80 %

Zbíral, David - Největší hereze

Více informací k této knize najdete v detailu
Kataři a z nich nejznámější Albigenští vstoupili do dějin nejen jako oběti snad jediné úspěšné křížové výpravy, ale též jako tvůrci a zastánci výstředních teologií, podobných dávným manichejcům a gnostikům. Největší herezí, nejstrašlivějším hříchem páchaným katary, měla být víra ve stvořitelskou a navíc nezávislou roli ďábla. Právě odtud vyvěrá souvislost s gnosí, poznáním, že hmotný svět byl stvořen zlým demiurgem, který mu i vládne. Nad otázkou obecnosti katarského dualismu ale též nad otázkou, jak mnoho lze věřit textům odpůrců a potiratelů, se zamýšlí David Zbíral ve své knize s podtitulem: Dualismus, učenecká vyprávění o katarství a budování křesťanské Evropy.

Grandiózní stránka Davida Zbírala dává tušit, že je to opravdu renesanční člověk, jehož zájmy sahají od religionistiky, jazyků a počítačů až k fantasy aktivitám. Pohledem do jeho odborného životopisu zjistíme, že kataři a Okcitánie patří mezi jeho hlavní profesní zájmy a kniha bude patrně přepracovanou verzí jeho disertační práce. Předchozí odkazy zvídaným bezesporu ukázaly, že Zbíralova kniha snad ani nemůže být povrchní nebo dokonce odbytá a její četba to jen potvrzuje.

Zbíral probral dostupné zápisy výslechů inkvizičních tribunálů, listy církevních i světských autorit a hlavně traktáty vykládající herezi katarů. Zejména se zaměřil na Ekberta ze Schönau, ve kterém nám odhalí nejen tvůrce zásadního traktátu o katarské herezi, ale také autora definice této hereze, včetně jejich napojení na gnostiky a manichejce a konečně i vynálezce jména katar. Takto se z jeho textu se tak pomalu vylupuje spíše než kompaktní katarská církev univerzální klacek na všechny nepřátele vládnoucího směru v církvi (autor používá církevní ortodoxie, zde se však obávám zmatení s pravoslavím). Definice katarské hereze posloužila inkvizitorům a dalším udržovatelům pořádku jako univerzální vodítko k potírání dobového disentu, ať už byl jeho odpor proti církevní hierarchii jakýkoli. Nahlédneme-li třeba do Heersovy knihy, zjistíme, že důvodů k nespokojenosti se stavem církve nebylo málo. Ne nadarmo ve svém traktátu Ekbert píše, že bezúhonný život neopravňuje, na čem opravdu záleží je to, kdo funkci udělil.

Ekbert, původně světský kanovník v Bonnu, později opat kláštera v Schönau, působil na Porýní a katolický svět ne toliko skrze své práce, ale redigoval i zápisy své sestry, Alžběty ze Schönau, vizionářky, dobově proslulejší nežli Hildegarda z Bingenu. Zbíral ukazuje roli Ekbertovy Knihy proti katarským bludům na rozkrývání kacířů i jak snadno se lidé nevzdělaní mohli k obvinění t katarství dostat. Stačilo jen věřit, že bůh je dobrotivý: Nevěří že Bůh stvořil ďábla, protože ďábel je zlá věc a Bůh, jak uvedla, žádnou zlou věc nedělá.

Pomalu se tak vyjevuje záměr Zbíralovy knihy: Různorodost dualismů dává tušit, že zpod pojmu katarství bude nejlepší postupně vyprostit všechny oběti inkvizičního a historiografického klasifikačního běsnění. Zde kniha přináší dvě zásadní myšlenky:

  1. Klasifikační běsnění - diskurz inkvizitorů a moderních badatelů je podobný, obojí chtějí přehledné kolonky.
  2. Boj pravověrných katolíků proti katarům jako souboj ideálu "via apostolica" asketické elity (etika úzké a trnité cesty, po které projdou jen nemnozí) s ideálem spořádané křesťanské společnosti.

Přitom autor připomíná, že tím, kdo se radikálně měnil, byla katolická církev procházející gregoriánskou reformu. Nepopírá ovšem ani katarství či spíše asketické křesťanství nejradikálněji vyjádřené dualistickými koncepcemi a uvádí jeho velice zajímavý přehled, včetně církví Desenzana, Concorezzenses a Albanenses. Radikálních konceptů uvádí více než dost, kupříkladu: Říkají též, že strom uprostřed ráje byla ženská vulva.

V závěru, kde se Zbíral věnuje hlavně současným historikům a ukazuje, jak moderní autoři plně podlehli konstrukci o "škodlivé" podstatě katarů, se sám dopouští radikálního názoru tvrzením, že normálnost a pravověrnost je výhradně otázkou autority, což v úzce teologickém významu pravda je, ale jinak tento názor velice připomíná oblíbený mýtus šedesátých, známý třeba z antipsychiatrického hnutí. Každopádně se autorovi podařilo ukázat, že hlavním cílem učenců 12. století bylo vytvoření ovladatelného světa. V tomto světle se ukazuje katarství, ale i satanismus jako vynález oficiální církve sloužící k pohotovému potírání problémových jedinců i preventivnímu zatlačování mas do vytyčených mantinelů.

Ostatně, neměli bychom za to na ně žehrat, protože pro nás, žijící v kulturní sféře katolické církve zatlačením katarské církve zachránili sýry a mléko, které bychom jinak jako všechno pocházející z pohlavního styku nesměli jíst. Přehledné, zajímavé, čtivé, nezbývá než se těšit na další Zbíralovu knihu.

Vydalo Argo v roce 2007.

Diskuze k této recenzi:


Jak se Vám líbila tato recenze?
Oznámkujte jako ve škole
 1     2     3     4     5    Odeslat
Celkem hlasů 2. Z toho průměrné hodnocení: 3.

Bookmark and Share
Knihovnice.cz je na sociálce... ne na úřadu, ale na sociálních sítích. Přidejte se k nám na Facebooku a Twitteru.

Facebook Knihovnice.cz Twitter Knihovnice.cz
Chcete zde
inzerovat?
Napište si o ceník
na adresu
Aktuálně Vám nabízíme
1064 recenzí
  (1012 ohodnocených)
1091 knih
  (963 ohodnocených)
a celkem 31192 čtenářských hodnocení
články pro RSS
Přidej na Seznam

PageRank ukazatel
R e k l a m a
Zde může být Vaše reklama. Kontakt: reklama@knihovnice.cz
R e k l a m a
Starší kusy
(1) Skok z planety
(2) Kurupira - zlověstné tajemství
Jaroslav Mareš přišel v sedmdesátých letech s odvážnou hypotézou, že právě stolová hora Kurupira je oním Ztraceným světem z románu Artura Conana Doyla. Potřebné reálie měl slavnému spisovateli dodat ...
(3) Alice a její muži / Hříšná Lizzie
Knihovnice.cz podporuje
Rosteme s knihou
Vydavatelství audio knih
Celé Česko čte dětem
Spřátelené weby
© 2004-2022 Alžběta Červená, Radek Červený, Václav Čermák. Všechna práva vyhrazena.
Publikování nebo šíření obsahu Knihovnice.cz je bez našeho výslovného souhlasu zakázáno.


TOPlist
Knižní startér - dejte šanci talentovaným autorům a zajímavým projektům