Košanová, Marcela - Čarodějnický slabikář

Více informací k této knize najdete v detailu
Recenzi této knihy najdete zde
Rituály pohanských svátků

SAMAIN - 31. října

Posledním říjnovým dnem končí období plodnosti a začíná zima. Vše kolem nás se zpomaluje a počasí se rychle mění. Přichází čas mrazu a nepohody. Zdá se, že příroda umírá. Je těžké rozeznat, co je živé a co mrtvé. Opona tajemství se zvedá a světy živých a mrtvých se propojují. Bohyně Hekaté, stará moudrá babice, která vládne podsvětí, vystupuje na povrch země, aby nám poodhalila svá tajemství. V řadě za ní přicházejí ti, které jsme již dávno oplakali a předávají nám svá poselství. Čas smrti převzal svou vládu. Není však truchlivý ani děsivý. Přináší moudrost, útěchu, víru a sílu pro další život. Život je nekonečný! Kolo roku se začíná znovu točit.
Bohyně Hekaté se pohybuje na temných, odlehlých místech. Se světem ji spojují sovy. Tito noční ptáci jsou jejími posly. Proto se sovy nejhlasitěji ozývají v listopadu. Nosí zprávy své paní a ona jim za to předává svou moudrost. V tento čas sedává bohyně velmi často u vrby a zaplétá do jejích větví zlé duchy. Vrba je Hekatiným stromem, proto má v sobě kouzlo a sílu, která dokáže chránit.
Nejoblíbenějším jídlem bohyně jsou vejce, která v sobě skrývají tajemství, a ryby, které mnoho vidí, ale nic nemohou prozradit.
O Samainu živí myslí na své zemřelé, které Hekaté přivedla. Ve všech oknech září svíce, aby mrtví našli cestu domů. Na prahy domů se pokládají koláče s jablky a ořechy. Vzácné hosty bude třeba pohostit. Do oken a na prahy se pokládají vrbové pruty, aby se do nich zapletly zlí a nežádoucí duchové.
Na okno vedle svíce si každý člověk položí malý kámen, který si předtím sám našel. Kamínek vás spojí se zemí a nedovolí vám odejít na druhý břeh. V noci jej vhodíte do ohně, a tím dáte Hekaté najevo, že zde chcete zůstat celý příští rok.

