100 %

Zrzavý, Jan - Proč se lidé zabíjejí

Více informací k této knize najdete v detailu
Rozsahem nevelká kniha titána popularizace evoluce Jana Zrzavého je bezesporu vrcholem knižní produkce loňského roku. Bohužel asi nesklidí zasloužené ovace slávy a nadšení, neboť si ji prý kupující pletou s knihou o sebevraždách. A přitom je to o zabíjení druhých - v malém (homicida) i velkém (genocida). Autor zde, na základě svých starších článků ve Vesmíru shrnul závěry výzkumů evoluční výhodnosti vraždění a vyvražďování.

Zrzavý je mistr, který dokáže sumírovat slova v palice a jimi tlouci čtenáře. Nemá proto smyslu abych vyznačoval citáty, skoro vše je citát. Upozornění pro začátek: Profesionální vrahy ponechme stranou, ti jsou ostatně jenom v práci. Jak známo z detektivek, vraždy bývají dobře opodstatněné, rozhodně opodstatněnější než řada chvalitebných činností, třeba účast v parlamentních volbách. Už tato studená lhostejnost k lidskému utrpení bude mnoha lidem nepříjemná, o konkrétních výsledcích , k nimž dojdeme, nemluvě.

Přijde nám přirozené, že lidé pěstují, co pěstují, ale ne také to, že znásilňují a vraždí. Každý kdo přichází s morálním soudem, je důvodně podezřelý z obmyslného prosazování, nějakého vlastního zájmu. To pochopitelně neznamená, že by snad zločinci neměli být trestáni a morálně odsuzováni, ale to, že právní a etický přístup nám o podstatě toho, co jest, nemohou říct nic relevantního , neboť se zabývají tím, co být má - neboli tím, co není. Ostatně rakovinu také nezastaví esej o její nemorálnosti či zákaz v obytných prostorách.

Teď už čtenář ví, co ho čeká a může se rozcvičit v tématice genů a kultury, druhdy pojmů protikladných až běda. Tento rozpor se v uplynulých letech rozplynul. To, co jsme se od svých rodičů dokonale naučili je totiž stejně spolehlivě "dědičné" jako to, co jsme zdědili geneticky. Mezi "geny" a "kulturou" prostě není žádný zásadní rozdíl, který by byl relevantní pro zkoumání příčin a účelů lidského chování. Kultura neruší biologickou evoluci, ale výrazně modifikuje kontext, v němž normální biologická evoluce probíhá. Špatná výchova může být stejně fatální jako špatné geny, čímž se konečně dostáváme k vraždění.

Pokud vraždění přináší dostatečný prospěch, budou se lidé vraždit bez ohledu na to, jak je to konkrétně zařízeno. Přibývá-li násilníků je vysvětlením buď to, že mají více potomků nebo to, že jejich úspěšnost vybízí k následování. Lidé věří, že jsou vědomými strůjci svého chování, a právě proto se vzpínají evolučnímu popisu své existence. Není divu, že intelektuálové nutkavě se snažící racionálně reflektovat svá rozhodnutí obvykle selhávají v tak hračkovitě snadných činnostech, jako je dělání dětí a dělání peněz.

Nyní se vzdejme po stopách ultimativního: "Proč?" a proximativního: "Jak?" Mají-li se lidé množit, nelze spoléhat na jejich vědomé rozhodování, protože v takovém případě by jistě dospěli k závěru, že hodnotná kniha je koneckonců o moc lepší. Jak jsme se ke svému překvapení po rozšíření antikoncepce dověděli. Ani člověk nedokáže vědomě plnit své ultimativní cíle. Rozmnožování různých nerozumných hovad už musí být řízeno výhradně proximativně - a tam jsou naše evoluční kořeny.

A nyní je čas na otázku: Jakou reálnou ultimativní výhodu přináší vražda vrahovi nebo jeho rodině? Dostatek studijního materiálu světu poskytují obyvatelé Detroitu, kteří si takto krátí nudné čekání na Robokopa. A objevy Dalyho s Wilsonovou bezesporu překvapí, hlavně v případě "domácích zabíjaček". Ve společné domácnosti má 11x větší pravděpodobnost zavraždění geneticky nepříbuzný obyvatel. Mít nevlastního rodiče je nejsilnější indikátor, že s dítětem bude špatně zacházeno. Avšak i velmi násilničtí mužové si přísně vybírají, které dítě zabijí. Macechy jsou mnohem horší než otčímové, ale statisticky se to nedá podchytit ani v Detroitu. Zatímco děti zabíjejí spíše velmi mladí rodiče, riziko paricidy je spojeno s mimořádně velkým rozdílem mezi věkem rodičů a dětí.

Zaměříme-li se na absolutní čísla, pak je pořád lepší skrývat se před zločinem doma, než na nádraží nebo v parku. Vraždění mezi nepříbuznými muži (94% vražd) je obvykle kompetitivní povahy, ať už se soutěží přímo o sex (různé troj- a víceúhelníky), nebo o majetek, společenský status či o "zachování tváře" spojené s mužnou hrdostí balkánsko-porubského ražení. Řádný občan se sice tváří, jako by byl ochoten hájit své zájmy, ale pak to samozřejmě neudělá a setká-li se s agresí, uteče. Z čehož plyne, že nejlepší je být zločincem mezi slušnými občany, ale to chce každý a málokdy to vyjde.

