50 %

Vygotskij, Lev Semjonovič - Psychologie myšlení a řeči

Více informací k této knize najdete v detailu
Kmenový autor Portálu Jan Průcha byl v roce 2004 opravdu plodný. Kromě Interkulturní psychologie připravil k vydání i výbor z díla Lva Semjonoviče Vygotského, respektive třetinový výbor z jeho knihy Myšlení a řeč, doplněný o biografickou kapitolu a komentáře. Výbor vychází z kompletního překladu Jana Průchy, který vyšel dvakrát, v letech 1971 a 1976.

Kniha je pro skalní pedagogy, psychology, historiky příslušných odvětví a studenty. Pro angličtiny znalé čtenáře jsou dostupné bohaté internetové stránky Virtual faculty a Lev Vygotsky Archive.

Odpustíme-li si polemiky s názorem na plodnost období Leninovy vlády, musíme konstatovat, že převážnou část knihy tvoří polemika s prací Jeana Piageta "Jazyk a myšlení dítěte" z roku 1923, kterou Vygotskij, s komentářem, přeložil do ruštiny. Úhelným kamenem sporu byl náhled na egocentrickou řeč dítěte. Neplést s egoistickou, egocentrickou řečí je myšlena promluva malého dítěte k sobě. Chtěl bych napsat vnitřní řeč nahlas, ale to by právě nebyla pravda, ale o tom je celá kniha. Jelikož se jedná o spor letitý, byly mezitím hrany obroušeny a pozdější Piagetovy názory jsou shrnuty v knize Psychologie dítěte.

Na mnoha místech vykukuje marxismus, a to buď jako ideologie (základní teze - od sociálního k individuálnímu) nebo jako styl práce - to se pak vyměňuje metoda rozkladu na elementy za analýzu rozčleňování na jednotky. Někdy se jedná spíše o plácání, které máme spojeno s komunistickými projevy, ale, jak zjišťujeme, užívá jej leckdo, třeba i kreacionisté. Příkladem může být rozklad vody na vodík a kyslík, kteréžto neobsahují vlastnosti příznačné pro celek jako takový, což jaksi na první pohled pravda je, neboť voda se od vodíku liší, ale přesto vodík a kyslík tvoří vodu a určují beze zbytku její vlastnosti i bez posypání "komplexidlem" nebo Marxova požehnání. Případ vody a prků ji tvořících měl dokumentovat chybnost rozkladu na elementy.

Celkově se dá také říci, že absolutní většinu knihy tvoří polemika s oponenty a obecné rozklady - shrnutí experimentů zabírá čtyři a půl stránky ze 135. Zajímavé je i umístění zmínky o experimentu až na konec knihy, až za vývody z Vygotského koncepce. Ty jsou patrně tím nejpřitažlivějším na jeho díle. Na rozdíl od Piagetem ražené zásady "učení následuje za vývojem" je Vygotskij stoupencem opačné závislosti: Pedagogika se nesmí orientovat na včerejšek, ale na zítřek dětského vývoje.

Jakým způsobem má posunovat hranice dětského vývoje učení objasňuje koncept zóny nejbližšího vývoje. Část shrnutí pedagogických systémů a teorií učení ukazuje část Zvláštnosti školního učení. Vygotskij se zabýval i otázkami formálního vzdělávání: Proto byly rozlišovány předměty více nebo méně důležité z hlediska formálního vzdělání. Tato myšlenka, sama o sobě progresivní, vedla v pedagogické praxi k nejreakčnějším formám vyučování, jejichž přímým ztělesněním byla německá a ruská klasická gymnázia. To aby bylo jasno, že ani v 19. století nevěřili lidé v samospasitelnost znalosti řečtiny a latiny, ale jaksi tak věřili, že kdo se naučí řecky, naučí už se potom všechno.

Vraťme se zpět k ústřednímu tématu - egocentrické řeči. Piaget je hodnocen, že jako prvý dokázal ocenit její význam. Vygotskij se s ním neztotožňuje avšak i na základě jeho zjištění problém uzavírá: Egocentrická řeč se vyvíjí ve směru k vnitřní řeči a celý průběh jejího vývoje nemůže být chápán jinak než jako průběh postupného progresivního narůstání všech základních diferenčních znaků vnitřní řeči.

Vydal Portál v roce 2004. Psáno pro Futurologii.

Diskuze k této recenzi:


Jak se Vám líbila tato recenze?
Oznámkujte jako ve škole
 1     2     3     4     5    Odeslat
Celkem hlasů 6. Z toho průměrné hodnocení: 2,5.

Bookmark and Share
Knihovnice.cz je na sociálce... ne na úřadu, ale na sociálních sítích. Přidejte se k nám na Facebooku a Twitteru.

Facebook Knihovnice.cz Twitter Knihovnice.cz
Chcete zde
inzerovat?
Napište si o ceník
na adresu
Aktuálně Vám nabízíme
1064 recenzí
  (1012 ohodnocených)
1091 knih
  (963 ohodnocených)
a celkem 31202 čtenářských hodnocení
články pro RSS
Přidej na Seznam

PageRank ukazatel
Pachman, Richard - Kdokoliv
R e k l a m a
Zde může být Vaše reklama. Kontakt: reklama@knihovnice.cz
R e k l a m a
Starší kusy
(1) Dave Barry v kyberprostoru
(2) Potkan
(3) Divoká planeta
Divoká planeta voní dálkami, a když v ní člověk zalistuje, snadno nabude dojmu, že není krásnějšího a romantičtějšího povolání, než se stát fotografem divokých zvířat a skrz hledáček objektivu ...
Knihovnice.cz podporuje
Rosteme s knihou
Vydavatelství audio knih
Celé Česko čte dětem
Spřátelené weby
© 2004-2022 Alžběta Červená, Radek Červený, Václav Čermák. Všechna práva vyhrazena.
Publikování nebo šíření obsahu Knihovnice.cz je bez našeho výslovného souhlasu zakázáno.


TOPlist
Knižní startér - dejte šanci talentovaným autorům a zajímavým projektům