50 %

Vygotskij, Lev Semjonovič - Psychologie myšlení a řeči

Více informací k této knize najdete v detailu
Kmenový autor Portálu Jan Průcha byl v roce 2004 opravdu plodný. Kromě Interkulturní psychologie připravil k vydání i výbor z díla Lva Semjonoviče Vygotského, respektive třetinový výbor z jeho knihy Myšlení a řeč, doplněný o biografickou kapitolu a komentáře. Výbor vychází z kompletního překladu Jana Průchy, který vyšel dvakrát, v letech 1971 a 1976.

Kniha je pro skalní pedagogy, psychology, historiky příslušných odvětví a studenty. Pro angličtiny znalé čtenáře jsou dostupné bohaté internetové stránky Virtual faculty a Lev Vygotsky Archive.

Odpustíme-li si polemiky s názorem na plodnost období Leninovy vlády, musíme konstatovat, že převážnou část knihy tvoří polemika s prací Jeana Piageta "Jazyk a myšlení dítěte" z roku 1923, kterou Vygotskij, s komentářem, přeložil do ruštiny. Úhelným kamenem sporu byl náhled na egocentrickou řeč dítěte. Neplést s egoistickou, egocentrickou řečí je myšlena promluva malého dítěte k sobě. Chtěl bych napsat vnitřní řeč nahlas, ale to by právě nebyla pravda, ale o tom je celá kniha. Jelikož se jedná o spor letitý, byly mezitím hrany obroušeny a pozdější Piagetovy názory jsou shrnuty v knize Psychologie dítěte.

Na mnoha místech vykukuje marxismus, a to buď jako ideologie (základní teze - od sociálního k individuálnímu) nebo jako styl práce - to se pak vyměňuje metoda rozkladu na elementy za analýzu rozčleňování na jednotky. Někdy se jedná spíše o plácání, které máme spojeno s komunistickými projevy, ale, jak zjišťujeme, užívá jej leckdo, třeba i kreacionisté. Příkladem může být rozklad vody na vodík a kyslík, kteréžto neobsahují vlastnosti příznačné pro celek jako takový, což jaksi na první pohled pravda je, neboť voda se od vodíku liší, ale přesto vodík a kyslík tvoří vodu a určují beze zbytku její vlastnosti i bez posypání "komplexidlem" nebo Marxova požehnání. Případ vody a prků ji tvořících měl dokumentovat chybnost rozkladu na elementy.

Celkově se dá také říci, že absolutní většinu knihy tvoří polemika s oponenty a obecné rozklady - shrnutí experimentů zabírá čtyři a půl stránky ze 135. Zajímavé je i umístění zmínky o experimentu až na konec knihy, až za vývody z Vygotského koncepce. Ty jsou patrně tím nejpřitažlivějším na jeho díle. Na rozdíl od Piagetem ražené zásady "učení následuje za vývojem" je Vygotskij stoupencem opačné závislosti: Pedagogika se nesmí orientovat na včerejšek, ale na zítřek dětského vývoje.

Jakým způsobem má posunovat hranice dětského vývoje učení objasňuje koncept zóny nejbližšího vývoje. Část shrnutí pedagogických systémů a teorií učení ukazuje část Zvláštnosti školního učení. Vygotskij se zabýval i otázkami formálního vzdělávání: Proto byly rozlišovány předměty více nebo méně důležité z hlediska formálního vzdělání. Tato myšlenka, sama o sobě progresivní, vedla v pedagogické praxi k nejreakčnějším formám vyučování, jejichž přímým ztělesněním byla německá a ruská klasická gymnázia. To aby bylo jasno, že ani v 19. století nevěřili lidé v samospasitelnost znalosti řečtiny a latiny, ale jaksi tak věřili, že kdo se naučí řecky, naučí už se potom všechno.

Vraťme se zpět k ústřednímu tématu - egocentrické řeči. Piaget je hodnocen, že jako prvý dokázal ocenit její význam. Vygotskij se s ním neztotožňuje avšak i na základě jeho zjištění problém uzavírá: Egocentrická řeč se vyvíjí ve směru k vnitřní řeči a celý průběh jejího vývoje nemůže být chápán jinak než jako průběh postupného progresivního narůstání všech základních diferenčních znaků vnitřní řeči.

Vydal Portál v roce 2004. Psáno pro Futurologii.

Diskuze k této recenzi:


Jak se Vám líbila tato recenze?
Oznámkujte jako ve škole
 1     2     3     4     5    Odeslat
Celkem hlasů 6. Z toho průměrné hodnocení: 2,5.

Bookmark and Share
Knihovnice.cz je na sociálce... ne na úřadu, ale na sociálních sítích. Přidejte se k nám na Facebooku a Twitteru.

Facebook Knihovnice.cz Twitter Knihovnice.cz
Chcete zde
inzerovat?
Napište si o ceník
na adresu
Aktuálně Vám nabízíme
1064 recenzí
  (1012 ohodnocených)
1091 knih
  (963 ohodnocených)
a celkem 31150 čtenářských hodnocení
články pro RSS
Přidej na Seznam

PageRank ukazatel
R e k l a m a
Zde může být Vaše reklama. Kontakt: reklama@knihovnice.cz
R e k l a m a
Starší kusy
(1) Mezi planetami
Robert Heinlein je militantně založený spisovatel, což dokazuje ve většině svých děl. "Mezi planetami" je toho klasická ukázka. Jednoduchý příběh mladého Dona Harveye, který je synem ženy z Venuše a ...
(2) Mládí v hajzlu VI.
(3) Německo
Knihovnice.cz podporuje
Rosteme s knihou
Vydavatelství audio knih
Celé Česko čte dětem
Spřátelené weby
© 2004-2021 Alžběta Červená, Radek Červený, Václav Čermák. Všechna práva vyhrazena.
Publikování nebo šíření obsahu Knihovnice.cz je bez našeho výslovného souhlasu zakázáno.


TOPlist
Knižní startér - dejte šanci talentovaným autorům a zajímavým projektům