Zločinci nejsou jiní než my, ale jdou na to jinak než my. Tímto zjištěním tématiku opustíme. Přece jen je třeba ponechat nějaké překvapení čtenářům knihy. Chamtivci a milovníci detailů se mohou zabavit četbou originálů skupiny Dalyho a Wisonové. My ostatní se vydáme po stopách spolupráce a dalších pozitiv pod heslem: Kočky máme proto, že se po jídle tváří spokojeně.

I za hladomoru neumírají všichni a ještě ne hladem, nýbrž na selhání v sociálních vztazích, ostatní jim všechno snědí. Dojde-li na lámání chleba a my chceme také skývu, vybíráme si ze dvou možností: Protekčních vztahů (konservativismus) nebo korupčních vztahů (liberalismus). Třetí pól tradičního politického trojúhelníku, totiž socialismus, je pak toliko marnou snahou o globální rozšíření protekčních vztahů i tam, kde se lidé osobně neznají a nemohou odhadnout, jak nadějná je návratnost eventuální kooperativní akce ("všichni lidé jsou bratři" - právě že nejsou), jako vážně míněný pokus o autoregulaci lidské společnosti to nestojí za řeč. No a pak je tu ještě otevřený konflikt, ale k tomu se dostaneme později, u genocid.

Sobectví je důsledkem ostražitosti. Aby se morálka mohla rozšířit a udržet, musí svým nositelům přinášet nějaké výhody - jinak by se už dávno ztratila. Nechceme slyšet, že morální chování je za určitých okolností zcela spontánní, účelné, adaptivní, protože morálka má být výsledkem našeho úsilí i násilí, jehož se sami na sobě dopouštíme.

Je ovšem vážná otázka, zda převládnutí skupinově konformních řádných občanů nad sobeckými individualisty je skutečně tou pravou cestou k hezčímu světu. Zvláště když se skupinami, o které tu běží, stanou entity tak brizantní, jako jsou kmeny, náboženské obce, politické strany národy a rasy. Dobře spolupracující skupiny totiž nejsou odsouzeny toliko k přízemním, nízce motivovaným zabíjačkám, ale mohou to vzít z gruntu, pomocí vyšších ideálů a společenských závazků.

Genocida není hodně vražd najednou. Genocidu nepáchají jednotliví zločinci, nýbrž skupiny řádných občanů. Vymýšlení ekonomických či ekologických příčin genocid je zcestné - dochází k nim tam, kde ničeho nechybí a naopak nedochází tam, kde chybí. Genocidní chování je poháněno mýty, kterými jsou už provedené genocidy ospravedlňovány. Což jsou mementa, která bychom měli mít s ohledem na nedávné osvětimské výročí obzvláště na paměti. Holocaust je nejlépe zdokumentovanou genocidou (právě na něm se projevuje absurdní neúčelnost v mnoha jeho aspektech), což však neznamená, že je jedinou. Noviny již několik let zaplňují peripetie Hutů a Tutsiů ve Rwandě a okolí. Kniha zmiňuje i mnohé další, Armény či Tasmánce - zrovna jejich případ je převzatý z Diamondova Třetího šimpanze.

Milovníci celého Lidstva jsou neohrožení boháči Severu, kteří si mohou dovolit to i další extravagance teleshopingu. Xenofobie je tak stejně integrální (a stejně evolučně užitečnou) součástí lidské přirozenosti jako romantická láska, sexuální žárlivost či usilování o sociální dominanci. Pocit vlastní humanistické nadřazenosti nad vraždícími lidožrouty je poháněn stejnými předsudky jako genocida sama a nezřídka k ní i vede.

Proč se lidé zabíjejí vydal Triton v roce 2004. Psáno pro Futurologii.

Diskuze k této recenzi:


Jak se Vám líbila tato recenze?
Oznámkujte jako ve škole
 1     2     3     4     5    Odeslat
Celkem hlasů 10. Z toho průměrné hodnocení: 1,9.

Bookmark and Share
Knihovnice.cz je na sociálce... ne na úřadu, ale na sociálních sítích. Přidejte se k nám na Facebooku a Twitteru.

Facebook Knihovnice.cz Twitter Knihovnice.cz
Chcete zde
inzerovat?
Napište si o ceník
na adresu
Aktuálně Vám nabízíme
1064 recenzí
  (1012 ohodnocených)
1091 knih
  (963 ohodnocených)
a celkem 31130 čtenářských hodnocení
články pro RSS
Přidej na Seznam

PageRank ukazatel
R e k l a m a
Zde může být Vaše reklama. Kontakt: reklama@knihovnice.cz
R e k l a m a
Starší kusy
(1) Podivný Thomas
(2) Arcanum
Příběh knihy nás zavede na počátek 20. století do USA, kde přijíždí na tajnou misi nikdo menší než sám velký spisovatel lord Arthur Conan Doyle. Není zde kvůli propagaci nějaké své nové knihy o ...
(3) Totem, incest a odkouzlení buržoazie
Knihovnice.cz podporuje
Rosteme s knihou
Vydavatelství audio knih
Celé Česko čte dětem
Spřátelené weby
© 2004-2021 Alžběta Červená, Radek Červený, Václav Čermák. Všechna práva vyhrazena.
Publikování nebo šíření obsahu Knihovnice.cz je bez našeho výslovného souhlasu zakázáno.


TOPlist
Knižní startér - dejte šanci talentovaným autorům a zajímavým projektům