, že překlady samotných veršů byly v roce 2005 oceněny Magnesiou Literou (taktéž s rozhovorem).

Stočesova kniha je vskutku netradiční - není to román, ale přísně vzato literatura faktu, v tomto vydání však v "literární" podobě. Čtivostí za výborně napsaným románem rozhodně nepokulhává. Stočes vycházel ze dvou předmluv k dílu Li Poa, jednu napsal jeho současník Li Jang-ping a druhou jeho přítel Wej Chao. Navzdory tomu, že Li Po žil na počátku osmého století, dochovala se část jeho a jemu určené korespondence. Potom jsou tu samozřejmě básně - ty čtenář uvidí především. Život básníkův je totiž ilustrován na básních, jak je v průběhu svého žití psal či jak je o něm nebo společných zážitcích psali jeho přátelé a známí. Zkušenost navíc Stočese vybavila i jemným citem pro text mezi řádky a pro opravdový smysl slov, neboť, přiznejme si, stará Čína, to byla teprve totalita.

Li Po se narodil v Sujabu, dnešním Tok-maku v Kyrgyzstánu, který se kolem roku 682 odtrhl od Číny a připojil k západnímu turkickému kaganátu. Li Poovi předkové setrvali pod turkickou vládou, ostatně Hedvábná stezka fungovala stále a navíc byla Li Poova matka ne-li zcela turkického, tak alespoň smíšeného původu. Rodina odvozovala svůj původ od Li Kuanga ("Létajícího generála" ze 2. století) a přes něj až od Lao-c´ stejně jako vládnoucí tchangská dynastie. Její členy básník tituloval jako strýce a bratrance.

Zbývá tedy vysvětlit, proč rodina tak význačných generálů žila v nakolik vzdálené provincii. Tušíte správně, byli ve vyhnanství, patrně od dob posledního císaře Suej, krutovládce Jang-ťia (604-617). Po několik generací v sobě živili pocit křivdy a čekali na zázračného potomka, který rodu vrátí pověst a vážnost. Oním spasitelem měl být Li Po. Aby se mohl lépe začlenit do čínské společnosti, rodina opustila v roce 705 Sujab a přesídlila do Čchang-mingu v S'-čchuanu. Když bylo mladému básníkovi dvacet a otec jej naučil vše, co mohl, odešel k taoistickému Mistrovi Východního Srázu - Čao Žuej.

Li Po byl celý život a v mládí zejména taoistickým fundamentalistou pevně věřícím v Nesmrtelné, talismany a tajné nauky. Spolu se svým mistrem vystupovali občas jako sia-kche, rytíři - napravovači křivd. Prozřetelně útočili dále od své poustevny, takže je nikdy nechytili. Li Po měl pro tuto činnost dobré předpoklady - byl výborným šermířem a měřil bezmála dva metry. Na svých cestách se nikdy neváhal zastavit na libovolném svatém místě, ať už taoistickém či buddhistickém, navštívit proslulého mnicha, básníka nebo učence. S tím se ostatně pojí i jeho neobyčejný básnický a recitátorský talent, schopnost hrát na několik nástrojů a družná povaha, které jej přímo předurčovaly do jeho celoživotní role - potulného baviče a mistra přípitků. V dospělosti se nechával pozývat na večírky za cenu odpovídající pěti jízdním koním nebo roční dávce rýže pro 60 osob.

Otec Li Kche, vědom si synova talentu, nešetřil peníze, které syn utrácel nejen na sebeprezentaci, ale i na záchranu synů z dobrých rodin v "těžkostech", to jest, platil jimi dluhy svých kumpánů. Dlužno podotknout, že tyto investice se mu nikdy přímo nevrátily. Problémy mu přinášel taoismus, který byl u státních zkoušek povýšen na úroveň konfuciánství až v roce 741. Jeho velkým nepřítelem byl vrchní eunuch na dvoře Süan-cunga, který jej nenáviděl jednak jako netolerantní buddhista, jednak jako oběť jeho kritických veršů.

Li Po se dostává za vlády Süan-cunga do soukromého poradního sboru císaře, Lesu štětců - Chan-lin, ale to je mu málo, touží po vysoké úřednické funkci. Vydává se proto na riskantní cestu a publikuje esej "Proklamace císařské politiky", intrikami je však o místo jednoho ze šesti tajemníků Velkého sekretariátu připraven. Vzdor tomu, že spolu s Tu-Fuem oba kritizují zkostnatělost státního aparátu a chtějí se stát taoistickými Nesmrtelnými, oba touží po oficiální funkci, hodnosti a ní spojenému finančnímu zajištění. Oba jsou však příliš neskladní, aby v těchto pozicích uspěli. Li Poovy neopatrné verše přivádějí jeho ochránce do úzkých. Přesto se jeho nejkritičtější báseň dostává do Jin Fanovy antologie tchangské poezie, prý jako "zvláštnost nad všechny zvláštnosti".