Rituál Samainu

Rituál Samainu začíná pozdě v noci. Čím blíže půlnoci, tím lépe. Ideálním místem je rozcestí tří cest. Pokud takové místo ve svém okolí nemáte, netrapte se. Důležitější je, aby místo pro rituál bylo klidné a nikým nerušené.
Připravte si ohniště a ozdobte oltář. Barva Samainu je černá a červená. V těchto barvách musí být ubrus. Na něj připravte tři červené a tři černé svíce. Mezi ně postavte jednu svíci stříbrnou, pro bohyni. Celý oltář ozdobte červenými jablky, lískovými ořechy a vrbovými pruty. Na jeden proutěný podnos připravte tři červená a tři černá vejce a rybu jako úlitbu pro bohyni. Na druhý proutěný podnos připravte koláčky s jablky a ořechy. Před oltář postavte nádobu se svařeným červeným vínem okořeněným skořicí a hřebíčkem a rituální pohár.
Vaše oblečení musí být také červené a černé.
Než přistoupíte k rituálu, připravte si svůj kámen, drobné mince a papírovou cedulku, na niž si napište vlastnost, kterou s sebou nehodláte vláčet do nového období. Tato vlastnost má tím větší cenu, čím je nelichotivější. Nebojte se přiznat si i ten největší problém, využijte příležitosti a pošlete jej do podsvětí.
Zahájení rituálu se provádí obvyklým způsobem. Vše vede jedna kněžka, kterou si účastnice zvolí. Bývá to obvykle nejzkušenější čarodějnice, ale není to podmínkou.
Kněžka zkontroluje, zda na oltáři nic neschází a zapálí svíce a oheň. Všechny účastnice se postaví do kruhu kolem ohně a kruh se uzavře. Po přivolání čtyř živlů si všichni kleknou na kolena a bušením do země přivolávají bohyni. Nejprve tichým šepotem, pak postupným zvyšováním hlasu a přecházejí až do velmi hlasitého volání.
"Hekaté, mocná Bohyně, vyslechni naše hlasy!
Bohyně posvátných cest, stařeno moudrá, pomoz nám!
Královno noci, paní smrti, paní podsvětí,
Voláme tě!"
Bušení do země nesmí ustat, protože bohyně vystupuje z podsvětí a musí nás slyšet.
"Opouštíme světlo a vstupujeme do tmy.
Hekaté, ukaž nám svá tajemství a temné vědomosti.
Ukaž nám svou potemnělou tvář, své skryté tajemství moudrosti.
Odveď nás do krajiny stínů, abychom pochopily samy sebe.
Královna noci přichází! Bohyně Hekaté nás vyslyšela!"
Všechny účastnice zůstanou v pokorném pokleku a nářkem vítají bohyni.
Bohyně s sebou přivádí stíny duší našich zemřelých a vzpomínky na naše vlastní křivdy. Ženy se nebrání pocitům, které je ovládají. Plně jim podléhají, a tak se ozývá hlasitý pláč, nářek a projevy bolesti. Zůstávají tak s dušemi, které je obklopují a přijímají nabízená poselství. Každá žena prožívá tuto vzácnou chvíli po svém a v klidu vyčká okamžiku, než sama odezní. Tak, jak duše přišly, zase sami odejdou. Kruh se pomalu uklidňuje, až do naprostého ticha.
Když se ženy uklidní, vyzve je kněžka k dalšímu kroku. Všechny účastnice postupně přicházejí do středu kruhu, postojí čelem k ohni, vhodí do něj papírek s vlastností, které se chtějí zbavit, se slovy:
"Oheň mě očisťuje, kouř mě omývá.
Jeden cyklus končí a jiný začíná.
Zbavuji se toho, co mě trápí, a začínám další rok čistá."
Když všechny ženy vhodí svá trápení do ohně, přistoupí k ohni kněžka a vhodí do ohně mandragoru a pelyněk.
Všechny ženy pak v klidu sedí a celou svou bytostí vnímají čistou energii, která se rozprostírá kolem dokola a vdechují vůni kouře. Kněžka rozdává koláčky s jablky a podává rudý nápoj. Ženy si nápoj podávají kolem dokola a při tom v poklidu rozprávějí. Poté se kruh otevře a účastnice poděkují se bohyni za přízeň.
Na úplný závěr všechny účastnice přistoupí k ohni a vhodí do něj svůj kamínek jako příslib, že se za rok opět zúčastní sabatu.
Zbylé koláče a úlitba bohyni se odnášejí na rozcestí. Zanechají se tam se zapálenými svícemi a drobnými mincemi. Je to jídlo a peníze pro duše zemřelých na cestu zpět. Při zpáteční cestě se nesmí nikdo otočit. Světy se opět rozdělují a my se vracíme do světa živých.
Bez temnoty a chladu zimy žádné semeno nevzklíčí. Smrt není děsivá, je to čas snů a nových plánů. Smrt přichází, aby mohl vzniknout nový život. Kolo roku se pootočilo. Nový čas začíná!
Rituálem Samainu je zahájen měsíc smrti. Celý listopad je zasvěcen vzpomínce na zemřelé. Dne 5. prosince se uhasí všechny ohně a vymetou se do posledního uhlíku. Také domácnosti se důkladně uklidí a vyčistí. Po smrti nesmí zůstat ani památka. Vzpomínky a truchlení vystřídá příprava na oslavy zimního slunovratu.


