70 %

Zbavitel, Dušan - Raný indický buddhismus

Více informací k této knize najdete v detailu
Raný indický buddhismus je po Hinduismu druhým svazkem čtyřdílného výboru Základní texty východních náboženství a čtenář v něm nalezne spisy tradované do dob Buddhy nebo jeho přímých následovníků. Převážnou část knihy tvoří ukázky z druhého koše Tripitaky, zbytek tvoří kus úvodu k prvému koši Tripitaky a Milindapaňha, text mimo Thajsko parakanonický (čili apokryfní).

Mimo kompilátora celé série Dušana Zbavitele jsou v tomto svazku uvedeny též překlady jeho učitele Vincence Lesného, Jana Filipského a Vladimíra Miltnera.

Učení Siddhárthy Gautamy, který dosáhl poblíž vesnice Bódhgaja probuzení patří k jednomu z vrcholů indické kultury a zásadním příspěvkům tohoto subkontinentu světové kultuře. Jakkoli se v době svého vzniku buddhismus podílel na všeobecné kultuře subkontinentu a soupeřil s dalšími výklady staroindického odkazu, dnes se zdá být od počátku zcela svébytným. Výrazně se buddhismus odlišil od hinduismu také svým pojetím reinkarnace, při níž nepojímá přerozující se duchovní složku člověka jako samostatnou entitu, nýbrž jen jako soubor složek (skandh, v pálí khandh) tvořících osobnost. Tři měsíce po Mistrově odchodu se jeho žáci sešli na prvním koncilu, na kterém se shodli na přesném znění Buddhových výkladů i zásad mnišské kázně, které pak společně deklamovali pro přesné zapamatování. Tyto soubory pak vytvořily Koš kázně - Vinajapitaka a Koš nauky - Suttapitaka. Třetí koš scholastiky - Abhidhammapitaka přibyl později a závazný je pro théravádové buddhisty. Celý kánon byl zapsán na čtvrtém koncilu na Srí Lance v roce 29. př.n.l. v jazyce pálí, pojmy jsou však uvedeny také v sanskrtu - to je ten rozdíl mezi Tripitakou v sanskrtu a Tipitakou a pálí..

Více než polovinu knihy tvoří ukázky z rozprav. Na první pohled je patrné, že texty byly sestaveny pro deklamování a především memorování. Opakující se soubory vět a struktura odstavců dá při čtení zabrat a prvotřídně rozptyluje pozornost, a to navzdory tomu, že v úplnosti jej nesnesl ani editor svazku a místy, po upozornění, jsou opakující se věty vynechány. V porovnání s těmito ukázkami je na první pohled patrné, že Bible byla psána "pro čtení". Pokud se do rozprav začteme, uvidíme, že do Evropy se nám dostává především buddhismus mahájánový a vadžrajánový, který přece jen praxí více připomíná katolicismus. V rozpravách čteme, že mnich je bez hole (ale zenový mistr přivádí k osvícení holí) či neseje semena a nepěstuje rostliny (a co bonsaje). Rozprava s příměrem o pile zdůrazňující potřebu kladného postoje buddhisty k ostatním i kdyby mu třeba zloději a lupiči i uřezávali úd za údem dvouruční pilou. S ohledem na tento posvátný text se nemůžeme divit, že vpád islámských vojsk do Indie dopadl tak, jak dopadl, především v hlavních střediscích starého buddhismu: Afghánistánu, Pákistánu a Bengálsku.

Veršovaná sbírka ponaučení, nejčtenější buddhistická kniha a rukověť správného života Dhammapadam je otištěna celá. Do češtiny ji přeložil již v dobách první republiky Vincenc Lesný. Pravděpodobně nejstarší buddhistickou poezii však obsahuje Rozprava o Kasíbháradvádžovi. Zbytek ukázek ze Suttapitaky představují džátaky, legendy o minulých Buddhových životech. Je to soubor prošpikovaný tradiční lidovou slovesností, psaný jako vyprávění bez memorační skladby. Džátaky uvádějí místy dosti divoké historky: Nedaleko jeho chatrče z listí bydlel jakýsi asurský démon, občas přišel za Bódhisattvou poslechnout si jeho kázání, ale většinou se zdržoval v lese na cestě, po níž chodili lidé; chytal je a žral. Neznalého široké buddhistické duše by snad překvapilo, že legenda končí zvoláním asury: Vznešený pane, dík tobě jsem si zachoval život, jinak by mě ten zloduch vidjádharský (syn boha větru Vájua) asi zabil! Vždy jsem obdivoval, že Padmasambhava v Tibetu obrátil k buddhismu nejen Tibeťany, ale i duchy a démony!

Z Vinajapitaky, koše zasvěceného řádové kázni jsou uvedeny dvě stránky, které nicméně ukazují, že řád Buddhovy mnišské obce sanghy byl velmi přísný. Poslední ukázka, Milindapaňha, je rozpravou řecko-baktrijského krále Menandra s mnichem Nágasénou. Původní spisek byl asi jakýsi buddhistický katechismus pro Řeky a ostatní národnosti, pronikající tehdy do severozápadní Indie.

Vydalo Argo v roce 2007.

Diskuze k této recenzi:


Jak se Vám líbila tato recenze?
Oznámkujte jako ve škole
 1     2     3     4     5    Odeslat
Celkem hlasů 3. Z toho průměrné hodnocení: 2,67.

Bookmark and Share
Knihovnice.cz je na sociálce... ne na úřadu, ale na sociálních sítích. Přidejte se k nám na Facebooku a Twitteru.

Facebook Knihovnice.cz Twitter Knihovnice.cz
Chcete zde
inzerovat?
Napište si o ceník
na adresu
Aktuálně Vám nabízíme
1064 recenzí
  (1012 ohodnocených)
1091 knih
  (963 ohodnocených)
a celkem 31192 čtenářských hodnocení
články pro RSS
Přidej na Seznam

PageRank ukazatel
R e k l a m a
Zde může být Vaše reklama. Kontakt: reklama@knihovnice.cz
R e k l a m a
Starší kusy
(1) Europeana - stručné dějiny dvacátého věku
(2) Carl Gustav Jung - tajný život - Árijský Kristus
Před nějakým tím stoletím se začalo jistým skupinkám Němců zajídat, že vlastně uctívají boha, který nejen že není z jejich vlastního národa, ale dokonce je z národa, který ještě stále existuje a ...
(3) Umění orálního sexu
Knihovnice.cz podporuje
Rosteme s knihou
Vydavatelství audio knih
Celé Česko čte dětem
Spřátelené weby
© 2004-2022 Alžběta Červená, Radek Červený, Václav Čermák. Všechna práva vyhrazena.
Publikování nebo šíření obsahu Knihovnice.cz je bez našeho výslovného souhlasu zakázáno.


TOPlist
Knižní startér - dejte šanci talentovaným autorům a zajímavým projektům