65 %

Wihoda, Martin - Zlatá bula sicilská

[ Koupit knihu ]

Více informací k této knize najdete v detailu
Martin Wihoda, jazykem značně odborným sepsal "podivuhodný příběh" listin podepsaných Fridrichem II. Sicilským 26. září 1212 v Basileji, které si obyčejně pamatujeme jako Zlatou bulu sicilskou. Wihoda tento příběh zachytil ve vrstvách paměti, čímž je myšleno, v různých dobách a různými skupinami, neboť ještě Ottův slovník naučný Zlatou bulu sicilskou jako samostatné heslo neuvádí.

Školní znalost Zlatou bulu sicilskou spojuje s potvrzením královského titulu Přemysla Otakara I. a jeho nástupců císařem Fridrichem II. Sicilským a tímto dějinným úspěchem českého státu. Chtělo by se napsat dědičného královského titulu, ale císař v dokumentu stvrzuje korunovaci zvoleného krále. Nadto jsou dokumenty tři. Prvý uděluje královský titul, druhý potvrzuje české majetky ve Francích a Votglandu. Třetí svěřuje moravskému markraběti Vladislavu Jindřichovi Mocran et Mocran se všemi právy a příslušenstvími.

Posledně zmiňované bylo autorem nejprve studované. Vzdor letitým výkladům a hledáním dvou Mocranů se autor kloní k názoru, že se jedná o markrabství moravské, toliko zkomoleně zapsané. Vír dobových tahanic mezi Přemyslovci, jeho přesahy do tahanic mezi Štaufy a Welfy o císařskou hodnost a zásahy císařské na pražský knížecí stolec postupně osvětlují zisky a ústupky hlavních aktérů.

Úkol je to nadmíru složitý, protože uplynulá století nám zanechala nemálo výkladů a hodnocení tehdejších událostí. Autor ukazuje, že Přemysl Otakar I. si Zlaté bule sicilské příliš nevážil (ale v souladu s ní si nechal v roce 1216 potvrdit volbu svého prvorozeného syna Václava I. svým následovníkem Zlatou bulou ulmskou). Poprvé se jí dovolávali až stavové po vymření Přemyslovců po meči v roce 1306, kdy sobě neobratně vybrali manžela nejstarší Přemyslovny Jindřicha Korutanského a císař Albrecht Habsburský přitáhnuv ku Praze přesvědčil je o prozíravější volbě svého syna Rudolfa I. Habsburského.

Dalším, kdo se Zlatou bulou sicilskou dokázal obratně pracovat byl Karel IV., který jí využil k podpoře územních nároků v Braniborsku i jinde. Knihou však rezonuje především novodobý výklad Zlaté buly sicilské českými a německými historiky a politiky. Wihoda sice píše, že německá bohemistika se ocitla v "paralelním světě" nebo Zdaleka nejsmutnější je však na celé diskusi to, že v ní nešlo ani tak o listinu, jako spíše o etnické smýšlení diskutujících, ale též Poslední trosky česko-německého kulturního prostoru vzaly za své na jaře roku 1945. Zdrženlivost zmizela v nenávratnu... a jako pravý skvost autorovo hodnocení: Těžko pak hledat lepší symbol českého třetího tisíciletí než národním dějepisectvím anektovanou, nádhernými pečetěmi ozdobenou, úhledným rukopisem přepsanou, významem však nicotnou listinu, která vstoupila do naší historické paměti teprve s národním obrozením.

V duchu postmoderním jsou odsudky umístěny v úvodních a závěrečných pasážích, kde se nejlépe vryjí do povědomí čtenářů a v případě kritiky se vždy a prokazatelně dají prohlásit za nešťastně volenou či špatně pochopenou slovní vatu, která měla toliko formálně uzavřít či otevřít bloky fakt. Jak autor správně vystihuje: "Nejsmutnější". Opravdu překvapivé je, že moravanským aktivistům autor připadá jako pohůnek Prahy.

Leč čtenář, který se v některých křečovitých partiích nepropadne hanbou (za to, že je Čech) získá touto knihou velmi hlubokou a detailní studii nejen o Zlaté bule sicilské, ale též o přerodu Čech knížecích v královské a pádu Říše římské jakožto unitárního státu. Poznámkový aparát je gigantický, samozřejmé jsou citace původních dokumentů v latině. V textové příloze jsou v latině i českém překladu uvedeny listy papeže Inocence III. Přemyslu Otakaru I. , tři listy Zlaté buly sicilské a Zlatá bula ulmská. Černobílá obrazová příloha ukazuje všechny pro knihu podstatné texty i osoby, které s ní měly, co do činění.

O tom, že příběh Zlaté buly sicilské není ukončen svědčí například stránka českých monarchistů.

Vydalo Argo v roce 2005.

Diskuze k této recenzi:


Jak se Vám líbila tato recenze?
Oznámkujte jako ve škole
 1     2     3     4     5    Odeslat
Celkem hlasů 77. Z toho průměrné hodnocení: 3,31.

Bookmark and Share
Knihovnice.cz je na sociálce... ne na úřadu, ale na sociálních sítích. Přidejte se k nám na Facebooku a Twitteru.

Facebook Knihovnice.cz Twitter Knihovnice.cz
Chcete zde
inzerovat?
Napište si o ceník
na adresu
Aktuálně Vám nabízíme
1064 recenzí
  (1012 ohodnocených)
1091 knih
  (963 ohodnocených)
a celkem 31027 čtenářských hodnocení
články pro RSS
Přidej na Seznam

PageRank ukazatel
R e k l a m a
Zde může být Vaše reklama. Kontakt: reklama@knihovnice.cz
R e k l a m a
Starší kusy
(1) Velké dějiny zemí Koruny české VII.
(2) Sto filozofů
(3) Smrt ve středu
Vlastně ani po přečtení knihy jsem neměl zcela jasno, co je smyslem nebo cílem celé knihy, ale poznamenal jsem si už při její četbě, mezi alternativami, správnou možnost. Teprve článek v jubilejním ...
Knihovnice.cz podporuje
Rosteme s knihou
Vydavatelství audio knih
Celé Česko čte dětem
Spřátelené weby
© 2004-2020 Alžběta Červená, Radek Červený, Václav Čermák. Všechna práva vyhrazena.
Publikování nebo šíření obsahu Knihovnice.cz je bez našeho výslovného souhlasu zakázáno.


TOPlist
Knižní startér - dejte šanci talentovaným autorům a zajímavým projektům