ZIMNÍ SLUNOVRAT - 21. prosince

V nejkratší a nejtemnější den v roce se slaví příchod nového slunce.
Překrásný, zářivý bůh Baldr, syn nejvyšších bohů Odina a Friggidy, byl ze žárlivosti zabit potměšilým polobohem Lokim. Šípem ze jmelí mu proklál hruď. Na zemi v ten moment nastala tma a krutá zima trápila lidi i zvířata. Zdálo se, že život na zemi navždy skončil. Lidé vytrhli Baldrovi šíp z hrudi a odnesli ho jeho matce Friggidě na památku. V temné noci za krutého mrazu pozvedla bohyně šíp k nebesům a požádala bohyni podsvětí o navrácení svého syna mezi živé. A tak se také stalo. Bohyně podsvětí však měla jednu podmínku, Baldr se již nikdy nesměl dotknout země. Bůh se tedy zrodil znovu, ale od těch dob pluje po nebi. Svými zlatými vlasy září a otepluje zemi. Jako životodárný kotouč naplňuje nadějí vše živé. Zimní slunovrat se nazývá Yule. Tento prastarý název znamená Vánoce.
My dodnes slavíme svátky zimního slunovratu jako Vánoce, jenom jsme přidali rybu a betlém. Celou slavností se prolíná motiv znovuzrození. Slunce umírá, aby se znovu zrodilo a s ním celá příroda. Proto je tomuto období zasvěcena jabloň, strom nesmrtelnosti. V jablku je ukryt pentagram. Je to symbol ochrany a věčného života. V říši bohů roste obrovská jabloň, jejíž plody opatruje líbezná bohyně Iduna. Ten, kdo jablko ochutná, zůstane mladý a získá nesmrtelnost. Dalším zasvěceným stromem je lískový ořech, strom moudrosti a poznání. Pod tvrdou slupkou se skrývá sladké jádro. V ořechu jsou uloženy všechny vědomosti o vědách a umění.
Přípravy na slavnost zimního slunovratu začínají již 5. prosince. Všechny domácnosti se důkladně uklidí, aby nezůstalo ani památky po starých časech. Místnosti se vyzdobí jabloňovými větvičkami. Ženy pečou koláčky s ořechy a jablky. Ke stropu se věší pozlacené jmelí. Jmelí se nesmí dotknout země, stejně jako znovuzrozené slunce. Vedle jmelí se ke stropu věší ještě věnec ze zeleného chvojí. Jeho základem jsou dva do sebe zapadající kruhy, symbol rovnosti ženské a mužské energie, která do sebe zapadá. Chvojí se ke kruhu přivazuje červenými a zelenými mašlemi na znamení víry v život a vášnivé síly. Věnec se nakonec ozdobí jablky a ořechy.
V den svátku se rozdávají koláče všem, kteří si nemohou dovolit hojnost. Pod jmelím a věncem u stropu se obejmeme a políbíme se všemi, které milujeme. Za dávných časů se lidé pod nimi milovali. Jmelí je afrodiziakální, jablka dávají nesmrtelnost a ořechy moudrost Příslib přežití kruté zimy nám dají i větvičky jabloní, které právě vykvetly. U jídla sedí celá rodina v kruhu. Jedí stejné jídlo a pijí stejné nápoje. Tímto se upevňuje soudržnost. Jen pevný kruh může odolat nepohodě. Pije se jablečné víno nebo pivo, do kterého se vkládá kus jablka. Svátky zimního slunovratu jsou radostné, protože se všichni lidé společně těší na nové slunce a navzájem se ujišťují, že si dodají sílu k přežití kruté zimy.


Vánoční rituál

Ozdobte si oltář zelenými větvičkami omotanými červenými a zelenými stuhami a červenými a zelenými svíčkami. Do středu postavte jednu svíci zlatou jako slunce a jednu svíci černou jako tma. Na větvičku jmelí uvažte sedmi uzly červenou stuhu a zavěste ji ke stropu. Pod oltář si připravte košíčky s hojností koláčků a jídla a svařené jablečné víno.
Uzavřete kruh a zapalte svíce. Potom vzývejte bohyni:
"Bohyně zimního slunovratu, zimní královno,
pozvedáme k tobě svoje hlasy a vzýváme tvoji sílu.
V nejtemnější noci a v mrazivém čase přijímáme tvé tajemství.
Slunce dnes ztratilo svou sílu a ty jej ukrýváš v podzemí.
Zítra se však znovu narodí a přinese nový život.
Kolo roku se zastavit nedá.
Chceme oslavit tvou moudrost a přivítat nové slunce."
Seďte v kruhu a umocňujte svou sílu zpěvem. Dobrou náladu posilujte pitím vína z jednoho poháru, který si posílejte dokola. Jezte koláče a cukroví. Předejte si navzájem drobné dárky a ujišťujte se o svém přátelství. Rituál ukončete společným tancem. Radujte se a přejte si navzájem sílu a štěstí. Rozkrojte jablka napříč a posílejte si je dokola. Obdivujte tajemství života ukryté v jablku v podobě pentagramu.
Síla lásky je nepřemožitelná, dává vzniknout novému životu. Bez slunce však žádného života není a v mrazu a tmě zahyne vše. V tento den posíláme svou energii, přesycenou city slunci, aby našlo znovu svou sílu.
Zimní slunovrat nám dává naději na život a posiluje vědomí, že člověk může přežít jenom mezi lidmi. Láska je nejsilnějším motivem pro život.