Těžký je i jeho život osobní. Na podzim 727 si bere slečnu Sü z Jün-meng, rodina bývalého ministra doufá, že se takovým exotem, jakým Li Po je, dostane opět na výsluní. Doma příliš nepobývá, cestuje, píše básně a snaží se najít místo. V roce 730 jeho žena a prvorozený syn umírají. Bere si za ženu kurtizánu Liou (v zásadě velmi bohatou gejšu, respektive její ekvivalent v čínské společnosti), ale otec, který se mezitím stal nižším úředníkem v Ťi-ning v provincii Šan-tung jej přesvědčí, aby se s milovanou ženou (s níž se seznámil jako běžný dnešní Evropan) rozvedl a vzal si ženu z Ša-čchiou na jihu Šan-tungu. Přichází úspěch u dvora, rodina ženy jej podporuje.

Dvorské intriky, úpadek a Li Lin-fuova taktika upřednostňování nečíňanů vedou tchangské císařství do krize a později i k An Lu-šanovu povstání. Tragické události v letech 746-747 zlomily Li Poovu důvěřivost v systém a zahořkl. Počtvrté se žení a bere si taoistku Cung, asi v roce 749. Roku 751 turecko-arabská vojska porážení Chany v Turkestánu a rok poté je porážejí na jezeře Ta-li Tibeťané. Li Po se dostává do tábora zběha, prince Li Lina, který si hodlá vytvořit vlastní říši v pobřežním státě Wu. Li Po je zadržen jako spiklenec a trvá velmi dlouho, než je v roce 759 omilostněn. Wej Liang-caj mu zajišťuje místo císařského cenzora, avšak zpráva dokáže starého básníka už jen zastihnout. V listopadu 762 Li Po umírá.

Patrně s notným štěstím se zachovalo Li Poovo dílo. Soubor, který věnoval Wej Chaovi, ztracený za povstání se zázračně našel. Již v roce 1080 vychází jeho dílo tiskem. Padesát let po své smrti je vyhlášen nedostižným v básnictví. Jeho potomci, s nimiž se příliš nevídal - rodiny navštěvoval jednou za několik let - si vlastně vedou mnohem hůře, než jeho otec, bohatý obchodník. Počátkem devátého století inspektor Fan Čuan-čeng nachází dvě jeho vnučky, dcery Po-čchina ze třetího manželství, provdané za rolníky. Jelikož se odmítají rozvést, osvobozuje alespoň jejich rodiny od roboty.

Li Po se celý život snažil o rehabilitaci své rodiny po staletém vyhnanství, o "slávu mandarína s hedvábným kloboukem a vlastním kočárem". Nesmrtelným se nakonec stal, ale patrně jinak, než si představovala generace vyhnanců v Sujabu. I v životopise je patrné, že s přicházejícím stářím se do jeho víry, ať už taoistické nebo osobní v nápravu pověsti rodu, vkrádaly pochyby.

Epopej Li Poova života, od veselých oslav až po teskné ozvěny hroutících se osobních plánů i rozkladu státu jsou v knize neobyčejně plasticky vylíčeny. Reálie Číny, taoismus, buddhismus. Nikdy jsem neviděl tak plynule přecházet třináct století staré básně v novou prózu. Nikdy jsem neviděl básně takto začleněné do prózy. Je to neuvěřitelné spojení, jako by Stočes s básníkem sám žil, jako by prošel celou Čínu. Imprese Číny v jednotlivých kapitolách je dokonalá. Stočesova kniha je dílo, které si zaslouží výsostnou pozornost.

Vydala Mladá Fronta v roce 2007. Pro zajímavost odkaz na srovnání tří překladů Li Poových básní.

Diskuze k této recenzi:


Jak se Vám líbila tato recenze?
Oznámkujte jako ve škole
 1     2     3     4     5    Odeslat
Celkem hlasů 6. Z toho průměrné hodnocení: 3.

Bookmark and Share
Knihovnice.cz je na sociálce... ne na úřadu, ale na sociálních sítích. Přidejte se k nám na Facebooku a Twitteru.

Facebook Knihovnice.cz Twitter Knihovnice.cz
Chcete zde
inzerovat?
Napište si o ceník
na adresu
Aktuálně Vám nabízíme
1064 recenzí
  (1012 ohodnocených)
1091 knih
  (963 ohodnocených)
a celkem 31197 čtenářských hodnocení
články pro RSS
Přidej na Seznam

PageRank ukazatel
R e k l a m a
Zde může být Vaše reklama. Kontakt: reklama@knihovnice.cz
R e k l a m a
Starší kusy
(1) Big Sur
(2) Carl Gustav Jung - tajný život - Árijský Kristus
Před nějakým tím stoletím se začalo jistým skupinkám Němců zajídat, že vlastně uctívají boha, který nejen že není z jejich vlastního národa, ale dokonce je z národa, který ještě stále existuje a ...
(3) Čína
Knihovnice.cz podporuje
Rosteme s knihou
Vydavatelství audio knih
Celé Česko čte dětem
Spřátelené weby
© 2004-2022 Alžběta Červená, Radek Červený, Václav Čermák. Všechna práva vyhrazena.
Publikování nebo šíření obsahu Knihovnice.cz je bez našeho výslovného souhlasu zakázáno.


TOPlist
Knižní startér - dejte šanci talentovaným autorům a zajímavým projektům