HROMNICE - 1. února

Tento čas je zhruba v polovině mezi zimním slunovratem a jarní rovnodenností. Zima stále ještě ukazuje svou moc, ale jaro již o sobě dává vědět. První sněženky vystrkují své hlavičky ke slunci, které má stále větší sílu. Světla přibývá, i když noci jsou velmi chladné.
Sovy začínají opět houkat a hlásí, že paní zimy ztrácí svou sílu. Bohyně jara, statečná panna Eosté, se připravuje na nemilosrdný boj s bohyní smrti a zimy. Nezkušenost panny však nemá šanci proti síle a zkušenosti ženy, a proto bude jaro potřebovat pomoc. Ženy vyrobí slaměné panenky a obléknou je do bílé sukně a na hlavu jim uvážou bílé šátky. Do panenek vloží svou zkušenost. Každá žena přiváže své panně k noze silný dřevěný klacek. Ten představuje mužský penis. Tak vstupuje do panny mužná síla a stává se z ní bojovnice. V noci před Hromnicemi si každá žena uloží svou pannu pod postel do proutěného košíčku. Tak vstoupí do panny ještě větší síla. Košík vyndá až večer před rituálem. Na Hromnice ráno sundá hospodyně výzdobu ze zimního slunovratu. Dny jsou stále delší a delší. Zima odchází, a proto již amulety přinášející sílu a odvahu přestát temnotu nebudou zapotřebí. Uklízet se musí velmi pečlivě, protože kolik snítek z jehličí zůstane ve světnici, tolik skřítků bude škodit v domácnosti po celý rok.


Rituál Hromnic

Oltář pokryjte zeleným ubrusem a ozdobte květinami. Mezi květy postavte bílé a zelené svíce ozdobené květinovými věnečky. Do středu umístěte svíci žlutou, která představuje slunce. Nakonec na oltář naaranžujte své šperky pro smíření s bohyní zimy. K rituálu si vezměte své slaměné panny.
Uzavřete kruh a zahajte rituál:
"Ledová královno, Bohyně zimy,
královno temného času, voláme tě.
Známe tvou moudrost a uctíváme tvou sílu,
žádáme tě o shovívavost.
Dovol nám uzavřít temný čas a moudře vykročit ke světlu.
Přivítej nás ve své říši a předej nám své zkušenosti."
Poté postupně každá žena přistoupí čelem k ohni. Ruce natáhne nad oheň a v tichosti přemýšlí o minulém období a o tom, co udělala špatně a čeho se chce zbavit. Oheň spaluje její trápení a ona si dává závazky pro příští období. Když si je jistá, že ví, co chce, a že je dostatečně připravena, otočí se čelem ke svým družkám a nahlas řekne, čeho se zbavuje a co hodlá v příštím čase zlepšit. Teprve potom se vrací na své místo a k ohni může přistoupit další žena. Očištěné a vyrovnané ženy vezmou do rukou své slaměné panny, zvednou je nad hlavu a tancují s nimi po obvodu kruhu.
Radostně zpívají a snaží se ze všech sil povzbudit jaro:
"Labuti bílá, panno čistá,
Vznes se do výšin a staň se královnou.
Tvojí kráse a mládí moudrá síla ustoupí.
Labuti bílá, dáváme ti svou sílu.
Roztáhni svá křídla a naber novou sílu."
Po ukončení tance uloží ženy své panny do společné slaměné ošatky, kterou postaví vedle oltáře. Po zbytek noci se hoduje a tančí. Na závěr ženy spálí ošatku s pannami v ohni, aby jako proužek dýmu odnesl jejich sílu bohyni jara. Ráno se v popelu ohniště objeví poselství pro nové období v podobě různých znamení, které si účastnice rituálu společně vyloží.
Od tohoto dne jaro nabírá sílu, slunce je stále teplejší a dny jsou delší a delší. Zima, ta nemilosrdná královna smrti, se však ještě nevzdává.


JARNÍ ROVNODENNOST - 21. března

Den je stejně dlouhý jako noc. Královna jara a svítání, krásná a udatná panna Eosté, nastupuje svou vládu. Vítězí nad zimou a rozprostírá po zemi svůj překrásný, zelený koberec. Celá příroda se probouzí a všechno se chystá do květu. Je tu čas znovuzrození života. Lidé uhasí staré ohně, které plály po celou zimu. Vyčistí pece a ohniště a zapálí nové ohně. Každá hospodyně důkladně vysmejčí svou domácnost a odstraní vše nepotřebné. Staré oblečení vymění za nové. Pokud to není možné, tak si staré oblečení upraví a nazdobí. Vše kolem nese známku obnovy a čistoty. Domácnosti se vyzdobí mladými, březovými proutky, ty mají za úkol zregenerovat a omladit prostředí. Z proutí a z vosku se vyráběly ozdoby v podobě zajíce a zdobily se jimi stěny a stoly. Zajíci jsou posly Luny. Královna noci zajíce chrání před vším zlým, a proto na sebe čarodějnice berou podobu zajíce, když se chtějí ukrýt před zlem. Lidé věřili, že čarodějnice v podobě zajíce přinášejí ochranu a požehnání, a proto je uctívali. My dnes používáme zajíčky čokoládové. Dále se pečou koláče s hrozinkami a mandlemi a zlaté křížové bochánky. Nepostradatelnou součástí slavností jsou vejce barvená červenou, zelenou a žlutou barvou. Ve vejci je ukryt nový život, který je zahalen tajemstvím. Bohyně snáší vejce života a slunce mu dává život. Slunce a tajemství nového života jsou hlavním motivem svátků vítání jara. Krutá zima plná depresí odchází a nastává hřejivý čas plný slunce a radosti. Zima sice ještě vystrkuje drápy, ale je třeba připravit se na příchod jara. Očišťující, radostné slavnosti a jejich zvyky se zcela přenesly do křesťanských Velikonoc.

Rituál vítání jara

Oltář si ozdobte květinami. Prostor kolem oltáře by měl hýřit barvami a rozmanitými vůněmi. Do ošatek uložte nazdobená červená, zelená a žlutá vejce. Do středu oltáře postavte žlutou svíci a ozdobte ji červenými a zelenými stuhami. K oltáři si připravte koláče a bílé víno. Vlasy si zkrášlete barevnými květinami.
Uzavřete kruh obvyklým způsobem a přivítejte bohyni jara, krásnou Eosté:
"Krásná panno, holubice bílá, bohyně Eosté,
Voláme tě!
Zem je ještě ztuhlá a vzduch mrazí,
zima však ztratila svou sílu a my vítáme tvou vládu.
Rozprostři svá křídla a přileť mezi nás,
Svým teplem dej zemi nový život.
Vítáme tě, jaro!
Vítáme tě, královno svítání, krásná Eosté!"
Z připravené ošatky si každá žena vezme jedno vejce. Drží ho v obou rukou a zahřívá svým teplem. Tiše se soustředí a vnímá, jak do vejce vniká její energie. Cítí, jak se tajemný, skrytý zárodek života stává jejím druhým já, které roste a každou vteřinou sílí. Všechny skryté touhy ženské duše jsou uvnitř a brzy zesílí, aby se mohly zrodit. V klidu a beze spěchu si každá žena promítne do vejce své naděje a svým vnitřním zrakem sleduje, jak zárodek její touhy roste, až skořápka praskne a její nejskrytější přání spatří světlo světa.
Pod rozprostřenými křídli bohyně se promítají v mysli žen obrazy jejich budoucnosti. Každá žena cítí sílu, která v ní roste. Své vejce si schová, aby jej mohla nazítří věnovat tomu, pro kterého buší její srdce.
Poděkujte bohyni za její přízeň a vhoďte jeden koláček a trošku vína do ohně jako úlitbu. Potom si navzájem sdělujte své pocity. Jezte koláčky a pijte bílé víno. Přejte si sílu a úspěch. Radujte se z jara, které přišlo.


BELTANE - noc z 30. dubna na 1. května

Noc mezi těmito dvěma dny je oslavou života. Vláda jara je na vrcholu. Úroda je zaseta a nastává čas plodnosti. Všechno kolem kvete a příroda slibuje radostný čas plození. Lidé se těší na hojnost darů země. Nikdo nesmí zůstat sám, všichni se budou radovat. Bujarým veselím a láskou přivítají muži a ženy toto přenádherné období .
Bříza je symbolem plodnosti. Představuje matku s dítětem, a proto je hlavním stromem. Májové oslavy se velmi často odehrávaly v březových hájích. Mezi dvěma ohni stála májka. Byla zdobena červenými a bílými květy a červenými a bílými stuhami. Červená a bílá je symbolem krve a mléka Velké Matky - země. Muži se shromáždili u jednoho ohně a ženy u druhého. Mužský oheň byl černý a ženský oheň byl bílý. Do bílého ohně se vhazovala toužebná přání, napsaná na březové kůře, a do černého ohně trápení, kterých se chtěli lidé zbavit. Muži odhazovali svá trápení a ženy si přály a poté si své pozice vyměnili. Ženy se přesunuly k černému ohni a muži k bílému. Když všichni odhodili svá trápení a požádali bohy o splnění svých přání, obcházeli své kruhy a v místě, kde stála májka, se překřížili a vytvořili tak souvislou osmičku. Vždy když se křížil muž se ženou, políbil ji. Lidé se smáli, zpívali a navzájem si projevovali lásku. Potom se spálily slaměné panáky, které visely od podzimu na trámech domů. Měly zajistit dobrou úrodu, nebudou již zapotřebí, protože zem se chystá rodit, a tak se jako proužek dýmu vrátí, s poděkováním, bohům. Když čas překročí půlnoc a přichází máj, vítali jej lidé radostně a bez zábran. My se dnes pod břízou pouze líbáme, aby v nás neuschla láska, ale dříve se lidé navzájem milovali, a tak měly tyto oslavy nádech prostopášnosti. V nespoutané radosti se lidé bavili až do svítání. Zábava, veselí a hody pokračovaly i na prvního máje až do večera.
Radost, veselí a bujarost lidí budí na prvního máje ze spánku víly. Ty jsou rozmrzelé a neučesané, a tak není dobré je potkat. Komu se to přihodí, může počítat s vílí zlomyslností, protože neupravená víla nemá ráda, když ji někdo vidí. Nikdo se nesmí do večera napít ze studánky, jinak ho víly očarují a bude se toulat celý rok.
Ani čarodějnice by neměly zůstat tuto noc samy. Je to jediný svátek, kdy je zapotřebí přítomnost mužů. Bez pachu mužské kůže jsou tyto oslavy poněkud ochuzeny. Pokud se vám to přece jen stane, ozdobte si oltář rudými a bílými květy, svícemi a stuhami. Připravte si víno a dobré jídlo. Vzývejte patronku všech žen Venuši. Její hvězda vychází na obloze jako první. Tancujte a radujte se. Uvolněte všechnu svou energii a přivítejte nový život. Pokud je to jenom trošku možné, slavte venku pod hvězdami, ale pozor na víly.


LETNÍ SLUNOVRAT - 21. června

Slunce nabírá sílu a zdá se, že nezapadne. Den je dlouhý a noc trvá jen malou chvíli. Úroda dozrává, zem je připravena rodit a vydává své poklady. Lidé v tento den zapalují ohně a tancují kolem nich. Uctívají tak slunce. Prosí tento životodárný vesmírný kotouč, aby neztratil sílu. Jen s pomocí slunce může dozrát úroda a země může vydat svůj poklad. Bohyně léta vkročila do krajiny v celé své kráse a její síla dělá zázraky. Tato noc se také nazývá svatojánská. Magický čas odkrývá poklady a spojuje páry. Ten, kdo touží po neviditelnosti, musí v tuto noc nasbírat semínka kapradí, aniž se jich dotkne, a může se stát neviditelným. Semínko zlatého kapradí přivolává lásku a chrání ji navždy. Světlá noc letního slunovratu, kdy slunce zapadá jen nízko za obzor a kdy se zdá, že je i v nejtemnější noci vidět, je opředena tajemstvím. Ten, kdo dokáže otevřít své srdce, může prožít neuvěřitelné věci. Svatojánská noc je jako magický sen. Je to velký předěl, kdy léto vrcholí a krok po kroku život míří k mrazu a temnotě. Dny se začnou krátit a zima přibližovat. Zdá se, že život je v plném proudu, ale kolo roku se neustále točí.

Rituál letního slunovratu

Bohatě si ozdobte oltář letními květy a plody. Použijte mnoho svící všech barev. Váš oltář musí přímo zářit. Do středu postavte jednu zlatou svíci pro slunce. K oltáři si připravte sladké víno, med, medové pečivo a sladké plody. Své vlasy si ozdobte květy nebo věncem z letních květin.
Uzavřete kruh obvyklým způsobem a vzývejte bohyni:
"Máš sílu zralé ženy a tvoje krása dosahuje vrcholu,
kráčíš lehkým krokem krajinou a pod tvým dechem vše vzkvétá.
Slunce září a točí se nad vší pozemskou krásou,
louky jsou plné květů a klasy zlátnou.
Přinášíš štěstí, které cítíme skrze tebe.
Ohřej naše srdce, aby i v temnotě zimy našlo sílu.
Velká Bohyně, ty zralá krásko,
Přines nám radost v podobě hojnosti."
Se zvednutýma rukama vzývejte léto a slunce a děkujte za jejich sílu. Požádejte všechny čtyři živly o pomoc, aby pomohly úrodě dozrát. Pošlete svou sílu všem, kteří ji potřebují. Vínem a trochou z každého jídla proveďte úlitbu bohyni a potom i vy tancujte a zpívejte, jezte a pijte. Oslavte radostně přicházející čas hojnosti.


SLAVNOSTI PRVNÍ SKLIZNĚ - 1. srpen

Léto pomalu ztrácí na síle. První úroda je sklizena a lidé potřebují od slunce příslib, že zrno dozraje. Dny se krátí a slunce slábne, proto bude zapotřebí dodat mu sílu.
Z prvního posekaného obilí je semleto zrno a jsou upečeny první bochníky chleba. Kulaté, zlatavé bochníky přinášejí hojnost a svým tvarem a barvou připomínají slunce. Chléb ozdobený zralými klasy a polními květy je obětován slunci a zemi jako dík za první úrodu. Lidé tancují a radují se. Svou energii posílají slunci, aby pozastavili jeho pokles ke smrti.

Rituál první sklizně

Tento rituál je stejně přechodový jako rituál Hromnic. Léto ztrácí na intenzitě, ale podzim ještě nepřišel.
Oltář si ozdobte zralými klasy, polními květy, letním ovocem a červenými a žlutými svícemi. K oltáři si připravte kulatý chléb a víno.
Uzavřete kruh a vzývejte bohyni:
"Matko země, královno nejmoudřejší,
voláme tě !
Otevři své lůno a zajisti nám hojnost,
letní slunce zapadá, kolo se pootočilo,
rok se pomalu uzavírá."
Pozvedněte svou sílu ke slunci a proste zemi o úrodu. Uchopte se navzájem za ruce a povídejte si. V dokonale uzavřeném kruhu přemýšlejte, jak zlepšit své životy. Jak urovnat spory, najít toleranci a sílu k novým pokusům o lásku. Poraďte si a navzájem se podporujte. Na závěr si společně posílejte bochník chleba. Jedna druhé přejte dostatek a hojnost. Pijte víno a zpívejte. Chlebem a vínem uctěte i bohyni.


PODZIMNÍ ROVNODENNOST - 21. září

Zem vydala úrodu. Je sklizeno, příroda se pomalu zklidňuje a léto má sílu staré ženy. Nastává čas příprav na zimu a životní rytmus se zpomaluje. Podzimní slunovrat je oslava sklizně a loučení s létem. Z posledních zbytků obilí se vyrábějí slaměné panny, které se věší ke stropu na trám. Je to prosba Velké Matce, aby byla úroda příští rok stejně dobrá jako letos. Semena jsou zaseta, aby mohla na jaře vzklíčit. Velké Matce - zemi - se obřadně obětuje úroda. Všeho je dostatek, a tak se hoduje. Celý rituál je provázen radostí a tancem.

Rituál podzimního slunovratu

Na oltář položte slaměnou pannu z obilí a ozdobte ji spadaným listím a podzimními plody. Svíce na oltáři musí mít barvy podzimu, a tak budou oranžové, hnědé a žluté. Jedna velká svíce pro bohyni bude bílá. Na oltář položte kulatý bochánek s hrozinkami a medem a bílé víno.
Uzavřete kruh a vzývejte Bohyni:
"Moudrá matko přírody, Bohyně nejvyšší,
za naši práci dala jsi nám odměnu.
Ze všeho, co máme, ti chceme dát.
S láskou jsme pro tebe připravily úlitbu,
s láskou ji přijmi.
Přijď mezi nás a oslavuj s námi konec hojnosti a konec léta."
Hledejte v sobě skrytou sílu a podívejte se do budoucnosti. Své touhy a skrytá přání zasejte do země, ať jako semeno vzklíčí, až přijde jejich čas. Odevzdejte se plně bohyni. Ochrání vás a převede přes temný čas do omlazujícího jara.
Příroda je moudrá a silná. Život má mnoho podob a nikdy nekončí. Je krásné být součástí tohoto koloběhu.

Síla pohanských slavností přežívá až do dnešních dnů. Většinu z nich jsme přijali jako nedílnou součást svého života, i když jsou násilně spojeny s křesťanstvím. Usilovně se snažíme dodržovat stanovené rituály, které se staly rodinnou tradicí děděnou z matky na dceru. Smysl zažitých zákonitostí nám již dávno unikl. Opravdovým kolem roku se točí už jenom čarodějnice. Možná je to proto, že se dnes nikdo příliš nezajímá, jaká byla úroda, neboť v obchodech je zboží stále dost. Možná je to proto, že dlouhá zima nás neděsí, a možná nás víc zajímá materiální stránka života.
Každá čarodějnice musí sledovat přírodu a vesmírnou oblohu. Pokud chce pochopit jejich sílu, musí se stát několikrát do roka "pohankou".
Ze síly kola roku se nic neztratilo ani dnes, v době atomu a laseru. Je jedno, zda si to naše okolí přiznává, či nikoli. Proti síle přírody je i ta nejzdatnější technika nicotná.

Bookmark and Share
Knihovnice.cz je na sociálce... ne na úřadu, ale na sociálních sítích. Přidejte se k nám na Facebooku a Twitteru.

Facebook Knihovnice.cz Twitter Knihovnice.cz
Chcete zde
inzerovat?
Napište si o ceník
na adresu
Aktuálně Vám nabízíme
1064 recenzí
  (1012 ohodnocených)
1091 knih
  (963 ohodnocených)
a celkem 31192 čtenářských hodnocení
články pro RSS
Přidej na Seznam

PageRank ukazatel
R e k l a m a
Zde může být Vaše reklama. Kontakt: reklama@knihovnice.cz
R e k l a m a
Starší kusy
(1) Katedrála hrůzy
(2) Příliš tenkej led
(3) Lužnice
Zdeněk Šmíd i touto knihou předvedl svůj nevšední dar zaujmout vypracováním. Kniha se čte báječně. Tok řeky slouží jako volný průvodce po vypravování od pramenů k soutoku s Vltavou a čtenář jako vody ...
Knihovnice.cz podporuje
Rosteme s knihou
Vydavatelství audio knih
Celé Česko čte dětem
Spřátelené weby
© 2004-2022 Alžběta Červená, Radek Červený, Václav Čermák. Všechna práva vyhrazena.
Publikování nebo šíření obsahu Knihovnice.cz je bez našeho výslovného souhlasu zakázáno.


TOPlist
Knižní startér - dejte šanci talentovaným autorům a zajímavým projektům